W Tuliszkowie klaskali, a burmistrza nie było

Sesja Tuliszków

Temat oświaty kolejny raz zdominował sesję rady miejskiej w Tuliszkowie. Tym razem jednak to nie burmistrz wygłosił długi i pełen emocji monolog. Krzysztof Roman był bowiem nieobecny, a trwającą ponad godzinę przemowę wzięła na siebie dyrektor tuliszkowskiej podstawówki, Mirosława Puszcz-Majda. Oklasków podczas ponad trzygodzinnego posiedzenia nie brakowało.

Rodzice nie chcą łączenia klas
Jednym z punktów piątkowej sesji było przekazanie petycji przedstawicieli rodziców uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie zgodnie z właściwością burmistrzowi gminy i miasta Tuliszków. Rodzice nie chcą, aby w przyszłym roku szkolnym połączyć oddziały w klasy liczące po 22 osoby. W swojej petycji powołują się oni na konstytucję i wyrażają zaniepokojenie, że zaburzony zostanie równy dostęp do wykształcenia.

- Łączenie klas wpłynie niekorzystnie na rozwój emocjonalny i psychikę naszych dzieci, m.in. przez rozerwanie zawartych dotychczas przyjaźni. W klasie IV następuje zmiana wychowawcy oraz wprowadzenie nowego sposobu oceniania, co niekorzystnie wpływa na ich rozwój psychiczny. Dzieci są postawione w zupełnie nowych realiach. Mniejsze liczebnie klasy sprzyjają podniesieniu poziomu koncentracji, uwagi i zapamiętywania. W mniej liczebnej klasie nauczyciel jest w stanie kilkukrotnie sprawdzić postępy ucznia. Ekonomia i finanse nie powinny być ważniejsze od dobra niewinnego człowieka. Nie zgadzamy się, aby oszczędzano na naszych dzieciach. W obrębie gminy w innej szkole są klasy pięcio, sześcioosobowe i tam nie ma problemu, gdzie koszty utrzymania są o wiele większe. Rodzice są pełni obaw jeśli chodzi o łączenie klas - odczytał podczas sesji przewodniczący rady Andrzej Janczewski.

W dyskusję nad uchwałą włączył się radny Roman Olesiński.

- Chciałbym w sposób jak najbardziej kulturalny odnieść się od sytuacji która ma miejsce na dzisiejszej sesji - mówił mając na myśli nieobecność burmistrza.

- Chciałbym przypomnieć sytuacje, która miała miejsce na tej sali gdy były omawiane skargi, które wpłynęły do rady na działalność naszego burmistrza. Ci, którzy byli na sesji albo obserwowali przebieg sesji na pewno pamiętają emocjonalne wystąpienie burmistrza, wręcz rozdzierał szaty na temat niekompetencji rady, niekompetencji komisji, która pozbawiła możliwości wytłumaczenia czy obrony na temat tych skarg które wpłynęły. My się z tą petycją zapoznaliśmy, chcieliśmy dopytać, ale kolejny raz nie mieliśmy możliwości. Jak szkoły są traktowane przez burmistrza? Stawiam wielki znak zapytania, a pytanie pozostawiam do indywidualnej odpowiedzi. Dla mnie jest to brak szacunku dla drugiego człowieka. Tak nie można. Wymagając szacunku i broniąc dobrego imienia, tak jak robił to pan burmistrz, zapomina się w sytuacjach gdy depcze godność drugiego człowieka i pozbawia go możliwości uzupełnienia swojej wiedzy w tak istotnym i ważnym temacie - mówił radny Olesiński.

