Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Szanowni Mieszkańcy Naszego Miasta

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Po raz kolejny potwierdzili Państwo, jak ważna jest dla Was przyszłość naszej małej Ojczyzny.

Zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli świadczy o tym, że dotychczas realizowane przeze mnie przedsięwzięcia zyskały poparcie i uznanie.

  0 komentarze
0 komentarze

Dariusz Kałużny: Konstruktywny przełom w rozmowach z DeVeris

Drodzy Mieszkańcy Turku,

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Oświadczenie Starosty Tureckiego

Szanowni Państwo,
Wielkanoc, to czas gdy nadzieja na lepszy czas otula nasze serca. Jednakże, gdy kolejny raz Zarząd PGKiM w Turku bezwzględnie wykorzystuje każdą sposobność do ataków Starosty Tureckiego i wprowadzania opinii publicznej w błąd, a wręcz okłamywanie Jej poprzez manipulowanie faktami, to jest to dalece nieprzyzwoite względem mojej osoby, a w szczególności Mieszkańców Miasta Turek. Już nie wiem jakich argumentów używać, by Prezes PGKiM i właściciel tej spółki – Burmistrz Miasta Turku zrozumieli, że winę za wydłużanie wydania decyzji na pozwolenie na budowę i tym samym za wydłużenie czasu realizacji inwestycji polegającej na budowie ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ponosi wyłącznie inwestor czyli PGKiM. To poprzez przeciąganie do ostatecznych terminów dokonywania poprawek do własnego niekompletnego projektu w prowadzonych przez właściwy organ administracji powiatowej postępowaniach spowodowało opóźnienie wydania pozwolenia na budowę geotermii.

Zatem, jeżeli na etapie powyższych postępowań PGKiM uznał, że organ administracji architektoniczno-budowlanej Powiatu Tureckiego podczas wydawania decyzji pozwolenia na budowę powyższej inwestycji działał na zwłokę, dlaczego dotychczas nie wystąpił do organu wyższego stopnia – Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o uznanie przewlekłości postępowania?

Na chwilę obecną Wojewoda Wielkopolski nie zauważa ze strony Starosty Tureckiego uchybień w zakresie terminowości prowadzonych postępowań w powyższej sprawie.

Natomiast prowadzone aktualnie postępowanie prokuratorskie w przedmiotowej sprawie wkrótce doprowadzi do jednoznacznego wyjaśnienia.

Starosta Turecki
Dariusz Kałużny

  3 komentarze
Etykiety:
3 komentarze

"Jeśli chcemy rozwoju, ta kolej musi powstać"

-Poseł Tomasz Nowak nie chce kolei w Turku. Ja chciałbym zadać publiczne pytanie w Turku do pana Dariusza Młynarczyka i Piotra Rybarskiego - w jaki sposób zamierzają przekonać partyjnego kolegę Tomasza Nowaka, aby nie blokował nowej linii kolejowej Turek-Konin? - pytał starosta Dariusz Kałużny podczas piątkowego (22 marca) briefingu.

Czytaj dalej
  5 komentarze
5 komentarze

Współpraca i Zaangażowanie: Klucz do Wielomiliardowej Inwestycji Energetycznej w Turku

Współpraca między starostwem a inwestorem PAK CCGT okazała się być fundamentem sukcesu w realizacji strategicznej inwestycji energetycznej na terenie Turku. Prace nad budową nowoczesnej elektrowni gazowej na terenie nieczynnej już Elektrowni Adamów postępują sprawnie, a dzięki temu w 2027 roku w Turku powstanie inwestycja o wartości ponad 2 miliardów złotych

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Jak to w końcu było z tym DeVerisem, Panie Burmistrzu?

Kilka lat temu, Burmistrz, Romuald Antosik, z dumą ogłaszał przybycie firmy DeVeris do miasta, przedstawiając to jako wielki sukces własnej kadencji i znaczący krok naprzód dla lokalnej gospodarki. Inwestycja ta miała przynieść nowe miejsca pracy i wspierać rozwój Turku. Jednak zamiast oczekiwanej prosperity, mieszkańcy zmagają się teraz z uciążliwym problemem – smrodem emitowanym przez zakład produkcyjny, który stał się codziennością. "Teraz udało nam się przekonać firmę DeVeris Polska Sp. z o.o., żeby zainwestowała w Turku i tutaj pobudowała zakład, w którym zatrudnienie znajdą nasi mieszkańcy" -> Cytuje słowa Romualda Antosika jeden z turkowskich portali.

W obliczu rosnącego niezadowolenia i krytyki ze strony społeczności, postawa burmistrza Antosika uległa zaskakującej transformacji. Zamiast stanąć na czele rozwiązania problemu, który sam pomógł sprowadzić do Turku, burmistrz zdaje się teraz uciekać od jakiejkolwiek politycznej odpowiedzialności. W jego imieniu wypowiadają się zastępcy, którzy twierdzą, że rola burmistrza ograniczała się jedynie do decyzji środowiskowych.

