Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu tureckiego

Powiat Turecki

-Miniony rok nie należał do łatwych nie tylko jeśli chodzi o samorządy, ale i przedsiębiorców oraz każdego zwykłego obywatela. Rok 2020 dał się nam wszystkim we znaki z powodu pandemii COVID-19 - mówił starosta Dariusz Kałużny rozpoczynając omawianie raportu o stanie powiatu tureckiego. Po długiej dyskusji o zarządzaniu w czasach kryzysu zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania, a następnie również absolutorium.

„Kawał dobrej roboty”

Zanim jeszcze przystąpiono do omawiania raportu w swoim sprawozdaniu przewodniczący rady powiatu Piotr Szewczyński wyczerpująco omówił najważniejsze inwestycje w powiecie tureckim, jakie prowadzono w 2019 i 2020 roku. Mówił między innymi o przebudowie ulic powiatowych, poprawie bezpieczeństwa pieszych poprzez choćby budowę ulicy Zdrojki Lewe, budowie chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Brudzyń, przebudowie drogi w Dziewiątce, drogi Grzymiszew- Piętno – Malanów, bezpiecznego przejścia dla pieszych we Władysławowie, rozbudowie drogi powiatowej w Pęcherzewie, przebudowie drogi Jana Pawła II w Tuliszkowie, ulicy Paderewskiego w Tuliszkowie, przebudowie drogi w Ogorzelczynie, przebudowa drogi w Grąbkowie, mostu i ciągu drogi w Cichowie. Przewodniczący nadmienił także o inwestycjach przeprowadzonych w SP ZOZ w Turku oraz wkładzie w edukację. Przewodniczący mówił o podjętych przez powiat apelach, spotkaniach oraz współpracy dzięki której możliwa była realizacja zamierzonych celów. To tylko niektóre z wymienionych przez Piotra Szewczyńskiego działań podejmowanych na terenie powiatu tu-reckiego.

Starosta Dariusz Kałużny dziękował natomiast za wspólne działania, jakie w ubiegłym roku wspólnie podejmowano na rzecz mieszkańców.

- Słowa wdzięczności kieruję w stronę osób zaangażowanych w walkę z pandemią. Są to służby medyczne, wojewoda wielkopolski, Państwowa Straż Pożarna , Ochotnicza Straż Pożarna , służby Sanepidu, Wojska Obrony Terytorialnej, wolontariusze, pracownicy starostwa, jednostek podległych - mówił Dariusz Kałużny, chwaląc przy okazji zarządzanie kryzysowe w powiecie.

Przechodząc do raportu o stanie powiatu starosta wskazał, że w ubiegłym roku nakłady na edukację w porównaniu do roku 2019 wzrosły czterokrotnie i sięgnęły kwoty ponad 1,1 mln zł. Środki przeznaczone na szpital wyniosły natomiast 18,5 mln zł, przy czym w tej kwocie nie zawiera się 12 mln zł. Na infrastrukturę drogową w 2019 roku przeznaczono 2,3 mln zł, natomiast w 2020 roku razem z wkładem własnym było to już 10,7 mln zł.

- Mimo bardzo trudnego okresu pandemii która była od 11 marca 2020 zarząd powiatu tureckiego razem z radnymi powiatu tureckiego robił kawał dobrej roboty i to są te wyniki - podsumował Da-riusz Kałużny.

O bezpieczeństwie i koordynacji

Zebrani mieli okazję obejrzeć również prezentację filmową podsumowującą działania powiatu tureckiego w 2020 roku.

Podczas dyskusji nad raportem radny Mariusz Seńko wskazał, że w prezentacji zabrakło mu środków, jakie pozyskano z samorządu województwa wielkopolskiego, jak chociażby 152 tys. na zakup laptopów dla uczniów. Wokół edukacji oscylowała też dalsza część wypowiedzi radnego.

- Środki na edukację, praktycznie 20 mln zł. Myślę, że to dobry kierunek, żeby dorównać poprzedniej kadencji w inwestycji na edukację, która jest mi bardzo bliska - mówił radny Seńko, dodając jednocześnie, że 2020 rok nie był taki kolorowy pod względem działań zarządczych i decyzji podejmowanych przez zarząd.

