Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Czy w Turku jest problem z opłatami za deszczówkę? PGKiM nabiera wody w usta

PGKiM

W ostatnim czasie na naszą redakcyjną skrzynkę pocztową napływają do czytelników portalu iTurek.net prośby o zbadanie sytuacji związanej z pobieraniem w Turku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tzw. opłat za deszczówkę. Postanowiliśmy zgłębić temat i chcąc rzetelnie opisać problem zwróciliśmy się PGKiM z kilkoma pytaniami. Ku naszemu zaskoczeniu na kilka z nich Spółka odmówiła odpowiedzi i zasłoniła się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Ludzie piszą listy, Wody Polskie wzywają o wyjaśnienia
Kontrowersje na temat pobierania w Turku opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji pojawiają się już od dłuższego czasu. Dotychczas jednak nie były one aż tak silne. Duże zaniepokojenie wywołały kierowane przez PGKiM do mieszkańców wezwania do podania powierzchni podwórek w celu naliczania opłaty za deszczówkę. Temat wrócił wraz z opublikowaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” na ich oficjalnej stronie internetowej na początku stycznia 2021 roku tekstu pod tytułem „Stanowcza reakcja Wód Polskich na nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez PGKiM w Turku”, który w całości można przeczytać TUTAJ

- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ponoszona jest w konkretnych warunkach, z zasady nie odnoszących się do indywidualnych Mieszkańców, proszę Pana Prezesa o wyjaśnienie w jakim konkretnie celu i na jakiej podstawie zostały skierowane wezwania do Mieszkańców, jak określono krąg adresatów tych wezwań. Treść wezwań przygotowanych i rozpowszechnianych przez spółkę PGKiM należy ocenić jako nieuzasadnioną, tym bardziej, że pismo wywołało zaniepokojenie wśród Mieszkańców Turku – wskazywały w komunikacie Wody Polskie, które wezwały PGKiM do złożenia wyjaśnień w sprawie.

Również nasi Czytelnicy poruszeni całą sytuacją kierowali do redakcji iTurek.net swoje zapytania. Wpłynął także list z prośbą o jego publikację, z którym można się zapoznać TUTAJ Mieszkanka Turku informowała w nim o dostrzeżonych przez siebie rozbieżnościach w działaniu PGKiM z obowiązującym stanem prawnym. Miejska Spółka na przedstawione w nim twierdzenia przesłała swoją odpowiedź, która została opublikowana TUTAJ

Wciąż dużo pytań
W związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców tematem podstaw prawnych pobierania tzw. opłat za deszczówkę w Turku oraz chcąc wyjaśnić opinii publicznej sytuację związaną z kierowaniem do nich wezwań, zwróciliśmy się do PGKiM w Turku z prośbą o odpowiedź na kilka pytań.

Wśród nich znalazły się kwestie związane m.in. z tym, jakie opłaty Spółka ponosi na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie. Pytaliśmy również o to czy PGKIM wzywało mieszkańców do podania powierzchni utwardzonej na ich podwórkach oraz czy pobiera od nich opłaty „za zrzut wód opadowych lub roztopowych do urządzeń PGKiM”. Wnioskowaliśmy także o udostępnienie odpowiedzi na wezwanie Wód Polskich do wyjaśnienia sytuacji, o którym pisaliśmy w pierwszej części artykułu.

Kilka dni po naszym piśmie PGKiM wezwała nas do wykazania interesu publicznego do żądania wskazanych informacji. Poinformowaliśmy zarząd Spółki, że interes ten wyraża się poprzez dążenie do urzeczywistnienia prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, do jawności życia publicznego oraz do kontroli i krytyki społecznej podmiotów publicznych w związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców.

Spółka odpowiada wybiórczo
Po wymianie pism na redakcyjną skrzynkę e-mail otrzymaliśmy wiadomość, do której załączone były dwa dokumenty. W pierwszym z nich udzielono nam odpowiedzi na część zadanych pytań. Spółka poinformowała, że na rzecz Wód Polskich ponosi opłaty za pobór wód podziemnych, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych. Z tytułu usług związanych z odprowadzaniem deszczówki miejska Spółka w 2020 uiściła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 494.868,16 zł. W 2018 i 2019 roku kwoty były podobne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyznało także, że pobiera opłaty od nieruchomości, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacyjnych. Wskazała przy tym, że podstawą do ich naliczania jest ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz uchwały Zarządu PGKiM w sprawie przyjęcia cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także w uchwale w sprawie przyjęcia instrukcji obciążania odbiorców usług z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz przystąpienie do świadczenia usług przez PGKiM na podstawie odrębnej umowy.

W drugim z przesłanych pism odmówiono nam udzielenia informacji. Nie udało się nam uzyskać odpowiedzi czy Spółka zwracała się do mieszkańców miasta ze zobowiązaniem ich do podania powierzchni utwardzonej ich podwórek, ilu właścicieli odmówiło podania takiej informacji i w związku z tym opłatę liczono im na podstawie danych z systemu GIS oraz w jakiej łącznej wysokości PGKiM pobrał od mieszkańców opłatę za zrzut wody deszczowej. Nie udostępniono nam także pisma wyjaśniającego, do którego wystosowania zobowiązana została Spółka przez Wody Polskie w styczniu bieżącego roku w związku – według Państwowego Gospodarstwa Wodnego – z nieprawdziwymi informacjami w pismach PGKiM. W uzasadnieniu decyzji odmownej powołano się na niewykazanie przez portal iTurek.net interesu publicznego oraz zasłoniono się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wokół tematu pobierania od mieszkańców Turku przez PGKiM opłat za deszczówkę rośnie coraz więcej wątpliwości i pytań. Potęguje to w szczególności fakt odmowy udzielenia odpowiedzi na część z zadanych przez naszą redakcję pytań oraz treść komunikatu Wód Polskich. Do sprawy będziemy wracać i podejmiemy działania, które pozwolą na wyjaśnienie całej sytuacji. Na piątek, 28 maja, zapowiedziana została sesja Rady Miejskiej w Turku. Być może w trakcie jej obrad poruszona zostanie ta kwestia i poznamy więcej szczegółów sprawy.
Egzaminy ósmoklasistów rozpoczęte
Jak płacić mniej za codzienne zakupy spożywcze?

Podobne wpisy

 

Komentarze 3

Gość - BP w wtorek, 07 czerwca 2022 14:47

Susza podają meteorolodzy już od 3 lat brak wód gruntowych . Z MPGKiM - Turek przysyłają faktury
cena podwyższona nie będziecie teraz płacić za deszczówkę ale za suszę i brak opadów.
To też w treści faktur proszę o wpis za suszę i brak opadów . Będziemy wiedzieli za co płacimy .

Susza podają meteorolodzy już od 3 lat brak wód gruntowych . Z MPGKiM - Turek przysyłają faktury cena podwyższona nie będziecie teraz płacić za deszczówkę ale za suszę i brak opadów. To też w treści faktur proszę o wpis za suszę i brak opadów . Będziemy wiedzieli za co płacimy .
Gość - Krystyna w wtorek, 25 maja 2021 21:54

W tym mieście nic nie jest jasne kto tu rządzi nie ma pana. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć co i jak.

W tym mieście nic nie jest jasne kto tu rządzi nie ma pana. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć co i jak.
Gość - Piotr w wtorek, 25 maja 2021 21:45

Czyli robią to legalnie czy nie? Płacić czy nie płacić?

Czyli robią to legalnie czy nie? Płacić czy nie płacić?
Gość
piątek, 19 kwietnia 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.