Wideo: VI Sesja Rady Gminy Malanów

Urząd Gminy Malanów

Rozpoczęła się VI Sesja Rady Gminy Malanów. Podczas obrad wręczone zostaną między innymi stypendia sportowe oaz naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zachęcamy do śledzenia spotkania na żywo.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
6. Przyjęcie interpelacji.
7. Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
8. Wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2018 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów w jednostkach pomocniczych gminy – Sołectwach Gminy Malanów.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)”.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Malanów w prawo własności tych gruntów.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2019 roku.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotwasicach.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032.
21. Wnioski, informacje, zapytania.
22. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Malanów: Najzdolniejsi uczniowie z gminy docenieni
Porucznik Karolina Otap zachęca, by zostać żołnier...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
sobota, 30 maj 2020

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.