Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

82 miliony na rozwój infrastruktury wiejskiej

Gmina Dobra jest jednym z beneficjentów PROW 2014-2020, którzy pozyskali środki na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Dzięki dofinansowaniu na kwotę blisko 2 milionów złotych przebudowana zostanie droga gminna Długa Wieś-Dobra. Umowę o przyznaniu pomocy z wicemarszałkiem województwa Krzysztofem Grabowskim podpisał burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler. Fot. UMWW.

Od początku 2019 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył znaczące środki w ramach PROW 2014-2020 na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Dzięki funduszom europejskim w regionie powstaną lub zostaną zmodernizowane świetlice wiejskie oraz drogi. Poprawi się również stan gospodarki wodno-ściekowej.

- W 2019 roku przekazaliśmy 11 milionów złotych wielkopolskim beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestującym w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Pozwoli to na realizację 25 projektów. W maju przeprowadziliśmy drugi nabór wniosków z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”. Na ten cel przeznaczamy 30 milionów złotych. Od 11 do 25 października trwa z kolei nabór dotyczy inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową. Pula dostępnych środków to aż 41 milionów złotych – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który jest odpowiedzialny w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego za wdrażanie PROW 2014-2020.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 aktywnie korzystają samorządy gminne, powiatowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rozpoczynające lub rozwijające działalność gospodarczą. Unijne dofinansowanie ułatwia rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych, z którymi borykają się mieszkańcy wielkopolskich wsi. Wśród najważniejszych potrzeb inwestycyjnych na obszarach wiejskich zazwyczaj wskazuje się poprawę stanu dróg lokalnych, zapewnienie odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych oraz dostępu do bieżącej wody, a także stworzenie miejsc, w których mogą spotykać się mieszkańcy, dyskutować o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, czy też rozwijać swoje pasje. Fundusze z PROW 2014-2020 przekazywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwalają stopniowo zmniejszać dystans cywilizacyjny dzielący duże ośrodki miejskie od prowincji, wpływając na poprawę komfortu życia mieszkańców wsi.

Drogi na miarę XXI wieku

W sierpniu 2019 upłynęły trzy lata od momentu podpisania umów na dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych. Oznacza to, że zakończyła się realizacja wszystkich spośród 148 inwestycji, na które przeznaczono pomoc finansową w łącznej kwocie 102 milionów złotych. W rezultacie wykonanych prac w regionie powstało 270 km nowych lub zmodernizowanych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Realizując umowy beneficjenci rozstrzygali postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Ich skutkiem są oszczędności, które pojawiły się po wyborze ofert wykonawców zadań. Nagromadzone oszczędności umożliwiły ogłoszenie w maju 2019 roku drugiego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel pulę 30 milionów złotych.

Etap oceny wniosków został zakończony i w październiku 2019 roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje umowy w sprawie dofinansowania inwestycji zaplanowanych przez 29 gmin: Wierzbinek, Czempiń, Kłodawa, Nowe Skalmierzyce, Pakosław, Białośliwie, Lisków, Lubasz, Łobżenica, Duszniki, Nekla, Sompolno, Tuliszków, Żerków, Przygodzice, Wągrowiec, Czermin, Grodziec, Kiszkowo, Granowo, Rzgów, Dobra, Pyzdry, Łubowo, Wielichowo, Rychwał, Miejska Górka, Lwówek i Czarnków oraz powiaty nowotomyski, jarociński i kościański.

Ruszył nabór wniosków

Na zadania związane z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich naszego regionu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza w 2019 roku 41 milionów złotych. O dofinansowanie mogą starać się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Nabór wniosków rozpoczął się 11 października 2019 roku i potrwa dwa tygodnie, do 25 października.

Pomoc finansowa może zostać przyznana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. Obiektami tymi mogą być oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę oraz instalacje do osadów ściekowych. Warunki dofinansowania określają górny próg dofinansowania przypadający na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit ten wynosi 2 miliony złotych.

O tym, na które zadania przyznana zostanie pomoc ze środków europejskich zdecyduje suma punktów przyznana wnioskom w oparciu o osiem kryteriów krajowych oraz trzy kryteria regionalne.

Przypomnijmy, że trwający nabór wniosków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest drugim naborem dotyczącym tej tematyki w perspektywie PROW 2014-2020. W ramach umów zawartych w 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a beneficjentami Programu w regionie zbudowano lub przebudowano już 113,5 km sieci wodociągowych, 77 km sieci kanalizacji sanitarnej, czy też 806 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość przyznanego wówczas dofinansowania wyniosła 64 miliony złotych.

Powstają nowe świetlice wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada wsparcie na tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług dla mieszkańców wsi. Gminy oraz gminne instytucje kultury, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich inwestują w infrastrukturę o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, budując lub przebudowując świetlice wiejskie, wiejskie domy kultury, ścieżki pieszo-rowerowe oraz zagospodarowując przestrzeń publiczną.

W 2019 roku wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski podpisał kolejne 25 umów o przyznaniu pomocy na tego typu zadania o łącznej wartości 11 milionów złotych. Fundusze na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne przyznane zostały gminom: Malanów, Tuliszków, Brudzew, Kościelec, Grzegorzew, Golina, Wilczyn, Kobyla Góra, Kraszewice, Grabów nad Prosną, Sośnie, Łęka Opatowska, Czermin, Granowo, Miejska Górka, Lipno, Wolsztyn, Zakrzewo, Szydłowo oraz Muzeum Narodowemu Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W kształtowanie przestrzeni publicznej inwestują z kolei gminy: Krajenka, Kraszewice, Zduny, Lisków oraz Blizanów.

- Jesienią 2018 roku przekazaliśmy gminom i gminnym jednostkom kultury 31 milionów złotych na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Dzięki przesunięciom oszczędności pomiędzy działaniami PROW 2014-2020 w 2019 roku udało się dofinansować te zadania, które znalazły się na liście projektów oczekujących na przyznanie środków. Fundusze unijne kierowane przez samorząd województwa do obszarów wiejskich zmieniają oblicze naszych małych ojczyzn – podsumowuje wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Bonus dla aktywnych LGD

Poza wsparciem przedsięwzięć infrastrukturalnych Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał w 2019 roku dodatkowe 9 milionów 550 tysięcy złotych dwunastu lokalnym grupom działania, które do końca 2018 roku najefektywniej rozdysponowały swój budżet na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dodatkowe fundusze uzyskały Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni, Stowarzyszenie „Okno Południowej Wielkopolski”, Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania, Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” oraz Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. Przyznane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie operacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

UE

Częściowe oficjalne wyniki wyborów w naszym powiec...
Pierwszy powyborczy komentarz- historyczna frekwen...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 kwietnia 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.