Szanowny Prezesie, czyli... radny z ZT melduje, że w PiS źle się dzieje

Marcin Derucki

Myśleliśmy, że list do prezesa Kaczyńskiego to jedynie objaw poczucia humoru ze strony radnego Marcina Deruckiego, jednak ten niewzruszony urzędnik z Dobrej postanowił rzeczywiście skontaktować się z prezesem, a wspomniany list opublikować również w lokalnych mediach. Zapraszamy do lektury.

                                                                                                                                         Turek, dnia 9 lutego 2021 roku

Klub Radnych „Ziemia Turkowska”
Rady Miejskiej Turku

                                                                                                                                    Szanowny Pan
                                                                                                                                    Jarosław Kaczyński
                                                                                                                                    Prezes Prawa i Sprawiedliwości


W związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądów Karola Serafińskiego radnego Rady Miejskiej Turku, który jest wiceprzewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Radnych Niezrzeszonych Rady Miejskiej Turku prosimy o kontrolę działania lokalnych struktur ugrupowania, którym Pan Prezes kieruje oraz zainicjowanie działań dyscyplinarnych rozszerzających katalog kar dla radnego z wyrokiem i podjęcie działań zmierzających do wygaszenia mandatu radnego.

Chcielibyśmy poinformować Pana Prezesa o ostrej krytyce ze strony społeczności Miasta Turku wywołanej zaistniałą sytuacją oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W roku 2019 Karol Serafiński obecny Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Radnych Niezrzeszonych Rady Miejskiej Turku w celu uzyskania informacji, do których nie był uprawniony zainstalował urządzenie podsłuchowe podczas dyżuru radnych, które dla mieszkańców naszego miasta w tym dniu pełniła: Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku i Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej.

Po przeprowadzonym postępowaniu Prokuratura Rejonowa w Turku przedstawiła zarzuty Radnemu, a Sąd Rejonowy w Turku uznał Karola Serafińskiego Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Radnych Niezrzeszonych Rady Miejskiej Turku winnym zarzucanego mu czynu z art. 267 ust.3 kk. Ostatecznie winę radnego potwierdził sąd II instancji - Sąd Okręgowy w Koninie w dniu 8 stycznia 2021 roku.

Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że Radni PiS nie poparli stanowiska większości Rady Miejskiej Turku, piętnującego tego typu naganne i karane zachowanie wobec współpracowników i mieszkańców Turku.

Dotychczasowe działania Radnych PiS zmierzają do umniejszenia winy radnego, chroniąc osobę skazaną we własnych szeregach klubu PiS.

Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego określa art. 383 par. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego. Ustawodawca niestety nie przewidział negatywnych konsekwencji w tej indywidualnej sytuacji, co mocno zbulwersowało opinię publiczną wyrażaną w licznych publikacjach medialnych, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych oraz wielu negatywnych komentarzach mieszkańców naszego Miasta.

Radni są przedstawicielami społeczeństwa w Radzie Miejskiej i na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Radni zgodnie ze złożonym ślubowaniem powinni swój mandat sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców. Nie można więc mówić o rzetelności, godności czy uczciwości w przypadku osoby, który podkłada podsłuch celem nagrania dyżuru radnych z mieszkańcami. Karol Serafiński jako radny nie wykazał się więc właściwościami osobistymi, które stawiałby go za wzór dla społeczności lokalnej.

Znając zaangażowanie Pana Prezesa w zagwarantowanie właściwego wizerunku i pozycji w lokalnej społeczności swojego ugrupowania jesteśmy przekonani, że podejmie Pan wszelkie starania zmierzające do zmian legislacyjnych w polskim prawie, które umożliwią pozbawienie osób z wyrokiem karnym funkcji publicznej oraz doprowadzi Pan do zmiany stanowiska lokalnych działaczy PiS, którzy zaistniały problem bagatelizują.

Nie wyobrażamy sobie, aby osoba z wyrokiem karnym, osoba która złamała ślubowanie radnego, a tym samym naruszyła wizerunek naszej Rady nadal pełniła funkcję publiczną.

Licząc na to, że Pan Prezes osobiście zajmie się tą sprawą pozostajemy z wyrazami szacunku i prosimy o pomoc.

