Informacja Starosty Tureckiego o otwarciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

Poradnia Psychologiczno- Pedagodiczna

Szanowni Państwo

W związku z zainteresowaniem i potrzebą bezpośrednich spotkań i konsultacji, a także koniecznością wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci i dorosłych, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna zostanie otwarta 11-go maja na poniżej wyszczególnionych warunkach wizyt. Placówka, z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 6, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego została odpowiednio przygotowana zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. W dniu dzisiejszym, to jest 8-go maja obiekt i pomieszczenia zostały zdezynfekowane przez strażaków KP PSP w Turku. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, a poradnia w środki dezynfekcyjne. W imieniu pracowników i wszystkich mieszkańców uprzejmie proszę o zastosowanie się do poniżej podanych wytycznych.

Podczas wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prosimy o przestrzeganie i stosowanie poniższych zasad:

1. Przy wejściu do poradni wyznaczony pracownik udostępnia rodzicowi dziecka ankietę wstępnej kwalifikacji (ocena ryzyka narażenia na zakażenie koronawirusem), druk zgody na diagnozę w okresie epidemii COVID-19, wykonuje pomiar temperatury dziecku/rodzicowi.

2. W przypadku wykrycia podwyższonego ryzyka zakażenia (występowanie objawów zakażenia COVID-19 z ankiety/obserwacji czy podwyższony wskaźnik pomiaru temperatury) istnieje podstawa do uzasadnionej odmowy przeprowadzenia diagnozy. Rodzic powinien wówczas zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

DIAGNOZOWANE SĄ TYLKO DZIECI ZDROWE (bez objawów infekcji). DLA WZAJEMNEGO BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY O UDZIALENIE WIARYGODNYCH INFORMACJI W ANKIECIE!

3. Rekomendujemy przyprowadzanie do poradni dziecka przez jednego opiekuna i oczekiwanie na dziecko w trakcie badania poza budynkiem. Rodzic/opiekun dziecka powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczka i/lub przyłbica, rękawiczki ochronne).

4. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy wiek, stan zdrowia lub stan psychofizyczny nie pozwala na samodzielne pozostanie dziecka w gabinecie, rodzic może przebywać w gabinecie/korytarzu poradni zachowując dystans przestrzenny.

5. Należy ściśle trzymać się wyznaczonej godziny badania (dzieci umawiane są w krótkich odstępach czasowych, aby uniknąć skupiania się osób przy wejściu do poradni).

6. W trakcie kontaktów bezpośrednich z pracownikami poradni pamiętać należy o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry).

7. Podczas pobytu w Poradni pamiętamy także o podstawowych zasadach sanitarnych, jak m. in. mycie i dezynfekcja rąk wg zamieszczonych instrukcji sanitarnych.

8. Omówienie wyników badania odbywa się w ustalonym terminie zdalnie(przez telefon).

9. Braki w dokumentacji, np. zaświadczenia lekarskie, informacja od wychowawcy, wnioski o wydanie opinii/orzeczenia rodzic dostarcza pocztą elektroniczną /tradycyjną lub zostawia w znajdującej się przy wejściu do poradni „skrzynce podawczej” (druki dokumentów są do pobrania na stronie poradni lub przed wejściem do poradni na I piętrze budynku).

10. Opinie/orzeczenia wydane przez poradnię wysyłane zostaną pocztą tradycyjną na adres domowy.

Przed wizytą w Poradni należy przygotować dziecko do badania:

- wyposażyć w środki ochrony osobistej w drodze do i z poradni (dzieci powyżej 4 roku życia maseczka i/lub przyłbica, rękawiczki ochronne),

- wyposażyć w przybory (długopis, ołówek, kredki, przybory geometryczne, ewentualnie wodę do picia, chusteczki higieniczne),

- wytłumaczyć zasady bezpieczeństwa sanitarnego wraz z uzasadnieniem: rekomendujemy pozostawanie rodzica w czasie trwania badania poza budynkiem poradni, z uwagi na konieczność zachowania dystansu przestrzennego i wskazania do unikania skupisk; podczas pobytu w poradni dziecko będzie w gabinecie z osobą badającą; po badaniu rodzic odbiera dziecko o umówionej godzinie,

- poinformować dziecko o możliwych środkach ochrony osobistej, z którymi zetknie się u diagnosty (maseczka, przyłbica, rękawiczki),

- regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny.

Starosta Turecki
Dariusz Kałużny

Herbowy ptak w turkowskich lasach. Młoda samica bi...
Justyna Gascon Carreño: „W obronie prawdy, uczciwo...

Podobne wpisy

 

Komentarze 1

Gość - zainteresowany webinarem w piątek, 15 maj 2020 20:10

w niektórych mediach pojawia się zaproszenie na webinar podobno organizowany przez w/w PPP, na adres mailowy w domenie publicznej mam wysłać imię, nazwisko i miejsce pracy ? skąd mam wiedzieć że poradnia-turek (at) domena to własciwy adres poradni? a może poradnia_turek (at) innadoemna jest poprawny? jak się ma to do RODO?

w niektórych mediach pojawia się zaproszenie na webinar podobno organizowany przez w/w PPP, na adres mailowy w domenie publicznej mam wysłać imię, nazwisko i miejsce pracy ? skąd mam wiedzieć że poradnia-turek (at) domena to własciwy adres poradni? a może poradnia_turek (at) innadoemna jest poprawny? jak się ma to do RODO?
Gość
sobota, 30 maj 2020

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.