Kawęczyn: Podatki od transportu jedne z najniższych w Polsce

Kawęczyn

Radni gminy Kawęczyn podjęli decyzję o wysokości stawek podatków jakie obowiązywać będą w 2023 roku. Uwagę zwrócić należy na fakt, że gmina Kawęczyn należy do gmin w Polsce, które oferują najniższe z możliwych stawki podatku od środków transportowych. Nie zmieni się to również w kolejnym roku.

Od początku 2022 roku w gminie Kawęczyn obowiązują jedne z najniższych w kraju stawki podatku od środków transportowych. Jak wskazywano podczas poniedziałkowej (31 października) sesji gmina Kawęczyn zanotuje w roku 2022 15% wzrost ilości zarejestrowanych środków transportowych, jednak wobec obniżonych do minimalnego poziomu stawek podatku od środków transportowych spodziewany przychód z tyt. podatku zmniejszy się jednak w porównaniu do roku 2021 o 44%. Istnieje jednak szereg argumentów, które wskazują na racjonalność i zasadność podjętej przez radę gminy decyzji o obniżeniu do minimalnego poziomu stawek podatku od środków transportowych. Te argumenty wskazują również na zasadność podtrzymania tej decyzji. Obniżone do najniższych możliwych stawki podatku od środków transportowych, obok lokalizacji i potencjału ŁSSE były najważniejszym argumentem dla firmy Ambro Logistics w kwestii podjęcia decyzji o nabyciu gruntu inwestycyjnego w Marianowie Kolonii i ulokowaniu tam parku logistyczno – transportowego. Bez podjęcia takiej decyzji, cały proces zachęty inwestora do ulokowania swojej działalności biznesowej w gminie Kawęczyn mógłby zakończyć się niepowodzenie. Samorząd prowadzi takie rozmowy z podmiotami leasingowymi jednak ich oczekiwania i kluczowy warunek dotyczą obecności na terenie gminy przynajmniej jednego dużego podmiotu transportowego lub logistycznego. Wspomniana transakcja nabycia gruntu w Marianowie Kolonii i planowana tam inwestycja firmy transportowej powinna stać się momentem przełomowym w procesie pozyskania firmy leasingowej, która zarejestruje swoją działalność na terenie gminy Kawęczyn.

Radni podjęli również decyzję o wysokości podatków od nieruchomości. Opłaty, które ponosić będą mieszkańcy w 2023 roku przedstawiają się następująco.

Podatek od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków –1,16 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,81zł od 1 m2 powierzchni;

Podatek od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Podatek od budowli wynosić będzie dwa procent ich wartości.

Atom 40 km od Turku. Koreańczycy wybudują elektrow...
Władysławów: Pełen muzyki i optymizmu Dzień Senior...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 08 grudnia 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.