Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Burmistrz poczeka na wotum zaufania. Sesja rady miejskiej przerwana

Sesja Rady Miejskiej w Turku

Tego nikt się chyba nie spodziewał. Sesję, podczas której miało dojść do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Antosika nagle przerwano, a obrady wznowione zostaną w poniedziałek. Co stanęło na przeszkodzie? Zdrowie jednego z radnych, czy po prostu rachunek matematyczny?

Burmistrz składa raport

Po raz pierwszy radni w Turku mieli okazję wysłuchać raportu o stanie miasta. Opisano w nim działania podejmowane w 2018 roku. Wspomniano o tym, jak wspiera się w mieście osoby niepełnosprawne, a także o tym, jak przebiegała realizacja budżetu obywatelskiego. Nie zapomniano także o inwestycjach - rozbudowie ul. Stawickiego (1,3 mln zł), czy ul. Kaczmarskiego (ok. 2 mln zł). Najdroższą inwestycją ubiegłego roku był rzecz jasna wodny plac zabaw stworzony na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prezentując raport burmistrz wspomniał o aktywnym poszukiwaniu inwestorów, poprzez udział w branżowych targach, spotkaniach z inwestorami, deweloperami i agentami nieruchomości, a także instytucjami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie inwestorów.

Z raportu dowiedzieć się można również, że miasto w 2018 roku pozyskało ponad 22 mln zł ze źródeł zewnętrznych, m.in. na odwiert geotermalny, budowę instalacji fotowoltaicznych, edukację ekologiczną mieszkańców czy wspomnianą już budowę ul. Kaczmarskiego i niedawno ogłoszony sukces - budowę dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku.

Miasto zainwestowało także 1,3 mln zł w rozbudowę cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonii, a także zadbało o place zabaw dla najmłodszych. W raporcie odnotowano wsparcie udzielane seniorom w ramach Klubu Seniora Plus. Nie pominięto realizowanych przez gminę miejską programów, strategii oraz projektów.

Z kulturą dobrze, z gospodarką nie do końca

Kolejnym punktem obrad była debata nad przedstawionym przez burmistrza Romualda Antosika raportem. Głos w niniejszym temacie zajął Grzegorz Wojtczak, który pogratulował raportu kładąc nacisk na kwestie społeczne, obywatelskie, kulturę i sport.

-Bardzo dobrze Turek się rozwija, dobrze wszystko się układa i w tym miejscu dziękuję wszystkim dyrektorom i kierownikom placówek. W tym kierunku miasto bardzo dobrze się rozwija.

Radny pod wątpliwość poddał kwestie rozwoju gospodarczego.

-Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego powstała w 2014 roku i liczy ona 345 stron. Jest ona przewidziana na lata 2015- 2025 i w tym raporcie jest wzmianka o tej strategii może na jedną stronę. Turek wymieniany jest tu jako lider w partnerstwie z gminami Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów. Dane w tej strategii są z 2011, 2012 roku. Chciałem zapytać kiedy była aktualizacja tych danych i kiedy były jakieś rozmowy na temat tej strategii. Turek jak wspomniałem jest liderem. To od nas powinny wychodzić inicjatywy, rozmowy gospodarcze, staranie się o inwestorów i w tym kierunku wygląda to bardzo słabo- mówił radny Wojtczak.

Radny pytał między innymi o przemysł, inwestorów, mieszkania dla młodych, którzy bezpowrotnie wyjeżdżają z Turku.

Odpowiedzi w tym temacie udzielił burmistrz Romuald Antosik, który przedstawił zupełnie przeciwstawne poglądy.

-W tamtej kadencji podjęliśmy szereg działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych w naszym mieście, czego efektem były wybudowane lokale socjalne. Uwolniliśmy wiele lokali na terenie miasta Turku, które otrzymali nasi mieszkańcy, składaliśmy wniosek na mieszkanie plus, ale program okazał się klapą. Tak naprawdę nie był to mój program tylko program rządowy, który okazał się klapą. Tak długo były rozpatrywane wnioski, że ceny w ciągu jednego roku tak poszybowały w górę, że jak zabezpieczyliśmy w budżecie miasta ponad 2 mln.zł plus grunt, który przekazaliśmy do PGKiM jako rada miejska pod budowę tych bloków liczyliśmy, że bloki będą kosztowały 6 mln 500 zł okazało się że przetarg wykazał kwotę ponad 8 mln.zł. Stało się tak, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego tak długo rozpatrywał te wnioski że w międzyczasie nastąpił bum przede wszystkim kosztowy- tłumaczył burmistrz.