- Brakowało mi koordynacji. Uważam, że było się do czego przyczepić i dużo elementów było błędnie realizowane. Brakło mi właściwego nadzoru co do działań w szpitalu, co obarcza zarząd. Pamiętam początek roku kiedy dyskutowaliśmy, że szpital nigdy nie będzie covidowy, nie kupujmy respiratorów, nie rezygnujmy z zakup samochodów. Trochę się to inaczej potoczyło. Pamiętam sesję w Zespole Szkół Technicznych gdzie optymistycznie pożegnaliśmy pandemię. Czas pokazał, że sobie nie do końca poradziliśmy, że nie byliśmy przygotowani i nie działały kanały informacyjne, decyzje były nieczytelne dla mnie, w wielu przypadkach nieskuteczne. Największy zarzut dla za-rządu. W tym obszarze państwo polegliście. To nie było profesjonalne działanie, reagowanie na bieżąco z procesami, które w tym momencie powinniście kontrolować nadzorować. Brakło koordynacji, działania. Dla mnie to negatyw, który skutkuje również moją decyzją którą będę podejmować przy wotum zaufania dla działalności zarządu. W innych obszarach sobie państwo radziliście tak jak nurt wydarzeń pozwalał na to. Brakło mi waszej inicjatywy, przezorności, zarządu, zarządzania kryzysowego z kierownictwem szpitala, z personelem - podsumował przewodniczący klubu radnych PSL.

Odpowiedzi radnemu udzielił starosta Kałużny.

- Mówi pan o latach ubiegłych, ja przypomnę że to raport za 2020 rok. SP ZOZ… Panie radny, pewnie że remontowaliśmy, tylko szkoda, że nie wzięliśmy ani eurocenta z byłej perspektywy unijnej aby nie obciążać budżetu powiatu, a skorzystaliśmy z obligacji. Zarządzanie kryzysowe - już na sesji nadzwyczajnej nie prosiłem pana o dwa przykłady tylko o jeden. Co takiego zadziało się „na dole”, że coś się nie udało, coś zaczęło źle funkcjonować, spowodowało zagrożenie życia, zdrowia bezpieczeństwa mieszkańców? Myślę, że do tej pory nie zna pan odpowiedzi. Środki zewnętrzne. Możemy to puścić jeszcze raz. Jest wskazane wprost. Pierwszy raz w historii powiatu tureckiego zarząd pozyskał tak ogromne środki zewnętrze - czy środki rządowe, marszałka czy środki od koleżanek i kolegów z gmin. Trzeba uważnie słuchać. Wrócił temat szpitala jednoimiennego. To nie był szpital jednoimienny tylko oddziały covidowe. Już tyle wiader pomyj wylano na dyrektora i na mnie, że to uknuł dyrektor Sobczak ze starostą Kałużnym. To była decyzja wojewody i pan bardzo dobrze o tym wie. Pan cały czas do tego wraca i to się już robi nudne. Szanowni mieszkańcy, mówię to wam jeszcze raz - to była decyzja wojewody. To państwo wystosowywali różne apele Tylko fajnie bo pójdzie w świat, będę supermenem bo napisałem apel. Szczerze panu powiem, wszyscy pozdrawiamy pana doktora, który musiał szukać pracy w Kole, bo wszyscy mieszkańcy powiatu tureckiego wyjeżdżają na chirurgię do koła. Szkoda, że pan doktor musiał wyjechać, chociaż nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby tutaj był . Żyjemy w wolnym kraju, mamy demokrację i każdy może wypowiedzieć co chce ale jeżeli mamy do kogoś pretensje zarzuty to proszę podać przykłady, co my schrzaniliśmy jako zarząd, że to spowodowało niebezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Bo tak to wychodzi, że rozmawiamy sobie, że mamy głośniki, kamery i mikrofony. Inni radni mieli czas żeby się spotkać i rozmawiać o szpitalu, na komisjach inni radni mieli czas oprócz radnych z PSLu porozmawiać o oświacie i tej zmianie . Na komisjach nie mamy kamer, nie mamy mikrofonów, może warto wprowadzić, być może będzie większą frekwencja. Ja też biję się w piersi to jeśli popełniam błędy to nie udaję, że ich nie ma . To był trudny rok, sami nie wiedzieliśmy, jak z pandemia walczyć. Nikt nie wiedział jak z tym walczyć. Żyjemy w wolnym kraju, państwo oceniają po swojemu tylko bardzo proszę, bić w piersi, nie manipulować i bardzo proszę, żeby te informacje były rzetelne - mówił Dariusz Kałużny.

