Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Dobra: Radni jednomyślni w sprawie podatków na 2023 rok

Dobra

Podczas czwartkowej (17 listopada) sesji radni gminy i miasta Dobra podjęli decyzję co do wysokości przyszłorocznych podatków. Nowe stawki ustalono w oparciu o wskaźnic cen towarów i usług.

W oparciu o wskaźnik cen towarów i usług kształtujący się na poziomie 11,8 proc. minister finansów ustalił górne granice stawek. Kierując się takimi wytycznymi wytycznymi zaplanowano podatek od nieruchomości w następujących kwotach:

1) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) letniskowych - 9,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatek od budowli ustalono na poziomie 2 proc. ich wartości.

Radni pojęli również decyzję co do stawek podatków od środków transportowych. Kwotowo będą one w przyszłym roku niższe niż te, które obowiązują obecnie.

fot. Gmina Dobra

Ślady Chopina w Malanowie, czyli spotkanie pełne m...
„Złap za stery do swojej kariery”, czyli finał kon...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 19 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.