Dyskusje merytoryczne i mniej rzeczowe, czyli budżet Turku przyjęty

Sesja Rady Miejskiej w Turku

- Jestem zmęczony, autentycznie zmęczony, pracą w takiej radzie - te słowa radnego Macieja Aniołczyka chyba najlepiej odzwierciedlają pracę radnych nad budżetem w trakcie ostatnich obrad. Rekord długości sesji Rady Miejskiej w Turku został pobity. Niestety, czas merytorycznej dyskusji pozostawia wiele do życzenia, a większość wypowiedzi nie miało związku z rozwojem miasta i dobrem mieszkańców.

Dochody, wydatki i inwestycje
Obrady XXIX sesji Rady Miasta Turek, które odbyły się we wtorek 29 grudnia, w głównej mierze poświęcone były przyjęciu budżetu samorządu na 2021 rok. Posiedzenie trwało niemalże dziewięć godzin. W jego trakcie burmistrz Romuald Antosik i skarbnik Małgorzata Dziamara przedstawili radnym założenia uchwały budżetowej.

Miasto Turek zaplanowało łączną kwotę dochodów w 2021 roku na ponad 130 mln zł, z kolei wydatki oscylować będą w okolicach 133 mln zł, w tym aż 14 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Wśród nich znalazła się m.in. realizacja ul. Żwirki i Wigury, budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kączkowskiego, budowa skrzyżowania ul. św. Floriana z ul. Komunalną. Zabezpieczono również środki na przebudowę ul. św. Floriana i budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, a także na modernizację kanalizacji ściekowej i wodociągowej dla Szkoły Podstawowej nr 1. Zmodernizowane zostaną także lokale miejskie położone przy ul. Kaliskiej i przy ul. Matejki. Będą w nich utworzone mieszkania. Zaadaptowany zostanie także lokal na potrzeby Muzeum Miasta Turku, na który to cel miasto pozyskało środki zewnętrzne. Kontynuowana będzie rewitalizacja parku, która - jak zaznaczyła skarbnik - przez najbliższe dwa lata stanie się dużym obciążeniem dla samorządowego budżetu.

Szanowni Państwo, czas na dyskusję
Po przedstawieniu założeń budżetu przez burmistrza i skarbnika rozpoczęła się dyskusją. Pochwał nad budżetem nie szczędzili przedstawiciele Ziemi Turkowskiej.

- Budżet jest przygotowany bardzo dobrze. Ja przynajmniej tak to oceniam. Powinniśmy się cieszyć, że inwestycje w ogóle są realizowane. Kwota na nie przeznaczona świadczy o tym, że miasto radzi sobie z tym, co mieszkańcom jest potrzebne - mówił radny Włodzimierz Rygiert, który dodał, że miasto jest atrakcyjne i rozwija się.

Radni Ziemi Turkowskiej chwalili też to, że samorząd w kolejnym naborze na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po raz kolejny wnioskował o środki na budowę skateparku i modernizację kina. Ich zdaniem te inwestycję podziwiać będą wszyscy mieszkańcy okolicznych miast.

Inne zdanie na ten temat mieli radni opozycyjni, skupieni w klubie PiS i Niezależnych. Krytyczną ocenę zaproponowanych przez burmistrza inwestycji przedstawił radny Dariusz Jasak.

- Mamy czas nie inwestowania w „klocki lego” [tj. skatepark – dop. red.]. Powinniśmy się zajmować strefami inwestycji, które będą powodowały rozwój miasta, infrastruktury. To są te najbardziej pilne inwestycje. Strefy relaksu też są potrzebne, ale czy na ten czas? Były już na to składane wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nie uzyskały aprobaty. To również powinno w nas refleksję budzić - mówił radny PiS.

Ad vocem do jego wypowiedzi odniosła się przewodnicząca rady Mariola Kadrzyńska-Siwek, która stwierdziła, że konieczne jest właśnie inwestowanie w infrastrukturę dla młodzieży. Jej zdaniem pomoże to odciągnąć dzieci od komputerów i stworzyć dla nich miejsca rozrywki.

- Nigdy nie ma dobrego czasu na nic, ale zawsze staramy się dostosować. To, co czynimy w mieście musimy dostosować do mieszkańców, do osób starszych, do małych dzieci, a ta część młodzieży jest pozbawiona miejsc rozrywki. Dzieci ślęczące przy komputerach nie mają dokąd pójść - zwracała uwagę Kadrzyńska-Siwek.