To prowadzi do zasadniczego pytania: dlaczego burmistrz Antosik unika odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań? Czyż nie był to on, kto entuzjastycznie witał DeVeris w Turku, przekonując mieszkańców o korzyściach płynących z tej inwestycji? Jak to możliwe, że teraz, gdy konsekwencje stały się problemem, jego rola nagle się zmniejsza? Odpowiedzialność polityczna nie jest kwestią wybiórczą, którą można przyjmować w momentach triumfu i odrzucać w obliczu trudności. Odpowiedzialność ta obejmuje nie tylko podejmowanie decyzji, ale również radzenie sobie z ich następstwami – zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi.

Próba zrzucenia winy lub minimalizowania własnej roli w sytuacji, która negatywnie wpływa na życie mieszkańców, jest nie tylko nieuczciwa, ale również szkodliwa dla zaufania społecznego. Mieszkańcy Turku zasługują na transparentność i uczciwość ze strony swoich liderów. Jeśli burmistrz Antosik faktycznie ceni dobro swojej społeczności, powinien stanąć przed mieszkańcami i kolokwialnie mówiąc, wziąć na klatę tę sprawę.

Przywództwo wymaga odwagi, by stawić czoła konsekwencjom własnych decyzji, szczególnie gdy te decyzje prowadzą do nieprzewidzianych problemów. Dla mieszkańców Turku i dla samego miasta, ważne jest teraz, aby liderzy, podejmowali działanie i stali na czele szczególnie w najtrudniejszym momentach.

Czytaj dalej
  11 komentarze
11 komentarze

"Zróbmy to razem- Bo łączy nas Turek- poznajcie naszego kandydata na Burmistrza i do Rady Miasta"

Otwarcie Nowego Rozdziału w Turku

Czytaj dalej
  2 komentarze
Etykiety:
2 komentarze

Dariusz Kałużny: W obronie przed bezprawiem zarządu spółki PGKiM sp. z o.o. w Turku

W związku z ignorowaniem przez zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp z o.o. w Turku (dalej jako PGKiM w Turku, którego – jak Pan oficjalnie na sesji miejskiej stwierdził – jest Pan właścicielem) wyroków Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądu Rejonowego w Turku, stanowiących o nielegalności i bezprawności pobierania przez to przedsiębiorstwo opłat za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, wnoszę o udzielenie informacji:

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Starosta Turecki: Cała prawda o lodowisku

Drodzy Państwo,

wczoraj przeczytałem na profilu społecznościowym Burmistrza Antosika, że Starosta Turecki, czyli ja, nie wydałem mu pozwolenia na budowę lodowiska z Centrum Sportów Plażowych na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku. Jednak w tych ciągłych atakach na moją osobę Burmistrz Antosik za swoją nieudolność i nierealizowane inwestycje, które widnieją jedynie jako wizualizacje na kartce papieru zapomniał, że wniosek o pozwolenie na budowę lodowiska składał w 2017 roku, gdzie odmowną decyzję wydał Starosta Turecki ale poprzedniej kadencji, czyli nie ja. Tutaj ewidentnie na tym przykładzie widać, że projekty składane przez Burmistrza Antosika często zawierają niedociągnięcia prawno-budowlane. Panie Burmistrzu, świetna metoda - za swoje błędy oczerniać innych – „gratuluję”. Jestem przekonany, że Mieszkańcy widzą, jakimi metodami dla osiągnięcia tylko i wyłącznie celów politycznych kieruje się obecny Burmistrz Miasta Turku. Nasuwa się też pytanie, co Pan Burmistrz zrobił od tamtego czasu (a minęło już 5 lat), aby lodowisko mogło powstać? Podejrzewam, że kreślił Pan kolejne obietnice wyborcze, które nie zostały zrealizowane.

Pan Burmistrz Antosik zarzuca mi, że działam na szkodę Mieszkańców, to może przyjrzyjmy się, jakie inwestycje z sukcesem zrealizowałem na terenie Turku i pozostałych gmin naszego powiatu podczas 4 lat mojej działalności jako Starosty (i nie są to wizualizacje).

Wymienię poniżej tylko kilka z nich np.:
• Mieszkańcy Zdrojek Lewych już od kilku lat są zadowoleni ze zbudowanej ulicy;
• uczniowie I LO i inni sportowcy cieszą się z nowo wybudowanej sali sportowej i bieżni przy ul. Kościuszki w Turku;
• w górę pną się mury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która powstaje przy ul. Poduchowne w Turku;
• w Kaczkach Śr. zbudowaliśmy stadion lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia przy ZSR CKP.

Chcę podkreślić, że są to fakty, nie obietnice, czy projekty albo ciągnące się w nieskończoność (nie)pewne inwestycje. Pozostaje mi więc życzyć Panu Burmistrzowi, żeby w końcu sam wziął się do pracy.