Kto lubi filmy o mafii?
Szybko okazało się, że wypowiedź radnego była zaledwie wstępem do oświatowych tematów, które na dobre rozgorzały po odczytaniu listu otwartego rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Odnoszono się w nim do zarzutów, jakie podczas marcowej sesji burmistrz skierował w stronę m.in. dyrekcji szkoły. W liście podpisanym przez 47 członków rady pedagogicznej zawarto odpowiedź na krzywdzące zdaniem dyrekcji i nauczycieli słowa burmistrza Krzysztofa Romana. Podkreślono, że wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie nie są najniższe w kraju, ani nawet w samej gminie Tuliszków, a także wspomniano, że dofinansowania na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli pochodziły ze środków zewnętrznych. Podobnie z pozyskanych pieniędzy kupowano pomoce dydaktyczne. Zaznaczono również, że burmistrz niesłusznie oskarżył nauczycieli o udział w szkoleniu podczas zimowej przerwy świątecznej. Nie zabrakło również odniesień do sytuacji związanej ze zwolnieniem szkolnego informatyka. Członkowie rady pedagogicznej zaznaczyli, że szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Kwalifikacje do nauki informatyki ma czterech nauczycieli, ale tylko jeden prowadzi zajęcia w ramach etatu. Pozostali godzinami uzupełniają swoje etaty. Nauczyciel informatyki realizuje podstawę programową na lekcjach, ale dba o stan techniczny sprzętu i sieci informatycznej. Jest również niezbędny w czasie nauki zdalnej. Podczas marcowej sesji pojawił się zarzut o podwójną księgowość, to również zdementowano w liście do burmistrza, zaznaczając, że rachunki i faktury znajdują się w urzędzie gminy. Znalazły się też punkt dotyczące godzin na zajęcia dodatkowe, kwestionowania wyników pokontrolnych, a także likwidacji pracowników obsługi.

- Edukacja i szkoła są wspólnym dobrem, zarówno gminy, jak i rodziców oraz nauczycieli. Wszyscy powinniśmy współpracować dla naszych dzieci i wychowanków, dopóki burmistrz nie zrozumie , ze mamy wspólny cel, to nie będzie właściwych relacji pomiędzy organem prowadzącym, a naszą placówką i nie uda się nam wypracować właściwa atmosfery dialogu. Dlatego serdecznie zapraszamy burmistrza do merytorycznej rozmowy w przyjaznej atmosferze - tymi słowami zakończył się list członków rady pedagogicznej, a uczestnicy sesji nagrodzili go gromkimi brawami.

Brawa wypełniły salę także po trwającym blisko półtorej godziny wystąpieniu dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, Mirosławy Puszcz-Majdy, która wyraziła ubolewanie że nie ma burmistrza, który wcześniej barwnie opowiadał o jej szkole, a przede wszystkim o nie samej na poprzedniej sesji.

- Film o mafii, lubię filmy o mafii i powiem szczerze, że porównanie mnie do mafii przez organ prowadzący spowodowało, że moje notowania rosną. To chyba dobrze - na wstępie zaznaczyła dyrektor Puszcz-Majda.

Następnie dyrektor odniosła się m.in. do zarzutu podwójnej księgowości, wskazując, że takiego pojęcia nie ma. Jest za to kreatywna księgowość, ale ona w szkole raczej się nie przydaje, bo szkoła nie przynosi zysków. Mirosława Puszcz Majda wspomniała też o audytach prowadzonych w szkle, likwidacji stanowiska wicedyrektora, wskazując, że w Turku także zlikwidowano gimnazja, ale stanowiska wicedyrektorów pozostały. Pani dyrektor wróciła również do kwestii arkusza organizacyjnego, zauważając, że na rok przyszły zgłosiła takie samo zapotrzebowanie jak dotychczas - 21 osób.

- Kto będzie obsługiwał szkole ? W dobie pandemii cala obsługa pracowała i doszedł obowiązek dezynfekcji. My jako nauczyciele pracowaliśmy na terenie placówki w okresie pandemii? Okna się nie brudzą jak nie ma dzieci? Nie trzeba zrobić otoczenia na zewnątrz? - pytała Mirosława Puszcz-Majda.

- Organ prowadzący próbuje mnie odwołać już któryś bez wypowiedzenia i w trybie natychmiastowym. O pierwszym odwołaniu dowiedziałam nie z samego kuratorium w Poznaniu, szkoda, że burmistrz jako mój pracodawca nie miał odwagi porozmawiania ze mną na ten temat. Rozmowa i informacja jet podstawą. Teraz, 30 kwietnia został złożony kolejny wiosek tez nie na to zgadzam, uważam złe ponownie burmistrz mogli wykorzystać t n przepis mydle, ze swojego pracownika powinno się informować. Jeśli państwo uważacie, ze jestem przykręcona do stanowiska to jesteście w błędzie - zaznaczała dyrektor podstawówki, informując że chętnie też dzieli się tym co ma, dofinansowując imprezy masowe, pszczelarzy, jednostki OSP czy klub judo.