Z propozycjami wystąpili radni opozycji. Proponowali oni zająć się ulicą Św.Barbary, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sosnkowskiego. Próbę walki o realizację drogi Z3 podjął radny Karol Serafiński, który uważał, że miasto boi się poważnych inwestycji, a budowa tej drogi przyszłość. Powinna ona – zdaniem radnego – powstać, żeby pokazać inwestorom, że lokalny samorząd potrafi działać. W odpowiedzi burmistrz Antosik wskazał radnemu, że powinien liczyć siły na zamiary i pytał retorycznie czy budowa tej drogi da miastu Turek korzyści.

- Czy wykonywanie drogi Z3 przysporzy się dla naszego miasta? Jeśli zaczniemy od Z3, to zacznie się mowa żebyśmy zrobili inne rzeczy. Wykonanie tej drogi wiąże się z wykupami, gigantyczną inwestycją jak na możliwości miasta. A ta inwestycja rodzi kolejne inwestycje. To jest efekt domina – przekonywał Romuald Antosik i dodał, że jest wiele rzeczy które powinno się w mieście zrobić, ale na to wszystko nie starczy miastu pieniędzy.

Nastroje radnych i dyskusja zaczynały się stopniowo zaogniać. Tonować próbował je – od niedawna niezależny – radny Maciej Aniołczyk. Jego zdaniem burmistrz powinien szukać oszczędności m.in. w wydatkach na miejski monitoring.

- Też uważam, że czasy są ciężkie. Zawsze brakuje pieniędzy. Nie byłem przeciwny szukaniu oszczędności w żłobkach, ale nie w taki sposób. Możemy tych pieniędzy szukać w innych miejscach, np. w monitoringu miejskim. Należałoby się zastanowić czy jest on nam potrzebny. 100 tys. zł rocznie, a to prawie to samo co 140 tys. zł za żłobki. Milion dwieście tysięcy za śmieci to są ogromne pieniądze, które miasto straciło. Ufam, ze burmistrz robi budżet najlepszy dla miasta według swojej wiedzy. Życzyłbym sobie, żeby najważniejsze było dobro mieszkańców i miasta. Ufam burmistrzowi, zagłosuję za budżetem. Chciałbym więcej konsekwencji na przyszłość. Będę się temu przyglądał - mówił radny Aniołczyk.

Ostatecznie kilkugodzinną dyskusję nad przedstawionym projektem budżetu podsumował burmistrz, który podkreślił, że jest to budżet zrównoważony, prospołeczny i nastawiony na potrzeby mieszkańców. Dodatkowo włodarz wyraził nadzieję na to, że przyjęcie przez radnych budżetu będzie stanowić chęć współpracy i działania na rzecz mieszkańców miasta Turku.

Dyskusja, dyskusja i co dalej?
Dyskusja nad uchwałą budżetową trwała kilka godzin. Problem polega na tym, że było w niej tylko kilka momentów prawdziwie merytorycznej i rzeczowej dyskusji. Radni Ziemi Turkowskiej – Marcin Derucki, Włodzimierz Rygiert, Paweł Kwiatkowski – wygłosili swoiste laudacje na cześć burmistrza. Łatwo można zauważyć, że ich wypowiedzi posiadały prawie taki sam kontekst. Po kolei wymienialni nazwy inwestycji, kwoty jakie na nie przeznaczono, a także argumenty dlaczego są one potrzebne dla miasta.

Z kolei radni opozycyjni zarzucali burmistrzowi wszystko. Wielokrotnie atakowali się Antosika, nie podając przy tym merytorycznych argumentów. Często również w wypowiedziach próbowali osiągać swoje prywatne cele. Apelowali, że chcieliby, żeby również zostać docenieni przez burmistrza, który powinien uwzględnić ich wnioski budżetowe.

Mimo wielu wcześniejszych zastrzeżeń uchwała budżetowa Miasta Turku na 2021 rok została przyjęta większością głosów.
Urząd Miejski: Skatepark powstanie przy udziale mł...
Kryształowe gwiazdy dla policjantów z Turku

Podobne wpisy

 

Komentarze 20

Gość - Klecha w sobota, 02 stycznia 2021 12:09

Pani Przewodnicząca Kadrzyńska jako wzór postawy nauczyciela, wstyd. Ubliża radnym, zaognia jakieś wewnętrzne konflikty, zachowuje się jak u siebie w ogródku. Przewodnicząca i nauczyciel w jednym winna stanowić przykład, a tymczasem swoimi komentarzami daje negatywny przykład, po chwili nawołuje do współpracy, zaprzecza słowom które wypowiada. Coś okropnego, burmistrz to widzi, rada to widzi i nic nie robią.

