List do redakcji: Kolejna odsłona sprawy dyrektora Świerka. Do redakcji wpłynął list od grona pedagogicznego

ZSR CKP Kaczki Średnie

Na adres mailowy naszej redakcji iTurek.net otrzymaliśmy list dotyczący głośnego obecnie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Podpisane pod nim grono pedagogiczne nawiązuje do wielu aspektów, w tym również działań Krzysztofa Świerka. Niniejszy list publikujemy poniżej.

                                                                                                                                                                           Kaczki Średnie, dn. 16.12.2019r.

                                                                                                LIST OTWARTY


Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do listu otwartego z dnia 11.12.2019r. wystosowanego przez część grona pedagogicznego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich do Zarządu Powiatu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Delegatury w Koninie, a także zamieszczonego w lokalnych mediach, wnosimy sprzeciw wobec skandalicznej prowokacji medialnej i manipulowaniu środowiskiem szkolnym, lokalnym oraz instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie naszej szkoły. Uważamy, że należy pokazać drugą stronę medalu, gdyż inaczej staniemy się odpowiedzialni za dalsze nieodpowiednie postępowanie dyrektora, a zwłaszcza jego skutki prowadzące do zniszczenia wypracowanego przez pokolenia wizerunku szkoły i jej osiągnieć. Wobec powyższego chcemy zwrócić uwagę na wiele aspektów, w tym również działania dyrektora Świerka, które budzą nasze wątpliwości. A mianowicie:

1. List opublikowany w mediach w dniu 11.12.2019r. w imieniu grona pedagogicznego ZSR CKP w Kaczkach Średnich nie zawiera żadnych podpisów nauczycieli. Nie wszyscy pracownicy szkoły wiedzieli o takiej inicjatywie i nie wszyscy ją popierają.
Ponadto, list ten oraz oświadczenie dyrektora Świerka opublikowane w mediach dzień wcześniej stały się pretekstem do eskalacji konfliktu, skłócenia nauczycieli, a także karygodnego zaangażowania uczniów w ten bezpodstawny konflikt dyrektora za Starostwem.

2. Wizerunek i prestiż szkoły budowany był przez ponad 60 lat przez wszystkich dyrektorów i pracowników ZSR CKP. Przypisywanie sukcesów szkoły dyrektorowi Świerkowi jest wysoce krzywdzące i niedyplomatyczne wobec jego poprzedników.

3. Nawiązanie kontaktów naszej szkoły z krajami europejskimi nie rozpoczęło się od działań pana Krzysztofa Świerka. Pan dyrektor Jan Pawłowski zapoczątkował współpracę z partnerami zagranicznymi jeszcze zanim placówka włączyła się w realizację projektów unijnych, a kolejni dyrektorzy szkoły – pan Karol Mikołajczyk i pan Sławomir Kosobudzki działania te kontynuowali i rozszerzali. Oznacza to, że innowacyjne pomysły, zapał i energia dyrekcji oraz nauczycieli pracujących w początkowych latach 2000 r. sprawiały, że szkoła już wtedy zmieniała się i zyskiwała uznanie w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim. Skoncentrowanie międzynarodowych działań i sukcesów naszej szkoły na osobie dyrektora Świerka jest daleko posuniętym nadużyciem i nadinterpretacją, a nawet propagandą sukcesu jednego człowieka.

4. Wyniki dydaktyczne osiągane przez uczniów naszej szkoły są znacznie niższe niż za poprzednich dyrektorów, mimo że warunki materialne do nauki są znacznie lepsze.
Niepokój budzi drastycznie zmniejszająca się liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w technikum- rok 2014 – 70%, 2015 – 76%, 2016r. – 68%, 2017 – 53%, 2018 – 49%, 2019 – 53% ( pod kierownictwem obecnego dyrektora lata 2016 – 2019)
Wyniki egzaminu maturalnego są najniższe w historii szkoły!!! Zdawalność egzaminu maturalnego po poprawkach: 2014r. – T: 76,79%, 2015r. – T: 75%, LO: 63%, 2016r. – T: 77%, LO: 57%, 2017r. – T: 74%, LO: 56%, 2018r. – T: 65%, 2019r. – T: 59%. (źródło: Informacja oświatowa o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2018/2019).
We wcześniejszych latach nasza szkoła osiągała wyniki dydaktyczne porównywalne z wynikami ogólnokrajowymi. Nasi uczniowie byli finalistami i laureatami wielu olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnopolskim.

5. Nieefektywny nadzór dydaktyczny, zbyt duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w działania pozalekcyjne wpływa negatywnie na wyniki nauczania. Efekt końcowy - wyniki egzaminów zewnętrznych jednoznacznie to potwierdzają.

