Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Turek

Karol Mikołajczyk

Na dzień 7 kwietnia b.r. zarządzono kolejne wybory samorządowe. W wyborach na Wójta Gminy Turek jestem jedynym kandydatem zarejestrowanym w Gminnej Komisji Wyborczej. Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeśli otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, w przeciwnym wypadku wyboru wójta dokona Rada Gminy. Zachęcam zatem Państwa do udziału w tych wyborach i proszę o zaznaczenie pozycji TAK przy mojej kandydaturze.

Ostatnia kadencja samorządu Gminy Turek stała pod znakiem realizacji wielu zadań inwestycyjnych, głównie w zakresie budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-ściekowej, zakupu i montażu instalacji PV oraz Solarnych, czy rozbudowy infrastruktury społecznej i sportowej – świetlice, place zabaw, boiska, miejsca rekreacji.

Mimo tego, iż w kadencji 2019-2023 na wszystkie zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę ponad 66,3 mln zł, a na rok 2024 kolejne 24 mln zł, mam świadomość kolejnych potrzeb Mieszkańców i wyzwań stojących przed Samorządem Gminy.

Priorytetowe zadania na następną kadencję:
GMINNA INFRASTRUKTURA DROGOWA Budowa kolejnych utwardzonych dróg gminnych – na nowo powstałych osiedlach i do przysiółków we wszystkich miejscowościach Gminy. Modernizacja już istniejących dróg, poprawa ich bezpieczeństwa. Poprawa jakości dróg dojazdowych do pól.
KRAJOWA, WOJEWÓDZKA i POWIATOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA Współpraca z GDDKiA w celu oczekiwanej realizacji budowy ciągów pieszo rowerowych przy DK 83 i DK 72. Realizacja ścieżki rowerowej przy DW 470 w ramach Kolsko-Tureckiego ZIT i przy współpracy z ZDW w Poznaniu. Poprawa jakości dróg powiatowych na terenie naszej Gminy we współpracy z Powiatem Tureckim.
CZYSTE POWIETRZE, NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA Pomoc Mieszkańcom w pozyskaniu środków na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w ramach programu „Czyste Powietrze”, realizacja tzw. Projektów Parasolowych na montaż i zakup instalacji PV oraz kolektorów słonecznych. Utworzenie Klastra Energii, Spółdzielni Energetycznej w oparciu o OZE.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Stosownie do potrzeb dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, kolejny etap montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na LED
USŁUGI KOMUNALNE Poprawa jakości odbioru odpadów komunalnych, bardziej przyjazne Mieszkańcom zmiany w regulaminie, budowa na terenie Gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wyposażenie grupy terenowej w profesjonalny sprzęt w celu właściwego utrzymania dróg, placów i terenów zieleni.
NOWOCZESNA EDUKACJA Zapewnienie wysokich standardów warunków nauki we wszystkich szkołach, dostosowanie czasu pracy szkół i przedszkoli do potrzeb rodziców, modernizacja bazy materialnej (budowa zadaszonych boisk, wymiana źródeł ciepła w szkołach, głęboka termomodernizacja).
REKREACJA, SPORT Budowa kolejnych obiektów - miejsc odpoczynku i rekreacji –place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska.
AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Wspieranie organizacyjne i finansowe oraz rozwój lokalnych organizacji i stowarzyszeń, budowa świetlic oraz miejsc integracji, spotkań i zebrań społeczności wiejskich.

Te priorytetowe i inne przedsięwzięcia chcemy realizować przy współpracy z Mieszkańcami – stowarzyszeniami, OSP, parafiami i środowiskami naszych szkół. Serdecznie zachęcam wszystkich do wspólnych działań na rzecz Naszej Gminy!

Zapraszam na wybory.
 
Materiał wyborczy KW Towarzystwo Samorządowe
 
422640723 895855282282603 2374037222840147441 n
Powstanie ścieżka rowerowa do Malanowa
Kawęczyn: Ostatnia sesja Jana Nowaka jako wójta

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 16 kwietnia 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.