Przetarg na rozbudowie ogrodowej sieci wodociągowej ROD „Wspólnota” w Turku

Przetarg

PZD Zarząd ROD „Wspólnota” w Turku ul. Przemysłowa, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na roboty polegające na rozbudowie ogrodowej sieci wodociągowej i przyłączenie jej do istniejącej (480 mb.) na terenie ROD „Wspólnota” w Turku ul. Przemysłowa.

Termin realizacji 01.07.2022 r. do 17.07.2022 r.

Osoba uprawnioną do kontaktów z oferentem jest: Stanisław Ćwiek Prezes ROD „Wspólnota” Tel. 691 752 860 w godzinach 10:00 do 15:00.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podana nazwa i adresem wykonawcy w biurze /na terenie ogrodu ROD „Wspólnota” w Turku ul. Przemysłowa/ u Prezesa Zarządu Ogrodu – Stanisława Ćwiek, nie później niż do dnia 17.06.2022 godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 godz. 17.30.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.

Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą wziąć oferenci którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania umowy,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia.

Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty:
- cena (koszt)
- termin wykonania zadania
- warunki gwarancji i rękojmi

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Inwestycja realizowana jest ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Forma wynagrodzenia za wykonane roboty będzie kwota brutto podana przez wykonawcę w ofercie i przyjęta przez zamawiającego. Wartość ta powinna wynikać z kosztorysu ofertowego.

Oferent zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Blisko 10 litrów krwi i 2 odznaczonych krwiodawców
Podróż przez pory roku z Krasnalem Hałabałą

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 29 czerwca 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.