Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Premia za Praktykę

Przedstawiamy naszą ofertę – Premia za Praktykę w ramach projektu pilotażowego Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

"Czas na młodych", czyli projekt z myślą o poszukujących zatrudnienia trwa

Partnerzy projektu „Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku spotkali się, aby omówić jego realizację. Chętnych do skorzystania z przygotowanych narzędzi aktywizacyjnych nie brakuje.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Odkryj Siłę Wsparcia - spotkania dla przedsiębiorców i pracodawców

Odkryj Siłę Wsparcia - pod takim hasłem Powiatowy Urząd Pracy w Turku prowadzi cykl spotkań z przedsiębiorcami i pracodawcami z całego powiatu. Nowy tydzień rozpoczął się od rozmów w gminie Kawęczyn.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Projekt pilotażowy – „Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim”

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od września 2023 roku uruchomił Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim. Miejsce to będzie funkcjonować w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Powiatowy Urząd Pracy w Turku z tytułem "Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2023"

Powiatowy Urząd Pracy w Turku uzyskał ponownie tytuł "Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2023" w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Uroczysta Gala podsumowująca konkurs odbyła się 28 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie. Gala wieńczyła 7. edycję ogólnopolskiego konkursu, w którym nagrodzone zostały najlepsze niestandardowe działania publicznych instytucji rynku pracy skierowane do młodych ludzi.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Talent i praca - to się opłaca! Konkurs dla młodzieży rozstrzygnięty

W wtorek, 21 listopada poznaliśmy laureatów konkursu zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Na tych, którzy przygotowali najlepsze prezentacje czekały cenne nagrody.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Wiedza, współpraca, zaangażowanie. Spotkanie partnerów projektu „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

O narzędziach jakie dostępne są dla młodych mieszkańców powiatu tureckiego w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku rozmawiano w piątek, 22 września podczas spotkania partnerów przedsięwzięcia.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Mały urząd - wielkie projekty. W Powiatowym Urzędzie Pracy otwarto Punkt Doradztwa Dla Młodzieży

- Cieszę się, że taki mały urząd, gdzieś na końcu wielkopolski wschodniej ma ambicje. Chcemy zmieniać trochę świat, który nas otacza, łamać stereotypy w pracy z młodymi ludźmi i głosić hasło, że młodzież jest przyszłością tego powiatu - mówiła dyrektor PUP w Turku, Beata Bartczak podczas uroczystego otwarcia Punktu Doradztwa dla Młodzieży.

Czytaj dalej
  2 komentarze
Etykiety:
2 komentarze

Młodzież inspiruje. Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z myślą o młodych

- Bardzo lubimy młodzież. Jesteśmy nią bardzo mocno zainteresowani. Bardzo jej ciekawi. Młodzież nas inspiruje przede wszystkim do działania- mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku Beata Bartczak. Młodzież na rynku pracy- pod takim hasłem odbyło się spotkanie obfitujące w ogrom przydatnej zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców wiedzy.

Czytaj dalej
  1 komentarz
Etykiety:
1 komentarz

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku

W dniu 30.05.2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku powołanej Zarządzeniem Nr 20/2023 Starosty Tureckiego z dnia 09.05.2023 r. w kadencji 2023-2027. Na początku posiedzenia Pani Beata Bartczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku przedstawiła rolę i znaczenie Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Nawigator kariery- nowy kierunek dla młodych, czyli podsumowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Uroczyste podsumowanie projektu „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” Nawigator kariery- nowy kierunek dla młodych odbyło się w środę, tj. 14 grudnia. Inicjatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Turku.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

"Mama w pracy", czyli podsumowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy

Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy „Nowe spojrzenie- nowe możliwości” Mama w pracy odbyła się we wtorek, 7 grudnia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowcy oraz rzecz jasna mamy wraz ze swoimi pociechami, które skorzystały z dobrodziejstw projektu.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Na rynku pracy jest dobrze, ale idą zmiany

Chociaż sytuacja na rynku pracy w powiecie tureckim aktualnie jest dobra, to należy liczyć się z nadejściem mało korzystnych zmian. Takie informacje podała podczas środowej (28 września) sesji rady powiatu tureckiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Beata Bartczak.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Trwa nabór do udziału w projekcie pilotażowym „Stabilna praca- silna rodzina. Adaptacja zawodowa.”

Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza osoby, które:

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

OFERTA DLA PRACODAWCÓW!!! w ramach projektu pilotażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Turku prowadzi nabór Formularzy rekrutacyjnych Pracodawców w ramach Projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” Mama w pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

„Wyprawa na 3 K:Kariera Kompetencje Kreatywność”, czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery czas start

Po raz czwarty Powiatowy Urząd Pracy w Turku zorganizował konkurs w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Wyprawa na 3 K:Kariera Kompetencje Kreatywność”.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Pożyczka dla stowarzyszeń z możliwością umorzenia - Tarcza dla NGO

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

₋ udzielana będzie jednorazowo,
₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem,
że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, właściwego ze względu na swoją siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Zwiększa się pomoc dla przedsiębiorców z Powiatu Tureckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Turku w obecnej sytuacji pełni szczególną rolę w niesieniu pomocy zarówno osobom, które straciły pracę, jak i firmom, które wskutek panującej pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Oto działania, które urząd podejmuje w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Tarcza antykryzysowa to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z epidemią i uchronią pracowników przed utratą pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku w ramach tarczy antykryzysowej realizuje:
- niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw do wysokości 5 tys. zł,
- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
- dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Jako pierwsza forma wsparcia realizowana jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.
Jest to wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Udzielana jest jednorazowo i możliwe jest jej umorzenie. Do 29 kwietnia br. udzielonych zostało już 477 pożyczek
na kwotę 2 385 000 zł.

Od początku kwietnia nie słabnie zainteresowanie przedsiębiorców oferowanym wsparciem, do PUP Turek wpłynęło 2 085 wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, 68 wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników oraz 43 wnioski od pracodawców na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco. Powiatowy Urząd Pracy w Turku pozyskał środki na gwarantowane tarczą antykryzysową instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w kwocie 20 mln złotych. Zgodnie z zapewnieniami Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej urzędy pracy mogą na bieżąco wnioskować o kolejne transze środków.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
To znacznie bezpieczniejsze i szybsze rozwiązanie niewymagające osobistego kontaktu. Dzisiaj, w czasie epidemii koronawirusa, jest to szczególnie ważne. W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego co ograniczy konieczność poprawiania lub uzupełniania wniosków.

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związane z realizacją Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są:
- na stronie PUP w Turku www.turek.praca.gov.pl
- na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
- na platformie praca.gov.pl, za pomocą której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym.

View the embedded image gallery online at:
https://iturek.net/miejscowosci/tags/pup#sigProId5e586588cb

  0 komentarze
0 komentarze

Złóż wniosek do PUP w Turku o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Od dnia 21.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. PUP w Turku ogłasza nabory wniosków o udzielenie dofinansowania:

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Powiatowy Urząd Pracy w Turku wyróżniony za skuteczność w działaniu

Liderzy Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.