Objaśnienia dla kodów GTU_07, GTU_09 – GTU_13

Objaśnienia dla kodów

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, jest głównym źródłem wiedzy, w zakresie nowych oznaczeń i kodów GTU (grupy towarów i usług). Nowelizacja jest jednak dość obszerna w słowach i dość często odnosi się do innych aktów prawnych, w tym - bazowej ustawy o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) oraz ustawy o podatku akcyzowym. Wskutek tego, często potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia.

GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
Grupa oznaczona kodem GTU_07 dotyczy pojazdów oraz części samochodowych, oznaczonych kodami CN 8701-8708 oraz CN 8708 10. W tym miejscu ustawodawca wyjaśnia, że oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup w określonym zakresie.

GTU_09 leki i wyroby medyczne
Grupa nazwana numerem "GTU 09" dotyczy leków i wyrobów medycznych. Ustawodawca uszczegółowił, że nawiązuje do produktów leczniczych, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wymagają zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, w art. 37av ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z nim, Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przedsiębiorca zgłasza zamiar wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14. Ustęp 14 wskazano na obwieszczenia Ministra właściwego do spraw zdrowia.

GTU_10 dostawa budynków, budowli i gruntów
Ostatnia, dziesiąta grupa dostaw, dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zgodnie z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów, ta grupa nie dotyczy usług budowlanych, remontów i przebudowy budynków. Należy jednak stosować GTU_10 do leasingu finansowego budynku, budowli lub gruntu.

GTU_11 gazy cieplarniane
Kolejne trzy grupy GTU dotyczą świadczenia usług. Grupa GTU "11" dotyczy przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12 świadczenie usług o charakterze niematerialnym
Grupa GTU 12 jest jedną z najszerzej określonych grup towarów i usług, które mogą dotyczyć podatników. W tej kwestii ustawodawca pokusił się o zakreślenie tych usług do określonych rodzajów i wskazał: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku, opinii publicznej, badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13 transport i gospodarka magazynowa
Ostatnia grupa świadczenia usług GTU 13 dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Dodatkowo, w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów przez oznaczenie "ex", należy rozumieć zakres towarów i usług węższy niż określono, w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Na drodze patrz realnie, nie wirtualnie
Trendy w modzie męskiej 2020
 

Komentarze 1

Gość - b w piątek, 09 październik 2020 13:19

Kolejne głupie przepisy. Kolejna grupa kodów
PKWiU
SWW
Grupa GTU
i co jeszcze będzie wymyslone aby utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Trudno prowadzić w polsce własną działalność oj trudno

Kolejne głupie przepisy. Kolejna grupa kodów PKWiU SWW Grupa GTU i co jeszcze będzie wymyslone aby utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Trudno prowadzić w polsce własną działalność oj trudno
Gość
niedziela, 25 październik 2020

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.