Przykona: Cena drzwi a ofiarność mieszkańców. Dywagacje wiejskiego proboszcza

Kosciol w Psarach

W przedostatni dzień starego roku Internet obiegło szokujące zdjęcie zrobione w jednej z parafii powiatu tureckiego. W przykościelnej gablocie proboszcz w niewybredny sposób piętnuje tych, którzy nie dali pieniędzy w ramach prowadzonej zbiórki. Mieszkańcy mówią, że to już nie pierwsza taka akcja tego księdza.


W okolicach świąt Bożego Narodzenia wśród ogłoszeń w gablocie przy kościele w Psarach pojawiła się informacja dotycząca rozliczenia zbiórki na drzwi na plebanie. W sposób pozostawiający wiele do życzenia proboszcz wytyka parafianom skąpstwo. Zdjęcie tego niecodziennego ogłoszenia pojawiło się nawet w serwisie wiocha.pl

Ks. Grzegorz Ograbisz, który jest proboszczem w Psarach, spodziewał się zebrać na nowe drzwi do domu, w którym mieszka, niebagatelną sumę 29 650,00 zł. Niestety przeliczył się na ofiarności swoich parafian, którzy w datkach przekazali na ten cel jedynie 10 725,00 zł, co – jak wyliczył ksiądz – stanowi jedynie 36% ofiarności. Dlatego postanowił im podziękować w niecodzienny sposób.

W gablocie pojawiło się rozliczenie zbiórki, w którym parafianie zostali podzieleni według miejscowości na tych, którym należy się „Wielki Szacun, Podziękowanie i Ukłon” oraz tych określonych w ogłoszeniu jako „KPINA i SZYDERA z Ks. Proboszcza”(sic!). W pierwszej grupie znaleźli się mieszkańcy ul. Wiśniowej, ul. Komunalnej, ul. Sportowej, Olszówki (działek), ul. Słonecznej oraz Gajówki, ale tylko ci, „którzy złożyli ofiarę 50 zł”. Napiętnowani z kolei zostali mieszkańcy Wichertowa, Paulinowa, ul. Spacerowej, ul. Lipcowej, ul. Orzechowej, Olszówki, Dąbrowy i Radyczyn.
O komentarz poprosiliśmy głównego zainteresowanego według którego to szatan musiał kogoś oświecić gdyż dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne. Jak poinformował niniejsza informacja pojawiła się w parafii już około tydzień temu:

-Zrobiłem to bo tak mi serce dyktowało. To była też potrzeba parafian. Parafia jest bogata i stać aby dać po 50 zł na ten cel. To była ewidentnie kpina. Ja nie robię tego dla siebie tylko dla parafii. Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną.

Zgodnie z zaleceniem ks. Ograbisza wszyscy „SKĄPCY I KPIARZE” powinni w ramach ostrzeżenia zapoznać się z rozdziałem 12 Ewangelii wg św. Łukasza. Sprawdziliśmy. Jest to fragment dość dwuznaczny fragment: Lecz Bóg rzekł do niego : „Głupcze , jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie ; komu więc przypadnie to , coś przygotował ?" Ciekawe czy powinien on się tyczyć parafian czy raczej autora ogłoszenia?
Kawęczyn: Budżet z inwestycjami na 2020 rok
Mistrzostwa Miasta Turku w Pływaniu Szkół Podstawo...