Poproszony przez Arkadiusza Przybyłę o wskazanie konkretnych przykładów błędów w zarządzaniu Mariusz Seńko podał niedociągnięcia i brak koordynacji w sytuacjach kryzysowych.

- Błędem była likwidacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego, reorganizacja, która spowodowała, że ten obszar nie działał właściwie - powiedział radny Seńko i jako przykład podał przekształcenie w szpital covidowy. Odniósł się też do sprawy, kiedy to wojewoda przez media miał zostać poinformowany o brakach w środkach zabezpieczenia osobistego dla pracowników szpitala.

- Atmosfera robi się gorąca w kwestii szpitala. Struktura w tej kadencji nie doprowadziła do uchybień, wszystkie kwestie leżące w strukturach zarządzania kryzysowego są wypełniane. Na początku wszyscy się przestraszyliśmy, na tej sali nie znajdzie się osoba, która mi powie się się nie bała. Minęło kilka dni i wojewoda zmienił decyzję i przyznał mi rację. My jako jedni z pierwszych wnioskowaliśmy o zabezpieczenie laboratoryjne dla DPS. Zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii poradziło sobie dobrze. Dzisiaj jestem w roku 2021 i też się boję, że na jesień może się powtórzyć sytuacja. Dlatego rekomendowałem, żebyśmy byli przygotowani nawet w tak małej rzeczy jak ten sprzęt do sesji - do dyskusji włączył się odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe wicestarosta Władysław Karski.

Wtórował mu radny Andrzej Fryt:

- Ja uważam, że zarządzanie kryzysowe sobie poradziło naprawdę dobrze, nie powiem, że bardzo dobrze, bo trudno stawiać oceny jeśli szaleje covid. Nie wiem skąd są takie informacje, że zarząd nasz nie reagował u wojewody. Tutaj mnie zaskoczyła wypowiedz Mariusza. Skąd pan ma taką informację, że zarząd natychmiastowo nie reagował. Ja mam inne informacje, ale to zawsze można dopytać. Sam byłem zaskoczony że szpital nasz ma być przekształcony całościowy. Wykonałem na drugi dzień telefon i już wiedziałem, że prace zarządu toczą się w zupełnie innym kierunku. Nie zgodzę się z tym, ze zarządzanie kryzysowe nie spełniło oczekiwań.

Głos zabrał także dyrektor SP ZOZ Krzysztof Sobczak:

- Jestem lekko zszokowany, że jakieś medialne przytoczenie ma być dowodem na złe funkcjonowanie zarządzania kryzysowego w powiecie i powiązane to ze szpitalem . Nie wiem już po raz który oświadczam, że nigdy w szpitalu personel nie miał problemu z dostępem do środków ochrony osobistej do celów służbowych. Ja przez media zamówień nie składałem, bo to nie jest doga przez którą prowadzi się z wojewodą. Ja panie radny w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować komendantowi Przybyle, który użyczył szpitalowi środka transportu, którym zostało na potrzeby szpitala osiem tysięcy masek, kombinezonów, przyłbice, środki dezynfekcyjne. Wszystkie rzeczy niezbędne dla personelu w momencie gdy szpital rozpoczął działalność w systemie covidowym. Personel z innych szpitali który przyjeżdżał i pracował u nas był pod wrażeniem w jaki sposób był zabezpieczeń nasz personel, w jaki sposób dokonano wydzielenia stref, mógł się czuć bezpiecznie . Niech pan sobie przyjmie do informacji, że personel na cele służbowe nie miał problemu z dostępem do środków ochrony osobistej. Jakby pan był na spotkaniu i pewne rzeczy zobaczył to by pan nie podnosił argumentacji - wskazywał dyrektor Sobczak, prosząc aby nie szukać sensacji tam, gdzie jej nie ma.

