Tuliszków: Z każdą chwilą jest tutaj coraz gorzej...

Krzysztof Roman

- Należy podkreślić jedną rzecz. Od momentu, kiedy wykryłem wszystkie nieprawidłowości w szkole usiłuję odwołać Mirosławę Puszcz-Majdę z funkcji dyrektora gdyż z każdym dniem, chwilą jest coraz gorzej - mówił burmistrz Tuliszkowa Krzysztof Roman podczas poniedziałkowej (29 marca) sesji rady, gdzie jednym z punktów było rozpatrzenie skarg przewodniczącej rady rodziców na działania włodarza.

Rodzice skarżą na burmistrza
W połowie lutego na ręce przewodniczącego rady wpłynę skarga przewodniczącej rady rodziców ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie na działania burmistrza. Zarzucano w niej zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez Krzysztofa Romana, a także opieszałość i bierność w rozwiązywaniu problemów związanych z oświatą. W skardze wymieniono grzechy, jakich zdaniem rady rodziców, dopuścił się burmistrz.

- Jako rodzice dzieci i uczniów wnosimy skargę z prośbą o jej pozytywne rozpatrzenie. Rodzice swoją skargę motywują tym, że burmistrz całkowicie zaniedbuje sprawy naszej szkoły. Od dwóch lat mamy problem z organem prowadzącym, robi ciągle dzieciom i nauczycielom na przekór. Analiza podejmowanych działań i postępowanie organu prowadzącego wobec szkoły pozwala nam rodzicom stwierdzić, że nasze dzieci są traktowane przedmiotowo. W poprzednim roku kalendarzowym na zebraniu rad oddziałowych budżet planowany dla tutejszej placówki został zaopiniowany negatywnie. Mieliśmy nadzieję, że burmistrz się opamięta, że pójdzie po rozum do głowy i na rok bieżący przygotuje budżet realny do przyjęcia. Myliliśmy się - okazało się, że budżet na 2021 jest obcięty do minimum, co jest nie do przyjęcia. My rodzice chcemy, żeby nasze dzieci rozwijały się na poziomie ogólnopolskim, a nie cofały się wstecz lub byle przetrwać. Chcieliśmy przypomnieć że edukacja to największa inwestycja w rozwój dziecka - napisano w skardze odczytanej przez przewodniczącego rady.

Przywołano także kwestię zwolnienia informatyka oraz niskie kwoty jakie zaplanowano na nagrody dla uczniów, a nawet to, że burmistrz zbyt rzadko zagląda do placówki i nie wie, jakie są jej potrzeby remontowe.

- W czasie rozmów z rodzicami aż nadto wybrzmiało, że składają skargę obawiając się o uczniów, którzy są ich największym dobrem, szczęściem i radością. Mówili z rozgoryczeniem, że składali wnioski i prośby których adresatem był burmistrz, coraz poważniejsze obawy - poparł argumenty zawarte w skardze radny Roman Olesiński, nazywając redukcję etatów niebezpieczną metodą osiągania złudnych efektów finansowych, które będą nieodwracalne w skutkach.

Z każdą chwilą coraz gorzej
- Niestety w całym tym piśmie, które tu rodzice skierowali do mnie muszę się zgodzić z jedną rzeczą. Dlaczego tak późno został ujawniony szereg nieprawidłowości, nadużyć, naruszeń prawa w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie? Trzy postępowania przeciwko dyrektor Mirosławie Puszcz-Majdzie skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszenie prawa, o nadużycia, o to, że nie ma dokumentów, na podstawie których dyrektor realizowała swoje obowiązki. Likwidowałem stanowisko wicedyrektora nie wiem czy zauważyli wszyscy że te stanowiska zlikwidowano w całej Polsce, bo nie ma gimnazjów. Prosiliście, żeby nie łączyć klas, tylko, że te klasy były 11 i 14 osobowe, to w takim wypadku powinniśmy podzielić wszystkie pozostałe kasy i dzieci by chodziły na zmiany? Ustawodawca przewidział liczebność klas, jak ma być ta liczebność zapewniona i tu zostało wykonane to tak jak przewidują to przepisy i dobro dzieci - bronił swoich racji burmistrz Krzysztof Roman.