Podobne wpisy

 

Komentarze 157

Gość - Michał Nowakowski Łódź w środa, 01 stycznia 2020 08:57

Czytajcie Biblię nie wierzcie fałszywym prorokom.
Czy znasz drugie przykazanie Boże , które Kościół Katolicki zmienił, skrócił umieszczając w Katechiźmie swoją wersję. Dziesięć przykazań Bożych zostało dane Mojżeszowi na górze Synaj , gdy Pan Bóg wyprowadził lud izraelski z ziemi egipskiej , z domu niewoli . Możemy to znaleźć w Starym Testamencie Pisma Świętego , w drugiej księdze Mojżesza ( Księga Wyjścia ) . Ze względu na ogromną nieznajomość Pisma Świętego wśród katolików sterowanych przez fałszywych głosicieli i duże nieporozumienia związane z prawidłową interpretacją drugiego przykazania Bożego , zobaczmy co mówi nam Słowo Boże :
Księga Wyjścia , 20 rozdział , 3 i 4 werset .
" Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek , co jest na niebie w górze , i na ziemi w dole , i tego , co jest w wodzie pod ziemią . Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył , gdyż Ja , Pan , Bóg twój , jestem Bogiem zazdrosnym , który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych , którzy mnie nienawidzą " Powyższy tekst z Pisma Świętego - to drugie przykazanie Boże z Biblii .
Drugie przykazanie Boże surowo zabrania i zakazuje jakichkolwiek modlitw do obrazów , posągów , bożków kamiennych i drewnianych czy też figur umieszczonych w przydrożnych kapliczkach . Wielkie kamienne kościoły zostały zbudowane na obrazę Boga i tak naprawdę aby wyciągać od Ciebie pieniądze. Drugie przykazanie Boże zdecydowanie potępia wszelkie pielgrzymki i modlitwy do tzw ." świętych obrazów ", krzyży , ulepionych figur czy też bóstw i bałwanów wymyślonych przez ludzi . Pismo Święte informuje nas , że osoba , która oddaje pokłon i modli się do jakichkolwiek malowideł , glinianych figurek , drewnianych bożków i bożyszczy , łamie 2 -gie przykazanie Boże . W zasadzie kłaniając się i klękając przed tymi rzeczami , osoba taka , daje dowód na to , że nienawidzi Pana Boga Wszechmogącego , i oczekuje tylko na ogień piekielny , tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów Zastanów się dlaczego o drugim przykazaniu tak mało się mówi ? A może myślisz , że takiego przykazania w ogóle nie ma ?
Księga Kapłańska ( Trzecia Księga Mojżeszowa ) 26 : 1
" Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej , ani kamiennych pomników , ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej , aby im się kłaniać ; gdyż Ja , Pan , jestem Bogiem waszym "
List św . Pawła do Rzymian , rozdział 1 ,wersety 21 , 22 , 23
" Dlatego że poznawszy Boga , nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia , lecz znikczemnieli w myślach swoich , a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności .
Mienili się mądrymi , a stali się głupi .
I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka , a nawet ptaki , czworonożne zwierzęta i płazy . „
Sprawdź , a przekonasz się osobiście , i otworzą ci się oczy na prawdę ?
Bóg nawołuje do nawrócenia się z naszych fałszywych wierzeń sprzecznych ze Słowem Bożym . Pismo Święte naucza nas , że pokłony i cześć mamy oddawać jedynie Panu Bogu Wszechmogącemu . Oddawanie czci obrazom , rzeźbom, figurkom, krzyżom nazwanym przez kościół świętym jest wbrew Bogu i jest , to w Biblii. Opamiętaj się ! Odrzuć fałsz , kłamstwo i obłudę . Nie postępuj według tradycji narzuconych Tobie przez przywódców religijnych . Słuchaj Pana Boga , żyj według Słowa Bożego , według tego co jest napisane w Piśmie Świętym .Może wtedy powiesz : KTOŚ TU KŁAMIE !!! Weź Biblię i przeczytaj. Słuchając fałszywych proroków (czyli ludzi bazujących na Twojej niewiedzy, nie mających nic wspólnego z Bogiem tylko z Twoimi pieniędzmi) nie jesteś Chrześcijańskim Katolikiem.
Czyli kim jesteś i gdzie zmierzasz?

