• PAP Mac top strona1

Czym jest wniosek o przywrócenie terminu?

Czym jest wniosek o przywrócenie terminu?

W postępowaniu cywilnym równie ważne jak dokonywanie określonych czynności w toku tego postępowania, jest dokonywanie ich terminowo. Każde uchybienie terminu może wiązać się z przykrymi dla strony konsekwencjami. Czynność procesowa dokonana przez stronę tego postępowania (np. powoda czy pozwanego) z uchybieniem terminu procesowego (tj. po upływie wyznaczonego terminu) uznawana jest za bezskuteczną – inaczej mówiąc czynność ta nie wywołuje żadnych skutków, które wywołałaby gdyby została dokonana w terminie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jednak sytuację, w których możliwe jest „naprawienie” powyższego wadliwego zachowania strony. Wiąże się to z instytucją przywrócenia terminu.

W takiej sytuacji – przede wszystkim – strona, która uchybiła dokonaniu czynności w terminie winna w złożyć stosowny wniosek, który będzie zawierał żądanie przywrócenia terminu do dokonania tej czynności. We wniosku tym strona powinna również uprawdopodobnić (a więc nie udowodnić), że nie dokonanie czynności w terminie nastąpiło bez winy tej strony. Jako przykład niezawinionego przez stronę - działającą w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika - uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego (np. apelacji) można wskazać błędne pouczenie przez sąd tej strony o terminie na wniesienie tego środka (np. wskazanie strony, że na wniesienie apelacji ma 21 dni zamiast 14 dni).

Pomimo, że wniosek o przywrócenie terminu wymaga jedynie uprawdopodobnienia okoliczności, na które powołuje się strona, warto do wniosku załączyć określone dowody wskazujące na zasadność składanego przez nas wniosku. Co ważne – wraz ze złożonym wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać także czynności procesowej, której nie dokonaliśmy w terminie. I tak, na przykład składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, oprócz stosownego wniosku o przywrócenie terminu, należy także – równocześnie z tym wnioskiem – wnieść to zażalenie. Wniosek o przywrócenie terminu strona może wnieść osobiście, jak również może zrobić to ustanowiony przez nią pełnomocnik, którym może być np. adwokat żukowo - niezależnie od tego czy terminowi uchybiła sama strona czy ustanowiony wcześniej pełnomocnik.

Oczywiście przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej można domagać się jedynie wtedy, gdy niedokonanie czynności w terminie niesie dla strony negatywne konsekwencje procesowe – w przeciwnym wypadku jest niedopuszczalne.

Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść do sądu właściwego dla czynności, która nie została dokonana z uwagi na uchybienie terminu. Wnosi się go w terminie tygodnia od dnia, w którym ustała przyczyna powodująca to, że czynność ta nie została dokonana w terminie. Termin ten – co do zasady – nie może przekroczyć jednak roku od uchybionego terminu (przywrócenie terminu jest wtedy dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach). Jeżeli wniosek jest niedopuszczalny lub też został złożony z uchybieniem terminu (jest spóźniony) to zostanie on odrzucony przez sąd.

Prezent dla OSP Radyczyny od druhów z Przykony. Wó...
Wideo: Tymczasowy areszt dla 28-latka za posiadani...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 22 październik 2019

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.