Rok ważnych decyzji, obfity w wyzwania- czyli spotkanie noworoczne powiatu tureckiego

Gala Powiatu Tureckiego

Okazją do podsumowania minionego roku i wskazania planów na najbliższe miesiące było tradycyjne spotkanie noworoczne samorządów ze wszystkich gmin powiatu tureckiego. Organizatorami tegorocznej gali byli starosta turecki Dariusz Kałużny, prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Marek Sawicki, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku Krzysztof Kałużny i prezes Tureckiego Klubu Ekologicznego Zdzisław Czapla.

To będzie rok ważnych decyzji
- Stało się już tradycją, że u progu nowego roku spotykamy się w tak zacnym gronie, co daje nam sposobność do rozmów, dokonywania podsumowań, składania podziękowań i przekazywania życzeń noworocznych. Wspólnie ze współorganizatorami dzisiejszej uroczystości – przedstawicielami samorządu gospodarczego, rolniczego oraz organizacji pozarządowych - niezwykle cenimy sobie tego typu spotkania, ponieważ one budują naszą wspólnotę i dają dobry początek kolejnym pozytywnym relacjom - mówił starosta Dariusz Kałużny.

W swojej wypowiedzi starosta wspomniał o tym, że rok 2020 będzie pełen ważnych decyzji, chociażby ze względu na wybory prezydenckie. Jest to również rok św. Jana Pawła II, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin papieża Polaka.

- Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy Św. Jan Paweł II bezpośrednie słowa kierował również do nas - samorządowców. Pamiętajmy, że nad drzwiami wejściowymi do Sali Konferencyjnej im. „Solidarności” Starostwa i Urzędu Miasta w Turku, w której uchwalane jest prawo lokalne, a także zapadają niezwykle ważne dla lokalnej społeczności decyzje - widnieją słowa Naszego Świętego: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia”. Zatem pracujmy i działajmy tak, aby nasze dzieci i wnuki mogły być dumne z naszych decyzji, a my, że sumiennie realizujemy to przesłanie - dodał starosta.

Trzy filary powiatu, czyli pierwszy rok podsumowany
Noworoczna gala była także okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania samorządu powiatowego nowej kadencji. Działania władz powiatu w ciągu minionych miesięcy skupiły się na trzech obszarach - infrastrukturze drogowej, ochronie zdrowia i edukacji. Na przestrzeni roku inwestycje związane z rozbudową i modernizacją dróg oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury wyniosły ponad cztery miliony złotych. Najważniejsze to pierwszy etap budowy Zdrojek Lewych, a także przebudowy dróg w Brudzewie, Grzymiszewie czy też rozbudowa drogi powiatowej na odcinku z Szadowa Pańskiego w kierunku Pęcherzewa. W minionym roku rozpoczęła się także największa inwestycja drogowa w historii powiatu tureckiego - budowa kolejnego etapu Zdrojek Lewych. Starosta Kałużny dziękował wojewodzie wielkopolskiemu i posłowi Ryszardowi Bartosikowi za możliwość uzyskania dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych oraz włodarzom poszczególnych gmin, którzy podjęli współpracę i wspomogli modernizację dróg na podlegających sobie terenach. Drugim filarem, o którym w swoim wystąpieniu wspominał starosta jest służba zdrowia.

- Uważamy, że inwestycja w dobrą opiekę zdrowotną korzystnie wpłynie na zapewnienie lepszej przestrzeni życiowej dla naszych mieszkańców i pozwoli im dalej się rozwijać w naszej małej ojczyźnie. Na początku kadencji obiecaliśmy, że Zlikwidujemy szlaban przed wjazdem na Izbę Przyjęć – i słowa dotrzymaliśmy! - mówił Dariusz Kałużny.

Największym osiągnięciem wpływającym na poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie opieki medycznej było oddanie do użytku zmodernizowanego Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Turku. Łączny koszt tej inwestycji części żeńskiej i męskiej wyniósł ponad trzy miliony złotych. Samorząd pozyskał z Ministerstwa Zdrowia na zakup już drugiej w przeciągu roku karetki, a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego udało się zakupić nowoczesny sprzęt medyczny do szpitala za ponad pół miliona złotych. W tym m.in.: aparat do znieczuleń, napędy ortopedyczne, sterylizator parowy z wyposażeniem, wideokolonoskop. Od nowego roku ruszyły prace związane z termomodernizacją budynku szpitala. Wykonano również dokumentacje projektowe na przebudowę Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Turku oraz przebudowę Oddziału Ginekologiczno- Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego. Podczas spotkania powrócił także temat tomografu dla SP ZOZ w Turku.