Czytajcie Biblię nie wierzcie fałszywym prorokom. Czy znasz drugie przykazanie Boże , które Kościół Katolicki zmienił, skrócił umieszczając w Katechiźmie swoją wersję. Dziesięć przykazań Bożych zostało dane Mojżeszowi na górze Synaj , gdy Pan Bóg wyprowadził lud izraelski z ziemi egipskiej , z domu niewoli . Możemy to znaleźć w Starym Testamencie Pisma Świętego , w drugiej księdze Mojżesza ( Księga Wyjścia ) . Ze względu na ogromną nieznajomość Pisma Świętego wśród katolików sterowanych przez fałszywych głosicieli i duże nieporozumienia związane z prawidłową interpretacją drugiego przykazania Bożego , zobaczmy co mówi nam Słowo Boże : Księga Wyjścia , 20 rozdział , 3 i 4 werset . " Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek , co jest na niebie w górze , i na ziemi w dole , i tego , co jest w wodzie pod ziemią . Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył , gdyż Ja , Pan , Bóg twój , jestem Bogiem zazdrosnym , który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych , którzy mnie nienawidzą " Powyższy tekst z Pisma Świętego - to drugie przykazanie Boże z Biblii . Drugie przykazanie Boże surowo zabrania i zakazuje jakichkolwiek modlitw do obrazów , posągów , bożków kamiennych i drewnianych czy też figur umieszczonych w przydrożnych kapliczkach . Wielkie kamienne kościoły zostały zbudowane na obrazę Boga i tak naprawdę aby wyciągać od Ciebie pieniądze. Drugie przykazanie Boże zdecydowanie potępia wszelkie pielgrzymki i modlitwy do tzw ." świętych obrazów ", krzyży , ulepionych figur czy też bóstw i bałwanów wymyślonych przez ludzi . Pismo Święte informuje nas , że osoba , która oddaje pokłon i modli się do jakichkolwiek malowideł , glinianych figurek , drewnianych bożków i bożyszczy , łamie 2 -gie przykazanie Boże . W zasadzie kłaniając się i klękając przed tymi rzeczami , osoba taka , daje dowód na to , że nienawidzi Pana Boga Wszechmogącego , i oczekuje tylko na ogień piekielny , tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów Zastanów się dlaczego o drugim przykazaniu tak mało się mówi ? A może myślisz , że takiego przykazania w ogóle nie ma ? Księga Kapłańska ( Trzecia Księga Mojżeszowa ) 26 : 1 " Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej , ani kamiennych pomników , ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej , aby im się kłaniać ; gdyż Ja , Pan , jestem Bogiem waszym " List św . Pawła do Rzymian , rozdział 1 ,wersety 21 , 22 , 23 " Dlatego że poznawszy Boga , nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia , lecz znikczemnieli w myślach swoich , a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności . Mienili się mądrymi , a stali się głupi . I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka , a nawet ptaki , czworonożne zwierzęta i płazy . „ Sprawdź , a przekonasz się osobiście , i otworzą ci się oczy na prawdę ? Bóg nawołuje do nawrócenia się z naszych fałszywych wierzeń sprzecznych ze Słowem Bożym . Pismo Święte naucza nas , że pokłony i cześć mamy oddawać jedynie Panu Bogu Wszechmogącemu . Oddawanie czci obrazom , rzeźbom, figurkom, krzyżom nazwanym przez kościół świętym jest wbrew Bogu i jest , to w Biblii. Opamiętaj się ! Odrzuć fałsz , kłamstwo i obłudę . Nie postępuj według tradycji narzuconych Tobie przez przywódców religijnych . Słuchaj Pana Boga , żyj według Słowa Bożego , według tego co jest napisane w Piśmie Świętym .Może wtedy powiesz : KTOŚ TU KŁAMIE !!! Weź Biblię i przeczytaj. Słuchając fałszywych proroków (czyli ludzi bazujących na Twojej niewiedzy, nie mających nic wspólnego z Bogiem tylko z Twoimi pieniędzmi) nie jesteś Chrześcijańskim Katolikiem. Czyli kim jesteś i gdzie zmierzasz?
Gość - Michał Nowakowski w środa, 01 stycznia 2020 08:44

Księże Proboszczu. Bozia modlitwy nie wysłuchała? A może Ksiądz się nie modlił? Polecam trochę pokory i modlitwy. Wszak sam ,to głosisz . A może by tak do Watykanu ? Ci co dali temu darmozjadowi pieniądze, niech leczą się na mózg.