Dodał również że samorządy obciążane są wszelakimi kosztami, a w poprzedniej kadencji pod względem mieszkaniowym zrobiono wyjątkowo wiele. Wspomniał również że w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej w ostatnim czasie pobudowały się dwie firmy.

-Idąc w kierunku potencjalnych inwestorów zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego. A mianowicie dopuszczamy możliwość usług na tym terenie ponieważ do tej pory była tylko produkcja więc nie każda firma mogła na tym terenie inwestować- mówił burmistrz.

Do tej pory była Łódzka Strefa Inwestycyjna natomiast teraz cała Polska stała się strefą ekonomiczną i atrakcyjność w stosunku do pozostałych obszarów Polski została zaniżona.

-Zaangażowanie, jeśli chodzi o potencjalnych inwestorów nie leży tylko po stronie samorządów miasta Turku. Ona leży po stronie wszystkich partnerów społecznych czy to rządowych czy samorządowych czy samorządu województwa Wielkopolskiego. Jeżeli tego zaangażowania nie ma to trudno oczekiwać że gmina samodzielnie zrobi to, czego nie da się zrobić w pojedynkę- mówił Romuald Antosik.

Głos zabrał Marcin Derucki, który w imieniu radnych Ziemi Turkowskiej odczytał stanowisko dotyczące raportu. Według członków stowarzyszenia Turek aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne, sprawnie realizuje obowiązki ustawowe i reaguje sprawnie na potrzeby swoich mieszkańców.

Bezwzględny rachunek głosów

Mimo, że przedstawiony przez burmistrza raport przedstawiał miasto w bardzo dobrym świetle. Wśród części radnych dało się odczuć wyraźny niepokój. Wynikać mógł on z faktu, że po raporcie rada musi udzielić wotum zaufania burmistrzowi. Aby wynik był pozytywny, wymagana jest bezwględna większość głosów. Jeśli rada liczy 21 osób, to za udzieleniem wotum zaufania musiałoby się opowiedzieć co najmniej 11 radnych.

W sesji brało udział 18 radnych - radny Maciej Aniołczyk był nieobecny - zjawił się jednak dość niespodziewanie podczas przerwy spowodowanej usterką techniczną. Hipotetycznie rzecz biorąc istniało duże ryzyko, że burmistrz Antosik mógłby być pierwszym włodarzem powiatu, który nie otrzymałby wotum zaufania.

Po krótkim czasie ogłoszono kolejną przerwę w trakcie której inny radny z Ziemi Turkowskiej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poczuł się na tyle źle, że nie był w stanie brać udziału w dalszej części obrad. W takiej sytuacji przewodnicząca rady Mariola Kadrzyńska-Siwek złożyła wniosek o przerwanie sesji i wznowienie obrad w poniedziałek, 24 czerwca. Nie zważała przy tym, na argumenty niektórych radnych, że niedyspozycja zdrowotna jednego z nich nie jest podstawą do takiego zachowania i powinno się kontynuować obrady. Przewodnicząca swojego stanowiska nie zmieniła i wniosek przyjęto dziesięcioma głosami za, przy sześciu przeciwnych i dwóch wstrzymujących.

-Andrzej Perliński, który chciał brać udział w dalszym procedowaniu, a jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej miał przygotowany wniosek o udzielenie absolutorium. Jego zdrowie nie pozwoliło jednak na jego odczytanie. Taka była jego prośba, aby zrobić wszystko, żeby mógł wziąć w tym udział. Nie był jednak w stanie. Radca prawny stwierdził, że możemy ogłosić przerwę w głosowaniu, jeśli będzie taki wniosek przegłosowany. Radca prawny Anna Szczepocka stwierdziła, że są przesłanki, które pozwalają na ogłoszenie przerwy, a wniosek był przegłosowany - tłumaczyła przewodnicząca Rady Miasta Turku Mariola Kadrzyńska- Siwek.