W swoim długi wystąpieniu wspomniał on, że jeszcze nigdy w historii tuliszkowskich szkół nie przeprowadzono tylu remontów co teraz i nigdy w historii Tuliszkowa nie zakupiono tylu pomocy dydaktycznych co w tym roku. Jako przykład burmistrz podał program „Newtonem być”, z którego szkoły w Tuliszkowie i Grzymiszewie otrzymały pieniądze na zakup wyposażenia do pracowni.

- Mówicie mi państwo, że nie dbam o dzieci, zwalniam sekretarkę, operatora audiowizualnego, konserwatora, sprzątaczkę, wicedyrektora, konserwatora powierzchni ekranowych. Ilu zwolniłem nauczycieli? Myślałem, że szkoła służy do tego żeby uczyć dzieci? - wskazywał włodarz, przywołując przykłady zwiększania zatrudnienia wśród nauczycieli, zwiększania ilości godzin pozalekcyjnych i dodając, że każde dziecko z podstawówki w Tuliszkowie ma zapewnione osiem godzin akcyjnych codziennie przez pięć dni w tygodniu, w tym zajęcia dodatkowe, z których można korzystać.

Jak wspomniał burmistrz, w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie zatrudnionych jest czterech informatyków, którzy realizują 32 godziny lekcyjne.

- To są nauczyciele informatycy, a wy prosicie mnie o zatrudnienie konserwatora. Czyżby lepiej uczył wasze dzieci? - dopytywał Krzysztof Roman.

Wspomniał on również, że w arkuszu organizacyjnym na przyszły rok dyrektor Puszcz-Majda zmieniła zakres zapotrzebowania pracowników obsługi. Okazało się, że jest potrzebnych nie 13, a 20 osób.

Szkoła w Tuliszkowie jak wyjątkowy okaz
W swoim trwającym blisko godzinę wystąpieniu burmistrz Krzysztof Roman odniósł się także do kwestii finansowych dotyczących szkoły w Tuliszkowie.

- Zatrudnianie w jednym czasie jednej osoby na dwóch etatach. Wy też tak pracujecie? Każdy z nas oglądał film o mafii, ścigana jest jedna osoba, która prowadziła księgowość. Zawsze ma malutką książeczkę, w której zapisane są prawdziwe środki finansowe lub wpływy. I ta osoba jest języczkiem uwagi. Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie ma podwójną księgowość - jedną dla celów kontrolnych a drugą do sprawozdań. To jest przedmiotem badania rzecznika dyscypliny finansów publicznych - poinformował radę burmistrz, podsumowując, że szkoła traktowana jest jak prywatna własność pani dyrektor.

Krzysztof Roman przytoczył nawet sytuację, gdy w jednym z marketów, pojedyncze sztuki środków chemicznych, za które paragon trafił do szkoły miały być kupowane po godz. 22.00.

- Chciałem zwrócić uwagę rodzicom na to, że dla nich, dla ich dzieci gmina zamówiła szereg godzin, z których każdy może skorzystać. Wystarczy skontaktować się z wychowawcą, po to żeby zrealizować podatkowe godziny. Jest chór przez internet, nauka gry na gitarze. Kwota, którą my zainwestowaliśmy w naszą naukę jest ogromna. Musimy naszym dzieciom pomóc, aby miały wsparcie w nauczycielach, w szkole. Wsparcia nie zapewni operator audiowizualny, konserwator i sprzątaczka - wskazywał burmistrz Roman, przytaczając jednocześnie słabe wyniki egzaminów zewnętrznych, jakie w ostatnim czasie uzyskiwali uczniowie z Tuliszkowa.

Zdaniem burmistrza za pieniądze wydawane na kolejne komputery do sekretariatu, dodatkowe pieniądze dla pani dyrektor, szkolenia organizowane pod koniec roku można kupić pomoce naukowe dla dzieci.

- Przez te kilka lat jak obserwuje finanse szkoły w Tuliszkowie jest pewien mechanizm używany za każdym razem. To dziwne, że rodzice występują o to, żeby był wicedyrektor, sekretarka, konserwator, sprzątaczka, a nie chcą nauczycieli, nie chcą żeby były zajęcia dodatkowe, żeby były kolejne pomoce naukowe, zamiast kolejne ksera i komputery do sekretariatu i do obsługi. Szkoła w Tuliszkowie jest wyjątkową szkołą. Tuliszków jest prowadzony kompletnie inaczej niż wszystkie pozostałe szkoły w tej gminie, problemy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc się nawarstwiają- wyliczał Krzysztof Roman.

