Przykona: Budżet za pierwsze półrocze 2018 roku na plusie

Sesja Rady Gminy Przykona

Budżet Gminy po stronie dochodów w pierwszym półroczu w wyniku wprowadzonych zmian został zwiększony o 1.673.579,06zł, a plan na 30 czerwiec 2018 rok zakładał 30.964.508,64zł. Wydatki budżetu zostały zwiększone o 4.416.060,17zł.

Planowany deficyt budżetu na 30 czerwiec 2018 rok to 8.812.217,11zł i został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym.
W ujęciu kasowym w okresie pierwszego półrocza 2018 roku wykonanie budżetu zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 5.146.646,28zł.

-Mamy dzisiaj kilka poważnych zadań inwestycyjnych w większości przypadków nie ma zagrożeń, aby te zadania wykonać. Myślę tu o drodze w Bądkowie, drodze w Żeroniczkach, drodze na ulicy Komunalnej, Nowej, w Ewinowie. Oddawaliśmy również i świetlicę wiejską w tym półroczu, także wynik finansowy na koniec roku znacząco ulegnie zmianie. Bardziej pod 100 procent wykonania zarówno dochodowego, jak i wydatków- mówił wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski.

Dochody bieżące w budżecie gminy Przykona wyniosły 18.159.592,50 zł, i stanowią 95,14% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to 927.005,54 zł tj. 4,86 % dochodów ogółem.
Wydatki budżetu Gminy Przykona na dzień 30.06.2018r. zrealizowano w wysokości 13.939.951,76 zł, co stanowi 35,05% planu.

Na dzień 30 czerwca 2018r. wydatki bieżące w budżecie gminy Przykona wyniosły 12.371.510,65 zł, i stanowią 88,75% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 1.568.441,11zł tj.11,25% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w stosunku do planu wykonano w 13,24%. Wykonanie wydatków na takim poziomie wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych jest na etapie realizacji i wydatki wystąpią w drugim półroczu 2018r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018r. wyniósł 11.845.060,33zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 1.568.441,11zł.

Wśród podjętych inwestycji znalazły się między innymi Przebudowa wodociągu w miejscowości Żeroniczki Etap II (49.943,14 zł), Budowa wodociągu w miejscowości Przykona (92.750,29 zł).

Budowa wodociągu w miejscowości Psary (20.910,00 zł), Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- przydomowe oczyszczalnie ścieków (10.500,00 zł), Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie- Etap II (201.062,21 zł), Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z "Planem gospodarki niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona" (415.000,00 zł), Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bądkowie Drugim (202.519,64 zł), Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zimotki (69.963,69 zł), zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn (43.798,31 zł), Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Olszówka (189.156,31 zł).

Po stronie przychodów znalazły się wolne środki pieniężne z 2017 roku w kwocie 2.549.920,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wykonana w kwocie 11.937.223,55zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.812.217,11 zł został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczką z WFOŚiGW.

Władysławów: Budując przyszłość, nie zapominajmy o...
Wojewoda kolejny raz unieważnił zezwolenie na myjn...

Podobne wpisy

 

Komentarze 1

Gość - Jakub w piątek, 28 września 2018 16:34

Dochody w 95% wykonane . Ktoś kto to pisał nie ma zielonego pojęcia o budżetach gmin. W oficjalnych materiałach wydanych przez gminę Przykona jest to 61%.

Dochody w 95% wykonane :D. Ktoś kto to pisał nie ma zielonego pojęcia o budżetach gmin. W oficjalnych materiałach wydanych przez gminę Przykona jest to 61%.
Gość
piątek, 01 lipca 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.