Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                                                 zawiadamia się

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: Rozbudowę drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów dz. nr 382” na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
- 243 , 382 , 453 , 386/2 , 388 , 393 , 394/1 , 394/3 , 399/1 , 399/2 , 400 , 406 , 407, położonych w obrębie 0001 Będziechów w jednostce ewidencyjnej 302704_2 Gmina Kawęczyn.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym zatwierdzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej na ten cel. Wykaz nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi oraz jej podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302704_2 Gmina Kawęczyn, obręb 0001 Będziechów:
Dz. o nr geod. 453 - o pow. 2,99 ha ( 453/1 – o pow. 0,0643 ha, 453/2 - o pow. 2,9257 ha), Dz. o nr geod. 394/3 - o pow. 0,30 ha (394/7 - o pow. 0,0073 ha, 394/8 - o pow. 0,29 ha),
Dz. o nr geod. 399/1 - o pow. 0,2987 ha (399/3 - o pow. 0,0059 ha, 399/4 - o pow. 0,2928 ha), Dz. o nr geod. 386/2 - o pow. 2,6217 ha (386/3 - o pow. 0,0252 ha, 386/4 - o pow. 2,5965 ha),
Dz. o nr geod. 399/2 - o pow. 0,2660 ha (399/5 - o pow. 0,0019 ha, 399/6 - o pow. 0,2641 ha), Dz. o nr geod. 388 - o pow. 2,68 ha (388/1 - o pow. 0,0471 ha, 388/2 - o pow. 2,63 ha),
Dz. o nr geod. 400 - o pow. 0,76 ha (400/1 - o pow. 0,0120 ha, 400/2 - o pow. 0,75 ha), Dz. o nr geod. 393 - o pow. 1,16 ha (393/1 - o pow. 0,0172 ha, 393/2 - o pow. 1,14 ha),
Dz. o nr geod. 406 - o pow. 2,85 ha ( 406/1 - o pow. 0,0405 ha, 406/2 - o pow. 2,81 ha), Dz. o nr geod. 394/1 - o pow. 1,02 ha (394/5 - o pow. 0,0148, 394/6 - o pow. 1,00 ha),
Dz. o nr geod. 407 - o pow. 3,86 ha (407/1 - o pow. 0,2688 ha, 407/2 - o pow. 3,59 ha).

a) przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
b) w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
c) tłustym drukiem zaznaczono działkę przeznaczoną do przejęcia na rzecz Gminy Kawęczyn.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
przy ul. Kaliskiej 59, pok. 217. (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dn. 25 stycznia 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Gm. Turek: Pirat drogowy zatrzymany w Turkowicach
Jak dopasować osprzęt elektryczny do wystroju wnęt...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
piątek, 14 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.