Dodał również, że usiłuje odwołać dyrektor ze stanowiska. Burmistrz zaznaczył, ze złożył wniosek do kuratorium, ale tam wszystko traktowane jest - jego zdaniem - zachowawczo. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych uniewinnił dyrektor Puszcz-Majdę, jednak jak podkreślił Krzysztof Roman, rzecznik powołał się tylko na część dokumentów i sprawa trafiła do Warszawy, gdzie sprawdzona zostanie cała podwójna księgowość.

Radni po stronie rodziców
To, co zebrani na sesji usłyszeli od burmistrza radny Marek Zabłocki podsumował krótko:

- Dobrze pan do tych świąt pasuje. Zbawiciel! - powiedział i radził, aby Krzysztof Roman zjadł snickersa.

Radny Wieczorek natomiast nazwał wypowiedź burmistrza wybielaniem się i formą obrony przez atak. Zdaniem radnego Wieczorka burmistrz nie doprecyzował działań, rada stała się świadkami ataku na panią dyrektor, a Krzysztof Roman boi się konfrontacji i nie ma żadnych dowodów. Jakub Wieczorek powrócił również do kwestii zwolnienia informatyka, osoby która zajmowała się zastępowaniem innych nauczycieli podczas ich nieobecność, a także doszkalaniem rodziców i innych pedagogów podczas problemów technicznych. Wystąpiła również przewodnicząca rady rodziców.

- Skąd w panu tyle złości i nienawiści do drugiego człowieka? Jak pan śmie obrażać panią dyrektor. Ja jestem tutaj jako zwykły rodzic. Ja każdej szkole w województwie wielkopolskim życzyłabym takiego dyrektora. Jakby nasza szkoła miała takiego dyrektora jak pan burmistrz to dzisiaj bylibyśmy zamknięci, zaorani, nie byłoby nic. I pan się tu usprawiedliwia, że pan tyle zrobił dla szkoły. Mój Boże, jest mi pana żal. Nie pozwolę na to, dopóki moje dzieci będą chodzić do tej szkoły zrobię wszystko, żeby było tak, jak powinno być - mówiła przewodnicząca rady rodziców w Tuliszkowie.

Poinformowała również, że w środę (31 marca) złoży do komisarza wyborczego wniosek o referendum w sprawie odwołania burmistrza przed upływem kadencji. Po tym wystąpieniu w sali słychać było oklaski.

Komisja rady w Tuliszkowie rozpatrując skargę uznała ją za zasadną. Przychyliła się do niej również większość radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało dziewięć osób. Dwie były przeciwne i tyle samo wstrzymali się od głosu.

Tuliszków: Warsztaty z psychologiem sportowym
Władysławów: W 2022 roku nie będzie funduszu sołec...

Podobne wpisy

 

Komentarze 76

Gość - Gość w sobota, 17 kwiecień 2021 08:33

Kiedy będzie budowana piaskowa ulica Południowa? Od 2002 roku jest zapomniana przez władze miasta. Czyj to rewir, którego radnego? Zimą śmieciarka miała problem dojechać do posesji.

Kiedy będzie budowana piaskowa ulica Południowa? Od 2002 roku jest zapomniana przez władze miasta. Czyj to rewir, którego radnego? Zimą śmieciarka miała problem dojechać do posesji.
Gość - Radny w sobota, 17 kwiecień 2021 09:56

Będzie budowana w południe.

Będzie budowana w południe.
Gość - 😃 w sobota, 10 kwiecień 2021 14:16

Czytam te posty i śmiech mnie ogarnia. Zapewne wszystkie z błędami ortograficznymi pisze jedna osoba. Widac jakas miernota chcę zabłysnąć i rwie się po trupach do celu. Krytykujesz Burmistrza, wiedzą nie dorastasz mu do pięt. Naucz się najpierw ortografii, posiądź chociaż minimalną wiedzę z finansów publicznych, prawa i organizacji samorządu i dopiero się wypowiadaj. Łatwo krytykować coś czego się nie rozumie.