- Błąd zrobiłam, ze dofinansowuje w sposób dyskretny, bo tak należy. A nie tak jak inni, że już są internecie, w mediach ogólnych - mówiła. Jej długi i pełne emocji przemówienie zebrani nagrodzili brawami.

Terenowa Gra Miejska z Hufcem ZHP Turek
Miasto Turek: Oświadczenie w sprawie skateparku

Podobne wpisy

 

Komentarze 26

Gość - Gość w środa, 19 maja 2021 12:26

Dlaczego plastik w maju będzie odbierany dopiero 27? Przed komuniami mamy magazynować odpady?

Dlaczego plastik w maju będzie odbierany dopiero 27? Przed komuniami mamy magazynować odpady?
Gość - Sąsiad w niedziela, 16 maja 2021 15:15

Masakra, po prostu żenada, mieszkańcy Tuliszkowa nawet nie umiecie słuchać ze zrozumieniem a co dopiero czytać. Daliście panu szanse nie umiał jej wykorzystać, więc trzeba go pożegnać i tyle w temacie.

Masakra, po prostu żenada, mieszkańcy Tuliszkowa nawet nie umiecie słuchać ze zrozumieniem a co dopiero czytać. Daliście panu szanse nie umiał jej wykorzystać, więc trzeba go pożegnać i tyle w temacie.
Gość - danka w niedziela, 16 maja 2021 15:15

Taka bidulka zmenczona a niech Pani siadzie ale od glupot co pieszy

Taka bidulka zmenczona a niech Pani siadzie ale od glupot co pieszy
Gość - camel w niedziela, 16 maja 2021 14:13

Dlaczego w Tuliszkowie jest tylu nauczycieli informatyki? Jeśli każdy z tej trójki pracuje 18 godz to daje razem 54godz. w tygodniu. Średnio informatyka jest 2godz w tygodniu na klase. 54:2 = 27. Czy w Tuliszkowie jest 27 klas?

Dlaczego w Tuliszkowie jest tylu nauczycieli informatyki? Jeśli każdy z tej trójki pracuje 18 godz to daje razem 54godz. w tygodniu. Średnio informatyka jest 2godz w tygodniu na klase. 54:2 = 27. Czy w Tuliszkowie jest 27 klas?
Gość - soltys w niedziela, 16 maja 2021 14:11

Zastępca Pani dyrektor mówi o 40 godzinnym tygodniu pracy przez nauczycieli, mówi też o nauczycielu informatyki a Pani dyrektor o 18 godzinnym tygodniu pracy i o informatyku pracującym w szkole. Może ustalcie jedną wersje.
Pani dyrektor mówi tez, że wśród pozostałych 3 nauczycieli informatyki nikt nie potrafi i nie zna się na obsłudze sprzętów peryferyjnych podłączeniu intrnetu itp.
Może warto zweryfikować ich wiedzę skoro mają nauczać dzieci.

Zastępca Pani dyrektor mówi o 40 godzinnym tygodniu pracy przez nauczycieli, mówi też o nauczycielu informatyki a Pani dyrektor o 18 godzinnym tygodniu pracy i o informatyku pracującym w szkole. Może ustalcie jedną wersje. Pani dyrektor mówi tez, że wśród pozostałych 3 nauczycieli informatyki nikt nie potrafi i nie zna się na obsłudze sprzętów peryferyjnych podłączeniu intrnetu itp. Może warto zweryfikować ich wiedzę skoro mają nauczać dzieci.
Gość - Hela w niedziela, 16 maja 2021 14:31

Co za problem podluczyc nauczycieli jak sam niedoluczeni

Co za problem podluczyc nauczycieli jak sam niedoluczeni
Gość - szypulek w niedziela, 16 maja 2021 14:02

Przewodniczący przy Pani dyrektor jest taki malutki (nie chodzi o wzrost). Zrobiła sobie pogadankę nie w temacie a on siedział jak mysz pod miotełką.