Pani Przewodnicząca Kadrzyńska jako wzór postawy nauczyciela, wstyd. Ubliża radnym, zaognia jakieś wewnętrzne konflikty, zachowuje się jak u siebie w ogródku. Przewodnicząca i nauczyciel w jednym winna stanowić przykład, a tymczasem swoimi komentarzami daje negatywny przykład, po chwili nawołuje do współpracy, zaprzecza słowom które wypowiada. Coś okropnego, burmistrz to widzi, rada to widzi i nic nie robią.
Gość - Sesja w czwartek, 31 grudnia 2020 19:50

Proszę posłuchać zapisów z sesji, sam burmistrz mówi, że zna ulicę ponieważ był tam z Radnym R., który sugeruje ul.Św Barbary do budowy, a Jasak stwierdza, że na komisji Radny R. naciska na tą ulicę jako kolejną inwestycję SESJA ONLINE I ZAPIS Z SESJI DO ANALIZY, wyraźnie burmistrz mówił.

Proszę posłuchać zapisów z sesji, sam burmistrz mówi, że zna ulicę ponieważ był tam z Radnym R., który sugeruje ul.Św Barbary do budowy, a Jasak stwierdza, że na komisji Radny R. naciska na tą ulicę jako kolejną inwestycję SESJA ONLINE I ZAPIS Z SESJI DO ANALIZY, wyraźnie burmistrz mówił.
Gość - ABC w czwartek, 31 grudnia 2020 18:05

KTOŚ TU CHYBA CELOWO WPROWADZA W BŁĄD MIESZKAŃCÓW ŻE RYGIERT CHCIAŁ TEJ DROGI !!! TO RADNY JASAK ZAPROPONOWAŁ BUDOWE TEJ DROGI BO TAM MIESZKA !!! CWANIAKI Z WAS

KTOŚ TU CHYBA CELOWO WPROWADZA W BŁĄD MIESZKAŃCÓW ŻE RYGIERT CHCIAŁ TEJ DROGI !!! TO RADNY JASAK ZAPROPONOWAŁ BUDOWE TEJ DROGI BO TAM MIESZKA !!! CWANIAKI Z WAS
Gość - Małgorzata w piątek, 01 stycznia 2021 01:27

Rygiert swojego zięcia Marcinka? A tam.

Rygiert swojego zięcia Marcinka? A tam.
Gość - Witold w czwartek, 31 grudnia 2020 20:03

Radni z PiS i zaproponowali 3 projekty do wprowadzenia do budżetu, a wspaniały burmistrz wybrał 1 projekt. Wiecie jaki?

Radni z PiS i zaproponowali 3 projekty do wprowadzenia do budżetu, a wspaniały burmistrz wybrał 1 projekt. Wiecie jaki?
Gość - Zwis na PiS w czwartek, 31 grudnia 2020 20:52

Pomnik Rukwa pomnik?Napisz Witoldzie o ile dzięki Jasakowi z P{iS -tak temu miasto dostanie w 2021 mniej wpływów z podatków a ja rukwa już nie mieszkam w Turku?Opłata mocowa

Pomnik Rukwa pomnik?Napisz Witoldzie o ile dzięki Jasakowi z P{iS -tak temu miasto dostanie w 2021 mniej wpływów z podatków a ja rukwa już nie mieszkam w Turku?Opłata mocowa
Gość - Slawoj w piątek, 01 stycznia 2021 16:01

To Jasak jest burmistrzem? Od 2014 stanowisko burmistrza Turku sprawuje Romuald Antosik, on zarządza miastem i współpracuje z rządem, dba o interesy miasta i szuka sojuszników w kwestii pozyskania środków, czyli jednym słowem jak dbasz tak masz!!!!!

To Jasak jest burmistrzem? Od 2014 stanowisko burmistrza Turku sprawuje Romuald Antosik, on zarządza miastem i współpracuje z rządem, dba o interesy miasta i szuka sojuszników w kwestii pozyskania środków, czyli jednym słowem jak dbasz tak masz!!!!!
Gość - Dżonsina w czwartek, 31 grudnia 2020 19:59

Jasak nie mieszka przy Św.Barbary, ani przy ul.Daszynskiego, głupoty piszesz i to Ty wprowadzasz ludzi w błąd.