Marcin Derucki
Przewodniczący Klubu Radnych
Ziemia Turkowska
w Radzie Miejskiej Turku

Stanowisko Rady Miejskiej Turku przyjęte na ostatniej sesji miejskiej

Prawomocnymi wyrokami Sąd Rejonowy w Turku i Sąd Okręgowy w Koninie uznały Karola Serafińskiego za winnego tego, że w celu uzyskania informacji, do których nie jest uprawniony zainstalował w biurze stowarzyszenia Ziemia Turkowska urządzenie podsłuchowe, w celu nagrania rozmów osób, o których miał wiedzę, że będą uczestniczyć w dyżurze radnych i członków ww. stowarzyszenia, tj. przestępstwa z art. 267 § 3 Kodeksu karnego. Sądy uznały, że Karol Serafiński działał na szkodę ustalonych osób, za co został skazany.

W naszej ocenie zachowanie Karola Serafińskiego godzi w wizerunek miasta Turku oraz Rady Miejskiej Turku, dlatego też apelujemy, ażeby złożył mandat radnego. Uważamy, że radny, który jest osobą zaufania publicznego, nie może dalej sprawować tej funkcji po tym, jak dopuścił się świadomie przestępstwa, za które został prawomocnie skazany przez Sąd pierwszej i drugiej instancji, w wyniku zarzutów, jakie postawiły mu organy ścigania, czyli Prokuratura Rejonowa w Turku.

Karol Serafiński ślubował uroczyście, iż obowiązki radnego będzie sprawował godnie, rzetelnie i uczciwie, a skazanie wyrokiem za udowodnione umyślne popełnienie przestępstwa poprzez założenie podsłuchu podczas dyżuru radnych, jest czynem, który hańbi funkcję radnego i czyni niegodnym dalszego piastowania tego istotnego społecznie stanowiska.

Dlatego uważamy, że taka osoba, jak Karol Serafiński, nie powinna dłużej być radnym, bo przynosi ujmę zarówno mieszkańcom Turku, jak i całemu Miastu.

Rada Miejska Turku

Tuliszków: Rada to nie banda, a banda to nie rada
Zajęcia z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Zapr...

Podobne wpisy

 

Komentarze 14

Gość - Filemon w wtorek, 23 lutego 2021 12:24

W Turku są tereny bez dróg, kanalizacji i wodociągu. Za to na polach palą się lampy ( Witosa). Towarzyszu Derucki ja apeluję: zmobilizujcie radę do działań na rzecz mieszkańców. Przegranych spraw w sądach i kompromitacji naszego miasta wystarczy na następne pokolenie.

W Turku są tereny bez dróg, kanalizacji i wodociągu. Za to na polach palą się lampy ( Witosa). Towarzyszu Derucki ja apeluję: zmobilizujcie radę do działań na rzecz mieszkańców. Przegranych spraw w sądach i kompromitacji naszego miasta wystarczy na następne pokolenie.
Gość - Wyborca w niedziela, 21 lutego 2021 13:07

Derucki, napisz wprost, że chodzi wam o jeszcze jeden głos w radzie sterowany przez Antosika bo tak by się stało jakby Serafiński zrezygnował a bajki umoralniające i szopki z listem to możesz uskuteczniać wiesz gdzie.....

Derucki, napisz wprost, że chodzi wam o jeszcze jeden głos w radzie sterowany przez Antosika bo tak by się stało jakby Serafiński zrezygnował a bajki umoralniające i szopki z listem to możesz uskuteczniać wiesz gdzie.....
Gość - do wyborcy w niedziela, 21 lutego 2021 15:05

z jakiej listy wybrany został KS?

z jakiej listy wybrany został KS?
Gość - Kramer w piątek, 19 lutego 2021 17:19

Podzielam zdanie Kamila. Wystarczy zajrzeć na facebooka Deruckiego, żeby stwierdzić, że w godzinach pracy polityczną propagandę sobie uprawia. Do tego PSL-owscy rządcy gminy go sobie wzięli? I to za publiczne pieniądze?

Podzielam zdanie Kamila. Wystarczy zajrzeć na facebooka Deruckiego, żeby stwierdzić, że w godzinach pracy polityczną propagandę sobie uprawia. Do tego PSL-owscy rządcy gminy go sobie wzięli? I to za publiczne pieniądze?
Gość - Zwis na PiS w piątek, 19 lutego 2021 23:53

Przypomnieć ci jak PiSiory robiły Bartosikowi w godzinach pracy urzędu kampanię w małym parku?Za publiczne pieniądze.