6. Zlekceważona organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – działania opóźnione, terminy niekorzystne dla uczniów. Niezgodne z przepisami oświatowymi organizowanie zajęć dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Częste wygłaszanie przed młodzieżą przez dyrektora K. Świerka teorii nt. wagi kompetencji miękkich w pracy zespołowej nie ma zastosowania w zarządzaniu zespołem nauczycieli i pracowników ZSR CKP. Przyjęty sposób zarządzania szkołą przez K. Świerka oparty jest na zastraszaniu i konfliktowaniu pracowników, braku jasno określonych zasad działania. Wszystko oparte jest na niepewności, dlatego pracownik nigdy nie wie, czy dobrze pracuje. Nie wyznacza jednakowych zasad dla wszystkich, co oznacza brak równego traktowania a nawet dyskryminację pracowników z większym stażem pracy i doświadczeniem.

8. Widoczny jest brak stosowania racjonalnej polityki kadrowej, co obciąża budżet szkoły, a służy zapewne wielu ukrytym celom dyrektora.

9. Wątpliwe jest wydatkowanie środków z Funduszu Socjalnego, w tym zaprzestanie działań integracyjnych dla pracowników ZSR CKP (brak wycieczek, wyjazdów kulturalnych).

10. Ukrywanie problemów i trudnych tematów wychowawczych, tuszowanie niewygodnych dla wizerunku Krzysztofa Świerka spraw w środowisku szkolnym.

Dziś już wiemy, że nie wystarczą odnowione klasopracownie, wyposażenie i pomoce naukowe na europejskim poziomie, jeżeli jednocześnie prowadzi się działania niewidoczne, ale bardzo dokuczliwe i brzemienne w skutkach wobec nauczycieli, którzy pracują w atmosferze strachu, knucia intryg i wewnętrznych skandali. W obawie o utratę pracy, ale także w trosce o zachowanie pozytywnego wizerunku szkoły te niewidoczne na zewnątrz, ale wewnętrznie dokuczliwe aspekty funkcjonowania naszej szkoły nie są publicznie ujawniane, w przeciwieństwie do hucznie ogłaszanych inwestycyjnych przemian, będących zasługą Starostwa Powiatowego, a dających wiatr w żagle dla obecnej dyrekcji, ale jednocześnie wprowadzając w błąd opinię publiczną, która ma jednostronny obraz naszej szkoły.

Grono Pedagogiczne ZSR CKP w Kaczkach Średnich

fot. ZSR Kaczki Średnie

Tuliszków: Świąteczny Turniej Judo oraz Turniej Gi...
Władysławów: Stanowisko prokuratury w sprawie trag...

Podobne wpisy

 

Komentarze 34

Gość - absolwent w piątek, 18 września 2020 19:28

Autorzy tego listu mieli odwagę, aby pokazać prawdziwe oblicze byłego już dyrektora szkoły i podali przyczyny prowadzące do coraz niższych wyników szkoły. Ten spadkowy trend potwierdził się w roku bieżącym: katastrofalne wyniki matur: 30,5%! Gdyby Świerk kierował szkołą następne 5 lat - te wyniki spadłyby do zera.

Autorzy tego listu mieli odwagę, aby pokazać prawdziwe oblicze byłego już dyrektora szkoły i podali przyczyny prowadzące do coraz niższych wyników szkoły. Ten spadkowy trend potwierdził się w roku bieżącym: katastrofalne wyniki matur: 30,5%! Gdyby Świerk kierował szkołą następne 5 lat - te wyniki spadłyby do zera.
Gość - fg w poniedziałek, 23 grudnia 2019 19:49

Czy komentarze zostały zablokowane, bo tak gorący temat nagle ostygł.

Czy komentarze zostały zablokowane, bo tak gorący temat nagle ostygł.:o
Gość - emerytka w czwartek, 19 grudnia 2019 17:13

Ojjj panie Andrzeju , tyle lat pracy w ZSR , a pan robi teraz w swoje gniazdo ...nieładnie tak !!
Gdyby ściany sal informatycznych potrafiły mówić , to opowiedziałyby ciekawą i to nie jedną historię o panu )

Ojjj panie Andrzeju , tyle lat pracy w ZSR , a pan robi teraz w swoje gniazdo ...nieładnie tak !! Gdyby ściany sal informatycznych potrafiły mówić , to opowiedziałyby ciekawą i to nie jedną historię o panu ;))
Gość - tylko merytorycznie w czwartek, 19 grudnia 2019 18:56