Jasak nie mieszka przy Św.Barbary, ani przy ul.Daszynskiego, głupoty piszesz i to Ty wprowadzasz ludzi w błąd.
Gość - Ciekawski Georg w czwartek, 31 grudnia 2020 19:55

Ktoś tu ma pełne portki:-) Trzeba posłuchać tej sesji co mówił R.Antosik i D.Jasak, sprawdzić gdzie ta ulica, kto tam mieszka. Może faktycznie jest tam dużo domów, ciemno, pełno błota i nikt z rodziny radnego nie ma dojazdu do domu. Kto na komisjach mówił o tej drodze. Pytajcic swoich radnych.

Ktoś tu ma pełne portki:-) Trzeba posłuchać tej sesji co mówił R.Antosik i D.Jasak, sprawdzić gdzie ta ulica, kto tam mieszka. Może faktycznie jest tam dużo domów, ciemno, pełno błota i nikt z rodziny radnego nie ma dojazdu do domu. Kto na komisjach mówił o tej drodze. Pytajcic swoich radnych.
Gość - Tomuś w czwartek, 31 grudnia 2020 15:51

Burmistrz, który pyta się ,,czy ulica 3Z przysporzy się dla naszego miasta" to są kpiny, śmiech i najlepiej dymisja pseudoburmistrza. Rzymianie już wiedzieli, że budowa dróg jest najważniejsza dla rozwoju, a tu taki specjalista z doświadczeniem w administracji retorycznie pyta o takie oczywistości, więc ja pytam, a ul.Św.Barbary przysporzy się radnemu Rygiertowi? No jak? Trzeba będzie robić kolejne drogi np.ul.Daszyńskiego, a to dojazd do domu kogo? Lub kandydatki na radną z Ziemi Turkowskiej!!! Suchej nitki na Was nie zostawię jak do tego dojdzie, bilbord w centrum miasta wynajmę i to opiszę, ulotki będę roznosił za kumoterstwo i nepotyzm.

Burmistrz, który pyta się ,,czy ulica 3Z przysporzy się dla naszego miasta" to są kpiny, śmiech i najlepiej dymisja pseudoburmistrza. Rzymianie już wiedzieli, że budowa dróg jest najważniejsza dla rozwoju, a tu taki specjalista z doświadczeniem w administracji retorycznie pyta o takie oczywistości, więc ja pytam, a ul.Św.Barbary przysporzy się radnemu Rygiertowi? No jak? Trzeba będzie robić kolejne drogi np.ul.Daszyńskiego, a to dojazd do domu kogo? Lub kandydatki na radną z Ziemi Turkowskiej!!! Suchej nitki na Was nie zostawię jak do tego dojdzie, bilbord w centrum miasta wynajmę i to opiszę, ulotki będę roznosił za kumoterstwo i nepotyzm.
Gość - Samba sikoreczka w czwartek, 31 grudnia 2020 15:15

Burmistrz mówi, że ul.Św.Barbary i ul.Kwiatkowskiego nie są rozwojowe dla Turku, następnie wprowadza do budżetu opracowanie dokumentacji na ta ulicę!!!!!! Nigdy nie zrozumię działania na szkodę miasta w imię interesu jednostki lub jednego radnego. Ta decyzja burmistrza pokazuje, że dobro miasta ma w D....ie

Burmistrz mówi, że ul.Św.Barbary i ul.Kwiatkowskiego nie są rozwojowe dla Turku, następnie wprowadza do budżetu opracowanie dokumentacji na ta ulicę!!!!!! Nigdy nie zrozumię działania na szkodę miasta w imię interesu jednostki lub jednego radnego. Ta decyzja burmistrza pokazuje, że dobro miasta ma w D....ie
Gość - Wiesio w czwartek, 31 grudnia 2020 15:09

Ja się pytam dla kogo buduje Pan drogę św.Barbary Panie Burmistrzu? Dla swoich pupili, ta ulica jest nam teraz potrzebna jak świni siodło. Ciekawe kto tam mieszka lub ma działkę.