Przypomnieć ci jak PiSiory robiły Bartosikowi w godzinach pracy urzędu kampanię w małym parku?Za publiczne pieniądze.
Gość - wyborca w poniedziałek, 22 lutego 2021 17:22

Prawdziwy z ciebie zwis. Jak byś nie wiedział to wszyscy którzy brali udział w parku i popierali Bartosika byli w tym czasie na urlopach. Już to sprawdzali bo wcześniej poszła fama że za pieniądze publiczne robią kampanię. A tu nici z niusa - urlopy pisiury mają. Ciekawe czy Derucki jest na urlopie w czasie pracy urzędu w Dobrej gdy publicznie pisze swoje głupoty. Może niech napisze co tam tak naprawdę robi a potem wyśle to do prezesa, nie koniecznie Jarka. Może wysłać do Antosika

Prawdziwy z ciebie zwis. Jak byś nie wiedział to wszyscy którzy brali udział w parku i popierali Bartosika byli w tym czasie na urlopach. Już to sprawdzali bo wcześniej poszła fama że za pieniądze publiczne robią kampanię. A tu nici z niusa - urlopy pisiury mają. Ciekawe czy Derucki jest na urlopie w czasie pracy urzędu w Dobrej gdy publicznie pisze swoje głupoty. Może niech napisze co tam tak naprawdę robi a potem wyśle to do prezesa, nie koniecznie Jarka. Może wysłać do Antosika
Gość - Kamil w piątek, 19 lutego 2021 17:07

Derucki, Derucki. Dobrze, że cię Gebler przygarnął, bo nawet Antosik ciebie nie chciał. Widać, że nie masz co w Dobrej robić.

Derucki, Derucki. Dobrze, że cię Gebler przygarnął, bo nawet Antosik ciebie nie chciał. Widać, że nie masz co w Dobrej robić.
Gość - Mieszkaniec w piątek, 19 lutego 2021 14:20

Niech każdy pamięta do następnych wyborów, czym zajmuje się Radny. Jak nie pomysł przemówień na ambonie w temacie śmieci, tak teraz list do Kaczyńskiego

Niech każdy pamięta do następnych wyborów, czym zajmuje się Radny. Jak nie pomysł przemówień na ambonie w temacie śmieci, tak teraz list do Kaczyńskiego:D
Gość - Bb w czwartek, 18 lutego 2021 21:03

Czy taki wyrok się zaciera i można później sprawować funkcję radnego?

Czy taki wyrok się zaciera i można później sprawować funkcję radnego?
Gość - John w czwartek, 18 lutego 2021 18:29

Karol ty będziesz naszym Rutkowskim w Turku !

Karol ty będziesz naszym Rutkowskim w Turku :D !
Gość - Jarek ratuj w czwartek, 18 lutego 2021 18:04

Jak siedzę tak spadłem z krzesła..... Panie Radny Pan to naprawdę napisał? Tylko smiech mnie ogarnia ....

Jak siedzę tak spadłem z krzesła..... Panie Radny Pan to naprawdę napisał? Tylko smiech mnie ogarnia ....
Gość - Janusz Zdanowicz w czwartek, 18 lutego 2021 15:37

W Państwie gdzie prawo jest chore, nie może być zdrowego społeczeństwa. Najwyższą wladzą są jego miedzkańcy. W tym konkretnym przypadku, ułomne statuty, brak honoru, prowadzi do takiego zachownia. Zacznijcie czytać rozumieć prawo. Pochylcie się nad statutami sołecta, gmin i powiatów. Tam dopiero można rozpocząc naprawę praworząności. Bo w Polsce ...Prawo i Sprawiefliwość to farsa.

W Państwie gdzie prawo jest chore, nie może być zdrowego społeczeństwa. Najwyższą wladzą są jego miedzkańcy. W tym konkretnym przypadku, ułomne statuty, brak honoru, prowadzi do takiego zachownia. Zacznijcie czytać rozumieć prawo. Pochylcie się nad statutami sołecta, gmin i powiatów. Tam dopiero można rozpocząc naprawę praworząności. Bo w Polsce ...Prawo i Sprawiefliwość to farsa.
Gość - bb w czwartek, 18 lutego 2021 14:11

Moze mi ktoś wyjaśnić czy to właśnie jest Sygnalista?

Moze mi ktoś wyjaśnić czy to właśnie jest Sygnalista?
Gość - Jan w czwartek, 18 lutego 2021 13:27

To nawet na komentarz nie zasługuje!!! Kompromitacja!!!!

To nawet na komentarz nie zasługuje!!! Kompromitacja!!!!
Gość
czwartek, 06 października 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.