Księże Proboszczu. Bozia modlitwy nie wysłuchała? A może Ksiądz się nie modlił? Polecam trochę pokory i modlitwy. Wszak sam ,to głosisz . A może by tak do Watykanu ? Ci co dali temu darmozjadowi pieniądze, niech leczą się na mózg.
Gość - Adrian w środa, 01 stycznia 2020 07:48

Gościu kpi czy głupich szuka. Kpiarz to on. Czarnym się w głowach przewraca. Drzwi za 30 koła. A może by tak dał 30 koła na WOŚP. To by coś z tego było dla ludzi. Nawet jakby go już nie było to coś by dla innych zostało.

Gościu kpi czy głupich szuka. Kpiarz to on. Czarnym się w głowach przewraca. Drzwi za 30 koła. A może by tak dał 30 koła na WOŚP. To by coś z tego było dla ludzi. Nawet jakby go już nie było to coś by dla innych zostało.
Gość - Olka w środa, 01 stycznia 2020 06:03

niech tą brakującą kwotę rydzyk dołoży,przecież swój swojemu powinien pomóc

niech tą brakującą kwotę rydzyk dołoży,przecież swój swojemu powinien pomóc
Gość - Dan w wtorek, 31 grudnia 2019 23:40

Ani grosza ode mnie nie dostali i nie dostaną. Czekam aż młodzi zaczną się wypisywać z kościoła

Ani grosza ode mnie nie dostali i nie dostaną. Czekam aż młodzi zaczną się wypisywać z kościoła
Gość - Janek w wtorek, 31 grudnia 2019 23:27

Drzwi za 30 tysięcy? Księdza to chyba Bóg opuścił!

Drzwi za 30 tysięcy? Księdza to chyba Bóg opuścił!
Gość - Agi w wtorek, 31 grudnia 2019 22:56

Ten czarny sęp to chciał replike "Drzwi Gnieźnienskich" zamontowac czy ki chooj??? 30 koła za drzwi??? chyba ze złote klamki i zawiasy miały byc a durne katole niech bezaluja ...

Ten czarny sęp to chciał replike "Drzwi Gnieźnienskich" zamontowac czy ki chooj??? 30 koła za drzwi??? chyba ze złote klamki i zawiasy miały byc a durne katole niech bezaluja ...
Gość - WWW w wtorek, 31 grudnia 2019 21:27

To PASOŻYT jeden, czas oderwać szarańczę od koryta którym jest społeczeństwo i majątek narodowy i zagonić do normalnej pracy przy sprzątaniu ulic

To PASOŻYT jeden, czas oderwać szarańczę od koryta którym jest społeczeństwo i majątek narodowy i zagonić do normalnej pracy przy sprzątaniu ulic
Gość - Adam w wtorek, 31 grudnia 2019 21:13

To jest tak głupie że nie może być możliwe... Prawda?!