Przewodniczący przy Pani dyrektor jest taki malutki (nie chodzi o wzrost). Zrobiła sobie pogadankę nie w temacie a on siedział jak mysz pod miotełką.
Gość - Gość w niedziela, 16 maja 2021 13:57

To nie była żadna sesja tylko zgromadzenie przedreferendalne. Radni, pani dyrektor i zebrani nauczyciele, którzy przyklaskiwali🙉 i czekali tylko żeby obrzucić błotem i obelgami Burmistrza. Nie wiem co i komu chcieli pokazać. Śmiech na sali i jeszcze ten apel wysokiego radnego o udział w referendum. Żenada

To nie była żadna sesja tylko zgromadzenie przedreferendalne. Radni, pani dyrektor i zebrani nauczyciele, którzy przyklaskiwali🙉 i czekali tylko żeby obrzucić błotem i obelgami Burmistrza. Nie wiem co i komu chcieli pokazać. Śmiech na sali i jeszcze ten apel wysokiego radnego o udział w referendum. Żenada
Gość - Antek w niedziela, 16 maja 2021 09:45

Nastepne referendum i pieniadze wyrzucone w błoto - czy w Tuliszkowie nie akceptuje się wyboru mieszkańców, dlaczego - były wybory, został wybrany burmistrz to za każdym razem będzie teraz referendum. Dajcie spokój - TRAGIZM i KOMEDIA jak to powiedział jeden z radnych.

Nastepne referendum i pieniadze wyrzucone w błoto - czy w Tuliszkowie nie akceptuje się wyboru mieszkańców, dlaczego - były wybory, został wybrany burmistrz to za każdym razem będzie teraz referendum. Dajcie spokój - TRAGIZM i KOMEDIA jak to powiedział jeden z radnych.
Gość - krzysztof w niedziela, 16 maja 2021 19:46

Burmistrz to jest burol i nic więcej.

Burmistrz to jest burol i nic więcej.
Gość - ***** *** w niedziela, 16 maja 2021 20:24

Jakie to piękne słowa napisałeś tak po katolicku .Mamunia tak cię nauczyła czy twoi koledzy z podwórka obrażać drugiego człowieka? Nie odpisuj bo w twoim przypadku powiedzenie ,że ''każdy ma mózg ale nie każdy ma rozum'' jest właściwe.To nie obelga tylko stwierdzenie faktu i potwierdzenie ,że moderator na tym portalu jest stronniczy.

Jakie to piękne słowa napisałeś tak po katolicku .Mamunia tak cię nauczyła czy twoi koledzy z podwórka obrażać drugiego człowieka? Nie odpisuj bo w twoim przypadku powiedzenie ,że ''każdy ma mózg ale nie każdy ma rozum'' jest właściwe.To nie obelga tylko stwierdzenie faktu i potwierdzenie ,że moderator na tym portalu jest stronniczy.
Gość - Lola w niedziela, 16 maja 2021 21:39

Aciebie wychowala swinia z patyka

Aciebie wychowala swinia z patyka
Gość - Janek w sobota, 15 maja 2021 22:05

Ta piekna pani niech przedstawi liste kto chce tego parku a jak sie nudzi to niech pozbiera smieci w tym parku bedzie miala rozrywke nie potrzebny jej airobik to na pewno schudnie

Ta piekna pani niech przedstawi liste kto chce tego parku a jak sie nudzi to niech pozbiera smieci w tym parku bedzie miala rozrywke nie potrzebny jej airobik to na pewno schudnie
Gość - TAXI w sobota, 15 maja 2021 21:48

Chwila, rodzice z Tuliszkowa nie zgadzają się na 22 dzieci w klasie?! To wszyscy rodzice z Turku i chyba większości miast w Polsce powinni protestować, bo mamy klasy po 24-25 dzieci i to już od 1 klasy. Tuliszków to jednak inny świat.

