Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Wyróżnione 

FIRMA SUN GARDEN POLSKA ZATRUDNI NA STANOWISKA:

Sun Garden

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

Twój zakres obowiązków:
• Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działu utrzymania ruchu
• Planowanie i realizacja przeglądów oraz napraw w celu zapewnienia sprawności technicznej parku maszynowego
• Prowadzenie dokumentacji technicznej dla urządzeń nad którymi prowadzony jest nadzór
• Nadzorowanie podwykonawców kooperantów, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych remontów i inwestycji
• Proponowanie oraz wprowadzanie modernizacji oraz optymalizacji w parku maszynowym
• Koordynowanie nowych inwestycji i prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych projektów
• Zapewnienie wymaganych przepisami badań i dopuszczeń do eksploatacji dla podległych linii technologicznych
• Zarządzanie i rozliczanie podległych pracowników

Nasze wymagania:
• Wykształcenie wyższe/średnie techniczne: elektromechanik, elektryk, energetyk, automatyk, mechatronik lub pokrewne
• Doświadczenie w obszarze zarządzania lub nadzoru w utrzymaniu ruchu
• Dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office
• Zdolności organizacyjne oraz komunikatywność
• Umiejętność rozwiązywania problemów, dokładność i precyzja
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem

KIEROWNIK KOMÓRKI BHP

Twój zakres obowiązków
• Nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu
• Nadzór nad zespołem BHP i PPOŻ
• Prowadzenie działań prowadzących do podnoszenia świadomości i kultury bhp wśród pracowników
• Wdrożenie nowych procedur zapewniających bezpieczne warunki pracy
• Nadzór nad przeprowadzaniem wszelkich badań występujących na stanowiskach pracy
• Proponowanie oraz wprowadzanie badan czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy
• Wprowadzanie nowych rozwiązań mających na celu ograniczenie czynników szkodliwych,
• Nadzór nad dokumentacją powypadkową
• Tworzenie ocen ryzyka zawodowego
• Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych z zakresu bhp i p.poż
• Raportowanie do zarządu z zakresu BHP i PPOŻ

Nasze wymagania
• Wykształcenie wyższe o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy lub ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
• Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie BHP i PPOŻ
• Mile widziane uprawnienia specjalisty PPOŻ lub inspektora PPOŻ
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem
• Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania zespołem

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW ESG & SUSTAINABILITY

Twój zakres obowiązków
• Kreowanie i aktywne uczestnictwo przy wdrożeniu strategii i polityki ESG w organizacji
• Monitorowanie trendów rynkowych i międzynarodowych wytycznych w zakresie ESG
• Nadzór nad projektami związanymi z optymalizacją zużycia energii oraz zmniejszeniem wpływu inwestycji na środowisko
• Opracowywanie procedur oceny i raportowania wskaźników efektywności środowiskowej związanych z szeroką gamą projektów zrównoważonego rozwoju
• Wdrożenie w organizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz dyrektyw Komisji Europejskiej związanych z raportowaniem ESG
• Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
• Przeprowadzenie audytów środowiskowych i socjalnych
• Prowadzenie szkoleń z zakresu ESG
• Raportowanie do Zarządu o podjętych działaniach w zakresie o ESG

Nasze wymagania
• Wykształcenie wyższe kierunkowe mile widziane o kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ESG, CSR lub pokrewne
• Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ESG lub ze zrównoważonym rozwojem
• Znajomość tematyki ESG (standardy raportowania, CSRD, taksonomia, ślad węglowy)
• Wysoko rozwinięta umiejętność organizacji pracy własnej oraz prowadzenia projektów
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII I ROZWOJU R&D

Twój zakres obowiązków
• Prowadzenie projektów związanych z rozwojem nowych technologii i wyrobów
• Inicjowanie projektów technologicznych z zakresu produkcji mebli i wyrobów tekstylnych
• Wdrożenie innowacyjnych metod technologicznych i produkcyjnych mających na celu osiągnięcie wymaganego poziomu jakości oraz kosztów wytwarzania
• Nadzór oraz bieżąca kontrola nad procesami technologicznymi
• Nadzór nad dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną w dziale R&D
• Zarządzanie podległymi zespołami pracowników