To jest tak głupie że nie może być możliwe... Prawda?! :o
Gość - koli w wtorek, 31 grudnia 2019 21:02

pożyczkę niech z TORUNIA weżmię

pożyczkę niech z TORUNIA weżmię
Gość - Rety-jajajakbirety! w wtorek, 31 grudnia 2019 20:32

PSARY, PSARY... Czy to nie u Was, Drodzy jak te drzwi Patafianie stoi od dekad antena łączności sat. tym się różniąca od "antenki" na kościele że o ile z niej łączność z Górą jest 24H/dobę/7dni w tyg./przez kilkadziesiąt już lat, za grosze i niezawodna o tyle z kościelnej, z której kolejne pokolenia ks.dobrozłodziej udają że nadają - od wieków łączności z Górą jeszcze się nie udało nawiązać...? O ironio - wraz z przedłużającą się w nieskończoność ciszą na łączach/brakiem odzewu abonament od "wiary że kiedyś się uda" rośnie i summa summarum płacić trzeba coraz potężniejszy! Mówi to Wama coś? Np. żeby zmienić adres: nie pod "tę" antenę udawać się co niedziela ale pod tę drugą-w łączności z Górą niezawodną?!

PSARY, PSARY... Czy to nie u Was, Drodzy jak te drzwi Patafianie stoi od dekad antena łączności sat. tym się różniąca od "antenki" na kościele że o ile z niej łączność z Górą jest 24H/dobę/7dni w tyg./przez kilkadziesiąt już lat, za grosze i niezawodna o tyle z kościelnej, z której kolejne pokolenia ks.dobrozłodziej udają że nadają - od wieków łączności z Górą jeszcze się nie udało nawiązać...? O ironio - wraz z przedłużającą się w nieskończoność ciszą na łączach/brakiem odzewu abonament od "wiary że kiedyś się uda" rośnie i summa summarum płacić trzeba coraz potężniejszy! Mówi to Wama coś? Np. żeby zmienić adres: nie pod "tę" antenę udawać się co niedziela ale pod tę drugą-w łączności z Górą niezawodną?!
Gość - Kazik w wtorek, 31 grudnia 2019 20:19

oj, chyba przetargu na te drzwi to nie było. Nie zdziwiłbym się gdyby tak faktycznie kosztowały o jedno zero mniej...

oj, chyba przetargu na te drzwi to nie było. Nie zdziwiłbym się gdyby tak faktycznie kosztowały o jedno zero mniej...
Gość - Filozof w wtorek, 31 grudnia 2019 19:18

Przecież może dorobić... ogrodnictwo, handel... jak ksiądz w Dębach... i rozgrzeszenie za symboliczną opłatą np. 50 zł dawać.... ale wtedy "Skąpcy" nie będę grzeszyć....

Przecież może dorobić... ogrodnictwo, handel... jak ksiądz w Dębach... i rozgrzeszenie za symboliczną opłatą np. 50 zł dawać.... ale wtedy "Skąpcy" nie będę grzeszyć....
Gość - o.Misjonarz w wtorek, 31 grudnia 2019 21:22

Czyżby klęcznikowy cenzor zablokował tę homilię?
==============
Umiłowani Siostry i Bracia!
- nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat (1J.4:1).

Zaprawdę powiadam Wam Najdostojniejsi Siostry i Bracia,
- godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne obnażać prawdziwe oblicza kościelnych szamanów, zbrodniarzy, oszustów, seksualnych dewiantów, pedofilów, społecznych pasożytów, specjalistów od interpretowania życzeń Pana Stwórcy Wszechrzeczy, znawców urojonych niepokalanych poczęć i wiecznych dziewictw, którzy na twarzach noszą od wieków faryzejską maskę pokory oraz pobożności, w ustach świętobliwie pieszczą słowa miłości, miłosierdzia i przebaczenia, ale serca zawsze mają kamienne i zimne, dusze pychą i rozpustą, zaś usta obłudą i hipokryzją wypełnione a dłonie wiecznie głodne mamony. Rzymski katolicyzm jest szkołą szalbierstwa, hipokryzji i cynizmu. Toż to ten ewangeliczny „Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Tej ziemi! Nie ma kłamstwa, na które nie byliby gotowi, gdy chodzi o zwalczanie przeciwnika; nie ma bredni, której by w swoje owieczki (i baranki) nie spodziewali się wmówić. Sprowadzają walkę do tumanienia i terroryzowania najciemniejszych w nadziei, że w ten sposób zawsze będą mieli większość.
Czyż jego wyznawcy nie słyszą „głosu z nieba mówiącego: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Bo grzechy jego narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jego niesprawiedliwe uczynki" (Ap 18. 4).