- Cieszy fakt, że pomimo wieloletnich ogólnych problemów z jakimi boryka się nasz szpital- systematycznie zwiększamy spektrum możliwości i jakości świadczonych usług medycznych. Rozwój potencjału powiatowego szpitala – jako jednostki medycznej świadczącej profesjonalny i szeroki zakres usług medycznych –upatrujemy również poprzez realizację zadania o nazwie tomograf komputerowy. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie wsparcia zakupu tomografu komputerowego i jesteśmy coraz bliżej pozytywnego sfinalizowania tego projektu - wyjaśniał Dariusz Kałużny.

Trzecim obszarem, na którym skupiły się w ubiegłym roku działania powiatu jest edukacja. Był to rok bardzo trudny, ponieważ o przyjęcie do szkół średnich ubiegał się podwójny rocznik. Procedurę rekrutacyjną udało się przeprowadzić jednak bez żadnych problemów.

- Oprócz rozwijania współpracy szkół z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i pracodawcami pozyskujemy kolejne firmy. Wiosną patronat nad nowoczesną uruchomioną pracownią objęła firma Siemensa. Założeniem niniejszego projektu jest umożliwienie naszym uczniom praktykowania na najnowocześniejszych urządzeniach wykorzystywanych w obiektach przemysłowych, a całość wpisuje się w koncepcję przemysłu 4.0. Do współpracy z ZST w Turku włączył się również potentat energetyczny: Energa. Firma przekazała środki na doposażenie pracowni dla młodych elektryków, ale także zapewnienie staży dla uczniów pragnących zdobyć doświadczenie w dziedzinie energetyki. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych partnerów dla szkół - przedstawiał plany na przyszłość w oświacie starosta powiatu tureckiego. Po. Raz kolejny podkreślono wysoki poziom nauczania w turkowskim ogólniaku, gratulując otrzymania po raz kolejny srebrnego znaku jakości w rankingu „Perspektywy 2020”.

Rok obfity w wyzwania, zadania i sukcesy
-Turecka Izba Gospodarcza kolejny rok miała bardziej obfity w wyzwania, zadania i sukcesy. Jest to zasługa przede wszystkim ciężkiej pracy, odważnych decyzji Rady Izby i bardzo odpowiedzialnego planowania obowiązków i to konstruktywnego- przez biuro naszej izby przy pomocy pani Moniki Kozłowskiej- rozpoczął podsumowanie ubiegłego roku prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Marek Sawicki.

W zeszłym roku TiG zdecydowała się na duże inwestycje dzięki temu udało się nawiązać współpracę z ważnymi ogólnopolskimi podmiotami . Spośród realizowanych zadań można wymienić choćby wmurowanie 10 kwietnia kamienia węgielnego pod budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku. Jest to ośrodek liczący kilkaset metrów kwadratowych, innowacyjny i ma być źródłem rozwoju gospodarczego. Będzie tam udzielana wszelka pomoc wszystkich podmiotom gospodarczym, które się zgłoszą i będą tego potrzebować. Przedsiębiorcom zaoferowane będą specjalistyczne usługi takiej, jak choćby innowacyjna prototypownia, nowoczesne sale szkoleniowe, rozwiązania techniczne, przestrzeń biurowa i miejsce wspólnej refleksji nad tym, jak lepiej i skuteczniej prowadzić biznes.

W roku ubiegłym ważnym wydarzeniem był Wielkopolski Kongres Gospodarczy - spotkanie przedstawicieli przedsiębiorczości i dla przedsiębiorców. Uczestnicy wymieniali doświadczenia na temat rozwoju wielkopolskiej gospodarki, a w szczególności naszego regionu. Przygotowano również rekomendację dla samorządu województwa w tym zakresie.

W zeszłym roku nawiązana została współpraca z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych w zakresie wypracowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie technologii kompozytowych oraz między innymi Klastrem Logistyczno- Transportowym Północ- Południe z siedzibą w Gdańsku.

Prezes TiG nadmienił, że nadal ma przyjemność brać udział w pracach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Członkowie TIG zorganizowali też wiele konferencji, w wielu również brali udział. Jak co roku dla młodzieży zorganizowano konkurs „Mam plan na biznesplan”, który uczył oraz pomagał w obraniu dalszej ścieżki kariery. Zorganizowana druga „Gra miejska: Poznajemy zawodowców” pomagała poznać uczestnikom swoje umiejętności oraz wyśmienicie się bawić.

Każdego dnia realizowane są projekty, warsztaty, szkolenia oraz doradztwa. Współpraca przebiega sprawnie z wieloma partnerami, z którymi udaje się podejmować rozmaite inicjatywy z korzyścią dla mieszkańców powiatu tureckiego.

