Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Towarzystwo Samorządowe: Geotermia Turek szansą dla mieszkańców

1

Polityka energetyczna państwa zakłada, że gminy, w możliwie jak największym stopniu, w zakresie pozyskiwania energii na swoim terenie, powinny uwzględniać źródła odnawialne w pozyskiwaniu energii, z uwzględnieniem ich walorów ekologicznych i gospodarczych.

Odnawialne źródło energii (OZE) to według ustawy Prawo energetyczne to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię m.in. geotermalną.

Powyższe uwarunkowania wprowadziły zmiany na rynku energii, które dotyczą konieczności pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wybudowanie i podłączenie do obecnie istniejącego systemu ciepłowniczego dodatkowego odnawialnego źródła energii geotermalnej, które znajduje się pod Turkiem, pozwoli na pozyskanie źródeł finansowania z środków krajowych i europejskich przy nowych inwestycjach, na rozwój sieci i systemu ciepłowniczego na terenie miasta, tym samy przyczyni się do zmniejszenia opłat za ciepło dla odbiorców końcowych.

Należy zaplanować całą inwestycję w czasie, tak aby eksploatację źródeł geotermalnych w Turku doprowadzić do końca i zacząć wykorzystywać dla mieszkańców którzy w chwili obecnej są klientami PGKiM Sp. z o.o. w Turku (GETEC) jak i dla nowych odbiorców ciepła na terenie Turku.

W Turku tematyką wykorzystania energii geotermalnej od 2015 roku zajmuje się grupa osób, która powołała turkowski oddział Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi oraz Turecki Klub Ekologiczny przy wsparciu Towarzystwa Samorządowego.

Niestety, perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w Turku zdawała się nie obchodzić Antosika. Stowarzyszenie przez długi czas zabiegało o to, by miasto choćby zainteresowało się tematem gorących złóż podziemnych i możliwościami, jakie stwarzają. Antosik jednak nie odpowiadał na pisma Stowarzyszenia, nie uczestniczył w organizowanych przez nie konferencjach naukowych. Dopiero po usilnych, dwuletnich naciskach Towarzystwa Samorządowego i Stowarzyszeń, zgodził się przeznaczyć z budżetu miasta 100 tys. zł na opracowanie projektu wykonania odwiertu badawczego oraz sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

Podczas kwietniowej sesji w 2017 r., Antosik przyznał, że jedynym motywem takiej decyzji była chęć zamknięcia Towarzystwu Samorządowemu ust w sprawie Geotermii Turek. Czy zatem uzasadnieniem wydawania publicznych pieniędzy przez Antosika nie jest chęć zaspokojenia potrzeb miasta i jego mieszkańców, a jedynie uciszenie opozycji? Czy inne, ważne dla miasta decyzje Antosika też mają takie uzasadnienie?

Taka postawa Antosika nie napawa optymizmem co do przyszłości inwestycji geotermalnej w Turku. Widać, że Antosik nie rozumie jaką szansę dla miasta i jego mieszkańców ma inwestycja w pozyskanie energii geotermalnej, a także wykorzystanie ciepłych wód geotermalnych do innych celów.

Reasumując, inwestycja w Geotermię Turek jest bardzo korzystne zarówno dla mieszkańców, którzy w chwili obecnej są klientami PGKiM Sp. z o.o. w Turku (GETEC) jak i dla nowych odbiorców ciepła na terenie Turku oraz rekreacji. Ciepło geotermalne jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym źródłem ciepła. Natomiast skutki działań ekologicznych, które należy podjąć niezwłocznie, wpłyną nie tylko korzystnie na Nasze kieszenie, ale również na zdrowie Nasze, Naszych dzieci i wnuków.

Powyższe zadanie inwestycyjne w całości ma charakter publiczny. Gdyż do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) należą odpowiednio „planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy” oraz „planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy”. Ponadto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Turek od 30.10.2014 r., projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, sporządzonym stosownie do postanowień art. 19 ustawy Prawo energetyczne, wskazano na możliwość wykorzystania wód geotermalnych.

W związku z tym inwestycję w Geotermię Turek należy uznać za realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Turek. Turek drugim Uniejowem ? Niemożliwe ? Możliwe, choć to daleka, ale dobra droga !

Zarząd
Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego

Umowa podpisana. Ponad 14 mln zł na odwiert geoter...
Starosta Seńko nie działa przeciwko turkowianom. T...

Podobne wpisy

 

Komentarze 2

Gość - Turek w środa, 18 lipca 2018 01:45

Pieniądze na inwestycje w geotermie są od 2015 r. Szkoda, że miasto 2 lata temu nie był zainteresowane geotermią w Turku.

Pieniądze na inwestycje w geotermie są od 2015 r. Szkoda, że miasto 2 lata temu nie był zainteresowane geotermią w Turku.
Gość - Turkowianin w środa, 18 lipca 2018 01:45

Panowie a dlaczego nie zajeliście się sprawą geotermi podczas 12 lat rządów swojego ugropoeania?

Panowie a dlaczego nie zajeliście się sprawą geotermi podczas 12 lat rządów swojego ugropoeania?
Gość
sobota, 15 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.