Czyżby klęcznikowy cenzor zablokował tę homilię? ============== Umiłowani Siostry i Bracia! - nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat (1J.4:1). Zaprawdę powiadam Wam Najdostojniejsi Siostry i Bracia, - godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne obnażać prawdziwe oblicza kościelnych szamanów, zbrodniarzy, oszustów, seksualnych dewiantów, pedofilów, społecznych pasożytów, specjalistów od interpretowania życzeń Pana Stwórcy Wszechrzeczy, znawców urojonych niepokalanych poczęć i wiecznych dziewictw, którzy na twarzach noszą od wieków faryzejską maskę pokory oraz pobożności, w ustach świętobliwie pieszczą słowa miłości, miłosierdzia i przebaczenia, ale serca zawsze mają kamienne i zimne, dusze pychą i rozpustą, zaś usta obłudą i hipokryzją wypełnione a dłonie wiecznie głodne mamony. Rzymski katolicyzm jest szkołą szalbierstwa, hipokryzji i cynizmu. Toż to ten ewangeliczny „Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Tej ziemi! Nie ma kłamstwa, na które nie byliby gotowi, gdy chodzi o zwalczanie przeciwnika; nie ma bredni, której by w swoje owieczki (i baranki) nie spodziewali się wmówić. Sprowadzają walkę do tumanienia i terroryzowania najciemniejszych w nadziei, że w ten sposób zawsze będą mieli większość. Czyż jego wyznawcy nie słyszą „głosu z nieba mówiącego: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Bo grzechy jego narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jego niesprawiedliwe uczynki" (Ap 18. 4).
Gość - Michał Nowakowski- Łódź w środa, 01 stycznia 2020 08:46

Racja!!!

Racja!!!
Gość - Cepcepacepem w wtorek, 31 grudnia 2019 18:45

Bogaci z domu, nawykli do luksusu więc nic dziwnego że ks. dobrozłodzieje Krk mają gest'fest! Porozpuszczali się "...przez tak liczne wieki" jak dziadowskie bicze, oderwali od życia trosk to im się wydaje że zawsze "soczek" z ciemnoty będą cisnęli, a tu... "zmiany klimatu"! Cisną "buraków" i każde ciało a tu susza, panie, a tu susza! Mało soku w burakach i oświata w ciemniakach, zamiast soków - rogata w nich dusza!!

Bogaci z domu, nawykli do luksusu więc nic dziwnego że ks. dobrozłodzieje Krk mają gest'fest! Porozpuszczali się "...przez tak liczne wieki" jak dziadowskie bicze, oderwali od życia trosk to im się wydaje że zawsze "soczek" z ciemnoty będą cisnęli, a tu... "zmiany klimatu"! Cisną "buraków" i każde ciało a tu susza, panie, a tu susza! Mało soku w burakach i oświata w ciemniakach, zamiast soków - rogata w nich dusza!!
Gość - viki w wtorek, 31 grudnia 2019 18:43

głupoty nie chroni ani mundur ani sutanna mysle że składka na tace w wysokości max 1 zł przez 4 niedziele może sprawi że Duch Święty oświeci nawiedzonego
wszak czystym marnotrastwem jest montaż drzwi za 30 tys wszak za 3 tys max 4 tys też by bardzo ładne znalazł

głupoty nie chroni ani mundur ani sutanna mysle że składka na tace w wysokości max 1 zł przez 4 niedziele może sprawi że Duch Święty oświeci nawiedzonego wszak czystym marnotrastwem jest montaż drzwi za 30 tys wszak za 3 tys max 4 tys też by bardzo ładne znalazł
Gość - Ograbisz w wtorek, 31 grudnia 2019 18:31

