Tuliszków: Pierwszy burmistrz w powiecie bez wotum zaufania i absolutorium

Krzysztof Roman

Sesja absolutoryjna w gminie Tuliszków jak w soczewce skupiła cała istotę trudnych relacji pomiędzy burmistrzem, a częścią radnych. Zaowocowało to niestety nieudzieleniem Krzysztofowi Romanowi wotum zaufania oraz niepodjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

My nie chcemy inwestować w tej gminie
Tuliszkowscy radni chyba pozazdrościli wielogodzinnych sesji radnym z Turku. Piątkowa (7 sierpnia) sesja rady gminy i miasta Tuliszków trwała blisko dziewięć godzin. Kilka godzin zajęła burmistrzowi sama prezentacja liczącego ponad 170 stron raportu o stanie gminy, który później szeroko był komentowany i dyskutowany.

- Będę mówił dziwne rzeczy, czasami pani skarbnik będzie się uśmiechała. Będę mówił trochę o pieniądzach. Jak zostałem burmistrzem poprosiłem państwa o przegłosowanie takiego dokumentu, że właściwie nie był przez nas przygotowany. To projekt budżetu na rok 2019, ten projekt budżetu został przygotowany 14 listopada 2018 roku czyli wtedy kiedy mnie ani państwa jako radnych jeszcze w tej gminie nie było. Na jednej z pierwszych sesji, a właściwie już w momencie uchwalania powiedziałem coś, z czego się kompletnie nie wycofuje, ten budżet nie był nasz - mówił burmistrz, wskazując, że budżet na rok 2019 był przygotowany przez kogoś innego, przez poprzednią ekipę rządzącą.

Dochody tego budżetu w projekcie zakładały kwotę 47,1 mln zł, a wydatki to 44,1 mln zł. 28 grudnia 2018 roku czyli kilka miesięcy po tym jak ten projekt przygotowano uchwalono budżet w innych wysokościach. Jeśli chodzi o dochody urosły do 51 mln zł , wydatki do 48 mln zł. W ciągu roku budżetowego kwoty te kolejny raz się zmieniły Plan dochodów to 56,8 mln zł, a wydatki na koniec 2019 roku to 59 mln zł.

- Zastanawiałem się długo, dlaczego szanowni państwo jako właściwie młoda rada mieliście problem z zaakceptowaniem ruchów, które się w gminie wydarzały. Przychodziłem do państwa, rzucałem wam, przedkładając nowy projekt uchwały, w którym dokładaliśmy następną inwestycję, dokładaliśmy następne wydatki i myślę że się wszyscy w tym pogubiliśmy. Te pieniądze się nie brały znikąd, to się nie urodziło. Ten budżet został zmieniony poprzez ciężką pracę, pozyskiwanie środków, zmiany, które wynikały z tego, że chcieliśmy zrobić więcej. Wszystko, z wyjątkiem jednej różniącej nas rzeczy, którą była budowa ulicy na Zadwornej, było wszystko w porządku, ale tylko do lipca. To, co rada szanowna zrobiła w lipcu, tego się nie da opisać. Ja za chwileczkę mam się odnosić do strategii, inwestycji parametrów gminy, do tego, co chcą ludzie, żeby było robione. W lipcu szanowna rada wyrzuca cały projekt zmiany w budżecie, z inwestycjami, z rozwiązywaniem problemów do kosza i stwierdza „nie interesują nas inwestycje”. My nie chcemy inwestować w tej gminie, my wstrzymujemy wszystko. Takie były wasze decyzje - wskazał Krzysztof Roman przechodząc do omawiania raportu o stanie gminy.

-Po sesji w lipcu 2019 roku, to co należało do kompetencji rady burmistrz regulował zarządzeniami. Do końca roku było łatanie dziur, porządkowanie po waszej decyzji, nie do końca przemyślanej. Potrafiliście to później zmienić , przedyskutować. Pamiętajcie, to tak się robi, zmieniając kwotę w budżecie. Jak mieliśmy dowieźć dzieci do szkoły? Radni nie uchwalili zmian w budżecie. Państwo dużo mówiliście jak dbacie o OSP, ale to ja zarządzeniami musiałem zmieniać kwoty, bo wyście tego nie uchwalili, bo wyście powiedzieli nie - dodał burmistrz.

