OBWIESZCZENIE STAROSTY TURECKIEGO

Starostwo Powiatowe w Turku

Zgodnie z artykułem 11a ust.1 i 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych przygotowaniach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2019r. poz. 1716) oraz art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256)

                                                                                                          zawiadamia się

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 1/20 w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Budowę ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

453/1, 1016, 859, 886/1, 887 – obręb geodezyjny Malanów, jednostka ewidencyjna Malanów

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, pok. 216 (tel. 63 222 32 62) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Turek, dn.119.05.2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62-700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowej w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r.poz. 1186 ze zm.)
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r.poz.256)
-ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2019 r.poz.1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po realizacji celu, dla którego zostały zebranie, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
     a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (RODO)
Skradł portfel i pieniądze. Rozpoznajesz tego mężc...
Latem pamiętajmy o bezpieczeństwie

Podobne wpisy

 

Komentarze 1

Gość - Do redakcji w piątek, 19 czerwca 2020 15:56

Od kiedy portal zamieszcza obwieszczenia Starosty? Burmistrzów, Wójtów też zamieszczacie?

Od kiedy portal zamieszcza obwieszczenia Starosty? Burmistrzów, Wójtów też zamieszczacie?
Gość
czwartek, 08 czerwca 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.