Gdy nie merytorycznych argumentów obrzuca się błotem - to prowokacja, nie dajcie się wciągnąć w dyskusję z anonimami. Wreszcie nauczyciele pokazali drugą stronę medalu,

Gdy nie merytorycznych argumentów obrzuca się błotem - to prowokacja, nie dajcie się wciągnąć w dyskusję z anonimami. Wreszcie nauczyciele pokazali drugą stronę medalu,
Gość - Uczeń. w czwartek, 19 grudnia 2019 11:06

Moim zdaniem list napisany przez EMERYTOWANEGO nauczyciela nie jest wiarygodny, tym bardziej że napisanie jest iż jest on od grona pedagogicznego a więc domyślnie obecnego. Serdecznie nie pozdrawiam autora listu ^-^

Moim zdaniem list napisany przez EMERYTOWANEGO nauczyciela nie jest wiarygodny, tym bardziej że napisanie jest iż jest on od grona pedagogicznego a więc domyślnie obecnego. Serdecznie nie pozdrawiam autora listu ^-^
Gość - daro w czwartek, 19 grudnia 2019 00:32

24 grudnia, wg katolików data symboliczna, trzeba wyciąć świrka

24 grudnia, wg katolików data symboliczna, trzeba wyciąć świrka
Gość - Obserwator w środa, 18 grudnia 2019 21:43

Działania obecnego dyrektora budzą niewątpliwie ,,szał medialny” ale czy oby na pewno są to wyważone i przemyślane działania?Można odnieść wrażenie,że obecnie panujący cały ambaras medialny rozpętał celowo,by odgryźć się na własnym pracodawcy czyli Staroście,zamiast porozmawiać o budzący jego wątpliwości tematach jak większość ludzi ma w zwyczaju.Wystosowany list do mediów wskazuje,że Pan dyrektor mogł chcieć wprowadzić opinie publiczną w celowy błąd podając informacje nie do końca sprecyzowane obiektywnie.Nikt bowiem jak słusznie zauważył były dyrektor nie zabraniał mu składania dokumentów we wcześniejszym terminie.Raczej nie jest gestią i interesem Starosty dopilnować dokumentacji wymaganej do przystąpienia konkursu na stanowisko dyrektora a przecież samego zainteresowanego,który doskonale orientuje się o wymaganych dokumentach i terminach.Znał przecież datę swojego ostatniego dnia pracy i mógł wystąpić o opinię odpowiednio wcześniej.O ile sobie przypominam to uczniowie w czasie konfrontacji ze Starostą powiedzieli że dyrektor przewidział tę sytuację,w związku z tym można domniemywać, że prezentowane stanowisko to prowokacja w nieudanym wydaniu.

Działania obecnego dyrektora budzą niewątpliwie ,,szał medialny” ale czy oby na pewno są to wyważone i przemyślane działania?Można odnieść wrażenie,że obecnie panujący cały ambaras medialny rozpętał celowo,by odgryźć się na własnym pracodawcy czyli Staroście,zamiast porozmawiać o budzący jego wątpliwości tematach jak większość ludzi ma w zwyczaju.Wystosowany list do mediów wskazuje,że Pan dyrektor mogł chcieć wprowadzić opinie publiczną w celowy błąd podając informacje nie do końca sprecyzowane obiektywnie.Nikt bowiem jak słusznie zauważył były dyrektor nie zabraniał mu składania dokumentów we wcześniejszym terminie.Raczej nie jest gestią i interesem Starosty dopilnować dokumentacji wymaganej do przystąpienia konkursu na stanowisko dyrektora a przecież samego zainteresowanego,który doskonale orientuje się o wymaganych dokumentach i terminach.Znał przecież datę swojego ostatniego dnia pracy i mógł wystąpić o opinię odpowiednio wcześniej.O ile sobie przypominam to uczniowie w czasie konfrontacji ze Starostą powiedzieli że dyrektor przewidział tę sytuację,w związku z tym można domniemywać, że prezentowane stanowisko to prowokacja w nieudanym wydaniu.
Gość - Endrju w środa, 18 grudnia 2019 23:55

Cytując klasyka z Seksmisji: Widzisz obserwator ja Ty nic nie rozumiesz z tego konfliktu. Teraz zacytuję Ciebie" "Nikt bowiem jak słusznie zauważył były dyrektor nie zabraniał mu składania dokumentów we wcześniejszym terminie." Właśnie o to chodzi, że dyrektor złożył podanie o ocenę, którą najpóźniej musi dostać 8 stycznia 2020r. (jego kadencja kończy się 31 sierpnia 2020r.), a wg ogłoszonego przez starostwo konkursu musi papiery złożyć najpóźniej 24 grudnia 2019r!
Obserwator, kto według ciebie gra nie fair?

