Co należy zrobić gdy nastąpił zgon w szpitalu?

Śmierć bliskiej nam osoby, to bolesna, jedna z najtrudniejszych sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć. Często o odejściu osoby, która zmarła w szpitalu, dowiadujemy się telefoniczne. Zdarza się, że pogrążeni w smutku nie jesteśmy zdolni zająć się formalnościami. Pewne czynności musimy jednak wykonać.

szpital Kopiowanie
Zdjęcie: zadora24.pl/prosektorium-wadowice.html

Śmierć bliskiej, ukochanej osoby jest dla nas bolesnym doświadczeniem życiowym, pełnym smutku i cierpienia. W przypadku śmierci osoby w szpitalu, o jej odejściu dowiadujemy się zazwyczaj telefonicznie, nie rzadko będąc tą trudną sytuacją zaskoczeni. Ból po stracie bliskiej osoby będzie nam towarzyszył podczas załatwiania formalności związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych.

Śmierć w szpitalu
Zgon pacjenta leczącego się w szpitalu zgłaszany jest lekarzowi dyżurnemu oddziału szpitalnego, który dokonuje oględzin oraz stwierdza zgon. Określa również przyczynę zgonu, chyba, że przeprowadzana jest sekcja zwłok. Wówczas przyczynę zgonu stwierdza się na podstawie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok. Warto wiedzieć, iż bliscy zmarłego mają prawo zażądać sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci. Po dwóch godzinach od stwierdzonego zgonu, ciało zmarłego przewożone jest do chłodni. Do tego czasu ciało zmarłego pacjenta powinno przebywać w przeznaczonym to tego celu specjalnym pomieszczeniu szpitalnym.

Powiadomienie o zgonie
Po stwierdzeniu przez lekarza zgonu, lekarz dyżurny lub osoba upoważniona powiadamia o śmierci pacjenta wskazaną wcześniej, jeszcze za życia pacjenta, osobę lub instytucję właściwą do powiadamiania. Powiadomienie osób bliskich zmarłego pacjenta dokonuje się zazwyczaj telefonicznie.

Karta zgonu
Kartę zgonu wystawia lekarz oddziału szpitalnego, w którym pacjent zmarł. Karta zgonu wydawana jest w jednym egzemplarzu, można więc zrobić sobie jej ksero, do wykorzystania w innych instytucjach. Z kartę zgonu odbieramy w oddziale szpitalnym, w którym pacjent zmarł. Z tą kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej, jak również z własnym dowodem tożsamości udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w gminie, w którym nastąpiła śmierć osoby bliskiej, w celu uzyskania aktu zgonu.

Akt zgonu
W Urzędzie Stanu Cywilnego po złożeniu wniosku o wydanie aktu zgonu oraz dołączeniu karty zgonu, dowodu zmarłego oraz przedstawieniu naszego dowodu osobistego, otrzymujemy aktu zgonu. Jeden egzemplarz aktu zgonu jest bezpłatny, za kolejne trzeba uiścić opłatę.

Warto rozważyć taką sytuację, że jeżeli nie czujemy się na siłach samemu dokonywać tych formalności, z naszego upoważnienia akt zgonu może za nas uzyskać zakład pogrzebowy, któremu zlecimy organizację pochówku zmarłej osoby.

Organizacja pogrzebu
Organizacją pochówku zmarłej bliskiej nam osoby zajmuje się zakład pogrzebowy, do którego udajemy się po uzyskaniu aktu zgonu osoby zmarłej. Warto wybrać taki zakład pogrzebowy, który zajmie się kompleksowo organizacją pogrzebu, a więc m.in.: przygotowaniem ciała zmarłego do pochówku, druk i rozmieszczenie klepsydr, zamówienie wieńców, zamówienie trumny lub zlecenie kremacji zwłok i zamówienie urny, załatwienie miejsca pochówku na cmentarzu, oprawą ceremonii pogrzebowej, a także załatwieniem spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym.

O pewnych sprawach związanych z organizacją pogrzebu musimy jednak zdecydować sami. Do obowiązku rodziny, czy bliskich, zajmujących się pochówkiem zmarłego, należy decyzja o wyznaczeniu (uzgodnieniu) terminu i miejsca pogrzebu, wybór trumny, bądź decyzja o kremacji zwłok.

Nie jest to łatwy moment dla rodziny, czy bliskich osoby zmarłej, warto więc skorzystać w tych sprawach z pomocy bliskich nam osób, czy fachowych wskazówek pracowników zakładu pogrzebowego.

Pogrzeb świecki, czy religijny?
Członkowie rodziny lub bliscy zmarłego, odpowiedzialni za zorganizowanie pochówku, podejmują decyzję, czy zmarła osoba ma mieć pogrzeb świecki czy też religijny, a jeśli religijny, to w jakim obrządku.

W przypadku pogrzebu świeckiego nie ma obrzędów religijnych, a uroczystość pogrzebową może poprowadzić mistrz ceremonii. Warto w tym zakresie współpracować z zakładem pogrzebowym, który ma rozeznanie i doświadczenie w organizacji takich uroczystości, a nie szukać mistrza ceremonii pogrzebowej na własną rękę.

W przypadku pogrzebów religijnych, w Polsce najczęściej odbywają się one w obrządku katolickim. W takim przypadku po uzyskaniu aktu zgonu należy się skontaktować z księdzem z parafii, do której należał zmarły, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Według zaleceń Kościoła Katolickiego pogrzeb powinien być zorganizowany w tej parafii, do której należał zmarły. Jednak za zgodą księdza z rodzimej parafii, pogrzeb można też zorganizować w kościele w innej parafii. Trzeba też zapytać księdza z innej, niż rodzima parafia, jakich dokumentów oprócz aktu zgonu będzie wymagał. Często jest wymagane m.in. potwierdzenie z rodzimej parafii, że osoba zmarła należała do Kościoła Katolickiego.

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, wypłacanym przez ZUS, KRUS lub MSWiA. Nie ma znaczenia, czy zmarły był ubezpieczony, czy nie. Zasiłek pogrzebowy może otrzymać nie tylko rodzina, ale każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:
- członkowi rodziny: 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
- osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Malowanie dachów - co warto wiedzieć?
Malanów: Pożar balotów w Miłaczewie
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
piątek, 19 sierpnia 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.