Chwila, rodzice z Tuliszkowa nie zgadzają się na 22 dzieci w klasie?! To wszyscy rodzice z Turku i chyba większości miast w Polsce powinni protestować, bo mamy klasy po 24-25 dzieci i to już od 1 klasy. Tuliszków to jednak inny świat.
Gość - Anna w sobota, 15 maja 2021 23:56

Inaczej jest gdy dziecko zaczyna swoją przygodę w klasie 22 osobowej, a inaczej gdy zdąży się przyzwyczaić do swojego otoczenia i zaczynając kolejny etap edukacji, którym jest 4 klasa dokłada mu się jeszcze kilkoro nowych kolegów. A co z nauką języków-chyba łatwiej opanować w mniej licznej grupie. Dlaczego szkoły językowe pracują w kameralnych grupach? A później chemia, fizyka? Chodziłam do licznej klasy i nie dane mi było brać udział w każdym doświadczeniu. A nasze dzieci teraz chcą wszystkiego spróbować, dotknąć, zobaczyć, porównać. W mniejszych klasach mogą liczyć na nowe wrażenia, doznania. Pozdrawiam

Inaczej jest gdy dziecko zaczyna swoją przygodę w klasie 22 osobowej, a inaczej gdy zdąży się przyzwyczaić do swojego otoczenia i zaczynając kolejny etap edukacji, którym jest 4 klasa dokłada mu się jeszcze kilkoro nowych kolegów. A co z nauką języków-chyba łatwiej opanować w mniej licznej grupie. Dlaczego szkoły językowe pracują w kameralnych grupach? A później chemia, fizyka? Chodziłam do licznej klasy i nie dane mi było brać udział w każdym doświadczeniu. A nasze dzieci teraz chcą wszystkiego spróbować, dotknąć, zobaczyć, porównać. W mniejszych klasach mogą liczyć na nowe wrażenia, doznania. Pozdrawiam
Gość - ANTEK w niedziela, 16 maja 2021 09:43

co zrobicie jak dziecko skończy szkołe podstawową, pójdzie do nowej - kurcze to się odbije na jego psychice

co zrobicie jak dziecko skończy szkołe podstawową, pójdzie do nowej - kurcze to się odbije na jego psychice
Gość - 123 w niedziela, 16 maja 2021 13:14

Jak łatwo teoretyzować. Grupy małe i duże mają swoje wady i zalety, ale nie można zapominać, że każde dziecko jest inne i każdy zespół klasowy jest inny, dlatego wymagają indywidualnego podejścia. Dlatego dziwi mnie ta dyskusja. Znacie te dzieci? Wiecie, jakie są realia ich funkcjonowania w szkole? Jaki wpływ miało na nie nauczanie zdalne?

Jak łatwo teoretyzować. Grupy małe i duże mają swoje wady i zalety, ale nie można zapominać, że każde dziecko jest inne i każdy zespół klasowy jest inny, dlatego wymagają indywidualnego podejścia. Dlatego dziwi mnie ta dyskusja. Znacie te dzieci? Wiecie, jakie są realia ich funkcjonowania w szkole? Jaki wpływ miało na nie nauczanie zdalne?
Gość - Miszkanka w sobota, 15 maja 2021 18:09

Zastraszani to są pracownicy gminy przez Pana Burmistrza i wszystko w tym temacie. PRAWDA ZAWSZE SIĘ OBRONI!!!!

Zastraszani to są pracownicy gminy przez Pana Burmistrza i wszystko w tym temacie. PRAWDA ZAWSZE SIĘ OBRONI!!!!
Gość - Teodor w sobota, 15 maja 2021 18:01

Tuliszkowskie bagno !- prawda pani dyrektor? Żebyście sie tylko nie potopili wszyscy !

Tuliszkowskie bagno !- prawda pani dyrektor? Żebyście sie tylko nie potopili wszyscy !
Gość - Luiza w sobota, 15 maja 2021 21:11

Wszyscy? czyli Ty też! Nie prawda pani dyrektor, tylko informacje z konkretnych dokumentów!

Wszyscy? czyli Ty też! Nie prawda pani dyrektor, tylko informacje z konkretnych dokumentów!
Gość
niedziela, 03 lipca 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.