Decyzją większości obrady zostaną wznowione w poniedziałek o godz. 10.00. Radna Mariola Pacześna była jedną z tych, którzy wstrzymali się od głosu przy wspomnianym wniosku. O tym, co spotkało ją za taki przejaw „niekoleżeńskości” piszemy TUTAJ

Sukces KGF z ZSR CKP w Kaczkach Średnich w konkurs...
PGKiM: Prosimy o zgłaszanie aktów wandalizmu

Podobne wpisy

 

Komentarze 43

Gość - POPIS w niedziela, 23 czerwca 2019 11:57

Burmistrz potrzebuje wotum i absolutorium ponieważ bez tego nie wezmą go do wyborów na jesień , a swoją drogą ciekawe z jakiej partii będzie chciał startować? W PIS ponoć to nie chcą a PO? Już raz był i go zdegradowali więc czy wróci na stare śmieci? http://koninskagazetainternetowa.pl/2011/07/06/platforma-obywatelska-turek-sprzeniewierzyli-sie/

Burmistrz potrzebuje wotum i absolutorium ponieważ bez tego nie wezmą go do wyborów na jesień , a swoją drogą ciekawe z jakiej partii będzie chciał startować? W PIS ponoć to nie chcą a PO? Już raz był i go zdegradowali więc czy wróci na stare śmieci? http://koninskagazetainternetowa.pl/2011/07/06/platforma-obywatelska-turek-sprzeniewierzyli-sie/
Gość - Ola w sobota, 22 czerwca 2019 23:32

Czytam,czytam i nasuwa mi się jedna refleksja,burmistrz bał się o votum i absolutorium i tu nie trzeba być jakimś inteligentem, by to dostrzec,druga sprawa to prawdą jest że burmistrz chodził dumny z 70%wyniku ale to zamieniło się w niebywałą pychę i ta pycha doprowadziła go do ,,upadku,, bo jak można nie dbać o swoich radnych,jak można wykazywać bezsilność w naprawianiu konfliktów wewnętrznych i w końcu jak można mówić ze nie musi się mieć większości i ze radni weszli do RM tylko dzięki samej osobie burmistrza....PYCHA i głupota tylko kieruje się takim zachowaniem...na dodatek przewodnicząca, która tak zawładnęła burmistrzem (różne wersje się słyszy dlaczego),ze jest on ślepy na wszystkich i wszystko...myślę sobie w każdej plotce jest trochę prawdy,ale bardzo dziwne jest to wszystko...taka rada dla wodza Turku:szanuj swoich bo zostaniesz w końcu sam jedynie z tą lolitą u boku,która prędzej czy później pójdzie do opozycji i kopnie cię w d...W każdym bądź razie pozycja burmistrza strasznie słabnie,przewodnicząca ściąga swojego ...wodza w dół.

Czytam,czytam i nasuwa mi się jedna refleksja,burmistrz bał się o votum i absolutorium i tu nie trzeba być jakimś inteligentem, by to dostrzec,druga sprawa to prawdą jest że burmistrz chodził dumny z 70%wyniku ale to zamieniło się w niebywałą pychę i ta pycha doprowadziła go do ,,upadku,, bo jak można nie dbać o swoich radnych,jak można wykazywać bezsilność w naprawianiu konfliktów wewnętrznych i w końcu jak można mówić ze nie musi się mieć większości i ze radni weszli do RM tylko dzięki samej osobie burmistrza....PYCHA i głupota tylko kieruje się takim zachowaniem...na dodatek przewodnicząca, która tak zawładnęła burmistrzem (różne wersje się słyszy dlaczego),ze jest on ślepy na wszystkich i wszystko...myślę sobie w każdej plotce jest trochę prawdy,ale bardzo dziwne jest to wszystko...taka rada dla wodza Turku:szanuj swoich bo zostaniesz w końcu sam jedynie z tą lolitą u boku,która prędzej czy później pójdzie do opozycji i kopnie cię w d...W każdym bądź razie pozycja burmistrza strasznie słabnie,przewodnicząca ściąga swojego ...wodza w dół.
Gość - Gość w sobota, 22 czerwca 2019 20:32

A tak miało być pięknie w Turku za nowego burmistrza tyle inwestycji i zmian, to śmietnisko przed urzędem zagospodarowanie a tu nic nie ma nie było i nie będzie kolejne stracone lata jaki burmistrz takie miasto

A tak miało być pięknie w Turku za nowego burmistrza tyle inwestycji i zmian, to śmietnisko przed urzędem zagospodarowanie a tu nic nie ma nie było i nie będzie kolejne stracone lata jaki burmistrz takie miasto
Gość - wotum zaufania w sobota, 22 czerwca 2019 15:59

Moja rodzina oddała głosy na Serafińskiego dlatego że startował z komitetu burmistrza. Skoro został pan wydalony ze stowarzyszenia powinien pan honorowo oddać mandat. Ten mandat należy się kolejnej osobie z listy komitetu, która lojalnie by z burmistrzem współpracowała. Stracił pan w naszych oczach. Stracił pan nasze zaufanie.

