Wideo: Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców przede wszystkim

Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu tureckiego stawiamy na pierwszym miejscu - zapowiada starosta Dariusz Kałużny, wskazując działania podejmowane w zakresie opieki medycznej przez samorząd powiatowy.

Czytaj dalej
  7 komentarze
7 komentarze

Komunikat w sprawie wznowienia przyjęć na Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Turku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, że z dniem 29 października 2020 roku od godz. 800 wznawia przyjęcia pacjentów na Oddział Dziecięcy Szpitala.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Zmiana dostępu do Izby Przyjęć. Wejście na tyłach głównego budynku szpitala

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o utworzeniu oddziału covid-19 w szpitalu w Turku z dniem 26 października 2020 r. dyrekcja SP ZOZ w Turku informuje, iż wejście do izby przyjęć i ambulatorium dla mieszkańców Powiatu Tureckiego potrzebujących pomocy medycznej bez zarażenia koronawirusem będzie znajdowało się na tyłach głównego budynku szpitala.


  0 komentarze
0 komentarze

Komunikat Starosty Tureckiego w sprawie sytuacji szpitala

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka dot. tworzenia na bazie placówki SP ZOZ w Turku szpitala jednoimiennego do walki z COVID 19., Starosta Turecki odbył wideokonferencję z członkami Rady Społecznej SP ZOZ w Turku. Podczas wideokonferencji Starosta przedstawił uczestnikom spotkania on-line poniższy komunikat:

Czytaj dalej
  4 komentarze
4 komentarze

Wojewoda podjął decyzje w sprawie szpitala w Turku

Dodatkowy sprzęt, środki ochrony osobistej otrzyma SP ZOZ w Turku po decyzji wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. – Zapotrzebowanie zostało zgłoszone dopiero po mojej interwencji. Media nie rozwiążą problemów placówki, tylko rozwiąże je zgłoszenie konkretnego zapotrzebowania. Podstawowy warunek jest taki, że muszę o tym otrzymać informację, a nie dowiadywać się na podstawie pytań z mediów – mówi wojewoda.

Czytaj dalej
  8 komentarze
8 komentarze

„Przyszliśmy do starostwa, ale się pochowali”. Sprzeciw wobec przekształcenia szpitala

Już tylko dwa dni zostały do przekształcenia szpitala w Turku w placówkę jednoimienną. Od piątku, 23 października, w lokalnej lecznicy będą przyjmowani wyłącznie pacjenci zarażeni koronawirusem. To skutek decyzji Wojewody Wielkopolskiego. W Starostwie Powiatowym złożono petycje mieszkańców sprzeciwiających się zmianom w funkcjonowaniu szpitala.

Czytaj dalej
  13 komentarze
13 komentarze

Oświadczenie Burmistrza Miasta Turek w sprawie szpitala

Z niepokojem obserwuję sytuację, w której władze powiatu tureckiego akceptują decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szpitala w Turku. Przy pełnej zgodzie starosty, bez żadnego sprzeciwu i odwołania od decyzji wojewody placówka przeznaczona dla ok. 84 tys. mieszkańców powiatu zostaje dla nich zamknięta.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Oświadczenie PO w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Turku w szpital jednoimienny

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk, w porozumieniu ze starostą Dariuszem Kałużnym i dyrektorem Krzysztofem Sobczakiem, podjął decyzję o przekształceniu turkowskiej lecznicy w szpital dedykowany wyłącznie walce z Covid-19. Wszystkich tych trzech panów łączy jedno - reprezentują Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z duchem działania tego ugrupowania, decyzja nie była konsultowana ani ze środowiskiem medycznym turkowskiego szpitala, ani ze społeczeństwem Turku i powiatu.

Zamknięcie 5 oddziałów SP ZOZ w Turku narusza bezpieczeństwo zdrowotne 80 tys. mieszkańców powiatu. Rozumiemy, iż mamy w kraju sytuację szczególną, gdzie trzeba podejmować szybkie i niekonwencjonalne decyzje. Jednak muszą to być przede wszystkim decyzje odpowiedzialne i przemyślane.

Platforma Obywatelska stanowczo protestuje przeciwko pozbawianiu ochrony zdrowotnej mieszkańców powiatu w wyniku dedykowania szpitala jedynie walce z Covid-19.

Wszelkie decyzje muszą być podejmowane z troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców ziemi tureckiej. SP ZOZ w Turku nie jest w żadnym przypadku przygotowany do przekształcenia go w szpital jednoimienny. Nie posiada aktualnie ani odpowiednich warunków lokalowych, sprzętu, ani przygotowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej do walki z Covid-19.

Ostatnie lata charakteryzuje gwałtowne pogarszanie się sytuacji finansowej SP ZOZ w Turku. Spirala zadłużenia, w którą wpadł szpital to efekt nieudolnej polityki rządu PiS, braku odpowiedniego nadzoru ze strony zarządu powiatu oraz autorytarnego sposobu zarządzania placówką przez obecnego dyrektora. Sytuacji finansowej szpitala nie wolno ratować poświęcając zdrowie mieszkańców. A takie m.in. intencje przyświecały decydentom dążącym do zamknięcia oddziałów i przekształcenia szpitala tylko w placówkę walczącą z koronawirusem.