Gorzkie podsumowania
Raport o stanie gminy ma być podsumowaniem działań prowadzonych przez samorząd w minionym roku. W gminie Tuliszków podsumowanie w wykonaniu Krzysztofa Romana było nad gorzkie, bo współpraca między burmistrzem, a częścią radnych również do łatwych nie należała, wspominając tu chociażby referendum w sprawie odwołania rady.

- Namówiliście ludzi żeby nie poszli, ale popatrzcie na tych, którzy poszli, bo im się to nie podobało. Bo może nie chcą tańszych śmieci, ale chcą mieć inwestycje - wskazywał Krzysztof Roman, dodając, że w minionym roku wstrzymano wartościowe projekty, innych nie udało się zrobić.

- Nie można robić takich rzeczy, że wstrzymuje się rozwój gminy i na to nie powinniśmy pozwalać. To nieprawda, że burmistrz was nie słuchał. Ja tu przyszedłem nie mając pojęcia co trzeba zbudować, słuchałem mieszkańców - mówił burmistrz.

Prezentowany przez kilka godzin raport odnosił się do takich kwestii jak strategiczne dokumenty, strategie i programy obowiązujące na terenie gminy i miasta Tuliszków, ale też gospodarki odpadami komunalnymi, co w przypadku tego samorządu jest bardzo drażliwą sprawą. Dokładanie do systemu śmieciowego wymaga bowiem - przy niewielkim podnoszeniu stawki dla mieszkańców - rezygnowania z prowadzenia inwestycji.
Emocje budzi też oświata.

- Ostatnio zobaczyłem w jaki sposób dzieci zdają egzamin. W tamtym roku powiedziałem, to się niektóre panie poobrażały. Te wyniki naszych dzieci nie są porażające, jest dużo pracy przed nami. Mamy problem z miejscami w przedszkolu, ilość dzieci w poszczególnych oddziałach jest na granicy bezpieczeństwa. Podczas pierwszej lepszej kontroli drastycznie zmniejszymy ilość dzieci w oddziałach. Możemy się pochwalić przedszkolem w Ogorzelczynie, oddział robi się coraz większy - mówił burmistrz.

Niestety dodał też, że o ile w przypadku szkoły w Grzymiszewie koszty jej utrzymania są stabilne, to w Tuliszkowie nakłady na oświatę gwałtownie rosną.

- Raport o stanie gminy to tak naprawdę podsumowanie pewnego spojrzenia na gminę. Usłyszeliście dużo ogólników, to dokument opisujący wszystko, a strategia niewiele jest mniejsza. Przed nami w tym roku było zadanie wielkie, które prawdopodobnie już się nam nie uda. Chcieliśmy zrobić ponownie weryfikację i dokumenty dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przez pandemię wszystko musiało upaść. Nie wiem jak z tym będzie. Jesteśmy w punkcie, gdzie będziemy dużo zmieniali dokumentów strategicznych. Musimy się przygotować do nowej perspektywy unijnej, musimy mieć dokumenty spójne. To był jeden z lepszych lat dla naszej gminy. Możecie oceniać moją działalność jak uważacie, może powiedziałem kilka przykrych słów, ale musiałem je powiedzieć, żeby sytuacja była czysta i prosta. Co o mnie uważacie, to myślicie. Ja co mogłem zrobić starałem się to robić najlepiej. Czasami mi przeszkadzaliście i to poważnie. Natomiast oceńcie mnie, jak uważacie - zakończył Krzysztof Roman, dając tym samym radnym pole do dyskusji.

