Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Tuliszków: Inwazji drobiowej mówią „NIE”! Inwestor z Tarnowej odgrażał się radnej

Radne- Magdalena Danisz z Piętna i Iwona Marciniak z Tarnowej podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie przedstawiły problem powstających na terenach ich miejscowości kurników. Choć na razie trwają procedury administracyjne, mieszkańcy już obawiają się, że w ich sąsiedztwie powstaną „śmierdzące” inwestycje, które będą utrudniały życie oraz zaniżą wartości tamtejszych terenów.

Zgodnie czy niezgodnie z planem?

Temat rozpoczęła radna z Piętna, składając pisemną interpelację na ręce burmistrza Grzegorza Ciesielskiego i przewodniczącego Tomasza Maćkowskiego.

- Czy pan burmistrz w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą w Piętnie musi ocenić zgodność tej decyzji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy Tuliszków i czy w tej decyzji znajdą się twierdzenia burmistrza jednoznaczne o zgodności z planem zagospodarowania i czy ta decyzja musi być zgodna z planem? – pytała radna Danisz.

Chodzi o inwestycję, z inicjatywy mieszkańca gminy Turek Bartłomieja Owczarka, która obejmuje trzy budynki inwentarskie o powierzchni budowlanej 2.376 m2 każdy wraz z infrastrukturą techniczną. Radna Danisz pytała, czy plany te są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tamtejszych terenów.
Podczas spotkania zorganizowanego jesienią w roku 2016 mieszkańcy wsi Piętno i Wielopole wyrazili kategoryczny sprzeciw dla tamtej inwestycji. Problem jednak nie zniknął, a sprawa związana z inwestycją jest kontynuowana pod względem formalnym. Dalego obawy mieszkańców wciąż trwają.

W opinii prawników, z którym konsultowała się radna z Piętna wynika, że lokalizacja fermy na terenie działki oznaczonej numerem 68 jest niezgodna z miejscowym planem, teren ten oznaczony został symbolami, które wskazują, że mogą znajdować się tam uprawy polowe, ogrodnicze lub przeznaczone pod zalesienie. Dozwolona jest rozbudowa nieruchomości rolniczych oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Nie ma jednak zapisu dotyczącego powstania nowych zabudowań, a w szczególności zabudowy wielkoprzemysłowej, do której zaliczyć można fermę drobiu wraz z infrastrukturą techniczną.

Magdalena Danisz złożyła także wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej.

- Sprawa jest to istotna dla mieszkańców wsi Piętno i Wielopole, aby przewodniczący z budżetu na funkcjonowanie Rady zlecił opracowanie niezależnej opinii prawnej w temacie zgodności inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków - wniosła na piśmie radna - Jeżeli okaże się, że inwestycja ta jest zgodna z planem obiecuje, że zrobię wszystko i liczę na pomoc pana burmistrza i Szanownej Rady, aby w trybie szybkim zmienić ten plan, aby taka szkodliwa inwestycja dla mieszkańców tych wsi tam nie powstała.

Kurniki w Piętnie to jedna część drobiowej inwazji, bo tak planowane inwestycje nazwał burmistrz Grzegorz Ciesielski.

Z buciorami w życie

O takim samym problemie we wsi Tarnowa poinformowała radna Iwona Marciniak.

- U nas również mają powstać takie kurniki – mówiła zdenerwowana radna Marciniak  – Trzy dni temu inwestor, pan Jesiołowski przeszedł do mnie do domu z pretensjami, że ja wchodzę bardzo brzydko mówiąc z buciorami w jego życie i odgrażał się, że jeżeli na dwóch działkach, gdzie na jednej mają powstać cztery kurniki do odchowu piskląt i na drugiej zaplanowana jest  budowa dwóch kurników do odchowu kury nioski nie dostanie zezwolenia na postawienie tam kurników, to na działce którą zakupił za moją posiadłością to jest pięć hektarów postawi tam kurniki, albo wykupi wszystkie działki i tam pobuduje kurniki, bo budując pojedynczo nie musi mieć pozwolenia ze strony ochrony środowiska.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Strony

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja