Budżet powiatu tureckiego przyjęty jednogłośnie. Główną inwestycją budowa Zdrojek Lewych

Sesja Rady Powiatu Tureckiego

Rada powiatu tureckiego jednogłośnie, ale nie bez uwag i dyskusji już na etapie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęła budżet na 2020 rok. Główną inwestycją jest budowa Zdrojek Lewych, zabrakło natomiast obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym.

Ze Zdrojkami, ale bez sali
Zanim przystąpiono do procedowania nad przyszłorocznym budżetem, rada pochyliła się nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Była to okazja do rozpoczęcia rozmów na temat planów starostwa chociażby w zakresie inwestycji.

- Miałbym takie pytanie do starosty- jakie są priorytety państwa na najbliższe lata. Żeby pan starosta przypomniał co z tych filarów trzech, które pan wskazywał będzie istotnym elementem. Czy drogi czy oświata czy służba zdrowia? Jakby pan starosta nas trochę uspokoił i wskazał te priorytety i na co możemy liczyć w kolejnych latach? - pytał radny Mariusz Seńko.

Starosta wyjaśnił, że zarówno od niego, jak i pozostałych członków zarządu, tak jak w całym mijającym roku, oczekiwać należy wytężonej pracy.

- To nie jest wielką tajemnicą, że główne trzy filary którymi się zajmuje każda kadencja powiatu to jest służba zdrowia, infrastruktura drogowa i oświata. Kwestia kolejności co jest na pierwszym miejscu. Dla zarządu pierwsze miejsce to będzie służba zdrowia. Na pewno poszukiwać będziemy środków zewnętrznych, żeby zacząć remontować pozostałe oddziały jeżeli chodzi o nasz szpital. Mamy wykonaną dokumentację. Nie wiedzieliśmy na czym polegać mają kryteria jeżeli chodzi o fundusz dróg samorządowych. Czekaliśmy na ten fundusz. Po raz pierwszy w historii samorządów obecny rząd wprowadził fundusz, który systematycznie spowoduje zniwelowanie niedogodności drogowych w całym kraju. Potrzeba pewnie na to kilku lat ale to jest bardzo duży zastrzyk finansowy dla każdego samorządu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową mamy złożonych sześć wniosków. Praktycznie rzadko się zdarza samorządom, żeby zostać tak obdarowanym tymi środkami. Czekamy na realizację na 2020 rok. Zobaczymy jak ten fundusz modernizacyjny związany ze służbą zdrowia, jakimi kryteriami będzie się przedstawiał. Jeszcze nie rozliczony jest duży projekt unijny. Środki też powinny być przekazane. My tutaj nie narzekamy, nie zganiamy na nikogo. Pracujemy, a dzięki państwa pomocy, całej rady możemy podejmować istotne inwestycje i praktycznie to co sobie zaplanowaliśmy, a nawet więcej - wyjaśnił obszernie Dariusz Kałużny.

Rok 2020 - jak zauważył Mariusz Seńko - upłynie zatem pod znakiem inwestycji drogowych, w tym rekordowej jeśli chodzi o środki - budowy Zdrojek Lewych. Ze strony radnego pojawiło się jednak pytanie o to, czy w 2020 roku rozpoczną się działania powiatu zmierzające do wybudowania obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

- Kadencja trwa jeszcze cztery lata. Sala to też będzie dla nas priorytet. Dobrze o tym wiedział też radny Andrzej Wojtkowiak, bo przecież na jego prośbę się wszyscy nad tym pochyliliśmy. A mimo wszystko później pan Wojtkowiak o tym zapomniał. Mam pomysł na tę inwestycję. Patrzę na 2020 i mogę obiecać, że będziemy ciężko i rzetelnie pracować, żeby pozyskać jak najwięcej środków jeśli to się uda i zrealizować te inwestycje, które mamy w budżecie - mówił starosta.

W sprawie budowy hali Dariusz Kałużny wyjaśnił, że jeśli chodzi o dofinansowanie nie jest wykluczone poszukiwanie środków także poza projektami Ministerstwa Sportu.

- Jeżdżę po ministerstwach, szukam najlepszych rozwiązań i chociażby to jest też pomoc posła Bartosika, z czego jest zadowolony choćby szpital. A boję się konkretnie odpowiedzieć, bo o konkretne dzień, miesiąc czy rok prosił pan Andrzej Wojtkowiak , uzyskał informacje i zrezygnował z zarządu. W obawie, że pan zrezygnuje z rady nie chce tutaj takiej informacji przekazywać. Trochę cierpliwości - tłumaczył Dariusz Kałużny.

W odpowiedzi Mariusz Seńko zapowiedział, że on z mandatu radnego rezygnować nie zamierza.
Konkretnej deklaracji także nie otrzymał, jednak - jak powiedział starosta pierwszy rok pokazał, że w powiecie tureckim potrafi się współpracować i wszystko jest dynamiczne. Dyskusja pomiędzy radnym a starostą w pewnym momencie zrobiła się tak bardzo emocjonująca, że Mariusz Seńko upomniał o większą rozwagę w doborze słów.

- Proszę o kulturalną debatę. Nieudolność, niemoc, Filip z Konopi? Panie starosto co to jest za słownictwo? My tutaj reprezentujemy społeczeństwo i są to obrady rady powiatu. Trzymajmy pewny poziom, bo ludzie to widzą i chciałbym skończyć ten temat - mówił radny Seńko.

-Cieszę się właśnie że te sesje są online. Mogą zobaczyć, zapisać, odtworzyć, bo to co obiecałem i deklarowałem jest spełniane. Jesteśmy wiarygodni, rzetelni i tego się trzymam. I pozdrawiam widzów. Nie rzucam pustych haseł i nie obiecuję czegoś i później się z tego wycofuję na różne sposoby. Fajnie że to ludzie oglądają - odpowiedział starosta.

Co dla Władysławowa?
Głos zabrał również Zdzisław Wojtkowiak, który nadmienił, że w 2019 roku nie zrealizowano żadnej inwestycji na terenie gminy Władysławów. W projekcie budżetu na 2020 rok również tej gminy nie uwzględniono.

- Ja wiem, że budżet na 2020 rok jest trudny i wymagający. W tym roku została wypracowana dokumentacja na wykonanie 450 m bieżących chodnika w Międzylesiu przy drodze powiatowej z Turku do Władysławowa. Brak jest także tej inwestycji na rok 2020. Mimo to będę głosował za budżetem uważając, że w 2020 roku są inne ważne wyzwania inwestycyjne, jak choćby szkoły czy szpital. Uważam jednak, że niewykonanie tego zadania w tej kadencji będzie dla mnie niezrozumiałe i niedopuszczalne. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w powiecie - mówił radny Wojtkowiak.

W odpowiedzi starosta podziękował radnemu za wyrozumiałość i dodał, że wśród sześciu wniosków złożonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znajdują się aż dwa związane z gminą Władysławów. Wyraził również nadzieję, że prośbę radnego uda się spełnić.

Kolejny rok z kredytem zaufania
Dochody budżetu powiatu na 2020 rok to ogółem nieco ponad 90 mln zł, zaś wydatki to kwota ponad 94,4 mln zł. W tej kwocie na inwestycje przeznaczono ponad osiem milionów złotych. Wśród zadań inwestycyjnych zapisano rzecz jasna budowę ul. Zdrojki Lewe w Turku, która jest największą pozycją wśród wydatków majątkowych. Oprócz tego zaplanowano wykonanie przebudowy drogi w Gąsinie, budowę drogi Polichno-Chrząblice, a także przebudowę drogi - budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w Kowalach Pańskich. W przyszłym roku powiat wykona również termomodernizację turkowskiego szpitala, na którą pozyskano dofinansowanie. Ponad 198 tys. zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. W budżecie ujęto też dokumentację projektową na dostosowanie wejść do budynku administracyjnego PUP do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Budżet powiatu tureckiego na 2020 to budżet rzetelny, ale z perspektywą. Jeśli uda nie pozyskać dodatkowe środki na salę gimnastyczną, to będzie ona wprowadzona jeszcze w 2020 roku. Jestem gorąco przed ze tak będzie, bo ten mijający rok pokazał, że o te środki zabiegałem z zarządem i to się udawało. Pragnę podziękować wszystkim dyrektorom jednostek, naczelnikom, pani skarbnik i wszystkim pracownikom wydziału finansowego za ciężką pracę nad projektem budżetu. Jestem przekonany, że tak jak poradziliśmy sobie w 2019 roku, tak poradzimy sobie w 2020 roku - w ten sposób starosta Kałużny podsumował plan finansów powiatu.

Głos zabrał także radny Mariusz Seńko, w opinii którego rok 2020 to rok infrastruktury drogowej, a główną inwestycją jest ul. Zdrojki Lewe. Wyraził też nadzieję na kolejne inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, m.in. budowę drogi w Skarżynie.

- Te finanse są jakie są, z pustego i Salomon nie naleje i tak jest skrojony ten budżet, który pozwala w ograniczonym stopniu te inwestycje prowadzić - mówił radny.

Ostatecznie wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem budżetu w zaproponowanym kształcie.

- Serdecznie dziękuję wysokiej radzie za następny rok kredytu zaufania. Dziękuję za jednomyślność - to potwierdza, że jesteśmy drużyną, która wspólnie i odpowiedzialnie potrafi podjąć finanse i budżet w nasze ręce - zakończył starosta Dariusz Kałużny.
Kawęczyn: Żłobek to inwestycja dla pokoleń
Władysławów: Radni jednogłośnie poparli budżet na ...

Podobne wpisy

 

Komentarze 3

Gość - Mieszkaniec w środa, 01 styczeń 2020 11:50

Paranoja żeby budować ul osiedlową, a nie drogę z której korzysta cały region i dzięki której można pozyskać inwestorów czyli ul Górniczą i Przemysłową. Jeżeli nie ma pieniędzy na inwestycje to trzeba się o nie postarać, a właśnie odbudowa ulic tranzytowych się do tego przyczynia. Który inwestor będzie patrzył na to jakie ładne są drogi osiedlowe gdy do jego zakładu nie będą mogły dojechać dostawy?

Ponadto kto będzie utrzymywał kolejną salę sportową? Już teraz nie mają pieniędzy na inwestycję przez ogromne wydatki na oświatę, a oni chcą je jeszcze zwiększyć. To już nawet na nowy chodnik nie będzie stać naszego powiatu.

Paranoja żeby budować ul osiedlową, a nie drogę z której korzysta cały region i dzięki której można pozyskać inwestorów czyli ul Górniczą i Przemysłową. Jeżeli nie ma pieniędzy na inwestycje to trzeba się o nie postarać, a właśnie odbudowa ulic tranzytowych się do tego przyczynia. Który inwestor będzie patrzył na to jakie ładne są drogi osiedlowe gdy do jego zakładu nie będą mogły dojechać dostawy? Ponadto kto będzie utrzymywał kolejną salę sportową? Już teraz nie mają pieniędzy na inwestycję przez ogromne wydatki na oświatę, a oni chcą je jeszcze zwiększyć. To już nawet na nowy chodnik nie będzie stać naszego powiatu.
Gość - Janina w wtorek, 31 grudzień 2019 11:45

Brawo powiat. Brawo Starosta.
Ponad 8 milionów na inwestycje przy 90 milionowym budżecie.
Miasto 4.4 mil przy 120 milionowym budżecie
Kawęczyn najsłabsza pod względem dochodów gmina w powiecie 6.6 miliona na inwestycje.
Tylko te liczby pokazują na zapaść inwestycyjną miasta Turku i brak pomysłu na miasto.
Propagandziści do roboty.
Jakoś to trzeba wytłumaczyć.

Brawo powiat. Brawo Starosta. Ponad 8 milionów na inwestycje przy 90 milionowym budżecie. Miasto 4.4 mil przy 120 milionowym budżecie Kawęczyn najsłabsza pod względem dochodów gmina w powiecie 6.6 miliona na inwestycje. Tylko te liczby pokazują na zapaść inwestycyjną miasta Turku i brak pomysłu na miasto. Propagandziści do roboty. Jakoś to trzeba wytłumaczyć.
Gość - do Janiny w wtorek, 31 grudzień 2019 13:18

Janino, tylko że to Turkowi najwięcej zabrał rząd i najwięcej zadań dołożył. A po drugie na stronie miasta jest informacja, że inwestycje będą za 6,5 miliona, a nie 4,5, zatem dlaczego kłamiesz Janino?

Janino, tylko że to Turkowi najwięcej zabrał rząd i najwięcej zadań dołożył. A po drugie na stronie miasta jest informacja, że inwestycje będą za 6,5 miliona, a nie 4,5, zatem dlaczego kłamiesz Janino?
Gość
niedziela, 31 maj 2020

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.