Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Powiat Turecki

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                                                   zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
275/2, 265/1, 265/2, 265/3, 836, 887, 849, 806, 241/4, 266, 241/3, 267, 609, 646/1, 646/2, 607, 644, 5211/2, 5211/1, 726, 639, 737, 5204, 5206/1, 5209/2, 5210/11, 802, 811/1, 811/2, 803, 809, 807, 808, 804, 897, 810, 648, 611, 612, 640, 610, 645, 725, 724, 641, 697, 827, 885, 817, 626, położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Smaszew, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków,
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, obręb 0012 Smaszew:
Dz. o nr geod. 836 - o pow. 0,11 ha ( 836/1 - o pow. 0,0123 ha, 836/2 - o pow. 0,0086 ha,
836/3 – o pow. 0,09 ha),
Dz. o nr geod. 241/3 - o pow. 0,24 ha (241/6 - o pow. 0,0051 ha, 241/7 - o pow. 0,24 ha),
Dz. o nr geod. 241/4 - o pow. 0,12 ha (241/8 - o pow. 0,0022 ha, 241/9 - o pow. 0,12 ha),
Dz. o nr geod. 266 - o pow. 0,03 ha (266/1- o pow. 0,0006 ha, 266/2 - o pow. 0,0021 ha,
266/3 – o pow. 0,03 ha),
Dz. o nr geod. 267 - o pow. 0,72 ha (267/1 - o pow. 0,0863 ha, 267/2 - o pow. 0,63 ha),
Dz. o nr geod. 609 - o pow. 0,48 ha (609/1 - o pow. 0,0219 ha, 609/2 - o pow. 0,46 ha),
Dz. o nr geod. 646/1 - o pow. 12,5002 ha (646/3 - o pow. 0,2658 ha, 646/4 - o pow. 12,2344 ha),
Dz. o nr geod. 646/2 - o pow. 11,6902 ha (646/5 - o pow. 0,0,1850 ha, 646/6 - o pow. 11,5052 ha),
Dz. o nr geod. 607 - o pow. 82,55 ha (607/1 - o pow. 0,0291 ha, 607/2 - o pow. 0,0016 ha,
607/3 o pow. 0,0008 ha, 607/4 o pow. 82,52 ha),
Dz. o nr geod. 644 - o pow. 5,83 ha (644/1 - o pow. 0,3448 ha, 644/2 - o pow. 5,49 ha),
Dz. o nr geod. 5211/2 - o pow. 3,77 ha (5211/5 - o pow. 0,1450 ha, 5211/6 - o pow. 3,62 ha),
Dz. o nr geod. 5211/1 - o pow. 6,30 ha (5211/3 - o pow. 0,1541 ha, 5211/4 - o pow. 06,15 ha),
Dz. o nr geod. 726 - o pow. 0,99 ha (726/1 - o pow. 0,0904 ha, 726/2 - o pow. 0,90 ha),
Dz. o nr geod. 639- o pow. 8,09 ha (639/1 - o pow. 0,0388 ha, 639/2 - o pow. 0,0508 ha
639/3 – o pow. 8,00 ha),
Dz. o nr geod. 737 - o pow. 3,35 ha (737/1 - o pow. 0,0107 ha, 737/2 - o pow. 3,34 ha),
Dz. o nr geod. 5204 - o pow. 25,96 ha (5204/1- o pow. 1,0410 ha, 5204/2 - o pow. 0,6865 ha,
5204/3 o pow. 24,24 ha),
Dz. o nr geod. 5206/1- o pow. 21,33 ha (5206/5 - o pow. 7,2993 ha, 5206/6 - o pow. 0,6483 ha,
5206/7 – o pow. 13,7740 ha),
Dz. o nr geod. 5209/2 - o pow. 26,93 ha (5209/3 - o pow. 3,1882 ha, 5206/4 - o pow. 0,6034 ha,
5209/5 o pow. 23,14 ha ),
Dz. o nr geod. 5210/11 - o pow. 22,9282 ha (5210/12 - o pow. 17,9626 ha,
5210/13 - o pow. 0,2608 ha, 5210/14 o pow. 4,7048 ha),
Dz. o nr geod. 802 - o pow. 2,53 ha (802/1 - o pow. 0,2459 ha, 802/2 - o pow. 0,0028 ha,
802/3 – o pow. 2,28 ha),
Dz. o nr geod. 811/1 - o pow. 2,27 ha (811/3 - o pow. 0,1242 ha, 811/4 - o pow. 0,0342 ha,
811/5 o pow. 0,0012 ha, 811/6 o pow. 0,2,11 ha),
Dz. o nr geod. 811/2 - o pow. 0,30 ha (811/7 - o pow. 0,0622 ha, 811/8 - o pow. 0,2389 ha),
Dz. o nr geod. 803 - o pow. 1,05 ha (803/1 - o pow. 0,0609 ha, 803/2 – o pow. 0,99 ha),
Dz. o nr geod. 809 - o pow. 0,56 ha (809/1 - o pow. 0,0524 ha, 809/2 – o pow. 0,51 ha),
Dz. o nr geod. 810 - o pow. 1,31 ha (810/1 - o pow. 0,0199 ha, 810/2 – o pow. 1,29 ha),
Dz. o nr geod. 648 - o pow. 0,10 ha (648/1 - o pow. 0,0,0038 ha, 648/2 – o pow. 0,10 ha),
Dz. o nr geod. 611 - o pow. 0,13 ha (611/1 - o pow. 0,0015 ha, 611/2 – o pow. 0,13 ha),
Dz. o nr geod. 612 - o pow. 0,06 ha (612/1- o pow. 0,0009 ha, 612/2 – o pow. 0,06 ha),
Dz. o nr geod. 640 - o pow. 0,14 ha (640/1 - o pow. 0,0020 ha, 640/2 – o pow. 0,14 ha),
Dz. o nr geod. 610 - o pow. 0,19 ha (610/1 - o pow. 0,0015 ha, 610/2 – o pow. 0,19 ha),
Dz. o nr geod. 645 - o pow. 0,19 ha (645/1 - o pow. 0,0029 ha, 645/2 – o pow. 0,19 ha),
Dz. o nr geod. 725 - o pow. 0,03 ha (725/1 - o pow. 0,0026 ha, 725/2 – o pow. 0,03 ha),
Dz. o nr geod. 724 - o pow. 0,21 ha (724/1- o pow. 0,0017 ha, 724/2 – o pow. 0,21 ha),
Dz. o nr geod. 827 - o pow. 0,22 ha (827/1 - o pow. 0,0148 ha, 827/2 – o pow. 0,0088 ha,
827/3 o pow. 0,20 ha),
Dz. o nr geod. 885 - o pow. 0,26 ha (885/1- o pow. 0,0350 ha, 885/2 – o pow. 0,0158 ha,
885/3 – o pow. 0,21 ha ),
Dz. o nr geod. 817 - o pow. 0,15 ha (817/1 - o pow. 0,0324 ha, 817/2 – o pow. 0,0072 ha,
817/3 – o pow. 0,11 ha),

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, (tel. 63 222 32 61) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dnia 07 maj 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Teleszyna Przykona wygrywa kolejny mecz! Nałęcz Ba...
Jan Smak nowym starostą powiatu tureckiego

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 18 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.