Czytam te posty i śmiech mnie ogarnia. Zapewne wszystkie z błędami ortograficznymi pisze jedna osoba. Widac jakas miernota chcę zabłysnąć i rwie się po trupach do celu. Krytykujesz Burmistrza, wiedzą nie dorastasz mu do pięt. Naucz się najpierw ortografii, posiądź chociaż minimalną wiedzę z finansów publicznych, prawa i organizacji samorządu i dopiero się wypowiadaj. Łatwo krytykować coś czego się nie rozumie. :D
Gość - Dariusz 😁 w sobota, 10 kwiecień 2021 14:01

Czytam te posty i śmiech mnie ogarnia. Zapewne wszystkie z błędami ortograficznymi pisze jedna osoba. Widac jakas miernota chcę zabłysnąć i rwie się po trupach do celu. Krytykujesz Burmistrza, wiedzą nie dorastasz mu do pięt. Naucz się najpierw ortografii, posiądź chociaż minimalną wiedzę z finansów publicznych, prawa i organizacji samorządu i dopiero się wypowiadaj. Łatwo krytykować coś czego się nie rozumie.

Czytam te posty i śmiech mnie ogarnia. Zapewne wszystkie z błędami ortograficznymi pisze jedna osoba. Widac jakas miernota chcę zabłysnąć i rwie się po trupach do celu. Krytykujesz Burmistrza, wiedzą nie dorastasz mu do pięt. Naucz się najpierw ortografii, posiądź chociaż minimalną wiedzę z finansów publicznych, prawa i organizacji samorządu i dopiero się wypowiadaj. Łatwo krytykować coś czego się nie rozumie. :D
Gość - Obywatel w czwartek, 08 kwiecień 2021 08:23

DRODZY NAIWNI TULISZKOWIANIE, WYBRALIŚCIE NA BURMISTRZA REFORMATORA Z ZACOFANEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ TO TERAZ MACIE DAJCIE MU SIĘ WYKAZAĆ

DRODZY NAIWNI TULISZKOWIANIE, WYBRALIŚCIE NA BURMISTRZA REFORMATORA Z ZACOFANEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ TO TERAZ MACIE:D DAJCIE MU SIĘ WYKAZAĆ :D:D:D
Gość - ola w piątek, 09 kwiecień 2021 21:46

Co do wykazania klamnie jak Pinokjo np przyjal 9 praco dal pesie duza bo to rodzina zony to burmisz

Co do wykazania klamnie jak Pinokjo np przyjal 9 praco dal pesie duza bo to rodzina zony to burmisz
Gość - Gość w niedziela, 11 kwiecień 2021 18:26

A skąd niby wiedza na temat pensji pracowników? To są informacje niejawne.

A skąd niby wiedza na temat pensji pracowników? To są informacje niejawne.
Gość - Tomek w sobota, 10 kwiecień 2021 13:35

Nie manipuluj faktami. Większość z tych osób to pracownicy byłej jednostki organizacyjnej CUW. Jednostka została przekształcona w referat UGiM, a osoby które tam pracowały zostały zatrudnione tym razem urzędzie. Zatem nie siej fermentu bo to żałosne. W akcie desperacji zmanipulujecie wszystko jak w TVPiS

Nie manipuluj faktami. Większość z tych osób to pracownicy byłej jednostki organizacyjnej CUW. Jednostka została przekształcona w referat UGiM, a osoby które tam pracowały zostały zatrudnione tym razem urzędzie. Zatem nie siej fermentu bo to żałosne. W akcie desperacji zmanipulujecie wszystko jak w TVPiS
Gość - Wacek w niedziela, 11 kwiecień 2021 13:28

Tak tak to pracownicy ORMOT

Tak tak to pracownicy ORMOT
Gość - wiesław w czwartek, 08 kwiecień 2021 12:44

Obywatelu wymyśl coś nowego bo to jest strasznie nudne z tą " ścianą wschodnią" poprzednicy byli z CENTRALNEJ POLSKI i co zrobili ? Przy takim składzie Rady to nawet ze ściany zachodniej nic nie zrobi !

Obywatelu wymyśl coś nowego bo to jest strasznie nudne z tą " ścianą wschodnią" poprzednicy byli z CENTRALNEJ POLSKI i co zrobili ? Przy takim składzie Rady to nawet ze ściany zachodniej nic nie zrobi !
Gość - Koleś w czwartek, 08 kwiecień 2021 14:17

Wiesław jesteś blisko to powiedz, żeby ROBIŁ chociaż COŚ a nie tylko skłócał poszczególne grupy mieszkańców. Mija blisko 30 m-cy urzędowania i co I NICCCCCCCC (jakoś gruszki na wierzbie nie chcą w żadnej wiosce urosnąć.)

