27 grudnia 2019 r. - Starostwo Powiatowe w Turku nieczynne

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 68/2019 Starosty Tureckiego z dnia 8 listopada 2019 r. dzień 27 grudnia 2019 r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowe w Turku.

Do odpracowania tego dnia ustalony został dzień 23 listopada 2019 r. (sobota)

  0 komentarze
0 komentarze

Święto Niepodległości w Zespole Szkół Technicznych

Dnia 8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, której celami były: przybliżenie drogi Polaków do niepodległości, kultywowanie tradycji narodowych i kształtowanie postaw patriotycznych. Przedstawiono prezentację multimedialną uwzględniającą treści historyczne i literackie wzbogacone wykonaniem pieśni patriotycznych.

Czynny udział w przygotowaniu spotkania wzięli uczniowie z klas: 3TT i 4TA. Całość nadzorowały: Marzanna Brzustowicz i Małgorzata Kwaśniak.

  0 komentarze
0 komentarze

Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Dzień 8 listopada 2019 roku w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości, w którym udział wzięła cała społeczność szkoły. Od samego rana panowała odświętna, patriotyczna atmosfera.

  0 komentarze
0 komentarze

Lekcja z Wiedzy o Społeczeństwie w Starostwie Powiatowym w Turku

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kunach z Gminy Władysławów wraz z opiekunami w dniu 6 listopada odbyli wycieczkę edukacyjną do Starostwa Powiatowego w Turku.

  0 komentarze
0 komentarze

Wspólne śpiewanie Hymnu Polski w Powiecie Tureckim

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki, którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

  2 komentarze
2 komentarze

Powiat Turecki rozpoczyna inwestycję drogową z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych

Informowaliśmy już o rozpoczęciu przebudowy odcinka drogi na Zdrojkach w Turku, a już wkrótce użytkownicy drogi powiatowej Grzymiszew-Piętno-Malanów na odcinku długości 2,890 km mogą cieszyć się z rozpoczęcia przebudowy tej drogi.

  1 komentarz
1 komentarz

Motywacja, zabawa i nauka- czyli Language Abenteuer in Kaczki Średnie”

W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich zakończyła się kolejna edycja żywej lekcji języków obcych pod tytułem „Language Abenteuer in Kaczki Średnie”. Uczniowie z terenu powiatu tureckiego uczą się języków przy okazji świetnie się bawiąc.

  0 komentarze
0 komentarze

Nagrody dla ZSR w Kaczkach Średnich i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSR!

6 listopada 2019 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta Gala XX jubileuszowej edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  0 komentarze
0 komentarze

Angielski bez końca, czyli językowe zmagania w Liceum Ogólnokształcącym

Uczniowie szkół podstawowych i średnich z całego powiatu tureckiego biorą udział w XII edycji konkursu English Non-Stop. Potyczki w języku angielskim trwać będą kilka godzi i oprócz dawki rywalizacji dostarczą wszystkim uczestnikom okazji do doskonałej zabawy.

  0 komentarze
0 komentarze

Współpraca ZST z Energą

Dnia 23 września 2019 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Energą - Operator SA. Wspólne działania wymienionych instytucji mają na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki i elektryki oraz poszerzenie zawodowych perspektyw absolwentów szkoły.

  0 komentarze
0 komentarze

„Pasja, Profesja, Powołanie”, czyli warsztaty dla uczniów szkół średnich z zakresu kreowania własnej ścieżki zawodowej

Podobnie, jak w roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy zorganizował warsztaty z zakresu kreowania ścieżki zawodowej zorganizowane w ramach konkursu „Pasja, Profesja, Powołanie”. Przedsięwzięcie skierowane jest dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu tureckiego.

  0 komentarze
0 komentarze

Demografia pociąga za sznurki, czyli stan powiatowej oświaty

Podwójny rocznik to jedynie niewielka część tego, z czym będzie musiał się zmierzyć powiat turecki w sferze zarządzania oświatą, czyli mówiąc wprost - szkołami średnimi. Okazuje się, że za kilka lat demografia spłata figla i uczniów będzie o wiele mniej. O stanie powiatowego szkolnictwa rozmawiano podczas środowej (30 października) sesji rady powiatu.

  0 komentarze
0 komentarze

Co z liniami autobusowymi w powiecie tureckim?

Pod koniec sierpnia przedstawiciele powiatu tureckiego, na czele ze starostą Dariuszem Kałużnym podpisali w konińskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków funduszu rozwoju. Daje to szansę na przywrócenie czterech lokalnych połączeń. O informacje dotyczące przedsięwzięcia zapytał radny Mariusz Seńko.