Rada, rada i jeszcze raz rada
 - Rada, rada i jeszcze raz rada. Szanowni państwo, przed chwilą byliśmy świadkami trylogii o raporcie o stanie gminy za 2019 rok. Jednocześnie wizji planów niektórych utopijnych w przyszłości naszej gminy. Słuchając tych wszystkich wypowiedzi i na samym początku obserwując podejście i wypowiedź pana burmistrza mogliśmy wszyscy zaobserwować czego możemy oczekiwać. Pan burmistrz na samym początku mam wrażenie, że opowiadał o swoim podejściu do pełnionego stanowiska. Zwróćcie państwo uwagę, że osoba, która nie ma nic do zaoferowania i próbuje odwrócić uwagę od siebie tradycyjnie oskarża kogoś, w tym przypadku została oskarżona rada. Rada , rada , rada - przez cały 2019 rok mogliśmy słyszeć, że są to błędy popełnione przez większość radnych, głównie są to radni z porozumienia. Mam wrażenie, ze pan burmistrz pogubił się w pewnym momencie w 2019 roku i zapomniał się tak naprawdę jakie pełni stanowisko, jaką pełni funkcję, zapomniał o tym, że pełni funkcję publiczną, skierowaną do człowieka, do mieszkańca naszej gminy. Słuchając wypowiedzi mam wrażenie że najważniejsze są cyfry i stanowisko, a nie człowiek. Najważniejszym w 2019 roku były podwyżki podatków, śmieci a nie człowiek. Tak naprawdę szanowni państwo, mam wrażenie że podnieśmy jako radni podatki i śmieci o 200 proc. Wtedy będziemy mieli inwestycje, wtedy będą drogi, rozbudowy i tak dalej - rozpoczął dyskusję radny Jakub Wieczorek, porównując podnoszenie podatków do metod stosowanych w średniowieczu.

Jego zdaniem mieszkańcy nasłuchali się obietnicy i zbyt wiele sobie wyobrażali, a szara rzeczywistość i budżet uchwalony przez poprzednią radę i poprzedniego burmistrza okazały się niewystarczające. Zdaniem radnego Wieczorka rok 2019 pokazał, że to, czego chcą mieszkańcy, a to co jest możliwe do zrealizowania znacznie się różni, a burmistrz sam przyczynił się do referendum. W podobnym tonie wypowiedział się również radny Roman Olesiński.

- Przykro mi bardzo, że efekt pracy jaki widziałem w 2019 roku muszę ocenić mizernie, dlatego ze wyniki pana również oceniam za mizerne. Nie wiem czy ta mizerota działań prowadzonych przez pana wynika z braku chęci czy z braku umiejętności w podejmowaniu decyzji nawet w granicach bezpiecznego ryzyka. A obwinianie za swoją bezradność i brak spodziewanych wyników wszystkich dookoła, a zwłaszcza w sposób już wyjątkowo ulubiony rady, powoli zaczyna się kończyć jako sposób na przetrwanie. Panie burmistrzu, jak słuchałem pana informacji przypomniało mi się i to mnie napawa strachem i obawą, bajka , przypowieść o dobrym carze i jego złych bojarach. Napełniła mnie strachem, bo znam morał tej bajki i wiem jak dla cara się to skończyło. Bardzo rozwinął pan sprawę referendum, mimo że w raporcie jest to zasygnalizowane jednym zdaniem. Nie wiem czy swoją wypowiedzią zdaje pan sobie sprawę, ja nad tym boleje, dokonał pan podziału mieszkańców gminy i miasta na lepszych i gorszych. Tym, którzy nie poszli do referendum, a pan to wytłumaczył, że chodziliśmy i żeśmy namawiali, tym pan ubliżył mieszkańcom i osobiście mnie radnemu. Nie przypominam sobie, nie odważyłbym się o tym pomyśleć, a co dopiero zrobić, żeby chodzić i prosić. Czy pan sądzi że moje ambicje, moja kultura osobista jest lepsza bądź gorsza od innych? Ja się z pokorą poddałem ocenie. Proszę nie insynuować. My też wiemy że pan w tym referendum miał swój i to wcale niemały udział - podsumował radny Olesiński.

Również Wit Bryliński zabrał głos w sprawie raportu wskazując, że zbyt mało miejsca poświęcono w nim oświacie, a burmistrz podawał inwestycje na tacy, nie konsultując ich z radnymi.

