Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Przykona: Rok 2017 najlepszy - jest nadwyżka budżetowa, są środki finansowe. Wójt Broniszewski z absolutorium

Rada Gminy Przykona przyjęła projekt uchwały dotyczący udzielenia wójtowi Mirosławowi Broniszewskiemu absolutorium za rok 2017. Przed przystąpieniem do głosowania, które dotyczyło najważniejszego tematu spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Wójtowi Mirosławowi Broniszewskiemu radni jednogłośnie udzielili absolutorium. Na ręce włodarza przekazano kwiaty, a skarbnik Marzenie Macikowskiej podziękowano za ciężką pracę.

- Staram się w miarę możliwości finansowych i przyzwolenia radnych realizować problemy związane z funkcjonowaniem naszych mieszkańców, z poprawą życia i warunków zamieszkania. Chociaż cyfry o których mówimy zawsze o czymś świadczą, są to nadal tylko cyfry, a za nimi kryją się konkretne przedsięwzięcia. Tych przedsięwzięć jest całe mnóstwo- mówił Mirosław Broniszewski.

W roku 2017 zaplanowano dochody na kwotę w wysokości 32.165.079,15 zł, wydatki natomiast oszacowano na 33.608.652,56 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 31.437.268,35zł co stanowi 97,74% przyjętego planu. Wydatki budżetu gminy Przykona w wysokości 31.316.072,23 zł, co stanowi 93,18% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetu w 2017 roku osiągnął poziom 1.443.573,41 zł i został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.429.447,30 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 14.126,11zł.

Wykonanie budżetu za rok ubiegły zamknęło się wynikiem dodatnim – na poziomie121.196,12zł.

Wydatki bieżące wyniosły 27.523.075,73 zł, i stanowią 87,89% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 3.792.996,50 zł, czyli 12,11% całych wydatków.

-Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Potrzeb jest bardzo dużo, możliwości zrealizowania tych potrzeb ograniczone. Rok 2017 był najlepszym rokiem. Zarówno dla Państwa, jak i dla mieszkańców. Mieliśmy i środki finansowe i nadwyżkę budżetową- podsumował wójt gminy Przykona.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.