Starosta Turecki
Dariusz Kałużny

  6 komentarze
6 komentarze

Pożegnanie z radnymi i zasłużona emerytura

Poniedziałkowa (6 marca) sesja rady powiatu tureckiego rozpoczęła się od wzruszających momentów. Podziękowania za długoletnią pracę wręczono na ręce odchodzącej na emeryturę Marii Nowalińskiej, która pełniła funkcję starszego inspektora ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

„Zrobiliśmy wszyscy kawał dobrej robot” - zarząd powiatu tureckiego z wotum zaufania i absolutorium

Zrobiliśmy wszyscy kawał dobrej roboty - mówił starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny dziękując wszystkim zaangażowanym w realizowanie ubiegłorocznych inwestycji, o których wspomniano w raporcie o stanie powiatu. Na jego podstawie radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania, a następnie - również absolutorium dla zarządu powiatu tureckiego.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Czasu coraz mniej. Czy marszałek złoży wniosek o budowę kolei z Konina do Turku?

Do 23 czerwca samorząd województwa miał złożyć wniosek na budowę linii kolejowej łączącej Turek z Koninem. Negocjacji nie udało się zakończyć i zapadła decyzja o przedłużeniu terminu do 4 lipca. Czasu coraz mniej, więc minister Ryszard Bartosik wraz ze starostą Dariuszem Kałużnym kolejny raz apelowali o to, aby dać szansę na rozwój wschodniej Wielkopolski. - Ta inwestycja jest nam potrzebna jak słońce i tlen. Nikt nam nie wybaczy, jeśli nie zostanie zrealizowana - przekonywali podczas konferencji prasowej na terenie gminy Stare Miasto.

Czytaj dalej
  10 komentarze
10 komentarze

Ogromne pieniądze na potrzeby mieszkańców. Minister Ryszard Bartosik o wynikach programu Polski Ład

Dobrymi informacjami podzielił się z mieszkańcami powiatu tureckiego minister Ryszard Bartosik. Chodzi o wyniki drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym to samorządy z terenu naszego powiatu otrzymały wsparcie w łącznej kwocie blisko 100 mln zł.

Czytaj dalej
  8 komentarze
8 komentarze

Czy samorządy udźwigną kolej? Kluczowa rola marszałka

Wiadomo już, że projekt budowy kolei łączącej Turek i Konin został zakwalifikowany do inwestycji realizowanych w ramach programu Kolej+. Nie oznacza to jednak, że samorządy mogą odetchnąć, bo teraz przed nimi kolejne wyzwania - tym razem finansowe. Podczas środowej (11 maja) sesji rady powiatu tureckiego pojawiły się zdania, że lider, czyli samorząd województwa powinien aplikować o środki unijne na ten cel.

Czytaj dalej
  9 komentarze
9 komentarze

Dariusz Kałużny: Dla chcącego nic trudnego…

Chcieć to móc. Ile w tym prawdy? Tyle, że mając identyczną sytuację jak Miasto Turek, czyli otrzymując pieniądze z listy rezerwowej Funduszy Dróg Samorządowych i mając miesiąc na znalezienie wykonawcy, Samorząd Powiatu Tureckiego nie zwrócił pieniędzy Wojewodzie, a przeciwnie - zyskując przyznane środki podjął się realizacji zadania z korzyścią dla mieszkańców.

Czytaj dalej
  4 komentarze
4 komentarze

Będzie kolejna karetka dla turkowskiego szpitala

-Premier Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie, które mówi o tym, że powiat turecki otrzyma 400 tys. zł na kolejną karetkę, która jest nam bardzo potrzebna - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podczas konferencji prasowej zwołanej w piątek, 6 sierpnia.

Czytaj dalej
  9 komentarze
9 komentarze

Krajowy Plan Odbudowy ponad podziałami. Korzyści także dla powiatu tureckiego

We wtorek, 4 maja polski parlament zdecyduje o ratyfikacji ustawy dotyczącej zwiększeniu zasobów własnych UE. Taka decyzja pozwoli na uzyskanie przez Polskę 770 mld zł. O tym, co można będzie zrobić dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych i realizacji Krajowego Planu Odbudowy mówili podczas piątkowej (30 kwietnia) konferencji minister Ryszard Bartosik, starosta Dariusz Kałużny oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Czytaj dalej
  10 komentarze
10 komentarze

List Starosty do mieszkańców Powiatu Tureckiego

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Tureckiego

Czytaj dalej
  2 komentarze
Etykiety:
2 komentarze

„Dbajcie o siebie i innych”. Starostowie powiatu tureckiego zarażeni koronawirusem

Starosta Dariusz Kałużny poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, że przebywa w izolacji domowej ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19. Zarażony jest też wicestarosta Władysław Karski.

Czytaj dalej
  5 komentarze
Etykiety:
5 komentarze

Konin wyraża kategoryczne „Nie” dla kolei w Turku

- To Prezydent Miasta Konina jest ślepy, ponieważ nie widzi korzyści płynących z tej nowej linii kolejowej Konin-Turek. Przecież mówimy o transporcie nie tylko ludzi, ale i towarów - tak starosta Dariusz Kałużny odpowiada prezydentowi Konina, na jego stwierdzenie, że budowa kolei do Turku to „ślepy tor”.

Czytaj dalej
  6 komentarze
6 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.