Nasze wymagania
• Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane w zakresie technologii wytwarzania mebli, artykułów tekstylnych
• Umiejętność obsługi programów CAM/CAD
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office
• Znajomość rysunku technicznego
• Wiedza z zakresu projektowania oraz produkcji mebli tapicerowanych
• Doświadczenia na podobnym stanowisku
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem
• Samodzielność i sumienność w wykonywanej pracy oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Twój zakres obowiązków
• Sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,
• Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie: emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej
• Wdrożenie nowych technologii i rozwiązań środowiskowych
• Bieżąca kontrola i weryfikacja wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska
• Przeprowadzanie i uczestnictwo w audytach z zakresu ochrony środowiska
• Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska

Nasze wymagania
• Wykształcenie wyższe kierunkowe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia środowiskowa lub pokrewne
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
• Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem
• Samodzielność i dobra organizacja pracy
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

TECHNOLOG PRODUKCJI DRUTU

Twój zakres obowiązków
• Nadzór nad procesem produkcji drutu
• Wdrożenie usprawnień w procesie ciągnienia drutu
• Optymalizacja kosztów wytworzenia produktu oraz opracowanie dokumentacji technicznej
• Tworzenie nowych technologicznych rozwiązań w procesie produkcji drutu
• Bieżąca kontrola jakości wyprodukowanych produktów oraz prowadzenie testów nad ich właściwością

Nasze wymagania
• Wykształcenie wyższe inżynierskie/kierunki mechaniczne
• Doświadczenie na stanowisku technolog produkcji drutu bądź podobnym stanowisku
• Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem
• Dobra znajomość rysunku technicznego
• Mile widziana znajomość programu SAP

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Twój zakres obowiązków
• Sporządzanie analiz i raportów księgowych
• Weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych
• Księgowanie faktur, rozliczanie kont rozrachunkowych, ustalanie prawidłowych sald na kontach kontrahentów
• Wystawianie faktur sprzedażowych, korekt w programie SAP
• Ścisła współpraca z innymi działami w celu zapewnienia poprawności alokowania kosztów i przychodów na kontach oraz pozyskiwania dokumentów
• Dbanie o terminowość i poprawność realizowanych działań
• Analiza stanu należności i zobowiązań

Nasze wymagania
• Doświadczenie w pracy w Księgowości
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana rachunkowość)
• Praktyczna znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych
• Dobra znajomość programu SAP
• Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel)
• Umiejętność szybkiego uczenia się
• Dokładność, komunikatywność i umiejętność organizowania pracy własnej
• Wymagana dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie

KIEROWNIK LOGISTYKI

Twój zakres obowiązków
• Nadzór nad prawidłowym działaniem prac magazynów, transportu oraz działu celnego
• Umiejętność planowania średnio i długoterminowego
• Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją zadań w zespole
• Kreowanie oraz wdrażanie działań mających na celu optymalizację procesów i kosztów w podległym obszarze
• Opracowywanie planów dotyczących zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji
• Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
• Raportowanie do Zarządu o podjętych działaniach w zakresie projektów logistycznych

Nasze wymagania
• Wykształcenie wyższe/średnie o kierunku logistycznym bądź pokrewnym
• Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej lub logistycznej
• Praktyczna wiedza z zakresu gospodarki magazynowej
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym w środowisku biznesowym
• Umiejętność zarządzania zespołem min. 150 FTE
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, SAP. SAC/BI
• Mile widziane doświadczenie w obiektach wyposażonych AGV

OPERATOR MASZYN CNC
Miejsce pracy: Psary

Twój zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn CNC z zakresu produkcji elementów stelaży do łóżek, sof z drewna i płyt drewnopochodnych
• obsługa codzienna maszyn CNC w zakresie dokumentacji technicznej
• pisanie programów obróbczych dla maszyn CNC
• utrzymanie porządku na stanowisku pracy