  0 komentarze
0 komentarze

„Rewolucyjny tok myślenia” czyli walka powiatu z miastem o Zdrojki Lewe trwa

Temat rozmów podczas wczorajszej tj.30 października Sesji Rady Powiatu Tureckiego był wyjątkowo trudny, a nacisków pod kierunkiem wiceburmistrz wiele. Wydawać by się mogło, że pozyskanie dofinansowania na budowę Zdrojek Lewych zakończy wszelkie waśnie, które skutecznie podgrzewane były przez ostatnie lata, szczególnie wyraźnie przed każdymi kolejnymi wyborami samorządowymi. Nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że powiat i miasto wciąż toczą walkę podjazdową o to, w jaki sposób realizować i finansować budowę tej drogi.

-Ostateczna kwota wsparcia finansowego budowy ulicy Zdrojki Lewe w Turku to około 1 mln 312 tys zł, co stanowi 50 proc. wkładu własnego kosztów. I o taką kwotę zwróciłem się na piśmie do burmistrza miasta Turku. Parę miesięcy temu deklarował i obiecywał, że jeżeli powiat zainicjuje budowę tej ulicy to też dołoży połowę tego wkładu własnego. Rozmawialiśmy wczoraj i dzisiaj i nie do końca mogę zrozumieć co się zmieniło, bo z rozmów wynika, że ta pomoc finansowa będzie jedynie w kwocie 462 tys.zł- pytał starosta Dariusz Kałużny.

Jak poinformowała obecna na sesji wiceburmistrz miasta Turku pierwsze pismo, które dotyczące dofinansowania do ulicy Zdrojki Lewe opiewało na kwotę 50 proc. wkładu własnego przy czym zobowiązującej deklaracji ze strony miasta nie było.

-W dniu wczorajszym skierowaliśmy ostateczną i wypracowaną strukturę przekazania środków finansowych na wsparcie ulicy Zdrojki Lewe przy czym trzeba podkreślić coś, o czym się nie mówi a co się toczy i kosztuje w granicach miliona złotych. Jest to infrastruktura podziemna, którą w tej chwili wykonuje PGKiM, spółka, która jest 100 proc. własnością miasta. Niezależnie od tego czy inwestycja się odbędzie to infrastruktura będzie w każdej chwili przygotowana i kompletnie przygotowana i zmodernizowana. Koszt, który na dzień dzisiejszy został poniesiony i uwzględniony w piśmie do starostwa to jest 962 tys. zł netto poniesione przez spółkę. Rada Miejska poprzez wkład dofinansowała tę ich inwestycję o czy nie mówimy bo to była nasza rola. Zanim położymy wierzchnią warstwę to infrastruktura podziemna ma bardzo duże znaczenie bo można by tego nie robić tylko pytanie za jaki czas trzeba by ten świeżutki asfalt rozpruwać, żeby tę infrastrukturę robić. Wystąpiliście o wsparcie w wysokości 1 mln. 300 zł, my tę kwotę, którą poniosło PGKiM i która była przekazana przez miasto na tę inwestycję uszczupliliśmy z tego miliona i przekazujemy resztę, która została pomniejszona o tę infrastrukturę- tłumaczyła Joanna Misiak- Kędziora.

Ostatecznie na sesji Rady Miejskiej będzie propozycja przekazania, jako dotacji celowej kwoty 462 tys.zł. Starosta był jednak innego zdania informując, że tego typu inwestycje są zadaniem własnym, a tego typu wytłumaczenia to bzdura. Jak dodał- burmistrz wielokrotnie zobowiązywał się i deklarował pomoc w remoncie ulicy.

-Pamięć jest zawodna. Miałem tego nie robić ale zrobię bo wciąż ktoś mówi, że nie było takiej deklaracji- powiedział Dariusz Kałużny po czym odczytał cytaty dotyczące publicznych deklaracji burmistrza odnośnie budowy Zdrojek lewych.
W sprawie głos zajął kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Paruszewski.

-Chodzi o tok myślenia. Rozumiem, że może trzeba było przyspieszyć ten proces remontu instalacji w związku z budową. Ale koszty te trzeba ponosić, codziennie, co miesiąc, co roku. To jest bieżąca działalność PGKiM. Jeżeli zastosujemy więc taki tok myślenia, to Państwo pomagacie powiatowi codziennie bo robicie te remonty na wszystkich ulicach powiatowych. Nie kwestionuję toku myślenia pani burmistrz i pana burmistrza, ale jest to dla mnie rewolucyjny tok myślenia- mówił kierownik.

Jak powiedziała burmistrz miasta spółka roboty przewiduje na trzy lata wcześniej i plan inwestycyjny zawsze uchwalany jest przez Radę Miejską. Inwestycja tak długoterminowa, jak Zdrojki Lewe, która pochłania kilka milionów złotych wymagałaby przynajmniej sprawdzenia, co dzieje się pod ziemią.

-Tam był azbest. Można go było zostawić i rozkopać tę ulicę w 2023 roku bo chyba do tego czasu jest termin wymiany azbestu- mówiła wiceburmistrz podkreślając, że miasto gotowe jest na dyskusję nad nowymi propozycjami.

