Zapraszamy do turkowskiej strefy kibica!

Strefa kibica

Turkowska Strefa Kibica, a w niej mecz Polska - Hiszpania na dużym ekranie w Parku Miejskim im. Konstytucji 3 Maja, przy Miejskim Domu Kultury (ul. Kościuszki). Już w sobotę, 19 czerwca od godz. 21.00. Dla uczestników niespodzianki.

Regulamin Strefy Kibica organizowanej na terenie Parku im. Konstytucji 3 Maja w Turku

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020, będą przebywać w Strefie Kibica na terenie Parku im. Konstytucji 3 – go Maja w Turku. Każda osoba przebywająca w Strefie Kibica obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Strefie Kibica poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jej terenie.
3. Organizatorem Strefy Kibica są:
- Urząd Miejski w Turku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku,
- Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera,
- Miejski Dom Kultury w Turku,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Turku,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Turku.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Strefy Kibica.
1. Strefa Kibica obejmuje wydzieloną cześć Parku im. Konstytucji 3-go Maja w Turku
2. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy z ograniczoną liczbą osób. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.
3. Do limitów związanych z sytuacją epidemiczną nie będą wliczane osoby w pełni są zaszczepione, które potwierdzą ten fakt za pomocą QR-kodu generowanego z portalu e-zdrowie. Potwierdzenie może mieć charakter tradycyjny - wydruk kartki z QR-kodem - albo elektroniczny, na urządzeniu mobilnym. Organizator zastrzega sobie prawo do odczytania i weryfikacji QR-kodu przy pomocy przeznaczonej do tego aplikacji przygotowanej i udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia.
4. Osoby małoletnie (do 12 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Na terenie Strefy Kibica zakazane jest:
- palenie papierosów i e-papierosów,
- wprowadzanie zwierząt,
- niszczenie infrastruktury i wyposażenia, urządzeń i sprzętu,
- podejmowanie jakichkolwiek działań, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica,
7. Na teren Strefy Kibica zabrania się wnoszenia:
- napojów alkoholowych,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Strefy Kibica, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica.
9. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko.
10. Uczestnik pokazu w Strefie Kibica jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z panującym stanem epidemicznym (w tym: obowiązek dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów.
1. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu pokazu, a w szczególności zachowania się osób w nim uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie. Wchodząc na teren Strefy Kibica zgadza się na wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych przedsięwzięcia.
12. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

źródło: miastoturek.pl


Dobra: Regionalne Zawody w Wędkarstwie Spławikowym...
Do właścicieli i zarządcy prywatnych nieruchomości

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 07 czerwca 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.