Ja się pytam dla kogo buduje Pan drogę św.Barbary Panie Burmistrzu? Dla swoich pupili, ta ulica jest nam teraz potrzebna jak świni siodło. Ciekawe kto tam mieszka lub ma działkę.
Gość - z miasta w czwartek, 31 grudnia 2020 09:43

To tylko świadczy o kompletnym braku minimum politycznej i gospodarczej wiedzy mieszkańców miasta. Ktoś wybrał tych ludzi na zasadzie: jest z mojej rodziny, znam go lub pijemy razem piwo. Żenada!

To tylko świadczy o kompletnym braku minimum politycznej i gospodarczej wiedzy mieszkańców miasta. Ktoś wybrał tych ludzi na zasadzie: jest z mojej rodziny, znam go lub pijemy razem piwo. Żenada!
Gość - Alojzy Bąbel w czwartek, 31 grudnia 2020 15:02

Brawo, mam podobne zdanie, jeżeli ktoś jest zmęczony ,,pracą" to niech zrezygnuje i szuka szczęścia gdzieś indziej. Gdyby zapytać 90% radnych o podstawowe zasady funkcjonowania Rady to większość miałaby problem nie mówiąc już o szukaniu środków na projekty do budżetu, wycenie, kosztorysie itp. Cóż naród wybrał, naród oceni.

Brawo, mam podobne zdanie, jeżeli ktoś jest zmęczony ,,pracą" to niech zrezygnuje i szuka szczęścia gdzieś indziej. Gdyby zapytać 90% radnych o podstawowe zasady funkcjonowania Rady to większość miałaby problem nie mówiąc już o szukaniu środków na projekty do budżetu, wycenie, kosztorysie itp. Cóż naród wybrał, naród oceni.
Gość - Mieszkaniec w środa, 30 grudnia 2020 23:24

Ta rada ten burmistrz, to jakaś pomyłka. Ludzie z miasta uciekają, brak zakładów pracy, miasto Turek się korkuje, a oni robią skatepark. Powinniśmy my mieszkańcy odwołać takiego burmistrza i radnych odwołać. Czy wy radni wraz z burmistrzem nie widzicie że miasto się zwija. Brawo wy ZT Zwijamy Turek.

Ta rada ten burmistrz, to jakaś pomyłka. Ludzie z miasta uciekają, brak zakładów pracy, miasto Turek się korkuje, a oni robią skatepark. Powinniśmy my mieszkańcy odwołać takiego burmistrza i radnych odwołać. Czy wy radni wraz z burmistrzem nie widzicie że miasto się zwija. Brawo wy ZT Zwijamy Turek.
Gość - TAXI w czwartek, 31 grudnia 2020 09:44

Przeczysz sam sobie. Jeśli ludzie stąd uciekają, to dlaczego miasto się korkuje. Skatepark jest bardzo potrzebny. Co poza komputerem i telefonem, mogą robić nastolatki w tym mieście. Miasto nic nie oferuje nastolatkom. Dla maluchów są place zabaw, dla starszych siłownie itp. A dla nastolatków nic. Brawa za skatepark. Ludzie są coraz bogatsi, uciekają do gminy, gdzie budują domy (nie ważne, czy za gotówkę czy za kredyt). Jeżdżę po Obrzębinie, Grabieńcu, Turkowicach, Chlebowie, Żukach i widzę, jaki tam boom budowlany. Tam się budują głównie ludzie z Turku. Czyli uciekają owszem, ale tylko do gminy, bo tam chcą ciszy, tańszej ziemi itp.

Przeczysz sam sobie. Jeśli ludzie stąd uciekają, to dlaczego miasto się korkuje. Skatepark jest bardzo potrzebny. Co poza komputerem i telefonem, mogą robić nastolatki w tym mieście. Miasto nic nie oferuje nastolatkom. Dla maluchów są place zabaw, dla starszych siłownie itp. A dla nastolatków nic. Brawa za skatepark. Ludzie są coraz bogatsi, uciekają do gminy, gdzie budują domy (nie ważne, czy za gotówkę czy za kredyt). Jeżdżę po Obrzębinie, Grabieńcu, Turkowicach, Chlebowie, Żukach i widzę, jaki tam boom budowlany. Tam się budują głównie ludzie z Turku. Czyli uciekają owszem, ale tylko do gminy, bo tam chcą ciszy, tańszej ziemi itp.
Gość - Obserwator w czwartek, 31 grudnia 2020 15:06

A dla Radnego Rygierta buduje się drogę ul.Św.Barbary przy której nikt nie mieszka, A są zamontowane lampyoświetleniowe, droga utwardzona, już niebawem będzie ul.Daszyńskiego tam mieszka bliska rodzina radnego. Tak działa Ziemia Turkowska robimy dobrze swoim!