- Zbulwersowała mnie jedna rzecz, ja taki dokument traktuje jako dokument urzędowy, oparty na faktach, kieruje się rzetelnością. Tak do końca nie było. Powiem, chociażby sięgając do strategii rozwoju, Jedną ze znaczących inwestycji jest remont budynku po byłym dworcu. Rada na sesji w dn. 17 lipca 2019 odmówiła realizacji inwestycji, taki zapis jest w stosunku do kilku inwestycji. Za ile i komu sprzedał pan ten dworzec, skoro rada odmówiła, to skąd ta inwestycja jest przed naszymi oczami - dopytywał radny Bryliński.

- Cud panie radny, cud - usłyszał w odpowiedzi od burmistrza.

Długą dyskusję, do której włączyli się również Agnieszka Szewczyk, Tomasz Szczap i Jan Mikołajczyk najlepiej chyba podsumował radny Karol Zieliński.

- W tej chwili mamy obraz całej sytuacji, która miała miejsce w 2019 roku skupiony jak w soczewce, czyli konflikt nie pomiędzy radą, a konflikt pomiędzy burmistrzem a Klubem Porozumienie i to powinniśmy oddzielić i powinniśmy to powiedzieć otwartym tekstem. Mnóstwo wypowiedzi, a nie rozmawiamy o tym, o czym powinniśmy rozmawiać, jeśli mamy raport o stanie wykażmy konkretnie błędy, to co zostało zrobione źle, to co nie zostało zrobione. Wyciągnijmy wnioski , żeby nie popełniać tych błędów w przyszłości. Mówienie że ktoś nas nie rozumie, a ja chcę - to nie prowadzi do niczego - mówił radny Zieliński.

Sterta oszczerstw i brak zaufania
-
Myślałem, że usłyszę jedno słowo krytyki w stosunku do tego co myśmy zrobili w 2019 roku co udało się zrobić, jakich decyzji nie udało się podjąć. A usłyszałem stertę oszczerstw. Naprawdę i tylko tyle. To jest najbardziej w tym wszystkim przykre - to jedyny komentarz, na który pozwolił sobie Krzysztof Roman tuż przed głosowaniem nad wotum zaufania, w którym zaledwie czworo radnych opowiedziało po stronie burmistrza.

Ośmioma przeciwnymi głosami rada zadecydowała o nieudzieleniu wotum zaufania dla włodarza gminy i miasta Tuliszków. Kolejny punkt również nie przyniósł korzystnych dla burmistrza rozwiązań. Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało sprawozdaniami finansowymi.

Dochody gminy Tuliszków w 2019 roku zakładały ostatecznie kwotę 56 850 565,13 zł, a wykonanie otrzymano na poziomie 98,07 proc. Planowane wydatki ogółem sięgały kwoty 59 135 561,37 zł , a wykonano je w 94,69 proc. Na wydatki majątkowe, czyli te związane z inwestycjami przeznaczono kwotę 11 492 243,05 zł. Katalog inwestycji wykonanych w ubiegłym roku to kilkadziesiąt pozycji, wśród których znalazły się m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie, przebudowa hydrofornii w Imiełkowie , przebudowa wraz z wyposażeniem hydroforni w Gadowskich Holendrach, budowa kolektora tłocznego ścieków wraz przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do Tuliszkowa, budowa wodociągu, budowa ulic m.in. OSP w Tuliszkowie, drogi w miejscowości Kiszewy, dokumentacja budowy ul. Kościuszki, rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym czy opracowanie dokumentacji na przebudowę szkoły w Ogorzelczynie.

W tym przypadku nie było długiej dyskusji. W głosowaniu nad absolutorium czworo radnych opowiedziało się za jego udzieleniem, a ośmioro wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że uchwała nie została podjęta.


Pielgrzymi z Turku już w drodze na Jasną Górę
Ponad 100 ozdrowieńców w powiecie tureckim. Kolejn...

Podobne wpisy

 

Komentarze 14

Gość - Edek w poniedziałek, 17 sierpnia 2020 08:20

Jak na takim stanowisku można ubierać koszule z krótkim rękawem ?! Przecież to wstyd i obciach !

