Wiedza, współpraca, zaangażowanie. Spotkanie partnerów projektu „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

O narzędziach jakie dostępne są dla młodych mieszkańców powiatu tureckiego w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku rozmawiano w piątek, 22 września podczas spotkania partnerów przedsięwzięcia.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Projekt pilotażowy – „Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim”

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od września 2023 roku uruchomił Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim. Miejsce to będzie funkcjonować w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Mały urząd - wielkie projekty. W Powiatowym Urzędzie Pracy otwarto Punkt Doradztwa Dla Młodzieży

- Cieszę się, że taki mały urząd, gdzieś na końcu wielkopolski wschodniej ma ambicje. Chcemy zmieniać trochę świat, który nas otacza, łamać stereotypy w pracy z młodymi ludźmi i głosić hasło, że młodzież jest przyszłością tego powiatu - mówiła dyrektor PUP w Turku, Beata Bartczak podczas uroczystego otwarcia Punktu Doradztwa dla Młodzieży.

Czytaj dalej
  2 komentarze
Etykiety:
2 komentarze

Młodzież inspiruje. Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z myślą o młodych

- Bardzo lubimy młodzież. Jesteśmy nią bardzo mocno zainteresowani. Bardzo jej ciekawi. Młodzież nas inspiruje przede wszystkim do działania- mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku Beata Bartczak. Młodzież na rynku pracy- pod takim hasłem odbyło się spotkanie obfitujące w ogrom przydatnej zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców wiedzy.

Czytaj dalej
  1 komentarz
Etykiety:
1 komentarz

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku

W dniu 30.05.2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku powołanej Zarządzeniem Nr 20/2023 Starosty Tureckiego z dnia 09.05.2023 r. w kadencji 2023-2027. Na początku posiedzenia Pani Beata Bartczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku przedstawiła rolę i znaczenie Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Nawigator kariery- nowy kierunek dla młodych, czyli podsumowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Uroczyste podsumowanie projektu „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” Nawigator kariery- nowy kierunek dla młodych odbyło się w środę, tj. 14 grudnia. Inicjatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Turku.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

"Mama w pracy", czyli podsumowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy

Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy „Nowe spojrzenie- nowe możliwości” Mama w pracy odbyła się we wtorek, 7 grudnia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowcy oraz rzecz jasna mamy wraz ze swoimi pociechami, które skorzystały z dobrodziejstw projektu.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Na rynku pracy jest dobrze, ale idą zmiany

Chociaż sytuacja na rynku pracy w powiecie tureckim aktualnie jest dobra, to należy liczyć się z nadejściem mało korzystnych zmian. Takie informacje podała podczas środowej (28 września) sesji rady powiatu tureckiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Beata Bartczak.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Trwa nabór do udziału w projekcie pilotażowym „Stabilna praca- silna rodzina. Adaptacja zawodowa.”

Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza osoby, które:

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

OFERTA DLA PRACODAWCÓW!!! w ramach projektu pilotażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Turku prowadzi nabór Formularzy rekrutacyjnych Pracodawców w ramach Projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” Mama w pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

„Wyprawa na 3 K:Kariera Kompetencje Kreatywność”, czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery czas start

Po raz czwarty Powiatowy Urząd Pracy w Turku zorganizował konkurs w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Wyprawa na 3 K:Kariera Kompetencje Kreatywność”.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Pożyczka dla stowarzyszeń z możliwością umorzenia - Tarcza dla NGO

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

₋ udzielana będzie jednorazowo,
₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem,
że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, właściwego ze względu na swoją siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Zwiększa się pomoc dla przedsiębiorców z Powiatu Tureckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Turku w obecnej sytuacji pełni szczególną rolę w niesieniu pomocy zarówno osobom, które straciły pracę, jak i firmom, które wskutek panującej pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Oto działania, które urząd podejmuje w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Tarcza antykryzysowa to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z epidemią i uchronią pracowników przed utratą pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku w ramach tarczy antykryzysowej realizuje:
- niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw do wysokości 5 tys. zł,
- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
- dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Jako pierwsza forma wsparcia realizowana jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.
Jest to wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Udzielana jest jednorazowo i możliwe jest jej umorzenie. Do 29 kwietnia br. udzielonych zostało już 477 pożyczek
na kwotę 2 385 000 zł.

Od początku kwietnia nie słabnie zainteresowanie przedsiębiorców oferowanym wsparciem, do PUP Turek wpłynęło 2 085 wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, 68 wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników oraz 43 wnioski od pracodawców na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco. Powiatowy Urząd Pracy w Turku pozyskał środki na gwarantowane tarczą antykryzysową instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w kwocie 20 mln złotych. Zgodnie z zapewnieniami Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej urzędy pracy mogą na bieżąco wnioskować o kolejne transze środków.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
To znacznie bezpieczniejsze i szybsze rozwiązanie niewymagające osobistego kontaktu. Dzisiaj, w czasie epidemii koronawirusa, jest to szczególnie ważne. W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego co ograniczy konieczność poprawiania lub uzupełniania wniosków.

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związane z realizacją Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są:
- na stronie PUP w Turku www.turek.praca.gov.pl
- na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
- na platformie praca.gov.pl, za pomocą której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym.

View the embedded image gallery online at:
https://iturek.net/miejscowosci/tags/pup#sigProId5e586588cb

  0 komentarze
0 komentarze

Złóż wniosek do PUP w Turku o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Od dnia 21.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. PUP w Turku ogłasza nabory wniosków o udzielenie dofinansowania:

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Powiatowy Urząd Pracy w Turku wyróżniony za skuteczność w działaniu

Liderzy Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Mateusz Rosiak zwycięzcą konkursu „Pasja, Profesja, Powołanie..."

W dniu 14 listopada 2019r został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod nazwą „Pasja, Profesja, Powołanie …".

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

„Pasja, Profesja, Powołanie”, czyli warsztaty dla uczniów szkół średnich z zakresu kreowania własnej ścieżki zawodowej

Podobnie, jak w roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy zorganizował warsztaty z zakresu kreowania ścieżki zawodowej zorganizowane w ramach konkursu „Pasja, Profesja, Powołanie”. Przedsięwzięcie skierowane jest dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu tureckiego.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Spotkanie w PUP w Turku podsumowujące 100 - lecie publicznych służb zatrudnienia

25 września b.r. odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku podsumowanie obchodów jubileuszowego roku 100 - lecia publicznych służb zatrudnienia. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter, bowiem swoją wizytą zaszczycił obecnych na spotkaniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Ryszard Bartosik. Wśród zaproszonych gości był również Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Primus in Agendo - Pierwszy w działaniu

Beata Bartczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, została uhonorowana Odznaką "Primus in Agendo – Pierwszy w działaniu”. Uroczystość odbyła się dnia 20 września 2019 roku podczas konferencji „Przyszłość Publicznych Służb Zatrudnienia” w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Wideo: „Razem dla rozwoju lokalnego rynku pracy”, czyli konferencja z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

-Pracownicy Urzędu Pracy to optymiści, którzy śmiało patrzą w przyszłość, są otwarci na wyzwania. Dlatego na dzisiejszej konferencji tylko na trochę wrócimy do przeszłości, a skupimy się na tym, co tu i teraz jest ważne dla lokalnego rynku pracy - mówiła dyrektor PUP w Turku Beata Bartczak podczas uroczystości z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.