Nasze wymagania
• wykształcenie min. zawodowe (elektryk, mechanik, mechatronik)
• umiejętność czytania rysunku technicznego
• obsługa urządzeń pomiarowych

PROGRAMISTA CNC - TECHNOLOG
Miejsce pracy: Psary

Twój zakres obowiązków
• wdrażanie i testowanie nowych rozwiązań
• optymalizacja procesów produkcyjnych
• tworzenie i aktualizacja dokumentacji technologicznej/procesowej
• aktywny udział w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z produkcją
• dobór narzędzi i parametrów obróbki
• przygotowywanie programów do maszyn CNC pod bieżącą produkcję

Nasze wymagania
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
• znajomość oprogramowania CAD/CAM
• bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
• umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
• umiejętność samodzielnej organizacji stanowiska pracy oraz współpracy w zespole
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
• dokładność, zaangażowanie oraz dyspozycyjność

SERWISANT MASZYN OBRÓBKI DREWNA ( AUTOMATYK)
Miejsce pracy: Psary

Twój zakres obowiązków:
• serwis oraz wykonywanie okresowych przeglądów obrabiarek i linii automatycznych do obróbki drewna
• utrzymanie parku maszynowego w sprawności, diagnozowanie i usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń
• przygotowanie i programowanie maszyn i urządzeń do procesu produkcyjnego
• praca na wysokości
• praca zmianowa

Nasze wymagania
• wykształcenie minimum średnie zawodowe w kierunku – automatyka, mechatronika
• umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych
• znajomość zagadnień związanych z mechaniką i budową maszyn sterowanych numerycznie (układy hydrauliczne, pneumatyczne)
• znajomość podstaw związanych z elektrycznym sterowaniem maszyn
• dobra znajomość rysunku technicznego i umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
• świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń zasilanych napięciem do 1Kv
• samodzielność, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja pracy
• doświadczenie serwisanta maszyn CNC lub na podobnym stanowisku

Firma Sun Garden Polska oferuje:
• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
• Bardzo dobre warunki pracy przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii
• Możliwość wdrażania własnych pomysłów
• Możliwość rozwoju oraz szkoleń

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W temacie wiadomości prosimy o podanie stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się z firmą Sun Garden Polska sp. z. o. o sp.k. pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Malanów: Grzegorz Kasdepke w CKiBP
„Zawody przyszłości” w Zespole Szkół Technicznych ...

Podobne wpisy

 

Komentarze 2

Gość - Heniu w poniedziałek, 12 lutego 2024 11:33

Niech dadza ludziom podwyzki to beda pracowac i troche szacunku dla swoich, a nie czarnuchy sa lepiej traktowani niz swoi rodacy, ruski ma 20 zl/h a Polakowi daja 12-13/h plus akord i musi zapierdalac, morusy zwykla godzinowka i wyjebane, czy robi czy nie, z miesiaca na miesiac nowi ciapaci a pieprza ze nie przyjmuja juz

Niech dadza ludziom podwyzki to beda pracowac i troche szacunku dla swoich, a nie czarnuchy sa lepiej traktowani niz swoi rodacy, ruski ma 20 zl/h a Polakowi daja 12-13/h plus akord i musi zapierdalac, morusy zwykla godzinowka i wyjebane, czy robi czy nie, z miesiaca na miesiac nowi ciapaci a pieprza ze nie przyjmuja juz
Gość - Zenek w piątek, 09 lutego 2024 09:10

Niech zaczną lepiej płacić to pracownicy będą w tej firmie obowiązują zasady mafijne a właściciel z Niemiec niema zielonego pojęcia co tam się dzieje

Niech zaczną lepiej płacić to pracownicy będą w tej firmie obowiązują zasady mafijne a właściciel z Niemiec niema zielonego pojęcia co tam się dzieje
Gość
piątek, 14 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.