Należy nadmienić, że w zamian za wsparcie do Ulicy zdrojki Lewe miasto oczekuje 50 proc. dofinansowania do ulicy Leśnej.

-My w 50 proc. mamy udział czyli 1 mln 300 tys.zł na Zdrojki Lewe. Jest to część kosztów, które zostały włożone w infrastrukturę podziemną plus 462 tys.zł co daje 50 proc. Po drugiej stronie propozycja jest od nas 50 proc.dofinansowania w ulicę Leśną wkładu własnego przy czym nasz wkład własny kosztów kwalifikowalnych do ulicy Leśnej to jest 900 tys.zł i 50 proc. z tego i to jest 450 tys.zł. To jest propozycja dotacji z naszej strony- mówiła wiceburmistrz.

W odpowiedzi starosta Kałużny poinformował, że jest szansa po ponad 80 latach zrobić tę drogę i powiat turecki wywiązuje się ze złożonych obietnic.

-Widzę, jak instytucje miasta próbują nas wodzić za nos. To jest taka trochę kpina, jak się mówi, że się odlicza te instalacje podziemne, które są zadaniem własnym. Panie starosto na przyszłość nie może tak być skoro wszystkie gminy na terenie powiatu bez żadnych utarczek finansują po połowie. Teraz nadarzyła się jeszcze okazja, że mamy fundusz samorządowy i wszyscy w pierwszym momencie postawiliśmy włosy do góry widząc kosztorys tej drogi, ale mając na uwadze, że jest to na terenie miasta, że od 80 lat mieszkańcy toną tam w tym błocie i kurzu i chcemy to zrealizować dzisiaj wodzenie nas za nos w ten sposób jest po prostu nie na miejscu. Na przyszłość najpierw zwrócić się z pismem i jeśli miasto odpowie pozytywnie inwestycję będziemy realizować, a jeżeli miasto będzie tak się zachowywać jak teraz to nie będziemy realizować bo powiatu na to nie stać. Mamy budżet taki kiepski, że gdyby nie pieniądze z funduszu dróg samorządowych to o tej drodze musielibyśmy zapomnieć- podsumował radny Ryszard Papierkowski.

  9 komentarze
9 komentarze

Wolnoć Tomku w swoim…, czyli wojsko rozpoczęło prace w byłym Domu Dziecka

Radny Mariusz Seńko pytając o stan realizacji postanowień umowy, na mocy której powiat przekazał dla wojska teren byłego Domu Dziecka przy ul. Konińskiej nie spodziewał się chyba, że wywoła stanowczą reakcję Andrzeja Wojtkowiaka. Ten ostatni wyraził swoje zbulwersowanie ogrodzeniem, jakie powstało wokół obiektu.

  1 komentarz
1 komentarz

Andrzej Wojtkowiak nie będzie członkiem zarządu powiatu. Co dalej z koalicją?

Z dniem 5 listopada Andrzej Wojtkowiak nie będzie już pełnił funkcji członka zarządu powiatu tureckiego. Kto zastąpi go we władzach powiatu i jak ta sytuacja wpłynie na układ koalicyjny?

  0 komentarze
0 komentarze

Jak budować swoją zawodową ścieżkę, czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery w powiecie tureckim

-Z karierą zawodową jest trochę tak, jak z karierą sportową. Jeżeli zacznie się trenować od trzydziestego roku życia to będzie się dobrym w tym co robi, ale nie zostanie się mistrzem świata. O karierę trzeba dbać, pracować i się w nią mocno zaangażować. Jednym z ważnych aspektów kariery jest wykształcenie. To, które teraz macie w swojej szkole lub to, które będziecie zdobywać później, kiedy zdecydujecie się na studia wyższe - tymi słowami dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Beata Bartczak zwróciła się do młodzieży, która wzięła udział w spotkaniu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

  0 komentarze
0 komentarze

Społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych powiatu tureckiego rozpoczyna nową kadencję

Podczas spotkania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023 wręczono powołania członkom, którzy zasiadać będą w tym gremium przez najbliższe cztery lata.

  1 komentarz
1 komentarz

O pracy dziennikarza, pasji oraz książkach- czyli Wojciech Jagielski w ZST w Turku

O tym jak zmieniła się praca dziennikarza na przełomie lat, swojej pasji oraz napisanych książkach opowiedział Wojciech Jagielski, który zagościł w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Słuchacze mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o życiu i pracy gościa, ale również zadać pytania i porozmawiać.

  0 komentarze
0 komentarze

Wielki dzień w historii powiatu. Umowa na budowę Zdrojek Lewych podpisana

Jeszcze w tym roku ruszą pierwsze prace na Zdrojkach Lewych, a cała ulica będzie gotowa w sierpniu 2020 r. W Starostwie Powiatowym w Turku podpisano już umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

  4 komentarze
4 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.