Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Brudzew: Inflacja rośnie, podatki również

pieniądze

Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni gminy Brudzew podjęli decyzję co do wysokości stawek podatków jakie płacić będą mieszkańcy w przyszłym roku. W większości pozycji zostały one podniesione o wyznaczony wskaźnik inflacji.

Długo dyskutowaliśmy o tym na komisjach. Średnio podatki, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, zostały podniesione o 11,8 proc. w stosunku do podatków tegorocznych. Jedyna pozycja, gdzie nie została zmieniona stawka to podatki od mieszkań. On pozostaje na tym samym samy poziomie co w tym roku - zaznaczał wójt Cezary Krasowski.

Przyjęte przez radnych stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco.

Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe - 0,44 zł do 1 m2 powierzchni
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Wysokość podatku od budowli wyniesie dwa procent ich wartości.

Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, to wójt Cezary Krasowski zaznaczył, że będzie on najniższy, jaki może być. Nie oznacza to jednak, że jego wysokość pozostanie niezmieniona - wzrośnie o 5,4 proc. - Mamy tu firmę leasingową, przybywa podatku od środków transportowych - jest to w granicach pół miliona rocznie. Od wielu lat przyjmujemy dolną granicę wymiaru podatku od środków transportowych - podsumował wójt Krasowski.

Dzień Pracownika Socjalnego w Specjalnym Ośrodku S...
"Jedynka" w projekcie Młody e-lider

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 13 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.