Wiesław jesteś blisko to powiedz, żeby ROBIŁ chociaż COŚ a nie tylko skłócał poszczególne grupy mieszkańców. Mija blisko 30 m-cy urzędowania i co I NICCCCCCCC (jakoś gruszki na wierzbie nie chcą w żadnej wiosce urosnąć.)
Gość - witek w piątek, 09 kwiecień 2021 11:05

Do kolesia - Największy szacunek mam do Burmistrza za to że wreszcie mam wodę jak się zaczyna lato !!!!!!!!!!!!! no i oczywiście za odporność psychiczną - jeśli się współpracuje z taką radą!!!!!!!!!!!!

Do kolesia - Największy szacunek mam do Burmistrza za to że wreszcie mam wodę jak się zaczyna lato !!!!!!!!!!!!! no i oczywiście za odporność psychiczną - jeśli się współpracuje z taką radą!!!!!!!!!!!!
Gość - Koleś w niedziela, 11 kwiecień 2021 16:53

Na kandydatów przyjdzie czas, jak odwołamy obecnego, sam mam już wytypowanego. Myślę, że ma doświadczenie i się sprawdzi. Cierpliwości.

0
Na kandydatów przyjdzie czas, jak odwołamy obecnego, sam mam już wytypowanego. Myślę, że ma doświadczenie i się sprawdzi. Cierpliwości.
Gość - witek w sobota, 10 kwiecień 2021 12:27

Do Kolesia - Wymień choć jedno nazwisko kandydata na burmistrza jeśli jesteś tak anty nastawiony na obecnego

0
Do Kolesia - Wymień choć jedno nazwisko kandydata na burmistrza jeśli jesteś tak anty nastawiony na obecnego :o
Gość - Koleś w piątek, 09 kwiecień 2021 18:32

Żeby Ci ta woda czubkiem głowy nie wyparowała, jeszcze do lata trochę to nic dziwnego, że ją masz. Ten Twój Burmistrz to z żadną Radą nie umie współpracować, obejrzyj sobie sesje z Radymna to samo robił, tylko tam go pognali, nie miał czego szukać ani marzyć o drugiej kadencji. Miejmy nadzieje że Tuliszków przejrzał na oczy i zrobi to samo i mam nadzieje, że przed czasem. Pozdrawiam witek

0
Żeby Ci ta woda czubkiem głowy nie wyparowała, jeszcze do lata trochę to nic dziwnego, że ją masz. Ten Twój Burmistrz to z żadną Radą nie umie współpracować, obejrzyj sobie sesje z Radymna to samo robił, tylko tam go pognali, nie miał czego szukać ani marzyć o drugiej kadencji. Miejmy nadzieje że Tuliszków przejrzał na oczy i zrobi to samo i mam nadzieje, że przed czasem. Pozdrawiam witek
Gość - Gość w wtorek, 06 kwiecień 2021 09:18

W stawiku gminnym buteleczki sobie stoją i inne śmieci pływają. Może się ktoś zainteresuje usunięciem tego szlamiku?

W stawiku gminnym buteleczki sobie stoją i inne śmieci pływają. Może się ktoś zainteresuje usunięciem tego szlamiku?
Gość - wiesław w wtorek, 06 kwiecień 2021 10:03

O który konkretnie stawik chodzi ? Jeśli ten obok cmentarza to najpierw trzeba udrożnić zatkany most pod ulicą Rogozińskiego a dopiero potem usunąć szlam !

O który konkretnie stawik chodzi ? Jeśli ten obok cmentarza to najpierw trzeba udrożnić zatkany most pod ulicą Rogozińskiego a dopiero potem usunąć szlam !
Gość - Gość w wtorek, 06 kwiecień 2021 16:39

A może trzeba obejrzeć sesję, żeby wiedzieć, co jest w planach burmistrza?

A może trzeba obejrzeć sesję, żeby wiedzieć, co jest w planach burmistrza?
Gość - Janek w wtorek, 06 kwiecień 2021 16:22

Ma prawo zatkac mostek to powinien wiedziec RomekA

Ma prawo zatkac mostek to powinien wiedziec RomekA
Gość - Józek w czwartek, 08 kwiecień 2021 16:05

Od kiedy to most na drodze powiatowej jest własnością prywatną i można go zatkać ?

Od kiedy to most na drodze powiatowej jest własnością prywatną i można go zatkać ?
Gość
czwartek, 06 maj 2021

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.