Z votum zaufania i absolutorium

Po długiej dyskusji rada powiatu w głosowaniu udzieliła zarządowi absolutorium. 14 radnych opowiedziało się za, cztery osoby był przeciwne a jedna wstrzymała się od głosu.

Zdecydowanie mniej czasu zajęło natomiast procedowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i udzieleniem absolutorium. Omówieniem kwestii finansowych zajęła się skarbnik powiatu Teresa Borkowska. W 2020 roku dochody wykonano na poziomi 97,53 proc., zaś wydatki na poziomie 93,54 proc. Taka realizacja dochodów sprawiła, że powiat nie musiał zaciągać zobowiązań kredytowych.

W głosowaniu 14 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, a pięć osób wstrzymało się od głosu.

-Chciałbym podziękować za udzielenie absolutorium zarządowi powiatu tureckiego. Ono jest dla wszystkich pracowników starostwa, naczelników, pracowników, kierowników jednostek. Najwięcej pracy ma tutaj wydział finansów. Na ręce pani skarbnik pragnę podziękować za ten profesjonalizm - podsumował starosta Dariusz Kałużny.

Zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Sz...
Agata czeka na przeszczep szpiku. Sprawdź, czy moż...

Podobne wpisy

 

Komentarze 5

Gość - Kierowca w czwartek, 08 lipca 2021 15:12

Powiat wyczyści to dziwne odwodnienie drogi naprzeciw cmentarza w Tuliszkowie?

Powiat wyczyści to dziwne odwodnienie drogi naprzeciw cmentarza w Tuliszkowie?
Gość - Gosc w środa, 30 czerwca 2021 00:14

Radość Karskiego to radość karpia z nadchodzącej Wigilii

Radość Karskiego to radość karpia z nadchodzącej Wigilii:D
Gość - billboard w wtorek, 29 czerwca 2021 17:39

I z czego ty karski się cieszysz chyba z własnej wiesz co?Pamiętasz jak kupowałeś czekoladki po wyborach w kauflandzie i dla kogo?

I z czego ty karski się cieszysz chyba z własnej wiesz co?Pamiętasz jak kupowałeś czekoladki po wyborach w kauflandzie i dla kogo?
Gość - Obserwujący w wtorek, 29 czerwca 2021 12:21

Najbardziej niekompetentny zarząd powiatu tureckiego w historii. Mogą się cieszyć, że mają pandemię (i pewnie to robią) bo za wszystkie porażki mogą winić Covid. Niestety na równi z nimi mamy najbardziej niemą radę powiatu w historii.

Cóż brzydki zapach i kiełbasy wypłyną, jak się zmieni władza. Tylko, czy będzie po czym i po kim zbierać ?

Zniszczyli: - Szpital, - Szkoły, - Wydział komunikacji, ... i wiele więcej. Starosta podobno ze swoim prawnym opiekunem tylko w głowie napoje wyskokowe mają. Ciekawe filmy o nich już są.

Najbardziej niekompetentny zarząd powiatu tureckiego w historii. Mogą się cieszyć, że mają pandemię (i pewnie to robią) bo za wszystkie porażki mogą winić Covid. Niestety na równi z nimi mamy najbardziej niemą radę powiatu w historii. Cóż brzydki zapach i kiełbasy wypłyną, jak się zmieni władza. Tylko, czy będzie po czym i po kim zbierać ? Zniszczyli: - Szpital, - Szkoły, - Wydział komunikacji, ... i wiele więcej. Starosta podobno ze swoim prawnym opiekunem tylko w głowie napoje wyskokowe mają. Ciekawe filmy o nich już są.
Gość - Gosc w wtorek, 29 czerwca 2021 16:07

w pełni popieram

:D:D:D w pełni popieram
Gość
wtorek, 26 września 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.