Cytując klasyka z Seksmisji: Widzisz obserwator ja Ty nic nie rozumiesz z tego konfliktu. Teraz zacytuję Ciebie" "Nikt bowiem jak słusznie zauważył były dyrektor nie zabraniał mu składania dokumentów we wcześniejszym terminie." Właśnie o to chodzi, że dyrektor złożył podanie o ocenę, którą najpóźniej musi dostać 8 stycznia 2020r. (jego kadencja kończy się 31 sierpnia 2020r.), a wg ogłoszonego przez starostwo konkursu musi papiery złożyć najpóźniej 24 grudnia 2019r! Obserwator, kto według ciebie gra nie fair?
Gość - Mieszkaniec w czwartek, 19 grudnia 2019 09:21

Cytuję "musi dostać 8 stycznia". Jeżeli złożyłby "papiery" w odpowiednim czasie dostałby już. Skąd możemy wiedzieć, czy to nie jest prowokacja Pana Świerka, który może sobie szykować posadkę nie w powiecie, a w mieście? Ci co go znają wiedzą, jaki ma stosunek do swojego pracodawcy z PIS. Wiemy, że: powiat robi wszystko zgodnie z prawem, Dyrektor Świerk złożył wszystko za późno i jak powiedział jeden z uczniów przewidział taką sytuację co może świadczyć o celowym uderzaniu w PIS.

Cytuję "musi dostać 8 stycznia". Jeżeli złożyłby "papiery" w odpowiednim czasie dostałby już. Skąd możemy wiedzieć, czy to nie jest prowokacja Pana Świerka, który może sobie szykować posadkę nie w powiecie, a w mieście? Ci co go znają wiedzą, jaki ma stosunek do swojego pracodawcy z PIS. Wiemy, że: powiat robi wszystko zgodnie z prawem, Dyrektor Świerk złożył wszystko za późno i jak powiedział jeden z uczniów przewidział taką sytuację co może świadczyć o celowym uderzaniu w PIS.
Gość - Mgr w czwartek, 19 grudnia 2019 12:02

"Powiat robi wszystko zgodnie z prawem" - śmieszne! PIS uważa że stoi ponad prawem, prawo i sprawiedliwość nie mają z tą partia nic wspólnego!

"Powiat robi wszystko zgodnie z prawem" - śmieszne! PIS uważa że stoi ponad prawem, prawo i sprawiedliwość nie mają z tą partia nic wspólnego!
Gość - Ola w środa, 18 grudnia 2019 21:09

Można było spodziewać się odzewu na list pana Świerka,który wywołał niemałe zamieszanie...spójrzmy jednak po prawdzie:dyrektor zgapil się z terminem wystosowania prośby o opinię;nie zgłosił się po ludzku po prostu do organu prowadzącego czyli Starosty;wszelkie działania zawsze były ukierunkowane przeciw Staroście ,jeśli chodzi o samą szkołę to każdy na miejscu dyrektora KS zrobiłby to,co on,jest kasa,są efekty,trzeba uczciwie przyznać,ze zasługa nie jakaś wybitna po wtóre nie jest tajemnicą poliszynela,że dyrektor. Świerk lubiany przez uczniów nie przyczynia się do właściwej atmosfery w pracy,podzielił nauczycieli na swoich i resztę. Będąc neutralnym obserwatorem jednoznacznie stwierdzam,że dyrektor w Kaczkach lubi błyszczeć nie swoim blaskiem,tu nie chodzi tylko o to by być lubianym przez uczniów i rodziców ale nade wszystko wykazać się swoją neutralnością wobec poglądów politycznych.Świerk wypchany przez byłego starostę strzelił sobie trochę w kolano....Jeśli miał jego zdaniem uzasadnione obawy należało zwrócić się nie poprzez media i pajacował ale do starosty na rozmowę.Nie podoba mi się kreowanie wizerunku poprzez media w taki sposób i w tym wydaniu .Czarne chmury nad Świerkiem się kłębią.ech czarne mocno

