Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Brudzew: Wotum zaufania i absolutorium dla Cezarego Krasowskiego 

W czwartek, 29 czerwca wójt gminy Brudzew, Cezary Krasowski otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz poparcia dla działań podejmowanych w ubiegłym roku. 
 
 
Zanim radni podjęli decyzję w głosowaniu, wysłuchano raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Budżet gminy Brudzew na 2022 rok początkowo zakładał dochody na poziomie ponad 32 mln zł, zaś wydatki planowano w wysokości ponad 34,2 mln zł. W trakcie realizacji nastąpiły zmiany pierwotnie ustalanych kwot. Dochody zwiększyły się o kwotę 14,6 mln zł. O podobną wartość wzrosły również gminne wydatki. Wykonanie po stronie wydatków w roku ubiegłym wyniosło 87,58 proc. Łączna kwota wydatkowana z budżetu na finansowanie inwestycji to ponad 5,6 mln zł, co w stosunku do planowanych wydatków majątkowych w kwocie 7,5 mln zł stanowi wykonanie na poziomie 75,06 proc. Ma podstawie tych informacji wójt gminy Brudzew otrzymał zarówno wotum zaufania jak i poparcie dla polityki finansowej, czyli absolutorium. 
 
 
-Pragnę podziękować mieszkańcom z którymi bardzo dobrze się współpracuje, sołtysom, a także dziękuję radnym za dyskusję, merytoryczna, zauważenie błędów, okazanie tych błędów. Że mogę wtedy popatrzeć na to wszystko, jeszcze raz weryfikować. Właśnie na tym polega demokracja. Że kiedy należy pokazać ten błąd, pokazujemy. Nie zawsze trzeba lukrować. A ta komisja często i dyskusja często jest ostra, ale potrafimy wypracować takie stanowisko, żeby na sesji było przyjęte przez większość radnych. Dziękuję Państwu, dziękuję pracownikom, wszystkim mieszkańcom gminy Brudzew - mówił Cezary Krasowski, podsumowując sesję absolutoryjną. 
  0 komentarze
0 komentarze

Kawęczyn: Wójt Jan Nowak z jednogłośnym absolutorium, ale bez wotum zaufania

Przez kilka godzin radni gminy Kawęczyn dyskutowali nad przedstawionym przez wójta Jana Nowaka raportem o stanie gminy za 2022 rok. Po pełnej emocji wymianie zdań nie podjęto uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla włodarza. Absolutorium natomiast przyznano już jednogłośnie.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Zarząd powiatu tureckiego z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd powiatu tureckiego otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Radni byli w swoich głosowaniach jednomyślni, pozytywnie oceniając działania władz samorządu powiatowego.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Romuald Antosik z absolutorium i wotum zaufania

-Wiem jedną rzecz. Że wszystko co zrobiliśmy, zrobiliśmy naprawdę bardzo solidnie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie pani skarbnik, służby finansowe, które rzeczywiście nie raz pilnują naszych ambicji, żeby zrobić coś. Czasem mamy więcej chęci do zrobienia czegoś niż jest możliwości finansowych miasta - podkreślał burmistrz Turku Romuald Antosik podczas czwartkowej (22 czerwca) sesji rady miejskiej. Radni po wysłuchaniu raportu o stanie gminy oraz sprawozdania finansowego większością głosów podjęli decyzję o udzieleniu zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dobra: Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Tadeusza Geblera

Miniony rok w gminie Dobra obfitował w wiele ważnych działań. Omówiono je w raporcie o stanie gminy, który podczas sesji w dniu 22 czerwca stał się dla radnych podstawą do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Tadeusz Gebler jednogłośnie otrzymał również absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Gm. Turek: „Rozpędowy rok” podsumowany. Wójt Karol Mikołajczyk otrzymał wotum zaufania i absolutorium

-Jeśli uznamy, że rok 2022 był dla nas rokiem realizacji wielu zadań, to patrząc na to, co się dzieje w tym - był rokiem rozpędowym - tak wójt gminy Turek Karol Mikołajczyk podsumował miniony rok, za który jednogłośnie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Malanów: Szczęśliwe zbiegi okoliczności , czyli wójt z absolutorium i wotum zaufania

-Rok 2022 był trudny, choć zakończył się dobrze ,to planowany deficyt wynosił 5,5 mln zł . Dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności udało się go zakończyć na poziomie 1,3 mln zł - tak wójt gmin Malanów Ireneusz Augustyniak podsumował ubiegłoroczne finanse samorządu po tym, jak radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium.

Czytaj dalej
  6 komentarze
6 komentarze

Przykona: Rok 2022 zakończony obiecująco. Wójt z wotum zaufania i absolutorium

W ubiegłym tygodniu radni gminy Przykona jako pierwsi w powiecie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. Obie uchwały rada przyjęła jednogłośnie.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Tuliszków: Krzysztof Roman z jednogłośnym absolutorium, ale bez wotum zaufania

Możemy sobie tylko zazdrości, że mieliśmy taki stabilny, prosty rok - w ten sposób burmistrz Krzysztof Roman podsumował prezentację raportu o stanie gminy za ubiegły rok. Mimo pewnych obiekcji radni w większości byli za udzieleniem włodarzowi absolutorium. 
Czytaj dalej
  10 komentarze
10 komentarze

Władysławów: Rok ważnych przedsięwzięć podsumowany wotum zaufania i absolutorium

- Był to rok ważnych przedsięwzięć. W zdecydowanej części zrealizowaliśmy je ze środków zewnętrznych - mówiła wójt gminy Władysławów Elżbieta Klanowska podsumowując raport o stanie gminy za 2021 rok. Podczas środowej (29 czerwca) sesji radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium, będącego wyrazem poparcia dla prowadzonej polityki finansowej.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Gm.Turek: „Przejściowy rok” podsumowany. Wójt Karol Mikołajczyk otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rok 2021 był rokiem przejściowym. Część zadań jest zrealizowanych, a jednocześnie był to czas przygotowań do kolejnego roku, zwłaszcza w okresie zadań inwestycyjnych - tak wójt gminy Turek Karol Mikołajczyk podsumował miniony rok, za który jednogłośnie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Przykona: Rok z wieloma niespodziankami podsumowany. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla włodarza gminy

- Rok 2021 nie był łatwym rokiem. To był pierwszy rok transformacji energetycznej, z wieloma niespodziankami, które już przeżyliśmy, i które nas jeszcze czekać mogą. Stąd moje uznanie, że potrafiliście zrozumieć powagę sytuacji. Cyfry pokazują, że było zupełnie przyzwoicie - mówił wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski po tym, jak radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium, a wcześniej również wotum zaufania.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

„Zrobiliśmy wszyscy kawał dobrej robot” - zarząd powiatu tureckiego z wotum zaufania i absolutorium

Zrobiliśmy wszyscy kawał dobrej roboty - mówił starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny dziękując wszystkim zaangażowanym w realizowanie ubiegłorocznych inwestycji, o których wspomniano w raporcie o stanie powiatu. Na jego podstawie radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania, a następnie - również absolutorium dla zarządu powiatu tureckiego.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Dobra: Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Tadeusza Geblera

- Czas pandemii, mniejsze wpływy do budżetu i niepewna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza zapewne miały wpływ na moją pracę i rozwój naszej gminy ale zapewniam Państwa, że zawsze czyniłem wszystko, co tylko w mojej mocy aby jak najkorzystniej poprowadzić naszą gminę ku lepszej przyszłości - podkreślił burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler w raporcie o stanie gminy za 2021 rok. Na jego podstawie we wtorek, 28 czerwca radni zdecydowali o udzieleniu włodarzowi wotum zaufania.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Kawęczyn: Rok trudny i zaskakujący. Wójt Jan Nowak z absolutorium i wotum zaufania

Mijający rok 2021 przyniósł nam wiele nieoczekiwanych chwil nie tylko w naszej gminie, ale i na całym świecie. Był to rok trudny i zaskakujący - wskazywał wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak we wstępie do raportu o stanie gminy. Po jego wysłuchaniu oraz po odczytaniu sprawozdania z wykonania budżetu radni jednogłośne zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Marcin Derucki: To był dla Turku dobry rok. Pomimo rządów PiS i pandemii

Chcąc rzetelnie ocenić pracę Burmistrza Miasta Turku w roku poprzednim, musimy przyjąć znacznie szerszą perspektywę, niż perspektywa lokalna. Ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta w roku 2021 miały wydarzenia o znaczeniu ogólnoświatowym, a przede wszystkim krajowym. Miniony rok był kolejnym rokiem zmagania się z pandemią COVID-19 oraz nieprzychylnymi dla polskich samorządów decyzjami rządu.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Noc świętojańska turkowskich radnych. Absolutorium dla burmistrza Antosika niemal o świcie

Wigilię św. Jana, popularnie nazywaną nocą świętojańską turkowscy radni zamiast na poszukiwaniu kwiatu paproci spędzili na głosowaniach i dyskusjach. Świtało już niemal, kiedy radni miejscy decydowali o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Romualdowi Antosikowi. Czwartkowa (23 czerwca) sesja była nie tylko jedną z najważniejszych, ale też najdłuższych w tej kadencji.

Czytaj dalej
  6 komentarze
6 komentarze

Brudzew: Absolutorium i wotum zaufania z miłości do gminy

Patrzymy na naszą gminę, kochamy ją wszyscy - tymi słowami wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski podsumował jednogłośną decyzję radnych o udzieleniu mu absolutorium za 2021 roku. Wcześniej -również bez sprzeciwu zdecydowano o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Malanów: Wójt przyciąga pieniądze, czyli absolutorium i wotum zaufania dla Ireneusza Augustyniaka

- Bardzo serdecznie dziękuję za jednogłośne absolutorium, bo to jeszcze bardziej motywuje mnie do lepszej i bardziej wydanej pracy, aby gmina Malanów rozwijała się cały czas - mówił wójt Ireneusz Augustyniak, chwilę po tym, jak radni bez głosu sprzeciwu wyrazili poparcie dla jego działań. 
 
 
Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Władysławów: Budżet z roku pandemii podsumowany. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Elżbiety Klanowskiej

Samorząd gminy Władysławów podsumował działania podejmowane w minionym roku, a radni wyrazili swoje poparcie udzielając wotum zaufania i jednogłośnie opowiadając się za absolutorium dla wójt Elżbiety Klanowskiej.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.