Jak na takim stanowisku można ubierać koszule z krótkim rękawem ?! Przecież to wstyd i obciach !
Gość - Obserwator w czwartek, 13 sierpnia 2020 08:12

Zbyszku, czy kim tam jesteś, nie potrzebnie się denerwujesz bo tam hejtu żadnego nie ma i po raz kolejny mijasz się z prawdą. Po prostu wypisujesz totalne bzdury prosto z czapy ! Czytając Twoje wypociny nie sposób przejść obok tych bzdur obojętnie i to tyle i aż tyle ! Bronisz przegranej sprawy. Mimo wszystko nie potrzebnie się denerwujesz. Dużo zdrówka życzę w tym trudnym czasie pandemii . Z poważaniem, Obserwator.

Zbyszku, czy kim tam jesteś, nie potrzebnie się denerwujesz bo tam hejtu żadnego nie ma i po raz kolejny mijasz się z prawdą. Po prostu wypisujesz totalne bzdury prosto z czapy ! Czytając Twoje wypociny nie sposób przejść obok tych bzdur obojętnie i to tyle i aż tyle ! Bronisz przegranej sprawy. Mimo wszystko nie potrzebnie się denerwujesz. Dużo zdrówka życzę w tym trudnym czasie pandemii . Z poważaniem, Obserwator.
Gość - LIS w środa, 12 sierpnia 2020 10:43

jeszcze jada na inwestycjach długo planowych Ciesielskiego ciekawe jak długo to będzie trwało. Szkoda , że ten wspaniały gród cofa się do średniowiecza panie złotów główny padalcu tego miasta

jeszcze jada na inwestycjach długo planowych Ciesielskiego ciekawe jak długo to będzie trwało. Szkoda , że ten wspaniały gród cofa się do średniowiecza panie złotów główny padalcu tego miasta
Gość - Zoja w środa, 12 sierpnia 2020 17:52

Szkoda tylko ,że Ciesielski planował a nic nie robił. Na planach się kończyło.

Szkoda tylko ,że Ciesielski planował a nic nie robił. Na planach się kończyło.
Gość - rolex w środa, 12 sierpnia 2020 09:51

ten zbigniew to typowy zakuty łeb które pisze tylko żeby pisać

ten zbigniew to typowy zakuty łeb które pisze tylko żeby pisać :D:):p
Gość - Zbigniew w środa, 12 sierpnia 2020 17:43

Uważaj bo pisanie w internecie wcale nie jest anonimowe i za hejt możesz odpowiedzieć.

Uważaj bo pisanie w internecie wcale nie jest anonimowe i za hejt możesz odpowiedzieć.
Gość - obserwator w wtorek, 11 sierpnia 2020 10:37

Nie bez powodu nazywają Tuliszków Podkarpaciem Wielkopolski ! Burmistrz ciamajda z Podkarpacia i pisowska nieudolna i niekompetentna rada... To jest dramat !

Nie bez powodu nazywają Tuliszków Podkarpaciem Wielkopolski ! Burmistrz ciamajda z Podkarpacia i pisowska nieudolna i niekompetentna rada... To jest dramat !
Gość - Zbigniew w wtorek, 11 sierpnia 2020 12:24

Burmistrz ciamajda? 10 milionów przybywa w budżecie .To jest zwykłe pieniactwo.
Wypowiadaj się jak masz coś mądrego do powiedzenia i uzasadnij to.

Burmistrz ciamajda? 10 milionów przybywa w budżecie .To jest zwykłe pieniactwo. Wypowiadaj się jak masz coś mądrego do powiedzenia i uzasadnij to.
Gość - DO ZBIGNIEWA w wtorek, 11 sierpnia 2020 14:48

Drogi Zbyszku, nie wiem skąd bierzesz te błędne dane dotyczące dodatkowych 10mln w budżecie miasta, ale delikatnie mówiąc mijasz się z prawdą. Prawda jest taka, iż kasa miejska świeci pustkami ! Nigdy nie było tak tragicznej sytuacji finansowej naszej gminy. Proponował bym drogi Zbyszku ograniczyć oglądanie TVP INFO, ponieważ przywykłeś do propagandy i posługiwanie się półprawdami. Z poważaniem obserwator.

