Władysławów: Nowe stawki podatków przyjęte

Władysławów

Radni z gminy Władysławów jako pierwsi w powiecie tureckim przyjęli stawki podatków, które obowiązywać będą w 2023 roku. Wzrosną one w każdym przypadku o wskaźnik inflacji w stosunku do tych z roku 2022.

Górne granice stawek na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
 
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Władysławów wzrośnie o 11,8 proc.
 
Za przyjęciem zaproponowanych stawek opowiedziało się dziewięcioro radnych, jedna osoba była przeciwna, a trzy wstrzymały się od głosu. Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następuąco:
Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,11 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Wysokość podatku od budowli wyniesie dwa procent ich wartości.

Również o 11,8 proc. w stosunku do roku 2022 wzrosną stawki podatku od środków transportowych. W tym przypadku radni byli jednomyślni.

fot. UG Władysławów

KP PSP w Turku będzie mieć samochód specjalny z dr...
Getec „urealnił” taryfę. Od 1 listopada podwyżki z...

Podobne wpisy

 

Komentarze 2

Gość - miezkaniec w czwartek, 27 października 2022 07:27

Super, pogratulować świetne rozwiązanie, że kasa się znajdzie. Szkoda tylko że nikt nie pomyśli skąd tą kaskę weźmie podatnik. Ale co tam przecież za to wszystko i tak płaci najbiedniejszy zjadacz chleba. A z reszta kogo to interesuje.

Super, pogratulować świetne rozwiązanie, że kasa się znajdzie. Szkoda tylko że nikt nie pomyśli skąd tą kaskę weźmie podatnik. Ale co tam przecież za to wszystko i tak płaci najbiedniejszy zjadacz chleba. A z reszta kogo to interesuje.
Gość - Zorientowana w środa, 26 października 2022 11:51

Ostatnio na terenie gm Władysławów zauważyłam wysyp pojazdów pomocy drogowej nawet pomarańczowy 🍊 star 🚛 ma napis pomoc drogowa?!!!!dlaczego? gdyż są to pojazdy specjalne i od takich pojazdów nie płaci się podatku drogowego

Ostatnio na terenie gm Władysławów zauważyłam wysyp pojazdów pomocy drogowej nawet pomarańczowy 🍊 star 🚛 ma napis pomoc drogowa?!!!!dlaczego? gdyż są to pojazdy specjalne i od takich pojazdów nie płaci się podatku drogowego
Gość
czwartek, 08 grudnia 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.