Moja rodzina oddała głosy na Serafińskiego dlatego że startował z komitetu burmistrza. Skoro został pan wydalony ze stowarzyszenia powinien pan honorowo oddać mandat. Ten mandat należy się kolejnej osobie z listy komitetu, która lojalnie by z burmistrzem współpracowała. Stracił pan w naszych oczach. Stracił pan nasze zaufanie.
Gość - Waldek w niedziela, 23 czerwca 2019 11:05

To powiedz to Serafinskiemu w twarz A nie wypisujesz tutaj, chyba że blefujesz i nie jesteś jego wyborcom . Ja i moja rodzina zaglosowalismy na Serafińskiego jako człowieka bo dużo dla nas jako mieszkańców zrobił A czy był od Antosika czy od kogoś innego to nie ma znaczenia. Ja raczej zaglosowalem na Antosika bo Serafiński był od niego, gdyby Serafinski był w PIS to zagłosował bym na niego i na PIS bo liczy się człowiek.
A Ty nie musiales głosować na Serafińskiego bo na liście byli inni od Antosika więc po co te głupoty piszesz. To burmistrz powinien zabiegać o radnych A nie na odwrót. Współpraca nie polega na bezwarunkowym podporządkowaniu się, po to jest 21 radnych w Radzie żeby każdy mógł reprezentować inny punkt widzenia A burmistrz koniecznie chce narzucić dyktaturę, zastraszanie i szantaż to nie jest dobry sposób na pozyskiwanie przychylności radnych.

To powiedz to Serafinskiemu w twarz A nie wypisujesz tutaj, chyba że blefujesz i nie jesteś jego wyborcom . Ja i moja rodzina zaglosowalismy na Serafińskiego jako człowieka bo dużo dla nas jako mieszkańców zrobił A czy był od Antosika czy od kogoś innego to nie ma znaczenia. Ja raczej zaglosowalem na Antosika bo Serafiński był od niego, gdyby Serafinski był w PIS to zagłosował bym na niego i na PIS bo liczy się człowiek. A Ty nie musiales głosować na Serafińskiego bo na liście byli inni od Antosika więc po co te głupoty piszesz. To burmistrz powinien zabiegać o radnych A nie na odwrót. Współpraca nie polega na bezwarunkowym podporządkowaniu się, po to jest 21 radnych w Radzie żeby każdy mógł reprezentować inny punkt widzenia A burmistrz koniecznie chce narzucić dyktaturę, zastraszanie i szantaż to nie jest dobry sposób na pozyskiwanie przychylności radnych.
Gość - dramat w sobota, 22 czerwca 2019 14:57

Serafiński w PIS - masakra jakaś. Ten to powinien zrezygnować z mandatu

Serafiński w PIS - masakra jakaś. Ten to powinien zrezygnować z mandatu
Gość - Grześ w niedziela, 23 czerwca 2019 10:36

Proszę pokazać choć jeden dowód, że Serafiński jest w PiS? bo póki co to są chyba pomówienia. Oj zapomniałem, ta metoda to metoda burmistrza i przewodniczącej, kto nie jest z nimi i nie głosuje jak oni karzą zostaje wydalony i oczerniany. Tacy to ludzie rządzą tym miastem.

Proszę pokazać choć jeden dowód, że Serafiński jest w PiS? bo póki co to są chyba pomówienia. Oj zapomniałem, ta metoda to metoda burmistrza i przewodniczącej, kto nie jest z nimi i nie głosuje jak oni karzą zostaje wydalony i oczerniany. Tacy to ludzie rządzą tym miastem.
Gość - Wyborca w sobota, 22 czerwca 2019 14:56

Jestem rozczarowany. Głosowałem na panią Pacześną. Jeśli pani przejdzie do PIS to proszę więcej po naszych domach nie łazić bo złamanego głosu pani nie dostanie.

Jestem rozczarowany. Głosowałem na panią Pacześną. Jeśli pani przejdzie do PIS to proszę więcej po naszych domach nie łazić bo złamanego głosu pani nie dostanie.
Gość - Sven w sobota, 22 czerwca 2019 01:28

Czy paczesna i serafinski przejdą do PIS? Czy te komentarze piszą wyznawcy PIS? Czy to pytania retoryczne?

Czy paczesna i serafinski przejdą do PIS? Czy te komentarze piszą wyznawcy PIS? Czy to pytania retoryczne?
Gość - Gosc w sobota, 22 czerwca 2019 15:09

Pytanie retoryczne. Serafiński ze swoim modelem rodziny idealnie się nadaje.

Pytanie retoryczne. Serafiński ze swoim modelem rodziny idealnie się nadaje.:p
Gość
sobota, 15 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.