Drogi Zbyszku, nie wiem skąd bierzesz te błędne dane dotyczące dodatkowych 10mln w budżecie miasta, ale delikatnie mówiąc mijasz się z prawdą. Prawda jest taka, iż kasa miejska świeci pustkami ! Nigdy nie było tak tragicznej sytuacji finansowej naszej gminy. Proponował bym drogi Zbyszku ograniczyć oglądanie TVP INFO, ponieważ przywykłeś do propagandy i posługiwanie się półprawdami. Z poważaniem obserwator.
Gość - Zbigniew w wtorek, 11 sierpnia 2020 15:25

Nie dodatkowe 10 milionów. Budżet się zwiększa o 10 milionów. Przeczytaj raport o gminie .Wiem ,że to trudna lektura ale jeśli chcesz się wypowiadać to dobrze żebyś miał jakąś wiedzę. Jak masz problem z czytaniem to polecam ostatnią sesję. Burmistrz dostał pozytywną opinię z RIO.
Gdyby był jakiś problem z finansami to by jej nie dostał. Na sesji był czytany raport finansowy przez panią Skarbnik- posłuchaj i nie siej fermentu.

Nie dodatkowe 10 milionów. Budżet się zwiększa o 10 milionów. Przeczytaj raport o gminie .Wiem ,że to trudna lektura ale jeśli chcesz się wypowiadać to dobrze żebyś miał jakąś wiedzę. Jak masz problem z czytaniem to polecam ostatnią sesję. Burmistrz dostał pozytywną opinię z RIO. Gdyby był jakiś problem z finansami to by jej nie dostał. Na sesji był czytany raport finansowy przez panią Skarbnik- posłuchaj i nie siej fermentu.
Gość - Obywatel w poniedziałek, 10 sierpnia 2020 07:42

Nie bez powodu nazywają Tuliszków Podkarpaciem Wielkopolski ! Tylko Tuliszkowa szkoda !!!

Nie bez powodu nazywają Tuliszków Podkarpaciem Wielkopolski ! Tylko Tuliszkowa szkoda !!!
Gość - Obywatel w poniedziałek, 10 sierpnia 2020 07:33

Zaistniały impas wcale mnie nie dziwi, bo tak to jest kiedy rada miasta w większości jest pisowska a burmistrz pochodzi z zacofanej, zapóźnionej, średniowiecznej ściany wschodniej. Jest to idealny przepis na doprowadzenie miasta i gminy do ruiny. Tylko Tuliszkowa szkoda !!!

Zaistniały impas wcale mnie nie dziwi, bo tak to jest kiedy rada miasta w większości jest pisowska a burmistrz pochodzi z zacofanej, zapóźnionej, średniowiecznej ściany wschodniej. Jest to idealny przepis na doprowadzenie miasta i gminy do ruiny. Tylko Tuliszkowa szkoda !!!
Gość - Obserwator w poniedziałek, 10 sierpnia 2020 22:18

Obywatelu - jaki impas ? Radzę używaj słów ,których znasz znaczenie W budżecie dodatkowo prawie 10 milionów ,gmina rozwija się jak nigdy dotąd. Inwestycja za inwestycją.
Warto wyjechać choć na chwilę z Tuliszkowa i zobaczyć kawałek świata i wtedy wypowiadać się o innych regionach . Nam do ściany wschodniej daleko. Tuliszkowa to szkoda było przez ostatnie 20 lat kiedy można było brać pieniądze z Unii i budować.
Radni żałośni nie wiedzą w jakich komisjach są to co mogą wiedzieć o pracy Burmistrza. Wreszcie jest gospodarz ,który pilnuje naszych pieniędzy.


