Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Uzupełniający nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

Nabór uzupełniający

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródło ciepła.

                                                                                                     OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 5 ust 8 w związku z ust. 6 Uchwały nr LXXII/449/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 11225), Burmistrz Miasta Turku informuje, iż w terminie od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 13 marca 2024 r. przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Wnioski można składać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków oraz dotacji do wymiany źródeł ciepła:
1. W ramach przedmiotowej dotacji możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie istniejącego pieca na niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, kocioł gazowy opalany gazem płynnym, pompa ciepła, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie elektryczne lub zakup kotła na biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniającego co najmniej wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które są właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek lub posiadające tytuł prawny do władania nimi.
3. W przypadku, gdy jedna nieruchomość ma kilku właścicieli użytkujących odrębne źródła ogrzewania możliwe jest udzielenie dotacji dla każdego z tych źródeł ogrzewania, pod warunkiem złożenia odrębnego wniosku o udzielenie dofinansowania dla każdego z tych źródeł ogrzewania.
4. Pula środków możliwych do rozdysponowania w ramach uzupełniającego naboru wniosków wynosi 21.000,00 zł.
5. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków, jednak liczyć się będzie kolejność wpływu wniosków. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku.
6. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków zafakturowanych i poniesionych przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania inwestycji oraz przedłożenia Burmistrzowi Miasta Turku rozliczenia dotacji celowej nie później niż do dnia 31 października 2024 r.
8. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w roku 2024 nie będą rozpatrywane w roku następnym.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła dostępny jest na stronie bip.miastoturek.pl oraz TUTAJ

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (63) 289 61 72.
Edukacyjne perspektywy dla młodzieży, czyli Targi ...
Tuliszków: Trwają prace związane z modernizacją oś...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 28 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.