-Zeszły rok był to również okres wielu projektów na łączna sumę 8 mln. zł, które jeszcze kontynuujemy. Między innymi Nowa Jakość i Efektywność Usługi w ramach programu 1.3 WRPO poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. Ciągle dużo się mówi o innowacji przedsiębiorstw nie tylko w naszym regionie, ale we wszystkich miastach zwłaszcza małych i średnich. I mamy wrażenie, że nie do końca ta inkubacja i wsparcie, wyzwolenie się energii i przekształcenie jej w przedsiębiorstwo udaje się. Może zbyt pochodzimy regionalnie do tego problemu. Może trzeba troszeczkę poszukać nowych rozwiązań i ten projekt daje szansę takim podmiotom na urzeczywistnienie swoich planów- mówił Marek Sawicki.

Z myślą o środowisku i ciężkiej pracy
-Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny rolnicy mogą uczestniczyć w gali i w sposób szczególny możemy wyróżnić spośród wszystkich wyróżnić tego wyjątkowego, który zasługuje na specjalne odznaczenie. Obecne rolnictwo to rolnictwo nowoczesne. To takie, które daje dobre zbiory, daje żywność wysokiej jakości oraz jest bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska- mówił Krzysztof Kałużny, który dodał że nowoczesność nie jest w stanie zastąpić pracy ludzkich rąk. Jak powiedział przewodniczący na rolnika nakłada się coraz większe wymogi, ale mimo to rolnik nie rezygnuje z misji i zadań.

Krzysztof Kałużny złożył obecnym życzenia oraz podziękował za wsparcie, a następnie głos zabrał prezes Tureckiego Klubu Ekologicznego Zdzisław Czapla.

-Turecki Klub Ekologiczny jest organizacją zrzeszającą ludzi, którym zależy na harmonijnym, zrównoważonym rozwoju naszych małych ojczyzn z poszanowaniem praw natury. W naszych obecnych czasach słowo ekologia jest często nadużywane, źle rozumiane i wykorzystywane. Uważamy, że ludzie dbający o rozwój osobisty, rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy, intelektualny mogą w sposób właściwy zajmować się środowiskiem i ochroną- mówił Zdzisław Czapla.

Przedstawił on również największe priorytety w tym te, dotyczące wód geotermalnych, czystości powietrza czy pielęgnacji zieleni miejskiej. Prezes pogratulował wszystkim, którzy pracują na rzecz miasta i rejon rozwijają.

Podziękowania, podsumowania oraz gratulacje przekazali również zaproszeni goście w tym poseł Ryszard Bartosik, poseł Leszek Galemba, starosta kolski Robert Kropidłowski oraz wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Nagrody, podziękowania, gratulacje
Gala Samorządowa to uroczyste przyznawanie tytułów i nagród dla osób najbardziej zasłużonych swoimi działaniami w roku minionym. I tak Człowiekiem Powiatu Tureckiego został poseł Ryszard Bartosik. Rolnikiem Roku 2019 decyzją Rady Powiatowej WIR uznano Radosława Klimczaka z Rzechty w gminie Dobra. Tytuł Człowieka Zatroskanego o Środowisko powędrował natomiast do Tadeusza Rosiaka - leśniczego z Nadleśnictwa Turek. Firmą roku zostało przedsiębiorstwo Ambro Express.

Samorządowcy otworzyli serca i portfele
Tradycją stało się, że uczestnicy spotkania wykupując cegiełki wspierają potrzebujących mieszkańców powiatu tureckiego. W tym roku zbierano środki na rzecz Wiktora Bergandego, ośmiolatka z Malanowa, który walczy z ciężką genetyczną chorobą - klątwą Ondyny, czyli zespół wrodzonej hipowentylacji. Na świecie cierpi na nią zaledwie kilkaset osób. U chorych dotkniętych klątwą Ondyny oddychanie nie jest procesem automatycznym, w związku z tym muszą oni pamiętać o tym, aby wziąć oddech. Życie małego Wiktora i jego rodziny poprawić może operacja polegająca na wszczepieniu stymulatora przepony.

Dopełnieniem tegorocznej gali był występ młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, która zaprezentowała repertuar ambitny oraz nastrojowy tuż przed rozdaniem poszczególnych nagród.

Gm.Turek: Bal karnawałowy ze strażackim akcentem w...
Wideo: Ekolodzy przyznali nagrodę. Tadeusz Rosiak ...

Podobne wpisy

 

Komentarze 1

Gość - Gosc w niedziela, 09 luty 2020 09:55

Nie rozumiem czemu nasz poseł został tak skrzywdzony, czemu nie otrzymał tytułu rolnika roku - ma przecież gospodarstwo, zatroskanego o środowisko - promuje kolej.

Nie rozumiem czemu nasz poseł został tak skrzywdzony, czemu nie otrzymał tytułu rolnika roku - ma przecież gospodarstwo, zatroskanego o środowisko - promuje kolej.;)
Gość
niedziela, 12 lipiec 2020

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.