Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Uniejowska i Niepodległości do poprawy, czyli spotkanie z mieszkańcami w sprawie inwestycji

Swoje wątpliwości oraz propozycje dotyczące przebudowy ulic Uniejowskiej oraz Niepodległości w Turku mogli zgłaszać mieszkańcy podczas spotkania, które odbyło się 10 kwietnia Zainteresowanych tematem było wiele osób. Turkowianie od dawna borykają się z niedogodnościami i złą organizacją ruchu na niniejszym terenie. Niebawem może się to jednak zmienić.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebudowy ulic Uniejowskiej i Niepodległości odbyła się w „Barbórce”. Przybyłych przywitał burmistrz Turku Romuald Antosik.

-Mam nadzieję, że w roku 2019 będzie ta inwestycja wykonana. Także nikt nie będzie mówił, że inwestycja przed wyborami, bo będzie skończona po wyborach. W każdym razie najważniejsze, żeby była zrobiona.

O planowanej inwestycji opowiedział główny projektant Filip Grzelak. Jej przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w Turku”.

-Założenia na przebudowę drogi były takie, aby rozwiązać problem z ruchem na skrzyżowaniu Uniejowska, Niepodległości, Legionów. Ze względu na zły sposób działania sygnalizacji. Rozwiązanie problemu w obrębie skrzyżowania ul.Armii Krajowej. Tam planuje się zaprojektować sygnalizację, która będzie połączona- tłumaczy Filip Grzelak.

Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez obszary, na których występuje zabudowa mieszkaniowa, handlowa i przemysłowo- usługowa. Jezdnia drogi krajowej posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami oddzielonymi pasami zieleni oraz zjazdami do posesji i na osiedla.

Planowana jest przebudowa skrzyżowania ul.Niepodległości, ul. Legionów Polskich i ul.Uniejowskiej na skrzyżowanie typu „Rondo”.

Konieczna będzie zmiana skrzyżowania ul.Uniejowskiej i Armii Krajowej, która ma polegać na wyznaczeniu pasów dla lewoskrętów, łącznie z budową sygnalizacji świetlnej.

W planach ujęta jest koordynacja skrzyżowań „zielona fala”, budowa dróg obsługowych w ul.Niepodległości i odcinków pasów manewrowych w ul.Uniejowskiej.
W projekcie znalazło się również miejsce na przebudowę i uzupełnienie chodników i ścieżek pieszo – rowerowych.

Jak powiedział Filip Grzelak zmianie podległe będą istniejące zatoki autobusowe oraz nawierzchnia. Przebudowane mają być także zjazdy oraz odwodnienia drogi, w tym budowa kanału deszczowego w nawiązaniu do już wybudowanego przed skrzyżowaniem z ul.kard.Stefana Wyszyńskiego.

Projektanci przewidują przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych oraz ewentualną wymianą opraw na LED. Niezbędne jest również wykonanie kanału technologicznego.

Mieszkańcy dopytywali się o kwestie związane z organizacją ruchu oraz zielenią, która dla wielu stanowi istotny element wszelkich zmian. Zaprezentowana koncepcja przebudowy drogi nie jest ostateczna. Wszelkie uwagi i sugestie zgłaszać można bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja