Władysławów: Budżet z roku pandemii podsumowany. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Elżbiety Klanowskiej

Samorząd gminy Władysławów podsumował działania podejmowane w minionym roku, a radni wyrazili swoje poparcie udzielając wotum zaufania i jednogłośnie opowiadając się za absolutorium dla wójt Elżbiety Klanowskiej.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Kawęczyn: Podsumowanie 2020 roku. Wotum zaufania i absolutorium dla Jana Nowaka

Sesja absolutoryjna to dla samorządów czas podsumowań minionego roku. W gminie Kawęczyn radni pozytywnie ocenili działania podejmowane przez wójta Jana Nowaka, udzielając mu zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Gm.Turek: „Ten rok zapowiada się zupełnie inaczej”, czyli wójt Mikołajczyk z absolutorium

O najważniejszych inwestycja i stanie gminnych finansów rozmawiano podczas absolutoryjnej sesji w gminie Turek. Wójt Karol Mikołajczyk może cieszyć się z jednomyślnego poparcia wśród radnych, którzy bez głosu sprzeciwu udzielili mu wotum zaufania oraz absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Malanów: Wotum zaufania i absolutorium udzielone jednogłośnie

Chciałbym podziękować państwu radnym za to, że to wotum zaufania otrzymałem, chociaż niektórzy mówią, że w powiecie tureckim to niewielki wyczyn, bo tylko w Tuliszkowie się nie dostaje - w ten sposób wójt gminy Malanów Ireneusz Augustyniak podsumował głosowanie nad wotum zaufania. Radni zarówno tej kwestii jak i podczas udzielania absolutorium byli całkowicie zgodni.

Czytaj dalej
  4 komentarze
4 komentarze

Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu tureckiego

-Miniony rok nie należał do łatwych nie tylko jeśli chodzi o samorządy, ale i przedsiębiorców oraz każdego zwykłego obywatela. Rok 2020 dał się nam wszystkim we znaki z powodu pandemii COVID-19 - mówił starosta Dariusz Kałużny rozpoczynając omawianie raportu o stanie powiatu tureckiego. Po długiej dyskusji o zarządzaniu w czasach kryzysu zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania, a następnie również absolutorium.

Czytaj dalej
  5 komentarze
5 komentarze

Przykona: Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Broniszewskiego

Podobnie jak w wielu innych samorządach, pandemia koronawirusa odcisnęła się  na ubiegłorocznym budżecie gminy Przykona. Do tego dochodzi jeszcze likwidacja kopalni „Adamów”. O stanie gminy i wykonaniu budżetu za 2020 rok rozmawiano podczas sesji absolutoryjnej. 
 
 
 
Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Laurki i nagany, czyli absolutoryjna sesja rady miejskiej Turku

Jak nie trudno się domyślić nie było spektakularnych zwrotów akcji jeśli chodzi o udzielenie burmistrzowi Turku zarówno wotum zaufania oraz absolutorium. Do laurek wystawionych Romualdowi Antosikowi przez członków Ziemi Turkowskiej, goryczy dodawali radni PiS i niezrzeszeni.

Czytaj dalej
  15 komentarze
15 komentarze

Tuliszków: Krzysztof Roman bez absolutorium i wotum zaufania. Sesja trwała niemal 12 godzin

Blisko 12 godzin trwała sesja rady miejskiej w Tuliszkowie. Trwającą kilka godzin prezentacja raportu o stanie gminy oraz sprawozdania finansowego nie przekonały radnych, którzy nie podjęli zarówno uchwały o udzieleniu wotum zaufania jak i absolutorium. Krzysztof Roman jest zadem jedynym włodarzem w powiecie tureckim, wobec którego większość radnych opowiedziała się w taki właśnie sposób.

Czytaj dalej
  62 komentarze
62 komentarze

Dobra: Historyczne dochody w 2020 roku. Tadeusz Gebler z pełnym zaufaniem radnych

Rada miejska w dobrej jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Tadeuszowi Geblerowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium. To wyraz poparcia dla działalności włodarza w zakresie nie tylko finansów, ale też kierunków rozwoju gminy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Brudzew: Wójt Krasowski jednogłośnie z wotum zaufania i absolutorium

Ostatni rok jest rokiem pandemii cały świat zderzył się z problemami, z zahamowaniem gospodarki, z obostrzeniami. Trudno było funkcjonować, ale musieliśmy sobie dawać radę -w ten sposób o 2020 roku mówił wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski podczas omawiania raportu o stanie gminy. Rada doceniła podejmowane działania i jednogłośnie udzieliła nie tylko wotum zaufania, ale też absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Tuliszków: Pierwszy burmistrz w powiecie bez wotum zaufania i absolutorium

Sesja absolutoryjna w gminie Tuliszków jak w soczewce skupiła cała istotę trudnych relacji pomiędzy burmistrzem, a częścią radnych. Zaowocowało to niestety nieudzieleniem Krzysztofowi Romanowi wotum zaufania oraz niepodjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Czytaj dalej
  14 komentarze
14 komentarze

Zarząd powiatu tureckiego z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd powiatu tureckiego otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Radni nie byli w swoim głosowaniach jednomyślni, mimo to zdecydowana większość pozytywnie oceniła działania władz samorządu powiatowego.

Czytaj dalej
  5 komentarze
5 komentarze

Kawęczyn: Rzeczowa współpraca zaowocowała. Wójt Jan Nowak z wotum zaufania i absolutorium

Podczas piątkowej (10 lipca) sesji radni gminy Kawęczyn bez dyskusji i jednogłośnie wyrazili wotum zaufania oraz zdecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta Jana Nowaka. Wcześniej zebrani zapoznali się z raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem finansowym. 
Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Gm.Turek: „Współpraca dobrze się układa”, czyli wójt Karol Mikołajczyk z wotum zaufania i absolutorium

Radni gminy Turek jednogłośnie podjęli decyzję, by udzielić wójtowi Karolowi Mikołajczykowi wotum zaufania oraz absolutorium. Już nie pierwszy raz włodarz podkreślił, że współpraca w gminie układa się dobrze, dzięki czemu możliwa jest realizacja nakreślonych celów.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Rekordowo długa sesja z wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Tak długiej sesji w turkowskim samorządzie nie pamiętają nawet najstarsi radni. Obrady, które rozpoczęły się o godzinie 16.00 trwały niemal do 1.30 w nocy. W tym czasie podjęto uchwały dotyczące udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza, okraszając całość płomienną dyskusją, której nie sposób przywołać w całości.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Dobra: Budżet za 2019 rok dobrze wykonany. Burmistrz Gebler z wotum zaufania i absolutorium

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało pozytywnie ocenione przez radnych gminy Dobra. Swoje poparcie wyrazili oni udzielając burmistrzowi Tadeuszowi Geblerowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Czytaj dalej
  4 komentarze
4 komentarze

Malanów: Rada jednogłośnie poparła wójt Augustyniaka. Wotum zaufania i absolutorium bez sprzeciwu

Bez uwag i głosów sprzeciwu malanowscy radni najpierw udzielili wójtowi Ireneuszowi Augustyniakowi wotum zaufania, a następnie po wysłuchaniu niezbędnych sprawozdań jednomyślnie zagłosowali za absolutorium dla włodarza gminy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Brudzew: Dochody na szóstkę, wydatki na piątkę. Wójt Krasowski otrzymał absolutorium

Wzrost wydatków na oświatę i niższe niż w poprzednich latach nakłady na inwestycje - to jedne z charakterystycznych elementów ubiegłorocznego budżetu gminy Brudzew. Radni zebrani podczas wtorkowej (23 czerwca) sesji po wysłuchaniu raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z działalności finansowej zdecydowali o udzieleniu wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Czytaj dalej
  4 komentarze
4 komentarze

Władysławów: Współpraca dała dobre wyniki. Jest wotum zaufania i absolutorium

Podczas piątkowej sesji radni gminy Władysławów udzielili pani wójt Elżbiecie Klanowskiej wotum zaufania, a chwilę później również absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W obu głosowaniach rada była jednomyślna.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

„Tworzymy niezły team”, czyli zarząd powiatu z absolutorium

Rok 2018 jeśli chodzi o wykonanie budżetu powiatu tureckiego nie był łatwy - podkreślał to zarówno starosta Dariusz Kałużny, jak i jego poprzednik - Mariusz Seńko. Udało się jednak zrealizować bardzo wiele, a radni powiatu tureckiego zdecydowali o udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.