Na kulturę i sport ponad 34 tys. zł. Gmina Turek rozdzieliła dofinansowania

Joga na najmłodszych, szkolenia w sportach walki, rękodzieło czy muzyka folkowa - to tylko niektóre z zadań, na jakie gmina wiejska Turek przyznała łącznie ponad 34 tys. zł w ramach dotacji realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

O milionach z rządowych programów podczas konferencji w Starostwie Powiatowym

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatu tureckiego przekazana zostanie kwota w wysokości 12 mln zł. Dwie z dróg powiatowych uda się dzięki temu wyremontować bez konieczności angażowania środków własnych.

Czytaj dalej
  13 komentarze
13 komentarze

Kawęczyn: Wsparcie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

Gmina Kawęczyn otrzymała grant w wysokości ponad 50 tys. zł na wsparcie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie. Środki pochodzą z funduszu przeddziałania epidemii COVID-19.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Pieniądze na drogi dojazdowe podzielone

Wszystkie gminy z powiatu tureckiego, w których prowadzona jest produkcja rolna otrzymają dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel samorządy z naszego regionu otrzymają w sumie milion złotych z Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Dofinansowanie od marszałka na Międzypokoleniowy Klub Kultury

Podzielono środki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021. Dofinansowanie otrzyma turkowskie Stowarzyszenie Przystań.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Malanów: Ponad milion dla parafii w Przespolewie

Parafia w Przespolewie, do której należą miejscowości m.in. z terenu gminy Kawęczyn otrzymała ponad milion złotych dofinansowania ze środków unijnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace remontowe w świątyni.

Czytaj dalej
  8 komentarze
8 komentarze

Pożyczka dla stowarzyszeń z możliwością umorzenia - Tarcza dla NGO

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

₋ udzielana będzie jednorazowo,
₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem,
że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, właściwego ze względu na swoją siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Służba zdrowia to priorytet. Historyczna dotacja dla SP ZOZ w Turku

-Udowadniamy, że służba zdrowia to priorytet – tymi słowami starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny podsumował konferencję poświęconą pozyskaniu przez samorząd 12 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remonty w Turkowskim szpitalu.

Czytaj dalej
  18 komentarze
18 komentarze

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury czeka na dofinansowanie

Kompleksowa przebudowa ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową parkingów, to ostatni, czwarty z wniosków o dofinansowanie, złożonych przez Miasto Turek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Miasto Turek przystąpiło do realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zainteresowani mieszkańcy, od 21 do 25 września 2020 r., mogą składać wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Umowa na 800 tys. zł dla szpitala podpisana

W czwartek, 20 sierpnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę przekazującą 800 tys. zł na zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię dla SP ZOZ w Turku. Pieniądze pochodzą z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Tuliszków: Kolejne dofinansowanie dla gminy

Pomiędzy Gminą i Miastem Tuliszków a firmą Trans-Spili Spółka z o.o. z Lichenia Starego została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada leśna Ogorzelczyn - Grzymiszew”.

Czytaj dalej
  5 komentarze
5 komentarze

Wielka sprawa w małym mieście. Najlepsze projekty kulturalne wybrane

Sześć projektów otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”, będącego częścią projektu realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Turku dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Prawie 17 mln dofinansowania rewitalizację Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej

23 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia środków w ramach konkursu dot. rewitalizacji. Miasto otrzyma dodatkowo ok. 3 mln zł na inwestycję w parku.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

OSP Brudzew i OSP Brudzyń z pieniędzmi. Siedem projektów z powiatu bez dofinansowania

Kolejne pieniądze dla gminy z powiatu tureckiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Dwa projekty z gminy Brudzew otrzymają dofinansowanie. Aż siedem projektów z powiatu nie dostało wsparcia.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Kawęczyn: Sto tysięcy w ramach „Szatni na medal”

Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Szatnia na medal”. W podpisaniu umowy z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego udział wzięli wójt Jan Nowak oraz skarbnik Edyta Balcerzak. 
Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dotacje na wymianę pieca od 15 czerwca

Od 15 czerwca 2020 r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie wymiany pieca na niskoemisyjny. Celem programu jest z jednej strony pomoc finansowa dla mieszkańców inwestujących w ekologiczne ogrzewanie, z drugiej zaś poprawa stanu powietrza.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dobra: Kościoły w Miłkowicach i Skęczniewie z ministerialnymi dofinansowaniami

Parafia p.w. Trójcy Świętej w Skęczniewie oraz parafia p.w. św. Mikołaja w Miłkowicach znalazły się na liście podmiotów, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

80.000 zł na komputery dla uczniów

Urząd Miejski w Turku złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie do zakupu komputerów dla uczniów, w ramach projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. w piątek, 10 kwietnia 2020 r. nadeszła informacja o tym, że nasze Miasto dostanie 80.000 zł na zakup komputerów dla uczniów.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Wielka sprawa w mieście! Projekt Miejskiego Domu Kultury w Turku z dofinansowaniem

Nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 został rozstrzygnięty. Z przyjemnością i dumą informujemy, że wśród beneficjentów znalazł się między innymi Miejski Dom Kultury w Turku. Kwota dofinansowania, którą udało się uzyskać to 30 tys.zł.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.