Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Kawęczyn: Ostatnia sesja Jana Nowaka jako wójta

Pełna podsumowań i życzeń była środowa (27 marca) sesja rady gminy Kawęczyn. Obrady były o tyle szczególne, że jest to ostatnia już kadencja wójta Jana Nowaka, który w najbliższych wyborach nie będzie ubiegać się o reelekcję.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Wybory 2024: Znamy nazwiska kandydatów do rad gmin i powiatu. Sprawdź na kogo możesz oddać swój głos

Państwowa Komisja Wyborcza podała nazwiska oficjalnie zarejestrowanych kandydatów, którzy w nadchodzących wyborach samorządowych będą ubiegać się o mandaty radnych gmin i miast w powiecie tureckim. Dokładnie za miesiąc ich nazwiska pojawią się na kartach do głosowania.. Sprawdzamy, kto w powiecie ma szansę zasiąść w strukturach lokalnych władz.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Ile gminy mogą wydać na rozwój, czyli kondycja finansowa naszych samorządów

Najnowszy ranking Pisma Samorządu Terytorialnego wspólnota opisuje poziom nadwyżki operacyjnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najlepiej w zestawieniu wypadła gmina Przykona, natomiast na końcu stawki znalazło się miasto Turek.
Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Powiatowe podsumowania i plany, czyli samorządowe spotkanie noworoczne

Po blisko trzyletniej przerwie powróciło Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego. To tradycyjnie okazja do podsumowania minionego roku i wskazania planów na najbliższe miesiące, ale też m.in. niesienie pomocy, ponieważ wydarzeniu kolejny raz towarzyszył charytatywny akcent.
 
Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Samorządy poznały harmonogram finansowania kolei

Marszałek Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. PKP PLK przekazało harmonogram nakładów inwestycyjnych dla projektu. W związku z tym Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wystosował pismo przedstawiające deklarowany udział finansowy Powiatu Tureckiego z podziałem na poszczególne lata realizacji inwestycji.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Osiem samorządów z powiatu tureckiego z dodatkowym dofinansowaniem w programie "Czyste powietrze"

Na początku 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłosił zasady zachęt dla gmin, które podpiszą porozumienie lub aneks w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”. W rankingu znalazły się też samorządy z powiatu tureckiego. 
 
Zachęty dotyczyły finansowania ze środków NFOŚiGW punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców oraz wyższych stawek za wniosek złożony z terenu gminy. Jako trzeci instrument zachęt zaplanowano właśnie wspomniane wyżej przyznawanie dodatkowych środków finansowych dla najbardziej aktywnych gmin, wyłanianych na podstawie przeprowadzonego rocznego rankingu.
 
Na podstawie specjalnie opracowanego dokumentu, najaktywniejsze w rankingu  gminy uzyskują dostęp do dodatkowych środków na pokrycie swoich kosztów związanych z walką o poprawę jakości powietrza i wsparciem dla mieszkańców w programie „Czyste Powietrze”. Wypłata środków poszczególnym gminom będzie następowała w formie refundacji po przedłożeniu przez gminę dokumentów rozliczeniowych.
 
W rankingu gmin z województwa wielkopolskiego, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatkowych środków w programie Czyste Powietrze znalazło się miasto Turek oraz gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Władysławów, Tuliszków i Turek.
 
Oprac. na podst. WFOŚiGW Poznan 
  0 komentarze
0 komentarze

Dochody samorządów w czasie pandemii - gdzie spadły, a gdzie wzrosły w powiecie tureckim?

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking dotyczący zmian w dochodach własnych gmin i powiatów w 2020 roku. Pandemia dała się zauważyć nie tylko w portfelach mieszkańców, ale również w budżetach samorządów. Niższe wpływy przełożyły się na wielkość dochodów własnych. Największy spadek zanotowała mina Przykona, a wzrost - gmina Brudzew. 

Autorzy rankingu - prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska, pokazują, że pandemia zmieniła nie tylko indywidualne zachowania mieszkańców, ale też ma wielkie znaczenie dla finansów samorządowych. Z jednej strony kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszył dochody budżetowe. Mieszkańcy tracili pracę, zamknięci w domach nie kupowali biletów komunikacji miejskiej, obniżano także stawki czynszów w lokalach komunalnych. Z drugiej strony wzrastały nakłady na dezynfekcje miejsc publicznych czy zakupami dodatkowego wyposażenia. Zauważono również, że równocześnie całkowite dochody samorządów wzrosły – w miastach na prawach powiatu o ok. 3 proc., w gminach o ponad 6 proc., a w po- wiatach i województwach nawet o 8 proc. Skoro dochody własne spa- dały, to ten wzrost wielkości budżetów pośrednio sugeruje zwiększającą się rolę transferów w finansach samo- rządowych. Niestety, w największym stopniu rosły dotacje celowe, które w pewnym zakresie są niezbędnym elementem finansowania.

