Przykona: Wójt Broniszewski z wotum zaufania i absolutorium

Mirosław Broniszewski

Radni z gminy Przykona niemal jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wójtowi Broniszewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz poparcia dla działań włodarza przy realizowaniu - jak podkreślono - trudnego budżetu w trudnym roku.

Infrastruktura dla kolejnych inwestycji

-W szerokim wymiarze zarówno edukacyjnym, służby zdrowia, inwestycyjnym, rozwojowym- we wszystkich płaszczyznach my głównie skupialiśmy się w roku ubiegłym na wyposażeniu terenów inwestycyjnych w infrastrukturę i zagospodarowywaniu w jakimś stopniu rekultywacji terenów pogórniczych - tak wójt Mirosław Broniszewski opisał miniony rok, omawiając raport o stanie gminy.

Jest to dokument opisujący działania i efekty w każdej sferze zadań samorządu. W ubiegłym roku rada gminy Przykona obradowała na 11 posiedzeniach podejmując 106 uchwał. Budżet Gminy na 2019 zakładał dochody na poziomie 28.119.887,06 zł i wydatki w wysokości 30.845.922,06 zł. Po zmianach na koniec grudnia 2019 roku plan budżetu wskazywał dochody w wysokości 31.620.279,55 zł oraz wydatki w kwocie 35.041.398,93 zł. Na terenie gminy Przykona w 2019 roku w znaczący sposób została rozbudowana infrastruktura bazy oświatowej oraz tereny rekreacyjno- sportowe. Służą one zarówno mieszkańcom w rozwoju fizycznym i poprawie kondycji jak i coraz większej rzeszy osób wypoczywających gminie. Po wysłuchaniu raportu radni niemal jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania. Nie zagłosował tylko radny Dygas, tłumacząc, że musiałby uzasadnić swoją decyzję, a wówczas sprawiłby wójtowi Broniszewskiemu przykrość.

Trudny budżet i trudny rok

Kolejnym krokiem po udzieleniu wotum zaufania jest sprawozdanie z wykonania budżetu, które poprzedza udzielenie przez radę absolutorium, będącego wyrazem poparcia dla prowadzonej przez wójta polityki finansowej. W ujęciu kasowym wykonanie budżetu za 2019r. zamknęło się w gminie Przykona wynikiem ujemnym ( deficyt) w kwocie 808 148 95zł.

Rok 2019 jest drugim z kolei, w którym wykonanie budżetu zakończyło się deficytem, w roku 2018 była to kwota 4 524 663,14 zł. Źródłem pokrycia deficytów była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Dochody budżetu Gminy Przykona zrealizowano w wysokości 31 670 267,35 zł co stanowi 100,16% przyjętego planu. Wydatki budżetu Gminy Przykona w roku ubiegły zrealizowano natomiast w wysokości 32 478 416, 30zł co stanowi 92,69% w stosunku do planu.

Dużą część wydatków pochłonęła oświata - była to kwota ponad 10 mln zł. Samorząd musiał też dołożyć do systemu śmieciowego, który nie bilansował się o kwotę 299 078,69 zł. Na inwestycje w ubiegłym roku gmina przeznaczyła nieco ponad trzy miliony złotych. Po wysłuchaniu sprawozdań i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji radni udzielili wójtowi absolutorium.

-Chciałbym serdecznie wysokiej radzie podziękować za jednomyślność. W imieniu własnym i pani skarbnik. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego dość trudnego budżetu roku 2019. Dziękuję za to co dzisiaj, ale przede wszystkim za to, co przez te dwanaście miesięcy roku ubiegłego czyniliśmy. W wyniku naszych decyzji, częstych dyskusji ożywionych udało nam się zawsze do tego wspólnego zdania i porozumienia dojść. A dobro tej gminy różnie odbierane czy różnie spostrzegane jest rzeczą najistotniejszą - mówił włodarz gminy Przykona.

Wójt podziękował radzie za wspólne działania, za zrozumienie, konstruktywną dyskusję i często krytykę działań. Słowa podziękowania Mirosław Broniszewski Skierował również do mieszkańców, sołtysów i wszystkich, którzy w procesie realizacji budżetu zadania na co dzień realizują.

- Budżet był trudny, ten rok też jest trudny. Też mamy ciężki orzech do zgryzienia. Na ten czas serdecznie dziękuję za jednomyślność w sprawie absolutorium - podkreślił Mirosław Broniszewski.


COVID-19 w Sun Garden. Wdrożono środki bezpieczeńs...
Malanów: Rada jednogłośnie poparła wójt Augustynia...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
poniedziałek, 18 października 2021

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.