Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Razem możemy więcej!

Orli Staw

Ludzka natura uparcie dąży do posiadania. Chcemy mieć wszystko, ale nie zawsze zastanawiamy się, czy jest to nam potrzebne do życia. Człowiek od początku swego istnienia zdobywał różnego rodzaju dobra. Dziś, zamiast polowań, idziemy po prostu do sklepu. Niestety, nasza planeta nie jest z gumy, a jej zasoby są ograniczone.

W miarę rozwoju cywilizacyjnego zmienia się też model konsumpcji. Widać to zwłaszcza, gdy rośnie zasobność portfela danej społeczności. Przechodzimy zatem swoistą rewolucję: od społeczeństwa producentów, gdzie konsumowano, by zapewnić sobie możliwie trwałe bezpieczeństwo, do społeczeństwa konsumentów, w którym potrzeby są częściej kreowane niż rozpoznawane, a zachowaniom jednostek towarzyszy nadmierna konsumpcja, często wykraczająca ponad rzeczywiste potrzeby.

ZUOK 1 Kopiowanie

Skutki nadmiernego konsumpcjonizmu
Wyścig po lepszą sytuację społeczną i materialną wspiera rozwój gospodarki, nauki oraz techniki. Niestety jednak, nie bez poniesienia kosztów. W efekcie kurczą się zasoby środowiska. Pojawiają się zagrożenia, które powinny spędzać sen z oczu nie tylko ekologom, ale wszystkim mieszkańcom Ziemi. Przede wszystkim są to różnorodne zanieczyszczenia, których przyroda nie przetworzy, rosnący efekt cieplarniany, który zagraża plonom, rodzi niebezpieczeństwo powodzi, zwiększa częstotliwość występowania huraganów i susz, zmniejszanie się ilości surowców odnawialnych: wody, gleby, lasów, łowisk.

Nowe trendy
Co zatem możemy zrobić? Oczywiście, przeciwstawić się temu. – Zmiana stylu życia na bardziej świadomy, ekologiczny i odpowiedzialny to na dziś jedno z działań mogących zatrzymać, przynajmniej częściowo, negatywny wpływ postępu cywilizacyjnego na środowisko – mówi Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.– Można to osiągnąć przez proste wybory: niekupowanie na zapas czy pod wpływem chwili. Unikajmy zatem promocji, a do sklepów idźmy zawsze z listą zakupów. Stawiajmy też na współdzielenie, czyli ideę współużytkowania dóbr, bez konieczności posiadania ich na własność, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów (przykładem jest np. sieć rowerów miejskich). Innym sposobem będzie nadawanie „drugiego życia” przedmiotom, które dla wielu mogłyby stać się odpadem.

Stawiamy na hierarchię sposobów postępowania z odpadami
Unijne i krajowe prawo zakłada, że nasze wybory powinny skupiać się na hierarchii sposobów postepowania z odpadami. Najważniejsze – to zapobieganie powstawaniu odpadów, o czym wcześniej już była mowa. Nie jesteśmy jednak w stanie do zera ograniczyć wytwarzania odpadów. Dlatego kolejnym etapem wspomnianej hierarchii jest odzyskiwanie odpadów i poddawanie ich recyklingowi. W tym pierwszym aspekcie każdy z nas może dołożyć swoją „cegiełkę” do tego budowania lepszego świata. Jak? Wystarczy dobrze segregować odpady „u źródła”, czyli w naszych domach. Takie postępowanie jest nie tylko ekologiczne, ale również wynika z obowiązującego prawa. Zasady właściwego prowadzenia selektywnej zbiórki są ogólnodostępne, dlatego nie powinno to stanowić problemu. Należy dodać, że w tym zakresie każdy może poszerzyć swoją wiedzę, korzystając z darmowej aplikacji EcoHarmonogram, udostępnionej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Aplikację można zainstalować na swoim telefonie i dowolnie korzystać z jej wielu funkcji informacyjno-edukacyjnych.

Sens prowadzenia selektywnej zbiórki
Prowadzenie selektywnej zbiórki ma sens. Zebrane przez nas odpady trafią bowiem do zakładu ich zagospodarowania, a większość z nich będzie można poddać recyklingowi! Na drodze ku możliwie najlepszemu przetworzeniu odpadów staje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. To właśnie tutaj trafiają odpady wytworzone przez mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. – Od blisko dwóch lat obiekt ten jest modernizowany, by docelowo stać się Regionalnym Centrum Recyklingu. Dzięki temu możliwe będzie wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami – mówi Jan Adam Kłysz. A wymogi w tym zakresie są bardzo wyśrubowane: uzyskanie 55-procentowego poziomu recyklingu całego strumienia odpadów już w 2025 r. Za osiem lat będziemy musieli przekazać do recyklingu aż 70% odpadów opakowaniowych (z tworzyw sztucznych, metali, szkła i papieru)! W przeciwnym razie grożą gminom kary, które z pewnością przełożą się na portfele mieszkańców. Dlatego tak istotne są prace modernizacyjne w „Orlim Stawie”. – Ich zakończenie sprawi, że będziemy w stanie lepiej wykonać wszystkie nałożone na nas obowiązki ustawowe. Ponadto włodarze miast i gmin oraz mieszkańcy będą żyli ze świadomością, że praca, którą wkładają w segregację odpadów w swoich domach, nie idzie na marne, odpady zostaną odpowiednio zagospodarowane i poddane recyklingowi – dodaje Jan Adam Kłysz.