Obywatelu - jaki impas ? Radzę używaj słów ,których znasz znaczenie W budżecie dodatkowo prawie 10 milionów ,gmina rozwija się jak nigdy dotąd. Inwestycja za inwestycją. Warto wyjechać choć na chwilę z Tuliszkowa i zobaczyć kawałek świata i wtedy wypowiadać się o innych regionach . Nam do ściany wschodniej daleko. Tuliszkowa to szkoda było przez ostatnie 20 lat kiedy można było brać pieniądze z Unii i budować. Radni żałośni nie wiedzą w jakich komisjach są to co mogą wiedzieć o pracy Burmistrza. Wreszcie jest gospodarz ,który pilnuje naszych pieniędzy.
Gość - Jacu w sobota, 08 sierpnia 2020 16:33

Można było się tego spodziewać. Rada wciąż podkłada nogę Burmistrzowi. Niestety nie usłyszeliśmy z ust rady ani jednego zastrzeżenia co do wykonania budżetu ani jednej uwagi co zrobił źle, nic dotyczącego wykonywanych inwestycji. Radzie nie podoba się nawet, że w toku jest wiele projektów. Czy nasza rada nie wie że bez projektów nie ma inwestycji? Że od tego wszystko się zaczyna? Że jest to czasochłonny etap bez którego nic nie można zacząć i trwa to nawet wiele miesięcy, pozyskiwanie dofinansowań jest bardzo skomplikowane i zajmuje dużo czasu, serio nie wiecie tego??? Wstyd mi za Was. Wszyscy widzą że Gmina się zmienia na lepsze. Wy i tak robicie na złość burmistrzowi i mieszkancom. Ciągle prowadzić tą swoją wojnę bo mieszkańcy nie wybrali waszego ulubieńca? wielu straciło wpływy i kurę znoszącą złote jajka. Może już czas się z tym pogodzić, czasy dojenia minęły. Najgorsze jest jednak to, że skoro nie znalazło się nic do czego możnaby się przyczepić i skrytykować burmistrza to wymyśla się na jego temat nieprawdziwe i krzywdzące plotki a większość oczerniajacych osób zasiada w pierwszych ławkach w kościele . Uważam, ze mieszkańcy są mądrzejsi, widzą ile jest inwestycji,a to dopiero początek. Na sesji rada przyznała jak wiele inwestycji jest w fazie projektów. Więc pytam się na jakiej podstawie ten brak zaufania 8 radnych ? Mogliście nie udzielić Burmistrzowi absolutorium. Jednak ze strachu przed tym ze nie macie ku temu podstaw to postanowiliście wstrzymać się od głosu i nie podjąć uchwały. Żenada

Można było się tego spodziewać. Rada wciąż podkłada nogę Burmistrzowi. Niestety nie usłyszeliśmy z ust rady ani jednego zastrzeżenia co do wykonania budżetu ani jednej uwagi co zrobił źle, nic dotyczącego wykonywanych inwestycji. Radzie nie podoba się nawet, że w toku jest wiele projektów. Czy nasza rada nie wie że bez projektów nie ma inwestycji? Że od tego wszystko się zaczyna? Że jest to czasochłonny etap bez którego nic nie można zacząć i trwa to nawet wiele miesięcy, pozyskiwanie dofinansowań jest bardzo skomplikowane i zajmuje dużo czasu, serio nie wiecie tego??? Wstyd mi za Was. Wszyscy widzą że Gmina się zmienia na lepsze. Wy i tak robicie na złość burmistrzowi i mieszkancom. Ciągle prowadzić tą swoją wojnę bo mieszkańcy nie wybrali waszego ulubieńca? wielu straciło wpływy i kurę znoszącą złote jajka. Może już czas się z tym pogodzić, czasy dojenia minęły. Najgorsze jest jednak to, że skoro nie znalazło się nic do czego możnaby się przyczepić i skrytykować burmistrza to wymyśla się na jego temat nieprawdziwe i krzywdzące plotki a większość oczerniajacych osób zasiada w pierwszych ławkach w kościele . Uważam, ze mieszkańcy są mądrzejsi, widzą ile jest inwestycji,a to dopiero początek. Na sesji rada przyznała jak wiele inwestycji jest w fazie projektów. Więc pytam się na jakiej podstawie ten brak zaufania 8 radnych ? Mogliście nie udzielić Burmistrzowi absolutorium. Jednak ze strachu przed tym ze nie macie ku temu podstaw to postanowiliście wstrzymać się od głosu i nie podjąć uchwały. Żenada
Gość
wtorek, 25 stycznia 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.