Malanów: Podziękowania i gratulacje podczas sesji rady gminy

Sesja Rady Gminy Malanów

W dniu 8 lipca odbyła się w urzędzie XXIX sesja Rady Gminy Malanów. Uczestniczyło w niej 13 Radnych a porządek sesji obejmował 16 punktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji, więc Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktów obrad.

Tym razem Radni pochylili się nad projektami uchwał w sprawie:

- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malanów na rok szkolny 2021/2022 - obowiązujące regulacje prawne wymuszają na Radnych określanie średniej ceny paliwa dla celów ustalania wysokości zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, itp. Stawki te dotyczyć będą umów, które gmina zawierać będzie w roku szkolnym 2021/2022 ( 13 głosów ZA);

- przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Malanów bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów - uchwała reguluje kwestie związane z udzielaniem uczniom stypendiów naukowych i jest dostosowana do najnowszych interpretacji przepisów ( 13 głosów ZA);

- wyznaczenia terminu zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Miłaczewek - w związku z rezygnacją ze stanowiska dotychczasowego Sołtysa mieszkańcy tego Sołectwa wybiorą nową osobę na tą funkcję w dniu 23/07 o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Miłaczewie ( 13 głosów ZA) ;

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Malanów – podjęcie tej uchwały jest zgodne z wolą mieszkańców sołectwa Kotwasice i pozwoli Wójtowi rozpocząć działania mające na celu sprzedaż budynków wraz z gruntami po byłej Szkole Podstawowej w Kotwasicach ( 13 głosów ZA);

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w obrębie miejscowości Malanów, Grąbków i Żdżenice Etap I – tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostaną przeznaczone jako teren dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej ( 13 głosów ZA);

- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów - uchwała reguluje kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy i jest dostosowana do najnowszych interpretacji przepisów. Szczegóły dotyczące obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach nieruchomości w najbliższych dniach opublikowane zostaną na stronie pgk.malanow.pl ( 13 głosów ZA);

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu - zgodnie z tą uchwałą z budżetu gminy przekazane zostanie powiatowi tureckiemu dofinasowanie do dalszej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Miłaczew-Skarżyn ( 13 głosów ZA);

- zmian w budżecie gminy na 2021 rok – wśród zmian znajdziemy m.in. wprowadzenie do budżetu środków ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości, odzyskanego VAT-u i dotacji na realizację programu „Czyste Powietrze” związanej z utworzeniem punktu konsultacyjnego. Zmiany w planie wydatków dotyczą m.in. dotacji do Powiatu Tureckiego w związku z wcześniejszą uchwałą dotacyjną, zwiększenia środków finansowych na budowę kanalizacji na ul. Stawiszyńskiej i remonty dróg; ( 13 głosów ZA);

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032 – zmiany spowodowane były potrzebą aktualizacji zaplanowanych na przyszłe lata wydatków ( 13 głosów ZA);

W trakcie tej sesji Wójt Gminy Malanów – Ireneusz Augustyniak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Karolem Płóciennikiem a następnie Radna Powiatowa wraz z Arkadiuszem Wszędybyłem i Sołtysi złożyli podziękowania, kwiaty i upominki dla Pani Karoliny Kolendy- byłej już Sołtys Sołectwa Miłaczewek, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Pani Sołtys swoją funkcję pełniła nieprzerwanie od 2011 roku.

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie pojawiły się tematy dotyczące m.in. planu zagospodarowania przestrzennego, oznakowania drogi w miejscowości Żdżenice, napraw dróg pokrytych destruktem czy oświetlenia ulicznego. Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Malanów.

Na samo zakończenie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli Sołtysowi Sołectwa Targówka pamiątkową tabliczkę, gdyż Sołectwo Targówka zostało laureatem konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska 2020 w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

źródło: malanow.pl


Tuliszków: Przekroczył prędkość, stracił prawo jaz...
Gm.Turek: Odsłonięcie i poświęcenie figury św.Barb...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
piątek, 01 lipca 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.