Brudzew: Na koniec kadencji podatki w górę

Sesja w Brudzewie

Podczas sesji Rady Gminy Brudzew, która odbyła się 30 października były podziękowania, pożegnania i kwiaty. Samorządowcy nie stronili jednak od ciężkiej pracy, bowiem podczas spotkania podjęto uchwałę określającą wysokość stawek podatkowych na rok 2019.

Idziemy do przodu
Dla niektórych radnych koniec kadencji oznacza koniec pracy w samorządzie, przynajmniej na jakiś czas. Radni, którzy nie otrzymali ponownie mandatu pożegnali się i podziękowali za współpracę.

Podczas sesji Rady Gminy Brudzew głos zabrała między innymi Elżbieta Ficner, która wyraziła wdzięczność za owocną współpracę i nadzieję, że nie zakończy się ona wraz z końcem kadencji.

Bukiet kwiatów otrzymała tego dnia Teresa Grzelka, która uznana została za najlepszą radną z terenu gminy w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.

-Działałam zawsze zgodnie z prawdą. Nie kłamałam, startowałam, nie obmawiałam przeciwników- mówiła pani Teresa.

Z radą pożegnał się również Andrzej Ciemniewski, Zbigniew Synenko, Daniel Antosik, Rafał Dziamara, Józef Budynek oraz Mariusz Kowalewski, który jak stwierdził, nie ma czego żałować i trzeba iść dalej.

Stawki w górę
Radni postanowili podnieść podatki od gruntów i budynków. Bez zmian pozostaną jedynie stawki od środków transportu. Według wójta Cezarego Krasowskiego konieczne było podjęcie takiej właśnie decyzji, bowiem jeśli podatki są zbyt niskie to równocześnie maleje subwencja z budżetu państwa, natomiast podatki w gminie aż tak wysokie nie są i w niektórych przypadkach wzrosną jedynie o 2 lug 8 groszy.

Oto jak kształtują się opłaty wprowadzone przez radnych od roku 2019:
1.od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,00 zł od 1m2powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym- 10,98 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości

Andrzej Burszewski: Wspominamy zmarłych
"Cukierek albo psikus", czyli Halloween po polsku

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 01 grudnia 2021

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.