Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie Powiat Turecki

Zgodnie z artykułem 11d i f ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

                                                                                    zawiadamia się
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Zadworna - Borek wraz z przebudową uzbrojenia kolidującego z przedmiotową inwestycją”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

Wniosek obejmuje nieruchomości o numerach ewidencyjnych:
458, 539, 457/1, 456/1, 455, 454, 453, 452, 451, 450/2, 449, 448, 447, 446, 442, 484, 485, 486, 487, 372, 371/2, 371/1, 370, 369, 368, 367, 874, 439 obręb ewidencyjny 0016 Zadworna, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Tuliszków, obręb 0016 Zadworna:
Dz. o nr geod. 457/1 - o pow. 0,5734 ha (457/2 - o pow. 0,0134 ha, 457/3 - o pow. 0,56 ha),
Dz. o nr geod. 456/1 - o pow. 0,6042 ha (456/2 - o pow. 0,0142 ha, 456/3 - o pow. 0,59 ha),
Dz. o nr geod. 455 - o pow. 0,9740 ha (455/1- o pow. 0,0240 ha, 455/2 - o pow. 0,95 ha),
Dz. o nr geod. 454 - o pow. 0,1945 ha (454/1- o pow. 0,0045 ha, 454/2 - o pow. 0,19 ha),
Dz. o nr geod. 453 - o pow. 0,2669 ha (453/1- o pow. 0,0069 ha, 453/2 - o pow. 0,26 ha),
Dz. o nr geod. 452 - o pow. 0,4319 ha (452/1- o pow. 0,0119 ha, 452/2 - o pow. 0,42 ha),
Dz. o nr geod. 451 - o pow. 0,9347 ha (451/1- o pow. 0,0147 ha, 451/2 - o pow. 0,92 ha),
Dz. o nr geod. 450/2 - o pow. 0,5514 ha (450/3 - o pow. 0,0097 ha, 450/4 - o pow. 0,5417 ha),
Dz. o nr geod. 449 - o pow. 0,2948 ha (449/1- o pow. 0,0048 ha, 449/2 - o pow. 0,29 ha),
Dz. o nr geod. 448 - o pow. 0,8637 ha (448/1- o pow. 0,0237 ha, 448/2 - o pow. 0,84 ha),
Dz. o nr geod. 447 - o pow. 0,8154 ha (447/1- o pow. 0,0254 ha, 447/2 - o pow. 0,79 ha),
Dz. o nr geod. 446 - o pow. 0,9414 ha (446/1- o pow. 0,0114 ha, 446/2 - o pow. 0,93 ha),
Dz. o nr geod. 442 - o pow. 0,3900 ha (442/1- o pow. 0,0030 ha, 442/2 - o pow. 0,3870 ha),
Dz. o nr geod. 484 - o pow. 0,6471 ha (484/1- o pow. 0,0371 ha, 484/2 - o pow. 0,61 ha),
Dz. o nr geod. 485 - o pow. 0,8905 ha (485/1- o pow. 0,0705 ha, 485/2 - o pow. 0,82 ha),
Dz. o nr geod. 486 - o pow. 1,1036 ha (486/1- o pow. 0,0136 ha, 486/2 - o pow. 1,09 ha),
Dz. o nr geod. 487 - o pow. 1,1237 ha (487/1- o pow. 0,0037 ha, 487/2 - o pow. 1,12 ha),
Dz. o nr geod. 372 - o pow. 0,5376 ha (372/1 - o pow. 0,0876 ha, 372/2 - o pow. 0,45 ha),
Dz. o nr geod. 371/2 - o pow. 1,0887 ha (371/3 - o pow. 0,0287 ha, 371/4 - o pow. 1,06 ha),
Dz. o nr geod. 371/1 - o pow. 0,5748 ha (371/5 - o pow. 0,0148 ha, 371/6 - o pow. 0,56 ha),
Dz. o nr geod. 370 - o pow. 0,4503 ha (370/1- o pow. 0,0103 ha, 370/2 - o pow. 0,44 ha),
Dz. o nr geod. 369 - o pow. 1,0401 ha (369/1- o pow. 0,0201 ha, 369/2 - o pow. 1,02 ha),
Dz. o nr geod. 368 - o pow. 0,1517 ha (368/1- o pow. 0,0017 ha, 368/2 - o pow. 0,15 ha),
Dz. o nr geod. 367 - o pow. 0,4627 ha (367/1- o pow. 0,0431 ha, 367/2 - o pow. 0,4196 ha),
Dz. o nr geod. 874 - o pow. 0,0420 ha (874/1- o pow. 0,0020 ha, 874/2 - o pow. 0,04 ha),

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi,
w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.

Wykaz nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Tuliszków, obręb 0016 Zadworna:
Dz. o nr geod. 439 - o pow. 0,15 ha.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, pok. 216. (tel. 63 222 32 64) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dn. 8 września 2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Tuliszków: Narodowy Dzień Sportu już w ten weekend
Miasto Turek: Lodowisko od dawna mamy w planach

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 26 września 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.