Władysławów: Historyczna umowa podpisana

Władysławów

Dzień 29 września 2022 r. z pewnością zapisze się w historii Gminy Władysławów, albowiem podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Wykonawcą Panią Barbarą Kondratowicz reprezentującą AUTOMATYK Zbiersk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Zbiersk Cukrownia wraz z partnerem Inżynieria Środowiska ,,ELGAJ” – Leszek Kondratowicz umowę na wykonanie niezwykle ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – ETAP I”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia według opracowanego projektu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów”. Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z programem funkcjonalno-użytkowym, podzielone zostało na trzy etapy:
– Etap pierwszy obejmuje opracowanie koncepcji projektowej, architektoniczno-budowlanej, planowanej inwestycji: w formie opisów i szkiców (dla budynków: rzuty, elewacje, przekroje itp.) w skali odpowiedniej dla czytelności pracy, nie większej niż 1:200 przedstawiających podstawowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne wraz koncepcją wszelkich rozwiązań;
– Etap drugi obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz uzyskanie w imieniu Gminy Władysławów niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwolenie na budowę;
– Etap trzeci obejmuje budowę oczyszczalni ścieków wg dokumentacji projektowej wielobranżowej po uzyskaniu w imieniu Gminy Władysławów niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwolenie na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 31 grudnia 2023 r., natomiast do wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 17.400.000,00 zł. Gmina Władysławów na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskała 10.000.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja I.

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest przede wszystkim zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika, poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Celami pośrednimi są: polepszenie standardu ochrony środowiska, w tym ochrona wód głębinowych i powierzchniowych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, usprawnienie systemu gospodarki osadowej, a także skuteczniejsza eliminacja biogenów. Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków pozwoli na osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującymi normami oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców, zniwelowania różnic w dostępności do infrastruktury komunalnej społeczności lokalnej.

źródło: wladyslawow.pl

Malanów: Wiesław Drabik i przedszkolaki
Joanna Jamruszka nowym sołtysem sołectwa Przykona

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 30 listopada 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.