Ranking pokazuje, jak w roku 2020 zmieniły się dochody własne samorządów. Pokazuje on, że poza nielicznymi wyjątkami, głównymi ofiarami zmian sytuacji finansowej były największe ośrodki miejskie. Jak wypadły samorządy z powiatu tureckiego? Największy wzrost dochodów własnych (o 4,53 proc.) zanotowała gmina Brudzew, za nią gmina wiejska Turek (2,28 proc.), gmina Kawęczyn (0,83 proc.), gmina Malanów (0,75 proc.), a także gmina Tuliszków (0,56 proc.). Spadek w dochodach własnych zanotowały: gmina Przykona ( -7 proc.), a także gmina miejska Turek (-2,84 proc.), gmina Władysławów (-2,54 proc.), gmina Dobra (-1,11 proc). Spadek na poziomie 4,41 proc. odnotował również powiat turecki. 

  2 komentarze
2 komentarze

Dla samorządów z powiatu tureckiego prawie dziewięć milionów złotych. Fundusz Inwestycji Lokalnych podzielony

Na konta wszystkich wielkopolskich samorządów z początkiem września zostały przelane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie miasta, gminy i powiaty otrzymały 526 mln zł na realizację inwestycji. Do samorządów z powiatu tureckiego wpłynęła kwota łącznie 8 992 227 zł.

 

- Tak jak wcześniej informowałem, początek września to czas wypłat dla samorządów. Wszystkie wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały już wypłaty na konta i mogą planować sposób ich wykorzystania. Przypomnę, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych premiera Mateusza Morawieckiego ma przeciwdziałać skutkom związanym z COVID-19. Dlatego te środki są dedykowane przede wszystkim utrzymaniu dynamiki inwestycyjnej na poziomie lokalnym - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. 

Największe wsparcie w naszym regionie otrzymał samorząd powiatu tureckiego -  2 479 993 zł oraz gmina miejska Turek - 1 129 869 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie inwestycji, których minimalna wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

Obecnie trwa drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy na złożenie wniosków mają czas do końca września. 

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Malanów: Samorząd to ludzie

10958 dni to równo 30 lat. Tyle trwa już samorząd terytorialny. Choć w czasie tych trzech dekad ulegał różnym przemianom lepszym lub gorszym, to reforma samorządowa nadal uważana jest za jedną z najlepszych w ostatnim trzydziestoleciu. Zmiany jakie nastąpiły w naszym otoczeniu są niezaprzeczalne, są namacalne. Spora część z nas pamięta, gdzie na początku lat 90-tych byliśmy jako naród, jako społeczeństwo. Ale nic nie jest dziełem przypadku. Za tym wszystkim stoją ludzie, którzy swą tytaniczną pracą, poświęceniem i ogromnym zaangażowaniem zmieniali nasze małe Ojczyzny, budowali tożsamość naszej gminy, stworzyli solidne fundamenty które umożliwiły kolejnemu pokoleniu samorządowców dalszy rozwój Malanowa.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

To w skali kraju wyjątkowy samorządowiec. Radna Janina Kolęda obchodzi 85. urodziny

Siłę i energię do działania dają jej dobre geny oraz głęboka wiara. Radna Rady Miejskiej w Turku, pani Janina Kolęda skończy w czwartek, 28 maja 85 lat. Swoje urodziny jednak zaczęła obchodzić już wcześniej, w Dniu Samorządu Terytorialnego, ponieważ w skali kraju jest absolutnie wyjątkowym samorządowcem.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dobra: W gminnej kasie trzeba szukać oszczędności, czyli budżet na 2020 rok przyjęty

Planowane dochody gminy Dobra na przyszły rok to ponad 30 mln zł. Na inwestycje z tej kwoty pozostaje jednak zaledwie nieco ponad 140 tys. zł, a do oświaty samorząd musi dołożyć ponad trzy miliony.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dobra: Segregacja obowiązkiem dla wszystkich, czyli system śmieciowy na nowych zasadach

Wrześniowa nowelizacja przepisów dotyczących gospodarowania odpadami sprawiła, że samorządy muszą dostosować swoje systemy do nowych wymagań. Radni miasta i gminy Dobra przyjęli uchwały dotyczące nie tylko indywidualnych mieszkańców, ale też właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Nowością od przyszłego roku będzie m.in. obowiązek segregowania śmieci, który obejmie wszystkich.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Chwila refleksji i modlitwy dla samorządowców z powiatu tureckiego

Pierwszy Wielkopostny Dzień Skupienia dla Samorządowców w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, zgromadził 30 marca kilkudziesięcioro włodarzy powiatów konińskiego, tureckiego, słupeckiego, a nawet inowrocławskiego.

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Towarzystwo Samorządowe oficjalnie zaprezentowało kandydatów do rady powiatu i miasta

Podczas powiatowej konwencji wyborczej Towarzystwo Samorządowe przedstawiło swoich kandydatów do rady powiatu, miasta, a także poszczególnych gmin. Swoje drużyny zaprezentowali m.in. Waldemar Trojan i Karol Mikołajczyk.

Czytaj dalej
  16 komentarze
16 komentarze

Broniszewski najmocniej dostał po kieszeni, a pozostali? Jak schudły portfele władzy

Wypłata wójta Przykony Mirosława Broniszewskiego na nowych zasadach jest o ponad 1600 złotych niższa niż dotychczas. A jak mają się portfele włodarzy pozostałych samorządów z powiatu tureckiego?

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.