Rząd zmarnował czas i nie przygotował kraju na drugą falę epidemii

Jeżeli sytuacja epidemiczna jest aż tak beznadziejna, w wyniku zmarnowania czasu przez rząd PiS i nieprzygotowania kraju na drugą falę epidemii, to część turkowskiej lecznicy można przygotować dla zakażonych pacjentów. Jednak nie zrobi się tego w przeciągu kilku dni, jak to zdecydowali politycy PiS. Takiej decyzji nie można także podejmować bez wcześniejszych konsultacji z kadrą medyczną szpitala. Oprócz tego powinna zostać zachowana, przynajmniej w podstawowym zakresie, działalność dotychczasowych szpitalnych oddziałów.

Zarząd PO w powiecie tureckim

  0 komentarze
0 komentarze

Stanowisko Ziemi Turkowskiej i Klubu Radnych Ziemia Turkowska w sprawie przekształcenia szpitala

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem reakcji Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego oraz Zarządu Powiatu Tureckiego na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia szpitala powiatowego w Turku w placówkę jednoimienną dedykowaną walce z COVID-19.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Apel Klubu Radnych PSL w sprawie przekształcenia turkowskiego szpitala

Apel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Powiatu Tureckiego,o podjęcie działań w zakresie dokonania zmiany decyzji Wojewody Wielkopolskiego związanej z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w placówkę dedykowaną walce z COVID-19 (szpital jednoimienny).

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Zapotrzebowania na sprzęt nie zgłasza się w mediach. Wojewoda komentuje doniesienia o sytuacji w SP ZOZ

Od momentu, kiedy poinformowano o przekształceniu turkowskiego szpitala w jednoimienny nie milkną głosy sprzeciwu, także ze strony środowiska medycznego. Do doniesień medialnych opublikowanych, chociażby w serwisie money.pl odniósł się wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Czytaj dalej
  13 komentarze
13 komentarze

Szpital w Turku przekształcony w placówkę do walki z COVID-19

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku zostanie przekształcony w placówkę dedykowaną walce z COVID-19, czyli w tzw. szpital jednoimienny. Funkcjonowanie szpitala zmieni się w najbliższym tygodniu. W niedzielę odbyło się w tej sprawie posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego.

Czytaj dalej
  18 komentarze
18 komentarze

Termomodernizacja szpitala zakończona. Jest ładniej i ma być też bardziej ekonomicznie

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją skrzydła SP ZOZ w Turku. Łączna wartość inwestycji to ponad trzy miliony złotych, przy czym większość tej kwoty stanowi dofinansowanie w ramach NFOŚiGW.
 
Czytaj dalej
  5 komentarze
5 komentarze

Nie żyje 83- letni mężczyzna chory na COVID-19. Odnotowano kolejne przypadki zachorowań

W Polsce i na świecie odnotowywane są kolejne przypadki zachorowań, w tym i na terenie powiatu tureckiego. Po godz. 10.00 w sobotę, 11 lipca, Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował o kolejnych chorych na koronawirusa. Niestety zmarł mieszkaniec powiatu tureckiego.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Cel osiągnięty. Są środki na tomograf dla szpitala w Turku

Dofinansowanie w kwocie 800 tys. zł z rezerwy prezesa Rady Ministrów pozwoli spiąć budżet przeznaczony na zakup tomografu dla SP ZOZ w Turku wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej. Pozostałą kwotę udało się zebrać dzięki współpracy powiatu tureckiego i samorządów gminnych.

Czytaj dalej
  16 komentarze
16 komentarze

Pierwszy śmiertelny przypadek COVID-19 w powiecie tureckim

Niestety jest pierwsza ofiara koronawirusa w powiecie tureckim. To 82-letni mężczyzna, który pojawił się w porannym wykazie przygotowanym przez służby Wojewody Wielkopolskiego.

Czytaj dalej
  11 komentarze
11 komentarze

Tuliszków nie dołoży się do tomografu i respiratora

Samorząd gminy Tuliszków jako jedyny nie zdecydował o zabezpieczeniu środków na udzielenie wsparcia powiatowi tureckiemu na zakup tomografu i respiratora dla SP ZOZ w Turku.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Komunikat dyrektora SP ZOZ w Turku w sprawie pacjentów z koronawirusem

"W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o dwóch pacjentach, u których potwierdziło się zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Poddaliśmy badaniom personel oddziału wewnętrznego, na którym ci pacjenci przebywali do momentu uzyskania pozytywnych wyników. Wszyscy przebadani pracownicy SP ZOZ w Turku uzyskali wynik ujemny, nie są zarażeni koronawirusem. Jeszcze raz podkreślam — podczas pobytu pacjentów Szpitala z Kalisza jako szpital  dopełniliśmy wszystkich procedur związanych z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Dziś mamy potwierdzenie, że okazały się one skuteczne".

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

SP ZOZ Turek uruchomiło rachunek bankowy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wsparcia finansowego Szpitala, SP ZOZ w Turku uruchomił rachunek bankowy nr

                                                                                   32855700092002010058170006

Zainteresowanych wsparciem finansowym proszę dokonywać wpłat na ww. rachunek z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.
Z góry dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i podmiotom, które zdecydują się wesprzeć finansowo SP ZOZ w Turku.

Dyrektor
SP ZOZ w Turku

  0 komentarze
0 komentarze

Dyrektor SP ZOZ Turek apeluje do dobroczyńców

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku serdecznie dziękuje za wszelkie przejawy wsparcia dla szpitala i jego personelu, jednak zwracamy się z gorącą prośbą aby nie dokonywać zbiórek i tym bardziej zakupu sprzętu medycznego bez wcześniejszych konsultacji z Dyrekcją SP ZOZ w Turku.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.