Można było spodziewać się odzewu na list pana Świerka,który wywołał niemałe zamieszanie...spójrzmy jednak po prawdzie:dyrektor zgapil się z terminem wystosowania prośby o opinię;nie zgłosił się po ludzku po prostu do organu prowadzącego czyli Starosty;wszelkie działania zawsze były ukierunkowane przeciw Staroście ,jeśli chodzi o samą szkołę to każdy na miejscu dyrektora KS zrobiłby to,co on,jest kasa,są efekty,trzeba uczciwie przyznać,ze zasługa nie jakaś wybitna po wtóre nie jest tajemnicą poliszynela,że dyrektor. Świerk lubiany przez uczniów nie przyczynia się do właściwej atmosfery w pracy,podzielił nauczycieli na swoich i resztę. Będąc neutralnym obserwatorem jednoznacznie stwierdzam,że dyrektor w Kaczkach lubi błyszczeć nie swoim blaskiem,tu nie chodzi tylko o to by być lubianym przez uczniów i rodziców ale nade wszystko wykazać się swoją neutralnością wobec poglądów politycznych.Świerk wypchany przez byłego starostę strzelił sobie trochę w kolano....Jeśli miał jego zdaniem uzasadnione obawy należało zwrócić się nie poprzez media i pajacował ale do starosty na rozmowę.Nie podoba mi się kreowanie wizerunku poprzez media w taki sposób i w tym wydaniu .Czarne chmury nad Świerkiem się kłębią.ech czarne mocno
Gość - Mgr w czwartek, 19 grudnia 2019 12:05

"Wykazać się neutralnościa wobec pogladow politycznych" czy może autor miał na myśli że popierać poglądy polityczne WLADZY, Bezwzględnej władzy...

"Wykazać się neutralnościa wobec pogladow politycznych" czy może autor miał na myśli że popierać poglądy polityczne WLADZY, Bezwzględnej władzy...
Gość - Ja też w środa, 18 grudnia 2019 21:08

Dlaczego nie ma podpisu nazwisk pod listem??????

Dlaczego nie ma podpisu nazwisk pod listem??????
Gość - redakcjo zdecyduj! w środa, 18 grudnia 2019 16:42

"*imię i nazwisko autora do wiadomości redakcji"
To w końcu lisy napisało grono pedagogiczne czy jeden autor?

"*imię i nazwisko autora do wiadomości redakcji" To w końcu lisy napisało grono pedagogiczne czy jeden autor?
Gość - Dratewka w środa, 18 grudnia 2019 22:55

O!, widzę, że * znikneła, ale na innym portalu jest podpis kto przysłał list do redakcji, tylko nie wiem dlaczego jest to osoba która już jest na emeryturze, skąd ta osoba wie o pomocy PP
PS. na wycieczkę na Mazury mogliście jechać

O!, widzę, że * znikneła, ale na innym portalu jest podpis kto przysłał list do redakcji, tylko nie wiem dlaczego jest to osoba która już jest na emeryturze, skąd ta osoba wie o pomocy PP PS. na wycieczkę na Mazury mogliście jechać
Gość - fg w środa, 18 grudnia 2019 16:34

Nareszcie ktoś napisał prawdę o tym Nikodemie Dyzma.

Nareszcie ktoś napisał prawdę o tym Nikodemie Dyzma.
Gość - widzialem w środa, 18 grudnia 2019 15:50

CUDOWNIE. Aż ślinka cieknie na myśl jakie jeszcze brudy czekają na ujawnienie. Starcie na regionalnej "górze" i publiczne pranie syfu przed wszystkimi mieszkańcami powiatu. CUDO

CUDOWNIE. Aż ślinka cieknie na myśl jakie jeszcze brudy czekają na ujawnienie. Starcie na regionalnej "górze" i publiczne pranie syfu przed wszystkimi mieszkańcami powiatu. CUDO
Gość - Gość w środa, 18 grudnia 2019 15:49

Jakoś te argumenty mnie nie przekonały.
Wygląda to tylko na żałosną próbę manipulacji niestety nie udaną. Pozdrawam

Jakoś te argumenty mnie nie przekonały. Wygląda to tylko na żałosną próbę manipulacji niestety nie udaną. Pozdrawam
Gość - dyb w środa, 18 grudnia 2019 15:46

Wiele osób ma coś do powiedzenia ale nikt się pod tym nie podpisuje. Tak to już jest w grze o stołek. Jedni domagają się od drugich a sami robią jeszcze bardziej. Zasady są proste- nie ma zasad albo inaczej zasady ustala zwycięzca.

Wiele osób ma coś do powiedzenia ale nikt się pod tym nie podpisuje. Tak to już jest w grze o stołek. Jedni domagają się od drugich a sami robią jeszcze bardziej. Zasady są proste- nie ma zasad albo inaczej zasady ustala zwycięzca.
Gość - Asia w środa, 18 grudnia 2019 15:11

Udostępnić nazwisko autora!!!!

Udostępnić nazwisko autora!!!!
Gość
poniedziałek, 06 lutego 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.