Mam przeczucie że będzie to jego ostatnia kolęda a na pewno u mnie jeśli po ruszy sprawę jakiejś kasy pokażę mu swoje miesięczne rachunki

Mam przeczucie że będzie to jego ostatnia kolęda a na pewno u mnie jeśli po ruszy sprawę jakiejś kasy pokażę mu swoje miesięczne rachunki
Gość - Sasa w wtorek, 31 grudnia 2019 18:21

O grzechu chciwości nie słyszał ksiądz?

O grzechu chciwości nie słyszał ksiądz?
Gość - Konrad Szkocja w wtorek, 31 grudnia 2019 18:19

Był w Uściu Gorlickim taki sam, Kaput Czesiek. Nic tylko daj i daj. Czytał z nazwisk kto dał ofiarę, bywało że ile. Wieś mała to i każdy wiedział kto nie dał.
W roku śmierci papieża wydębił dla siebie budynek po bibliotece (było tam też przedszkole). W samym centrum, każdy miał wygodnie chodzić, przystanek obok... Ale nie. Zrobił tam dom pielgrzyma. Czyli noclegi za kasę. Gmina turystyczna, budynek w samym centrum a napisałem, że to był rok śmierci papieża? No to dom pielgrzyma nosił imię błogosławionego Czesława. Czesiek Kaput miał dużo więcej za uszami. Wywalili go ludzie już z dwóch parafii później. Ot tacy są księża - mają robić kasę. Jak robią, to mieszkają w wielkich plebaniach, gospodyni gotuje, kasa idzie, samochody są dwa lub trzy...
Odpuście sobie ludzie. Idźcie w niedzielę do lasu, do parku. Pomódlcie się przy kapliczce. Msza nie jest potrzebna do bycia dobrym człowiekiem. To księża wam to wmawiają. Bóg nakazał dzień święty święcić. Myślę, że czas z rodziną, spacer nad jezioro i modlitwa są Bogu milsze niż jeżdżenie do kościoła tu czy tam bo tu kpiarz, a tam msza krótka, bez ogłoszeń, można odbębnić... Serio. Szczęśliwego nowego roku i więcej w głowie, mniej na języku.

Był w Uściu Gorlickim taki sam, Kaput Czesiek. Nic tylko daj i daj. Czytał z nazwisk kto dał ofiarę, bywało że ile. Wieś mała to i każdy wiedział kto nie dał. W roku śmierci papieża wydębił dla siebie budynek po bibliotece (było tam też przedszkole). W samym centrum, każdy miał wygodnie chodzić, przystanek obok... Ale nie. Zrobił tam dom pielgrzyma. Czyli noclegi za kasę. Gmina turystyczna, budynek w samym centrum ;) a napisałem, że to był rok śmierci papieża? No to dom pielgrzyma nosił imię błogosławionego Czesława. Czesiek Kaput miał dużo więcej za uszami. Wywalili go ludzie już z dwóch parafii później. Ot tacy są księża - mają robić kasę. Jak robią, to mieszkają w wielkich plebaniach, gospodyni gotuje, kasa idzie, samochody są dwa lub trzy... Odpuście sobie ludzie. Idźcie w niedzielę do lasu, do parku. Pomódlcie się przy kapliczce. Msza nie jest potrzebna do bycia dobrym człowiekiem. To księża wam to wmawiają. Bóg nakazał dzień święty święcić. Myślę, że czas z rodziną, spacer nad jezioro i modlitwa są Bogu milsze niż jeżdżenie do kościoła tu czy tam bo tu kpiarz, a tam msza krótka, bez ogłoszeń, można odbębnić... Serio. Szczęśliwego nowego roku i więcej w głowie, mniej na języku.
Gość
wtorek, 19 października 2021

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.