A dla Radnego Rygierta buduje się drogę ul.Św.Barbary przy której nikt nie mieszka, A są zamontowane lampyoświetleniowe, droga utwardzona, już niebawem będzie ul.Daszyńskiego tam mieszka bliska rodzina radnego. Tak działa Ziemia Turkowska robimy dobrze swoim!
Gość - Zwis na PiS w czwartek, 31 grudnia 2020 11:22

Lepszy skatepark nic pomniczki wiadomo co upamiętniające i kogo. Niestety ci młodzi ludzie może nie wszyscy ale wyjadą na studia bądź za pracą i już tu nie wrócą. Co do bogacenia się ludzi tutaj to część społeczeństwa na pewno odczuwa poprawę swojego losu co widać po cenach mieszkań i tym ,że te w dobrej lokalizacji się sprzedają .O działkach to już napisałeś i ja się z tym zgadzam całkowicie .Sam osobiście uważam Turek jednak za taką trochę zapyziałą wieś z marketami i budami z kebabem. Otworzysz kawiarnię to splajtujesz bo w Turku nie ma takiej kultury picia kawy w lokalu tylko tzw.plujka w domu''( na szczęście ludzie zaczynają inwestować w dobre ekspresy do kawy ). Otworzysz sklep z odzieżą to też szansa ,że przetrwasz jest mała co widać po lokalach do wynajęcia(oficjalnie liczba mieszkańców się zmniejsza systematycznie więc też kto ma to wszystko kupować i ile.W Niemczech władze poszczególnych miast zawsze wychodzą do przedsiębiorców i pytają co możemy zrobić by wam pomóc? Bo wiedzą ,że jak są firmy to są podatki dla miasta .A u Nas ? Te kilkanaście hektarów strefy inwestycyjnej i śmierdzący deveris to trochę mało. O stale podnoszonych przez PiS ukrytych podatkach to już nie wspominam .

Lepszy skatepark nic pomniczki wiadomo co upamiętniające i kogo. Niestety ci młodzi ludzie może nie wszyscy ale wyjadą na studia bądź za pracą i już tu nie wrócą. Co do bogacenia się ludzi tutaj to część społeczeństwa na pewno odczuwa poprawę swojego losu co widać po cenach mieszkań i tym ,że te w dobrej lokalizacji się sprzedają .O działkach to już napisałeś i ja się z tym zgadzam całkowicie .Sam osobiście uważam Turek jednak za taką trochę zapyziałą wieś z marketami i budami z kebabem. Otworzysz kawiarnię to splajtujesz bo w Turku nie ma takiej kultury picia kawy w lokalu tylko tzw.plujka w domu''( na szczęście ludzie zaczynają inwestować w dobre ekspresy do kawy ). Otworzysz sklep z odzieżą to też szansa ,że przetrwasz jest mała co widać po lokalach do wynajęcia(oficjalnie liczba mieszkańców się zmniejsza systematycznie więc też kto ma to wszystko kupować i ile.W Niemczech władze poszczególnych miast zawsze wychodzą do przedsiębiorców i pytają co możemy zrobić by wam pomóc? Bo wiedzą ,że jak są firmy to są podatki dla miasta .A u Nas ? Te kilkanaście hektarów strefy inwestycyjnej i śmierdzący deveris to trochę mało. O stale podnoszonych przez PiS ukrytych podatkach to już nie wspominam .
Gość - Wowa w środa, 30 grudnia 2020 20:49

Przyjmując jednogłośnie budżet Turku który jest bardzo zły dla rozwoju miasta jego przyszłości radni PiS dowiedli że mają o polityce marne pojęcie .

Przyjmując jednogłośnie budżet Turku który jest bardzo zły dla rozwoju miasta jego przyszłości radni PiS dowiedli że mają o polityce marne pojęcie .
Gość - turkowianin w środa, 30 grudnia 2020 19:22

No proszę... a w Sejmie wystarczyły 2 godziny na uchwalenie "kolanowego" budżetu:-)

No proszę... a w Sejmie wystarczyły 2 godziny na uchwalenie "kolanowego" budżetu:-)
Gość
wtorek, 18 stycznia 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.