Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Konsultacje dotyczące precyzyjnego przebiegu kolei do Turku jeszcze w tym roku

Kolej Plus

Umowy o realizacji Projektów zgłoszonych przez Województwo Wielkopolskie do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku zostały podpisane. Jedna z pięciu zgłoszonych do Programu Kolej+ inwestycji dotyczy budowy nowej linii kolejowej na odcinku Turek - Konin. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w dniu 27 stycznia br. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to Spółka odpowiada za przeprowadzenie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców: Studium Projektowo – Technicznego (SPT) i robót budowlanych.

Pierwsze postępowanie zostało wszczęte. Jeśli nie pojawią się większe problemy wpływające na wydłużenie terminów wykonawca SPT. powinien być znany w przeciągu kilku tygodni (Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2023 r.).

Zadaniem wykonawcy SPT będzie wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), w tym kosztorysu inwestorskiego dla Projektu oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Do zadań Wykonawcy SPT należeć będzie również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Prace nad SPT Wykonawca zobowiązany będzie jednak rozpocząć od opracowania koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu dla wariantu przyjętego we Wstępnym Studium Planistyczno - Prognostycznym (WSPP) opracowanym w 2021 roku na potrzeby II etapu naboru projektów do Programu Kolej+, finansowanym z budżetów Lidera Projektu – Województwa Wielkopolskiego oraz Partnerów Projektu tj. Powiatu Tureckiego, wszystkich gminy z terenu powiatu tureckiego oraz Gminy Stare Miasto. Przypomnijmy, że w ramach opracowania WSPP analizom poddane były dwa warianty trasowania linii kolejowej łączącej Turek z Koninem/Poznaniem, tj. wariant W1 – trasowanie przez miejscowość Władysławów oraz wariant W9 - przebieg przez Tuliszków.

Oba wyżej wymienione warianty zostały omówione w trakcie spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, które zgodnie z wytycznymi Programu Kolej+ przeprowadzone były w dniach: 30 września 2021 roku dla mieszkańców z terenu powiatu tureckiego, a 1 października dla mieszkańców z terenu powiatu konińskiego. Należy zaznaczyć, że konsultacje społeczne będą przeprowadzone dla zainteresowanych stron również w ramach prac nad dokumentacją projektową oraz oceną oddziaływania na środowisko, a informacje o tym będą z pewnością pojawiały się w przestrzeni publicznej. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2023 - 2026. Koncepcję programowo – przestrzenną, która stanowić będzie bazę do dalszych prac projektowych Wykonawca SPT winien wykonać w ciągu 120 dni od podpisania umowy.

Głównym celem Programu Kolej + jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych. Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” został zgłoszony do Programu Kolej + w formule partnerskiej. Pierwotne grono Partnerów (wymienione wyżej) powiększyło się. Uczestnictwo w realizacji projektu dodatkowo zadeklarowały także gminy Kramsk, Rychwał, Grodziec, Rzgów oraz Powiat Koniński. Co istotne w perspektywie ostatnich protestów oraz komunikowania z mieszkańcami takiej inwestycji Władze Miasta Konin oraz Krzymowa do projektu nie przystąpiły.

Dni Tuliszkowa z ostrożnym podejściem. Gwiazdą Kas...
22-latek zatrzymany za usiłowanie rozboju i kradzi...

Podobne wpisy

 

Komentarze 4

Gość - Gość w poniedziałek, 03 kwietnia 2023 13:31

Przestańcie wreszcie z tą głupią propagandą! Ktoś musi kasę dostać i tyle trzeba plan narysować lub napisać, że to się nie opłaca. Niech poseł ze swoich zapłaci!

Przestańcie wreszcie z tą głupią propagandą! Ktoś musi kasę dostać i tyle trzeba plan narysować lub napisać, że to się nie opłaca. Niech poseł ze swoich zapłaci!
Gość - Marian w poniedziałek, 03 kwietnia 2023 06:24

Niech bartosik w pepko kupi sobie kolejkę i się bawi za swoje a nie szuka głupich. Konin ma pilniejsze wydatki jak remont mostu a nie chore chciejstwa wyborcze.

Niech bartosik w pepko kupi sobie kolejkę i się bawi za swoje a nie szuka głupich. Konin ma pilniejsze wydatki jak remont mostu a nie chore chciejstwa wyborcze.
Gość - gość w poniedziałek, 03 kwietnia 2023 10:34

Racja:-) Może mu dołożymy, jak go nie stać?

Racja:-) Może mu dołożymy, jak go nie stać?
Gość - Tom w niedziela, 02 kwietnia 2023 12:54

Która to wybory z tą propagandowa bajka, trzecie. Kolejki nie będzie to nie ma sensu. Poza tym to potężna inwestycja, z mostem przez warte począwszy.

Która to wybory z tą propagandowa bajka, trzecie. Kolejki nie będzie to nie ma sensu. Poza tym to potężna inwestycja, z mostem przez warte począwszy.
Gość
wtorek, 28 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.