Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Świetlica wiejska w Tarnowej

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiecie tureckim

13,7 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatu tureckiego. Ponad 2,3 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Gmina Władysławów wykonała przebudowę ulic na działkach w Kunach, Gmina i Miasto Tuliszków przebudowała natomiast drogi Grzymiszew – Imiełków orz Ogorzelczyn – Budki. Trzy projekty drogowe zrealizowała Gmina Kawęczyn. Fundusze unijne umożliwiły przebudowę dróg w miejscowościach Tokary Pierwsze, Dzieżbotki i Kawęczyn. W 2019 roku zakontraktowane zostały kolejne fundusze z PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w powiecie tureckim. Gminy Dobra i Tuliszków pozyskały łącznie 3,2 miliony złotych na ten cel.

Ponad 7,3 miliona złotych zostało spożytkowanych na realizację inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. W 23 sołectwach Gminy Kawęczyn zbudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, w gminie Brudzew przebudowano stację uzdatniania wody, sieć wodociągową oraz kanalizację sieciową w miejscowości Dąbrowa. W gminie Malanów zmodernizowana została sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz Stacja Uzdatniania Wody w Malanowie. Na terenie gminy Turek powstały biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, przebudowano część sieci wodociągowej, a także wyposażono budynek Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec. Gmina i Miasto Tuliszków zainwestowała w przebudowę i wyposażenie dwóch hydroforni oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawie 4 miliony złotych z PROW 2014-2020 zakontraktowały w lipcu 2020 roku gminy z powiatu tureckiego na kolejne inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadania tego typu zostaną zrealizowane w gminach Brudzew, Tuliszków, Kawęczyn oraz Przykona. Umowy w tej sprawie beneficjenci podpisali z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim.

Gmina Dobra wykorzystała fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej. W ramach inwestycji powstały zadaszone miejsca przeznaczone do handlu i promocji lokalnych produktów. Teren targowiska utwardzono, przygotowano miejsca parkingowe oraz zamontowano oświetlenie typu LED.

W powiecie tureckim powstały także nowe miejsca pełniące funkcje kulturalne oraz podnoszące atrakcyjność przestrzeni publicznej. W Gminie Turek zbudowano świetlicę wiejską w Korytkowie, przebudowano budynek świetlicy wiejskiej w Pęcherzewie oraz rozbudowano i przebudowano wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynek stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w Chlebowie. W styczniu 2020 roku otwarte zostało rozbudowane i wyposażone Centrum Kultury w Dobrej. Dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020 w Celestynach w gminie Malanów powstała nowa świetlica wiejska, natomiast w Tarnowej w Gminie Brudzew częściowo rozebrany i przebudowany został budynek istniejącej tam świetlicy. Fundusze unijne pozyskała również Gmina i Miasto Tuliszków, która przeznacza je na rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym z przeznaczeniem na bibliotekę.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie powiatu tureckiego działają dwie z nich. Do Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R należą gminy: Turek, Dobra, Przykona, Kawęczyn, Malanów, Władysławów i Brudzew, a do LGD Solidarni w Partnerstwie Gmina i Miasto Tuliszków. Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Wartość dotychczas zrealizowanych projektów wynikających z realizacji strategii rozwoju lokalnego to ponad 2,3 miliona złotych, z czego ponad 1,1 miliona złotych zostało przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwój już istniejących firm. Środki rozdysponowane w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego skutecznie pozyskały również gminy oraz stowarzyszenia. Dzięki temu w gminie Tuliszków udało dokonać rewaloryzacji Placu Powstańców Styczniowych 1863r. i przebudować istniejący plac zabaw w zabytkowym parku i wymienić trybuny na stadionie w Tuliszkowie. Fundusze pozyskane z PROW pozwoliły na zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki w gminie Przykona. Powstał również ciągu komunikacyjny wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Parkowej w Dobrej. W Koźminie w gminie Brudzew przebudowana została świetlica wiejska, obiekt został też odpowiednio wyposażony. Środki unijne umożliwiły budowę wiaty rekreacyjnej w Kawęczynie i utwardzonego szlaku w miejscowości Tokary Pierwsze w gminie Kawęczyn oraz utworzenie ścieżki rekreacyjnej w gminie Malanów. Fundacja ze Smakiem z kolei w ramach dotacji PROW utworzyła z kolei innowacyjny inkubator kuchenny.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. przygotowano ofertę usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych, aktywizację organizacji pozarządowych, zrealizowano też projekty mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez kultywowanie tradycji oraz rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zdjęcie nr 1 do artykułu Kopiowanie


Świetlica w Tarnowej w gminie Brudzew wymagała gruntownego remontu. Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji z PROW 2014-2020 odbyło się wewnątrz tego obiektu. Umowę podpisali wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz wójt Brudzewa Cezary Krasowski i skarbnik Wioletta Gadomska.


Zdjęcie nr 2 do artykułu Kopiowanie

Świetlica w Tarnowej po remoncie. Obiekt przeszedł częściową rozbiórkę i kompleksową przebudowę. Nowy budynek to miejsce służące lokalnej społeczności oraz wizytówka sołectwa. To również dobry przykład skutecznego pozyskiwania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

prow

Drzwi otwarte w fabryce Profim w Turku
Zbuduj zespół na odległość! 3 praktyczne porady

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 08 grudnia 2021

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.