ZKG Kopiowanie

Efekty prac modernizacyjnych
Jednym z istotniejszych elementów, zrealizowanych w ramach unijnego projektu prac, była modernizacja instalacji sortowania odpadów. Została ona podyktowana głównie zmianą uwarunkowań prawnych i wymagań w odniesieniu do sposobu selektywnego zbierania odpadów, rosnącymi poziomami recyklingu oraz planowanym znacznym wzrostem wysokości opłat za składowanie odpadów. W założeniach modernizacja miała wpłynąć na podniesienie skuteczności i efektywności procesów sortowania, w szczególności w odniesieniu do selektywnie zbieranych odpadów, celem zwiększenia ilości kierowanych do recyklingu frakcji materiałowych oraz znaczącego zmniejszania ilości odpadów przeznaczonych do odzysku energetycznego oraz składowania. I to się udało!
- Chcąc uzyskać powyższe efekty ekologiczne, nie tylko zmodernizowano istniejącą linię sortowania odpadów w Orlim Stawie, ale również rozbudowano halę budynku sortowni o dodatkowe ponad 2,5 tys. m2 oraz wybudowano dwie wiaty magazynowe przekraczające 1000 m2. W ramach modernizacji linii sortowniczej zamontowano nowe „serce” instalacji, czyli 10-sekcyjne sito bębnowe. Jest ono jednym z najważniejszych elementów każdej nowoczesnej sortowni – opowiada o już zakończonych pracach Jan Adam Kłysz. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie ze strumienia odpadów odrębnych frakcji o wielkościach 0-80 mm, 80-340 mm i powyżej 340 mm. Dodatkowo dostarczono nową rozrywarkę worków, wymieniono część przenośników oraz połączono dotychczasową część sortowni z instalacją powstałą w nowej hali. Tu natomiast stworzono kompletnie nową instalację sortowania, w tym zespoły ponad 100 taśmociągów. Ich rolą jest zapewnienie transportu zarówno odpadów, jak i wysortowanych surowców wtórnych. Nowa jakość w sortowaniu odpadów to również pokłosie montażu siedmiu nowoczesnych separatorów optycznych, m.in. do tworzyw sztucznych, paliwa alternatywnego (RDF) i folii PE. Zainstalowano także separator balistyczny i separator elektromagnetyczny taśmowy (do metali żelaznych) oraz separator wiroprądowy (do metali nieżelaznych).
- Nowa, w pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze zmodernizowaną linią działającą obecnie, pozwoliła na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – mówi o efekcie ekologicznym projektu Jan Adam Kłysz. – Dodatkowo modernizacja pozwoli na dokładniejsze sortowanie odpadów, wydzielanie bardziej jednorodnych i liczniejszych frakcji odpadów, o lepszej jakości, co umożliwi ich sprzedaż jako wysokogatunkowych surowców wtórnych.

Obieg zamknięty jest w naszych rękach
Władze Związku chcą tworzyć zamknięty obieg, prowadzić gospodarkę cyrkularną. A ze wsparciem mieszkańców gmin zrzeszonych w tym regionie – jest to możliwe. – Dzięki zapobieganiu powstawania odpadów, przerzuceniu się na model życia mniej konsumpcyjnego – z pewnością możemy wpływać na oszczędność zasobów środowiska. A jeśli odpady powstaną – wystarczy je odpowiednio wydzielić w naszych domach. Resztą zajmie się nasza nowoczesna instalacja w ZUOK-u „Orli Staw”: to tu odpady zostaną doczyszczone, wydzielone z nich zostanie wiele rodzajów frakcji, a co za tym idzie – możliwy stanie się ich recykling – zapewnia Jan Adam Kłysz. A stąd już prosta droga do powstania nowych, potrzebnych nam produktów. Twórzmy razem zamknięty obieg surowców!

orli ciąg unijny Kopiowanie

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

O bezpieczeństwie i sprawiedliwej transformacji, c...
Gm. Turek: Radny Kocik wzywa do walki z "zombie"

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 kwietnia 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.